Poziv na dostavu ponuda

TROŠKOVNIK. III ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI kol. jed. cijena ukupno (Kn). 1. Popravak oštećenih dijelova zida i istaka nastalih ispadanjem opeke nakon.

Poziv na dostavu ponuda - Srodni dokumenti

Poziv za dostavu ponuda - Leć doo

2 ožu 2020 ... visina otvora 250 cm; ... Za sva pitanja osobe za kontakt su Danijela Martinović, pravna [email protected] i Mirjana Skelin, [email protected]

Poziv na dostavu ponuda - FOI

25 sij 2019 ... postupka. Kao primjer kvalitete pojedinih artikala navodimo sljedeće: ... 1.7.1.Tehničke specifikacije s opisom predmeta nabave sadržane su u ...

Poziv na dostavu ponuda

TROŠKOVNIK. III ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI kol. jed. cijena ukupno (Kn). 1. Popravak oštećenih dijelova zida i istaka nastalih ispadanjem opeke nakon.

Poziv na dostavu ponuda - Komunalac doo

25 ožu 2019 ... SLAVONSKI BROD. STJEPANA pl. HORVATA 38. OIB: 61888142985. Poziv na dostavu ponuda. Nabava posuda za otpad. U Slavonskom ...

Poziv na dostavu ponuda - unizg

Napomena za potencijalne dobavljače: Konfekcijski brojevi biti će određeni nakon sklapanja ugovora. Kako bi se ponuda smatrala prihvatljivom sa tehničke ...

poziv za dostavu ponuda - Polet

Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave. U cijenu ponude bez ... s naznakom: Nadmetanje za EV-J-2/19 - ulje, mazivo antifriz. „ne otvarati“.

Poziv na dostavu ponuda - HBOR

22 ruj 2017 ... scenarij s Word dokumentom koji ima maliciozan kod u sebi. ... jedan primjer konfiguracije preklopnika koja bi se poboljšala i unificirala.

02 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA-GRADJEVINSKI I OBRTNICKI ...

12 lip 2018 ... Predmetne radove potrebno je izvesti u skladu s odredbama svih zakona koji ... koji su u ovoj Pozivu za dostavu ponudenavedeni kao primjeri,.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA ...

10 pro 2019 ... Pružanje usluga vanbolničke CT- dijagnostike-kompjuterizirana tomografija za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK ...

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA ...

20 velj 2020 ... Komunalni servisi Kutina d.o.o.. Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave. (nabava vozila (N1, kombi za prijevoz pokojnika) ...

poziv na dostavu ponuda - Strukturni fondovi

19 velj 2019 ... Način određivanja cijene ponude. ... 1.1. Podaci o naručitelju. Naziv i sjedište naručitelja: Elektrokovina plus d.o.o.,. Gornjostupnička 31 F ...

Poziv za dostavu ponuda - Općina Selca

25 sij 2017 ... Drvena konstrukcija krovišta i kupa je većim dijelom oštečena i istrunula usljed prokišnjavanje, te prjeti urušavanje krova, Predviđena je ...

POZIV NA DOSTAVU PONUDA Konzultantske usluge - ARZ

22 srp 2018 ... PREDMET NABAVE. Konzultantske usluge -Priprema projektne aplikacije za projekt LIFE 2018. (CPV): 98300000-6. 4. TEHNIČKE ...

Poziv za dostavu ponuda - Grad Poreč

19 ožu 2018 ... RADOVA NA IZGRADNJI PROMETNICE KAUFLAND - ŠKOLA FINIDA ... Ponuditelj će započeti sa obavljanjem poslova nadzora odmah po ...

Poziv za dostavu ponuda - JP Ceste Federacije BiH

Naziv Ugovora: Izgradnja dionice ceste Broćanac – Prapratnica P20 – P143 L=3.075m1 i petlji Babin. Do i Oskrušnica. Poziv br: BA/FBH/FRSMP/ICB/3-1/W/19.

poziv za dostavu ponuda - Grad Sisak

18 tra 2016 ... Unutarnja stolarija se sastoji od ... žaruljama CFL 2x26W/840/3600 lm, E27 s ugrađenom elektronskom predspojnom napravom. Svjetiljke su ...

Poziv na dostavu ponuda - malčer - Plavinka d.o.o.

uređaj za usitnjavanje biljnih ostataka (malčer) s horizontalno postavljenim ... Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. Cijena ponude je ...

poziv na dostavu ponuda s dokumentacijom za nadmetanje

18 pro 2018 ... Rizalit d.o.o., Huzjanova 22, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska. 15. Kontura Projekt d.o.o., Ostrogovićeva 12, 10000 Zagreb, Republika.

poziv za dostavu ponuda - Porezna uprava

30 svi 2019 ... Internet adresa: www.porezna-uprava.hr. 1.2. Podaci o Službi ... Adresa elektroničke pošte: [email protected] 1.3. ... pri čemu je: TV – ukupni broj bodova za kriterij kvalitete I. TV ponude koja se ocjenjuje.

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Poziv na dostavu ponuda

23 svi 2019 ... DOBROVOLJNO (dodatno i dopunsko) ZDRAVSTVENO ... Iz specifikacije treba biti vidljiva usporedba 2017. i 2018. godine rasta ili pada ...

PONOVLJENI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE ...

7 velj 2019 ... Ručak: Mesne okruglice u umaku od rajčice, pire krumpir, salata. UTORAK. Ručak: Varivo od leće s povrćem, slana pita od sira. SRIJEDA.

Poziv na dostavu ponuda i Dokumentacija o nabavi 09.07.2019.

9 srp 2019 ... Subjekt upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS 030026579. Računi: PBZ d.d. Zagreb IBAN HR10 2340 0091 1100 4700 ...

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Evidencijski broj 05/2018-BG ...

16 svi 2018 ... ČAZMATRANS PROMET d.o.o., M. Novačića 10, 43240 Čazma, e-mail: [email protected] 2. APP d.d., Industrijska 14, 34000 Požega, ...

poziv za dostavu ponuda u postupku ... - Muzej Like Gospić

23 ruj 2019 ... AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o.,. Franka Lisice 85, 23000 Zadar. JOLLY AUTOLINE d.o.o., Ulica 84. Gardijske Bojne HV Termiti 22, ...

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne ... - UNIRI

13 kol 2019 ... Predmet nabave su izrada i postavljanje panela, prema tehničkim specifikacijama iz Troškovnika. Predmet nabave uključuje dostavu, izradu i ...

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za pružanje zdravstvenih usluga u ...

29 sij 2018 ... Pedodoncija. - Oralna hirurgija. - Stomatološka protetika. Imajući u vidu navedeno pozivamo Vas da učestvujete u postupku dodjele ugovora o.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA Nabava usluga prevođenja ... - ARZ

25 sij 2018 ... Ukoliko količina teksta prelazi 20 kartica teksta po radnom danu ... osnovi kartice teksta koja sadrži 1500 znakova bez razmaka odnosno 1800.

EVB 071-17 Poziv na dostavu ponuda GDPR Final - HBOR

13 stu 2017 ... Hrvoje Novosel/Upravljanje poslovnim procesima. Telefon: 01 4591 513. E-mail: [email protected] Ivan Vrdoljak/Odjel nabave. Telefon: 01 ...

Poziv za dostavu ponuda - Ministarstvo hrvatskih branitelja

4 pro 2019 ... specifikaciji i grafičkoj pripremi za tisak s probnim otiskom, a prema odabiru i zahtjevu Naručitelja. Probni otisak mora biti ... Otvaranje ponuda u postupcima jednostavne nabave nije javno. Otvaranje ponuda ... Broj mobitela: ...

POZIV NA DOSTAVU PONUDA Izrada projektne dokumentacije za ...

12 ožu 2018 ... Izrada projektne dokumentacije za legalizaciju stambeno poslovne zgrade Krk i naplatne ... Ponuditelj će biti isključen ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih ... Ponuda predana od strane ponuditelja obuhvaća sljedeće: ... Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva na dostavu ponuda (OBRAZAC 2.) ...

poziv na dostavu ponuda - Fond za zaštitu okoliša

19 lis 2017 ... Omotnice (kuverte) American prozor na desnoj ... 15.000. 3. Omotnice (kuverte) B5 ... Memorandumi, košuljice za spise,koverte,mape, vizitke,.

poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave

5 velj 2019 ... cijenu ponude iskazati u kunama i napisati brojkom,. - cijena bez PDV-a mora sadržavati sve troškove i popuste. Cijena ponude izražava se za ...

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA Nabavu ... - Strukturni fondovi

6 ožu 2020 ... Europskog fonda za regionalni razvoj, tvrtka Max & Moris d.o.o. objavljuje: POZIV NA DOSTAVU PONUDA. ZA. Nabavu opreme za primjenu ...

Poziv za dostavu ponuda - Nabava uredskog namještaja

10 ruj 2018 ... Javno nadmetanje objavom na internetskoj stranici www.hck.hr. 1.5. ... elemenata ormara i namještaja te naknadno dodavanje polica. Ormari ...

Poziv na dostavu ponuda - teretana - Grad Đurđevac

22 kol 2019 ... Predmetna teretana nalazi se na Sportsko rekreacijskom ... VIVA wo. Naziv, sjedište i adresa članova zajednice ponuditelja: 1. član: 2.član:.

Poziv za dostavu ponuda - Dom Zdravlja Nova Gradiška

10 svi 2016 ... diskovi (zadnji) disk pločice (prednje) disk pločice (zadnje) letva volana zglob osovine volana nepovratni ventil račva crijeva serva katalizator.

Poziv na dostavu ponuda - Leksikografski zavod Miroslav

LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA. Zagreb, Frankopanska ul. 26. Temeljem članka 33. Statuta Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža i čl.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA Nabava razvojnih sati za ...

1 stu 2019 ... potpisati i pri nadležnom tijelu (javni bilježnik) ovjeriti Izjavu o čuvanju ... informacijskog sustava ili radi bilo kojeg drugog razloga koji su od ... ii. subotom, nedjeljom i blagdanom (neradnim danom) od 7:00 do 15:00 sata.

Poziv na dostavu ponuda Gornja Garešnica ... - Općina Berek

14 kol 2015 ... društvene djelatnosti, tel: 043/548-017; faks: 043/548-030, e-pošta: [email protected] - u svezi dokumentacije za nadmetanje.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge ... - Ministarstvo turizma

13 pro 2018 ... Ukoliko količina teksta prelazi 20 kartica teksta dnevno rokovi isporuke će biti ... izračun se temelji na osnovi kartice teksta koja sadrži 1500 znakova bez razmaka odnosno. 1800 znakova sa razmacima. * prijevodi su pisani.

Poziv za dostavu ponuda,39-000212/19 - Javne nabavke Brčko ...

24 јул 2019 ... ЛОТ 2 - услуга организовања и реализације концерта извођача Марио Миоч, чије извођење је. Iіланирано у оквиру културно-спортске ...

Poziv na dostavu ponuda za jednostavnu nabavu za ... - Grad Sisak

13 ožu 2019 ... Kriterij odabira ponuda: Najniža cijena ponude uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva traženih u ovom ... GLINAMOL BIJELI 0,5kg kom. 40.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku nabave Tisak ... - UNIRI

20 tra 2019 ... u postupku nabave Tisak promotivnog materijala u sklopu OPTILIFE projekta. Oznaka nabave: ... Dostava se ne može dodatno naplatiti. 2.4.

poziv za dostavu ponuda za pružanje ugostiteljskih ... - Grad Sarajevo

Usluge zakupa bašte za 35 osoba i ugostiteljske usluge -,kanapei,hladne plate i neogranicen broj bezalkoholnih pica c) Procijenjena vrijednost nabavke:.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA Nabava usluga prevođenja Ev. broj ...

25 sij 2018 ... Poziv na dostavu ponuda. Nabava usluge prevođenja. Ev broj: 13-B-18. 2 ... Ukoliko količina teksta prelazi 20 kartica teksta po radnom danu ... izračun se temelji na osnovi kartice teksta koja sadrži 1500 znakova bez razmaka ...

poziv na dostavu ponuda za usluge: izrada ... - Pravosudna akademija

30 ožu 2018 ... TERRA SPORTIVA j. d. o. o., Zagreb, Glošćica 1, OIB 77058001945. 4. ... Internet Explorer 10 na Windows Phone, a poželjno i drugima, za verzije navedenih ... definirane kanale komunikacije polaznika tečaja međusobno, ...

Poziv za dostavu ponuda EBN 23 18 Červar Porat.pdf - Grad Poreč

10 lis 2018 ... rekapitulaciju za svaku cjelinu (zbroj svih ukupnih cijena stavki u pojedinoj cjelini, bez poreza na ... Vađenje betonskih elamenata tlakovca sa.

Poziv na dostavu ponuda za tisak promotivnih materijala za ... - ASOO

8 lip 2016 ... Rok i uvjeti plaćanja: na temelju ispostavljenog računa, u roku od 15 dana od dana dostave računa. Naručitelju. Račun se ispostavlja nakon ...

poziv za dostavu ponuda - Ured državne uprave u Koprivničko ...

19 tra 2017 ... obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu ... OBRAZAC MPP-1 prijava-promjena-podataka o stažu.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA u postupku nabave ... - Tržnica Osijek

led rasvjetom na prostoru tržnice u Osijeku, ... Osijek, 16. listopada 2014.g. ... zadane Troškovnikom (dokaz kvalitete potkrijepiti CE, TCT, VDE certifikatima,.

poziv na dostavu ponuda za isporuku uredskog materijala i tonera

1 pro 2017 ... AUTO SERVIS ŠURINA, Zagreb, Borovje 1, OIB 64741639505. THREE OCEANS d. o. o., Zagreb, Hitrecova 3, OIB 91152931405.

poziv na dostavu ponuda za: usluge putničke agencije - Pravosudna ...

2 velj 2018 ... AUTO SERVIS ŠURINA, Zagreb, Borovje 1, OIB 64741639505. THREE OCEANS d. o. o., Zagreb, Hitrecova 3, OIB 91152931405.

Poziv na dostavu ponuda (Usluge lektora i ... - Virovitica Nature

20 kol 2019 ... podravske županije pokrenuo je nabavu „lektor i prevoditelj", kao ... i lektoriranje teksta sa hrvatskog na: njemački, engleski i mađarski jezik.

poziv za dostavu ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga „svečana ...

20 velj 2020 ... Whiskey: - Ballantines 0,03. - Ballantines Gold Seal 0,03 ... Jedinična cijena po stavki sa. PDV-om. 1. Svečana večera na bazi švedskog stola.

Poziv za dostavu ponuda usluga sistematskog pregleda radnika

18 lis 2019 ... RTG srca i snimak pluća uz pregled pneumoftiziologa. - Ortoreter sa pregledom specijaliste oftamologa. - Audiogram. - Pregled neuropsihijatra.

Poziv na dostavu ponuda za izradu testnih modela časničkih jakni ...

23 lip 2014 ... Osnovna tkanina za izradu časničke jakne varijante 1 je sirovinskog sastava 45% vuna i 55% poliestersko vlakno (± 3%), površinske mase 280 ...

Poziv za dostavu ponuda za osobnu zaštitnu ... - Auto promet Sisak

Radna kuta ženska Otisak logotipa tvrtke (bijela boja) na džep radne kute. - klasična (duža). - materijal: mješavina 50% pamuk, 50% poliester, 230 g/m² ili ...

poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radova ... - Rijeka sport

Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora. ... Kriterij za odabir ponude: najniža cijena ponude ... Tlakovac se postavlja u sloj pijeska d=4-5 cm.

poziv za dostavu ponuda za predmet nabave - Auto promet Sisak

Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave. ... Kriterij na kojem naručitelj temelji odabir ponude je najniža cijena. 4.7. ... Selen blok plastični.

Poziv na dostavu ponuda - Gradsko društvo Crvenog križa Sveti ...

6 lis 2018 ... 1.2. OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT. Ime i prezime: Branka Puhelek e-mail adresa: [email protected] GSM: 099 2060 415. 1.3.