Statut - Udruga za blockchain i kriptovalute

Članak 42. Za tumačenje odredbi Statuta, kao i drugih akata Udruge, nadležan je Upravni odbor Udruge. PREDSJEDNIK UDRUGE. Vlaho Hrdalo.

Statut - Udruga za blockchain i kriptovalute - Srodni dokumenti

Statut - Udruga za blockchain i kriptovalute

Članak 42. Za tumačenje odredbi Statuta, kao i drugih akata Udruge, nadležan je Upravni odbor Udruge. PREDSJEDNIK UDRUGE. Vlaho Hrdalo.

Udruga Ludruga - Statut

Sjedište udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Upravni odbor. Članak 3. Ludruga je udruga građana utemeljena radi ostvarivanja ciljeva ...

statut - Udruga slijepih Karlovačke županije

Udruga se u skladu sa zakonom moţe učlanjivati i u druge saveze, zajednice udruga i srodne ... Puni naziv Udruge glasi: Udruga slijepih Karlovačke ţupanije.

Statut udruge - Udruga Aktivan život

Statuta, posjeduje iskustvo i znanje u području sportske rekreacije ili u drugim srodnim područjima relevantnim za rad Udruge te koja želi aktivno sudjelovati u.

Statut Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

članak 2. Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina osnovana je 23. lipnja 1961. godine pod nazivom Savez organizacija za fizičku kulturu Općine Varaždin.

Statut - Zajednica športskih udruga Grada Osijeka

e-mail tajništva: [email protected]; športska evidencija: [email protected] web: www.zsugos.hr; OIB: 41954548138. Na temelju članka 13., 18. i 55. Zakona o ...

STATUT Ekološke udruge - Ekološka udruga Krka Knin

Knin od 05. studenoga 2004. godine, Skupština Ekološke udruge „Krka“ Knin, na sjednici održanoj. 09. ožujka 2015. godine donosi: STATUT. Ekološke udruge ...

Statut UDRUGE - Udruga slijepih Istarske županije Pula

I O P Ć E O D R E D B E. Članak 1. Udruga slijepih Istarske županije (u nastavku teksta: Udruga) je oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja slijepih osoba ...

KRIPTOVALUTE

Prva i najpoznatija kriptovaluta je Bitcoin (BTC) stvorena 2009. godine od ... Osobe koje trguju kriptovalutama dužne su Republici Hrvatskoj platiti porez jer se ...

Statut Udruge za autizam - Udruga za autizam - Zagreb

zastupanje Udruge. Članak 3. Udruga za autizam-Zagreb je nevladina, nestranačka i neprofitna pravna osoba upisana u Registar udruga Grada Zagreba.

Statut Udruge Zora 2015 - Udruga Zora

Udruge Zora održana 5. svibnja 2015. u Čakovcu, donijela je ... Udruga Zora (u daljnjem tekstu Udruga) djeluje na području Međimurske županije, međutim ...

veleučilište u rijeci kriptovalute i financijska tržišta - Digitalni ...

9 ruj 2019 ... U Hrvatskoj je prvi bankomat postavljen 2014. godine u Zagrebu, a do ... Također u tom razdoblju je i u Kanadi otvoren bitcoin bankomat.

veleučilište u rijeci kriptovalute xrp i monero - Digitalni repozitorij ...

postoji mogućnost da će biti primoran platiti porez na dobit. Pa se tako na ... Izvor : https://ripple.com/insights/xrp-compares-btc-eth/ (21.4.2018.) Slika iznad ...

korčulanski statut. statut grada i otoka korčule iz 1214.

godine. Materijale su sada priredili za objavljivanje dr Josip Barbarie iz. JAZU i rar. Josip Kolanović iz Arhiva Hrvatske. Knjiga ukupno ima XIX . 402 strane ...

Blockchain tehnologija

Vezu između blokova je vrlo teško krivotvoriti odnosno hakirati, jer je to ujedno algoritam koji koristi kriptografiju visoke razine. Kako smo i ranije spomenuli, ...

Blockchain Games: A Survey - arXiv

13 Jun 2019 ... blockchain edition of Pokemon, which overcame CryptoKitties in terms of ... summoned from the Last Trip to combat the Dark Lord, the evil king created ... 23651 active users, in one day, and still has a rising trend. In contrast ...

Terrorist Use of Cryptocurrencies - Blockchain ConsultUs

operate online. Today's violent political actors still make their statements in the real world, with attacks and kidnappings. This aspect of terror will likely never.

Token Mania - Blockchain Academy

12 Jul 2017 ... https://cointelegraph.com/; https://bitcoinmagazine.com/. –. Social media & forums: https://bitcointalk.org/; http://boards.4chan.org/biz/ (NSFW);.

Leveraging the Internet of Things and Blockchain ... - MDPI

20 Jul 2019 ... Conference on Smart Systems and Technologies (SST), Osijek, ... of the 2015 IEEE Conference on Computer Communications (INFOCOM),.

Betting on the Bitcoin Blockchain - Department of Computing

9 Jun 2015 ... We present the Bitcoin Betting Exchange, the first publicly auditable, ... of the Reddit post about the release of the Bitcoin Betting Exchange.

Business Process Management: Blockchain and Central and ...

1 Sep 2019 ... Jasna Prester, Tomislav Hernaus, Ana Aleksić, and Peter Trkman ... Following Baran [37], DLTs are not only decentralized but distributed.

From pipe dream to pipeline: blockchain for captives - EY

From pipe dream to pipeline: blockchain for captives. 1. Introduction. Disruptive technologies are evolving at an unprecedented pace. Very few, if any, industries.

HPBTM(High-performance Blockchain)White Paper

4.1 HPB Token Introduction (GXN) . ... HPB hopes to eliminate the shame of having no "killer app" for blockchain, create a new blockchain ecosystem, and ...

Blockchain eröffnet Chancen auch abseits anarchokapitalistischer ...

nicht anders sein, meint Tomislav Matic, Grün- der und CEO der Crypto Future GmbH in Wien: „99 Prozent der Bevölkerung werden die. Blockchain nicht als ...

Hyperledger Fabric (Blockchain) Integration Guide - SafeNet - Gemalto

21 Nov 2018 ... "To update the fabric-ca-client-config.yaml in a text editor" below. > "To update the fabric-ca-client-config.yaml using environment variables" on ...

Legal Problems of the Blockchain A Capital Markets ... - SSRN Papers

20 Nov 2018 ... 84 ENISA, Distributed Ledger Technology and Cybersecurity, December 2016, p. 35. 85 SEC Release No. 81207/2017, p. 29. 86 Muftic ...

iGrow Chain White Paper Blockchain Technology Platform for ...

iGrow Chain. White Paper. Blockchain Technology Platform for Agriculture Financing and Tracing. PT. iGrow Resources Indonesia. iGrow.Asia. igrowChain.Com ...

REGISTAR UDRUGA HR- POPIS UDRUGA GRADA ZABOKA ...

10 velj 2016 ... "ZABOKY" ZABOK. Kumrovečka 1, Zabok. 91922928533 Aktivna. 02000400. KOŠARKAŠKI SAVEZ. KRAPINSKO -ZAGORSKE. ŽUPANIJE.

UDRUGA ZA REALITETNU TERAPIJU RH www.udruga-hurt.hr ...

10 sij 2020 ... Udruga za realitetnu terapiju RH organizira well-being program ... Program se sastoji od devet samostalnih modula – susreta, koji su svaki za sebe ... 7. 3.10. Mentalno zdravlje. Dubravka Stijačić – instruktorica realitetne ...

KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI UDRUGA U REGISTRU UDRUGA

RAZINA. Razrada djelatnosti udruge. 1. BRANITELJI I. STRADALNICI. 1.1. Sudionici i stradalnici. Domovinskog rata. 1.1.1. Zaštita interesa hrvatskih branitelja iz.

Hrvatska Udruga Primalja Program 3 - Hrvatska Udruga za ...

9 svi 2013 ... KBC "Zagreb", Klinika Petrova. 11.00 - 11.15. PODVEZIVANJE PUPKOVINE - RANIJE ILI KASNIJE? Hajdaš Marija, primalja, Kušanić Valentina ...

Statut - HDZ

26 svi 2018 ... Ovim Statutom HDZ-a (u daljnjem tekstu: Statut) uređuju se ciljevi i način djelovanja ... (4) Himna je HDZ-a pjesma ˇBože, čuvaj Hrvatsku!ˇ.

Statut HGK

Pravne osobe iz članka 2. ovog Statuta postaju članice HGK upisom u sudski registar. Članak 4. U HGK se mogu učlaniti fizičke i pravne osobe koje obavljaju ...

Statut SDP-a

2 lip 2012 ... Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) je samostalna demokratska stranka slobodnih, ravnopravnih i odgovornih članova/članica, koji/koje ...

Statut HLZ

22 pro 2015 ... V. ČLANSTVO I ČLANARINA. 1. Članstvo ... Članarina. Članak 16. ... (6) Sud časti može svoje odluke objaviti u glasilima HLZ-a ili HLK.

statut - Fsb

(1) Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i djelatnost Fakulteta strojarstva i brodogradnje (u daljnjem tekstu Fakultet), ustroj, sastav, ovlasti i način ...

STATUT

Sportsko ribolovno društvo " PIŠKOR " , Novi Zagreb , je oblik dobrovoljnog udruživanja više građana ... prekobrojni ribolovni pribor, onečišćenje vode i okoliša,.

Statut - SZDSSH

Statuta Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske od 24. ... Učlanjivanjem u Sindikat te plaćanjem prve članarine, član stječe sljedeća prava: ... O članarini nezaposlenih članova Sindikata i umirovljenika odlučuje Središnji ...

statut - Kerempuh

Skraćena oznaka naziva je: Satiričko kazalište KEREMPUH. ... Godišnji program rada Kazališta, u dijelu koji Grad Zagreb utvrdi kao svoju javnu potrebu ...

Statut škole

Osijeku, s pravom javnosti, Osijek ( u daljem tekstu : Škola). ... Naziv Škole je Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku, s pravom ... radno vrijeme,.

statut - HUUZ

HRVATSKA UDRUGA UČENIČKOG ZADRUGARSTVA – ZAGREB, a u sredini kruga skraćeni naziv udruge: HUUZ. U uporabi su dva pečata označena brojem 1 ...

statut - HDSSB-a

Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje (u daljnjem tekstu: Stranka) ... Himna (svečana pjesma) HDSSB-a je pjesma "Ne daj Slavonijo" (autor teksta ...

Zvečevo d.d. - Statut - ZSE

pretvorbi poduzeća "Zvečevo" u dioničko društvo od 28. svibnja 1992. i Rješenju Hrvatskog fonda za privatizaciju br. 01-02/92-06/103 od 20. svibnja 1993.

statut - KBF Zagreb

natpisom uz obod: «Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet – Zagreb» -. «Universitas studiorum Zagrabiensis, Facultas theologiae catholicae ...

Statut - POU Varaždin

Statuta Pučkog otvorenog učilišta Varaždin. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 8/04), Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, na sjednici ...

Statut - Dom Konavle

Luce Bronzan. 20000 DUBROVNIK, Dr. Ante Starčevića 24. Posl. broj: OU 17/16-1. U Dubrovniku,. 22.01.2016. (dvadesetdrugi siječnja dvijetisućešesnaeste). G.

statut - Dom Bidružica

4 ožu 2015 ... Bidružica na svojoj petnaestoj sjednici održanoj dana 04. ožujka ... Bidružica i Doma za psihički bolesne odrasle osobe Bidružica, koji je ...

statut - Lag Prigorje

Statuta Lokalne akcijske grupe ,,Prigorje", Skupština LOKALNE AKCIJSKE GRUPE. "PRIGORJE", na sjednici održanoj dana 14. lipnja 2016. godine donosi:.

Statut Biovrt

Osoba ovlaštena za zastupanje: • odgovara za zakonitost rada Udruge;. • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine, ako Statutom nije drukčije ...

Statut NSBBŽ

Članak 1. Nogometni savez Bjelovarsko-bilogorske županije (u daljnjem tekstu: Savez) jedini je sportski savez koji potiče, promiče i skrbi o nogometnom sportu ...

Statut - HDLU

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, u daljem tekstu HDLU, dobrovoljna je strukovna nevladina i nestranačka udruga likovnih i multimedijskih umjetnika koji žive ...

statut - UniSport HR

28 velj 2019 ... (2) Savez se udruZuje u Hrvatski akademski sportski savez , te u Splitski savez sPortova. (3) Savez se moZe udruZiti u saveze, zajednice, ...

Statut - Suncokret

STATUT. Udruge Suncokret - Pula. I. OSNOVNE ODREDBE. Članak 1. ... ispuni i podnese obrazac zahtjeva za prijem u članstvo Skupštini, koja odlučuje o ...

Statut PŠD”Špinut”

Pomorsko Sportsko drusfuo <SPINUT> - Split, a u sredini se nalazi znak Drustva. etanak 8. Drustuo zastupa, predstavlja i potpisuje predsjednik Drustua , a u ...

Statut Udruge

______ je udruga registrirana pri ______ (naziv nadležnog ureda). ______ je neprofitna pravna osoba. Članak 4. Udruga ima pečat. Pečat udruge je: okruglog ...

Statut - KK Partizan

латиницом исписано КОШАРКАШКИ КЛУБ и BASKETBALL CLUB. У средини ... Управни одбор ближе уређује садржај и начин вођења Књиге чланова и.

statut - PD Pinklec

Članak 1. Ovim se Statutom ureñuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područje djelovanja Planinarskog društva "Pinklec" Sveta Nedelja (u daljnjem ...

statut - Zagrebačke pahuljice

23 svi 2016 ... Zagrebački klizački savez i Hrvatski klizački savez, a surađuje i sa svim nadležnim tijelima državne vlasti i odgojno-obrazovnim i stručnim ...

Statut Sveučilišta - Libertas

30 ožu 2016 ... ožujka 2016. tekst Statuta Libertas međunarodnog sveučilišta kako slijedi: ... 3) Sjedište Sveučilišta je u Zagrebu, Trg J.F.Kennedya 6b.

PEVEC d.d. - Statut društva - ZSE

Statut dioničkog društva PEVEC d.d.. Na temelju odredbi Statuta dioničkog društva Pevec d.d. i Izmjeni Statuta dioničkog društva usvojenih odlukom Glavne ...