sanacija cestovnog klizišta u vranovu dolu - Sveučilište Sjever

2 srp 2018 ... Sveučilište Sjever,Varaždin. 9. Završni rad. Jelena Dramac. Klizište je dio padine na kojem je zbog poremećaja stabilnosti došlo do klizanja tla ...

sanacija cestovnog klizišta u vranovu dolu - Sveučilište Sjever - Srodni dokumenti

sanacija cestovnog klizišta u vranovu dolu - Sveučilište Sjever

2 srp 2018 ... Sveučilište Sjever,Varaždin. 9. Završni rad. Jelena Dramac. Klizište je dio padine na kojem je zbog poremećaja stabilnosti došlo do klizanja tla ...

Zaštita kosina i sanacija klizišta Uvod

Uvod. Posebna grana geotehnike, naročito inženjerske geologije i mehanike tla i stijena, danas se bavi zaštitom kosina i sanacijama klizišta. Ova dva područja ...

Dokumentacija za natječaj-sanacija klizišta Polanščak - Općina ...

9 svi 2019 ... ... struč. spec. ing. aedif. DIREKTOR: Ivša Pevec, dipl. ing. građ. ... Betonski rubnjaci (OTU 3-04.7.1.): Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju ...

sanacija klizišta Jamnička Kiselica - Donja Kupčina.pdf, 18.6.2015.

Općina Pisarovina pokrenula je postupak nabave radova: „Sanacija odrona – klizišta na nerazvrstanoj cesti Jamnička Kiselica – Donja Kupčina“ te je dana 18.

GEO-LAB doo SANACIJA KLIZIŠTA DESINIĆ GORA - Općina Desinić

30 kol 2013 ... Odgovorni geomehaničar:I. PEVEC, dipl.ing.gra. ... cijena. Iznos. PRIPREMNI RADOVI. 1. Iskolčenje dijela terena u ... postavljenih rubnjaka. m'.

Sanacija kamenih fasada - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever

Ključne riječi: kamen, sanacija, arhitektonsko građevni kamen, fasada, ... za zidane elemente, za vanjsko i unutarnje oblaganje, koristi se kao dekorativni kamen za ... Staru žbuku obiti do 1 metar iznad vidljive granice oštećenja, a fuge zida ... Cijena obrade kamenih ploča ovisi o traženim dimenzijama i tvrdoći samog.

Time-lapse - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever - Sveučilište Sjever

Prva teorija koja je trebala objasniti iluziju pokreta je „tromost“ oka ili vizualna perzistencija. Zlatko Smrkić u knjizi „Uvod u televiziju“ vizualnu perzistenciju ...

Razvoj studija sestrinstva na Sveučilištu Sjever - Sveučilište Sjever

Dječji vrtić Varaždin, Dječji vrtić. Tratinčica Koprivnica. DZ Varaždin, DZ Koprivničko ‐. Križevačke županije, DZ Krapinsko ‐ zagorske županije, DZ Međimurske.

Droga - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever - Sveučilište Sjever

6 ruj 2019 ... Marihuana ima snažno štetno djelovanje na sposobnosti i vještine potrebne za sigurnu vožnju ( budnost, brzina reakcije, procjena udaljenosti ) ...

Sveučilište Sjever - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever

kopno. [6]. 5.2 Rakurs. Rakurs je snimanje iz vizure koja je u većem otklonu od normalne vizure (gornji i donji rakurs), pri ĉemu dolazi do perspektivnog kraćenja ...

ene[r,r4 - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever - Sveučilište Sjever

start/stop znakovi. Puni ASCII skupznakova dozvoljava kodiranje svih znakova ASCII tablice vrijednosti od 0 do 127. □. 2.2.1.1. EAN kodovi. Struktura EAN koda ...

Sv S eučiliš Sjever šte r - Sveučilište Sjever

Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 3, 42 000 Varaždin, studentska služba (za upis na studije Mehatronika, Fizioterapija, Sestrinstvo, ...

sveučilište u zagrebu fakultet prometnih znanosti utjecaj cestovnog ...

Cestovni promet uvelike utječe na klimatske promjene, što se očituje u ... promjene i mjere zaštite te je rad podijeljen u sedam poglavlja, a to su: 1. Uvod. 2.

Koprivnica - Sveučilište Sjever

Motivacijski praktikum. 1. Opći engleski jezik. 4. 2. SEMESTAR obvezni ... Poslovne financije i financijski menadžment. 4. Marketinške strategije. 4. Promocija. 4.

Untitled - Sveučilište Sjever

19 pro 2017 ... U roku za dostavu ponuda zaprimljene su tri ponude ponuditelja INEL-medicinska tehnika. d.o.o., Turinina 5,10010 Zagreb, HEBE d.o.o., ...

Download PDF 1.95 MB - Sveučilište Sjever

U bijelom polju se nalazi već korištena tablica alata. ... operacija će nam biti bušenje još 4 rupe Ø2,5 mm i narezivanje navoja M3 na bočnoj strani koju.

Varaždin - Sveučilište Sjever

Graditeljstvo i Sestrinstvo - menadžment u sestrin- stvu te međunarodni ... samom vrhu svojih djelatnosti u Hrvatskoj, ali i šire. ... redoviti studij, izvanredni studij.

Završni rad - Sveučilište Sjever

21 ruj 2018 ... shizofrenije a to su: osjećaj zaravnjenosti, alogija, anhedonija i avolicija. Bolesnik smanjeno pokazuje svoje osjećaje, može biti prisutna ...

Mehanika I - Sveučilište Sjever

jednostavne geometrijske oblike te primjeniti Steinerovo pravilo za složene likove. Uvjeti za upis predmeta. (odslušan ili položen kolegij) te potrebna znanja i ...

Fizika I - Sveučilište Sjever

Sustav materijalnih točaka, centar mase. Keplerovi zakoni. Newtonov ... Sila trenja i elastična sila. Inercijski i neinercijski sustavi. 2. 2. Rad i energija. Kinetička i ...

Rak dojke - Sveučilište Sjever

Anatomija dojke. Dojka je simetrični parni organ, smješten na prednjoj strani prsnog koša. Normalnu veličinu doseže u dobi između šesnaeste i devetnaeste ...

UVOD - Sveučilište Sjever

10 velj 2016 ... Zdravstveni turizam jedan je od najperspektivnijih oblika koji svoje početke ... i regionalni razvoj – primjer Krapinskih Toplica, magistarski rad,.

Preuzmi PDF 2.97 MB - Sveučilište Sjever

9 lis 2019 ... autodijagnostika (eng. ... EOBD europska autodijagnostika (eng. ... širok spektar vozila kao što su Texa, Launch, Multi-Daig, Delphi, Auto-Com,.

Preuzmi PDF 1.9 MB - Sveučilište Sjever

Ključne riječi: poremećaji u prehrani, anoreksija, bulimija, utjecaj fotografije na ... prehrane, slike koje mediji predstavljaju, zajedno s oglašavanjem, odgovorne ...

Patofiziologija - Sveučilište Sjever

Gamulin, S. Patofiziologija za visoke medicinske škole, Školska knjiga, Zagreb,. 2005. Dopunska literatura. Način provjere ishoda učenja Pismena i usmena ...

Materijali - Sveučilište Sjever

željeza - ljevovi i čelici, neželjezni materijali - obojeni i laki metali, ostali važniji tehnički materijali - polimerni materijali, tehnička keramika, tvrdi metali, ...

celijakija - Sveučilište Sjever

... bez glutena. Ključne riječi: celijakija, bezglutenska dijeta, gluten, medicinska sestra ... Osjetljivost na gluten prvenstveno je posljedica prirođene imunosti ...

Pravilnik o studiranju - Sveučilište Sjever

9 ožu 2016 ... Strani državljani imaju pravo upisa na studij sukladno odredbama ... Razredbeni postupak za upis izvanrednih studenata na sve studije temelji se ... Po odobrenom zahtjevu za mirovanje student upisuje godinu u skladu sa ...

Pretilost kod djece - Sveučilište Sjever

Uvidjevši štetnost Mcdonalds proizvoda mnoge zemlje su odlučile zatvoriti dio ili sve ... (doručak, ručak,večera) i na dva međuobroka (zajutrak i užina).

Osnove elektrotehnike I - Sveučilište Sjever

Metoda K.Z., metoda konturnih struja, metoda superpozicije. 3. 3. Metoda napona čvorova. Millmanov teorem. Thevenin-ov i Norton-ov teorem. Spoj u zvijezdu i.

Tehnička dokumentacija - Sveučilište Sjever

Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika. ISVU šifra. Naziv predmeta. Status predmeta. Semestar. 129575. Tehnička dokumentacija. Obvezni. 1. Tip predmeta.

poslovni sastanak - Sveučilište Sjever

dokumentima. Vrste poslovnih sastanaka i poslovni bonton te komunikacija ... teorijskom dijelu prikupljene su informacije iz raznih literatura te primjeri, dok.

Elektronički elementi - Sveučilište Sjever

Sveučilište Sjever. Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika. ISVU šifra. Naziv predmeta. Status predmeta. Semestar. 129711. Elektronički elementi. Obvezni.

Vizualna psihofizika - Sveučilište Sjever

Adaptacija na svijetlost i tamu. Kromatska adaptacija. 2. Psihofizikalni adaptacijski vizualni efekti temeljeni na “višim” mehanizmima percepcije. Mc Collugh.

konflikti u organizaciji - Sveučilište Sjever

U zadnjem djelu rada je provedeno istraživanje na temu „Konflikti u organizaciji“. ... Na određen način, posao danas predstavlja središnji dio života svakog pojedinca ... adrese, te je uz privitak dokumenta stajala zamolba o ispunjenju ankete i.

Lijeva margina 3,5 cm - Sveučilište Sjever

12 velj 2019 ... najpopularnije fitnes influencerice i influenceri u Hrvatskoj su Sandi i Monika. Imerović, Girly Fitness, Martina Boss, Marko Lončar i dr. 4.2.

Građevinski materijali - Sveučilište Sjever

Informacije o materijalima. Statistička obrada. Strukture i veze u tvarima. Mehanička svojstva materijala. Termička, akustička i transportna svojstva. Veziva.

motivacija zaposlenika - Sveučilište Sjever

5 ožu 2019 ... U radu opisat će se funkcija upravljanja ljudskim resursima, motivacija i motivacijske teorije, sociodemografske karakteristike zaposlenika,.

Frakture podlaktice - Sveučilište Sjever

2 svi 2017 ... Anatomija gornjih udova . ... U drugom poglavlju biti će opisana anatomija ... Kosti šake čini 27 kostiju, odnosno 8 kostiju koje čine zapešće i ...

Elektronički sklopovi - Sveučilište Sjever

Darlingtonov spoj. 2. Frekvencijske karakteristike elektroničkih sklopova Bodeov prikaz frekvencijskih karakteristika. Pojave pri niskim i visokim frekvencijama. 2.

Grafičke komunikacije - Sveučilište Sjever

medija. 3. 4. Povijesni pregled razvoja pisma– piktografija, ideografija, pojmovno pismo, klinopis, egipatsko pismo, kinesko pismo, japansko pismo, hebrejsko.

Pnemumatika i hidraulika - Sveučilište Sjever

Pnemumatika i hidraulika ... Pneumatika (Osnovni pojmovi i definicije iz ... Nikolić, Gojko: Pneumatika i hidraulika, I dio PNEUMATIKA, Školske novine, Zagreb.

Što to bješe ljubav - Sveučilište Sjever

7 stu 2019 ... Što to bješe ljubav, koja je poznatija po tome što ju je izvorno izveo ... akorda I, IV i V stupnja te molskih II i VI, nalaze i terckvartakord akordi.

interni audit - Sveučilište Sjever

1 velj 2014 ... Interni auditor je odgovoran za konkretnu provedbu internog audita. ... Godišnjim planom se planira minimalno jedan interni audit za sve ...

2. podsaharska afrika - Sveučilište Sjever

područja, osobito glavni gradovi, su uglavnom bogatiji od ruralnih područja. ... Podsaharska Afrika se sastoji od 42 države ( Slika 1) koje se nalaze na kopnu i ...

Operacijska istraživanja - Sveučilište Sjever

Diplomski sveučilišni studij Održiva mobilnost i logistika. ISVU šifra. Naziv predmeta. Status predmeta. Semestar. 176770. Operacijska istraživanja. Obvezni. 1.

budućnost u hrvatskoj - Sveučilište Sjever

23 tra 2019 ... Andrea Borošić. , članica Uprave i direktorica Večernjeg lista; doc. dr. sc. Gordana Tkalec. , pročelnica Odjela za komunikologiju, medije i ...

Građevinska mehanizacija - Sveučilište Sjever

3. Linarić, Z.: Građevinski strojevi, Građevinski godišnjak '95, '96, Hrvatsko. Društvo Građevinskih Inženjera, Zagreb, 1995., Bojan Kraut: Krautov strojarski.

Osnove poduzetništva - Sveučilište Sjever

Sveučilište Sjever. Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika. ISVU šifra. Naziv predmeta. Status predmeta. Semestar. 129729. Osnove poduzetništva. Obvezni.

Betonske konstrukcije - Sveučilište Sjever

riješiti jednostavniji proračunski model betonske konstrukcije. 4. ... Radić J. i suradnici: „Betonske konstrukcije 2, Riješeni primjeri“, Hrvatska sveučilišna naklada ...

Korporativna sigurnost - Sveučilište Sjever

Petar Mišević. Suradnik. Cilj predmeta. Upoznavanje studenata o ulozi i važnosti informacijske sigurnosti u zaštiti podataka i osiguranja kontinuiteta poslovanja.

Proizvodnja bez zaliha - Sveučilište Sjever

29 ruj 2016 ... naglaskom na sustav „Proizvodnja bez granica“. Tijekom rada koristit ću se pojmom „Just in time“ te kraticom JIT. Ključne riječi: sustav, just in ...

Trgovačko pravo - Sveučilište Sjever

Samostalni rad (sati). ECTS ... Prisustvo na predavanjima, seminarima, pozitivno ocjenjen seminarski rad. ... Društvo s ograničenom odgovornošću: osnivanje,.

Kolorimetrija i multimedija - Sveučilište Sjever

nastajanja osjeta boje i opisati elemente koji su potrebni za taj psihofizikalni doživljaj. 2. Razlikovati i objasniti aditivno, suprtaktivno i rastersko mješanje boja. 3.

Technical Journal - Sveučilište Sjever

Ante STOJIĆ i Katica ŠIMUNOVIĆ (SF Slavonski Brod); Ladislav LAZIĆ (MF Sisak); Ante ČIKIĆ (VTŠ Bjelovar);. Darko DUKIĆ ... able to express the current density functions in terms of ... [9] Ranjan, R. (2010), Hp spectral method for structural.

Stručna praksa - Sveučilište Sjever

Naputak za stručnu praksu, https://claroline.kc.unin.hr/kolegiji/strucna praksa. Dopunska literatura. 1. Stručnu literaturu određuje mentor stručne prakse.

Osnove biokemije - Sveučilište Sjever

J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biokemija, Školska knjiga, Zagreb, 2013. Dopunska literatura. 1. D.L. Nelson, M.M. Cox, Lehninger Principles of Biochemistry ...

Sveučilište Sjever - Rektorski zbor

27 lip 2019 ... Prijave za upis na studije Multimedija, oblikovanje i primjena, Sestrinstvo, Fizioterapija, Komunikologija, mediji i novinarstvo i Poslovanje i ...

Anatomija s histologijom - Sveučilište Sjever

kralježnice; miologija, mimični i žvačni mišići, mišići vrata, mišići trupa, mišići ramenog obruča i gornjeg ekstremiteta, mišići zdjeličnog obruča i.

9. Radio Drniš - Sveučilište Sjever

3 lip 2018 ... Šibenik, Radio Dubrovnik i Radio Drniš. U svakom ... Drugi primjer je Radio Šibenik, a informacije o djelovanju radija za vrijeme rata opisale su.