А Филијала РФЗО Назив здравствене установе ... - Javne nabavke

Седиште и адреса здравствене установе ... Специјална болница за реуматске болести. Нови Сад. Футошка 68 ... Виноградска бб. 17211943. 101228013.

А Филијала РФЗО Назив здравствене установе ... - Javne nabavke - Srodni dokumenti

А Филијала РФЗО Назив здравствене установе ... - Javne nabavke

Седиште и адреса здравствене установе ... Специјална болница за реуматске болести. Нови Сад. Футошка 68 ... Виноградска бб. 17211943. 101228013.

Р.Бр. Назив здравствене установе Град Датум ... - ASKVA

“Здравље-Плус". Бањалука. 16.4.2020. 26 ЗУ СТОМ. АМБ. “Ковачевић Марина". Требиње. 21.4.2020. 27 ЗУ СТОМ. АМБ. “ДенталС“. Невесиње. 24.4.2020.

Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је ...

8 јан 2019 ... Репрезентативни синдикати: Синдикат запослених у здравству и ... Колективни уговор код послодавца, односно правилник о раду (у ...

Правилник о условима за почетак рада здравствене установе

(2) Простор за обављање здравствене дјелатности треба да испуњава сљедеће опште услове: ... ефикасне услуге, да распоред просторија омогућава одвајање чистог од нечистог дијела, ... покретни параван, витрину,.

Untitled - Uprava za javne nabavke

25 svi 2015 ... antifriz G12 navedeno je u koloni komadi - 100 komada, u koloni jednična cijena bez PDV-a - 2,38, a u koloni ukupno bez PDV-a 238,10, dok ...

PO OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR. 05/09 za ...

31 мар 2009 ... Kontrolkem. Kontakt osoba: Josip Šarić. Adresa: Samoborska cesta 134. Poštanski broj: 10000. Grad: Zagreb. Identifikacioni broj: 01318756.

Pogodnosti pretplate za javne nabavke - IPC

Sadržaj elektronskog paketa: sporna u praksi. Javne Nabavke u praksi. IPC vne abavke .Ja. N za NARUČIOCE i PONUĐAČE. POSLOVN ELEKTRONSKI PAKE.

Pregled korisnika - Uprava za javne nabavke

14 Jan 2014 ... Telefon. MB. E-mail. Kreiran. 1000 bgft prazakova 12, 1000 rakuscek andraz. 12 [email protected] ... milic damjan. 0000000 ... rasadnik green in. d.o.o..

UP.0903-63-2-2015 - Uprava za javne nabavke

23 мар 2015 ... ... u tražene karakteristike, osim Pasata, uklapa Ford Mondeo 2.0 TDCI, ... ZJN kojim je propisano: "Naručilac određuje tehničke karakteristike ili ...

UP.0903-169-4-2015 - Uprava za javne nabavke

22 апр 2015 ... ponuda ponuđača “Arhitektonski studio AIM” DOO Podgorica neispravna jer ovaj ponuđač na poleđini koverte u kojoj je dostavio svoju ponudu ...

UP.0904-249-2-2015 - Uprava za javne nabavke

16 апр 2015 ... ne posjeduje otisnut pečat ponuđača na poleđini koverte na mjestu gdje se koverta zatvara, te je teoretski gledano kovertu moguće zamijeniti i ...

sve za hotele i restorane - Uprava za javne nabavke

ID PLOČICE ZA ZAPOSLENE. 15 ... želite prikazati pločice s imenima ili identifikacionim oznaka- ... Metro odstojnici - sofisticirani stajling s preciznim pro-.

Untitled - Javne nabavke Kantona Sarajevo

vodomaterijala i ugovor za javnu nabavku za LOT 2: vodomaterijal dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču „Penny plus d.o.o. Sarajevo", ponuda broj: 05/06-2/19 ...

tenderskadokumentacij au otvorenom postupku javne nabavke

12 stu 2019 ... dvokrilnim vratima u koji se ugrađuje izvlačna recirkulacijska napa bez odvoda, jednog elementa širine 80 cm sa šiber zamagljeno staklenim ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

2 lis 2018 ... nabavci); UZE COMMERCE d.o.o. Tuzla, HD Compuiers d.o.o. Istodno Sarajevo i TEHNORAD d.o.o. Valjevo,. Republika Srbija. Shodno ...

UP.0903-738-2-2015 - Uprava za javne nabavke

16 окт 2015 ... ... podpantalone i podjakna i za Partiju 2: cipele poluduboke i čizme sa ... je ocijenila da su neispravne ponuda ponuđača ,,Inkop obuća“ DOO ...

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ...

29 мар 2016 ... ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA. NABAVKU hlora , baždarenje boca za hlor i zamjenu ventila na bocama ...

javna nabavka - Uprava za javne nabavke

koja se moraju zahtijevati u kontekstu svake pojedinačne faze postupka. ... Pravila konkursa od žirija mogu zahtjevati da izvrši izbor jednog ili više uspješnih ...

OP Š TINABUDVA SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE Broj: 16-77/1 ...

22 velj 2019 ... Protiv Rješena o izboru najpovoljnije ponude nije izjavljena žalba Dravnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki. • Datum zaključivanja ...

UP.0903-36-2-2015 - Uprava za javne nabavke

2 мар 2015 ... je kao najpovoljnija izabrana ponuda ponuđača Mirjane S. Vučinić, ... nabavki žalbu protiv naprijed navedene Odluke naručioca zbog bitne ...

UP.0903-461-3-2015 - Uprava za javne nabavke

1 окт 2015 ... stiropol pločama ili čepastom plastikom, što znači da je ostavljena mogućnost da ponuđači prilikom izvođenja radova sami odaberu način na ...

tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke

5) ukupna ponuĊena cijena i ponuĊene pojedinaĉne cijene za prvu godinu primjene okvirnog ... Zamjena selen blokova, gumi lagera i stabilizatora na balans ...

tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke ...

Specifikacija uključuje: I. PUMPE ZA ČISTU VODU-hidroforske pumpe. II. ... 4"Elektrokovina" Maribor,vertikalna centrifugalna VCV 150/11 ,snaga motora 7,5kW.

Scanned Image - Javne nabavke Kantona Sarajevo

1 нов. 2017 ... Sarajevu za 2017.godinu, V.D. Dekana Medicinskog fakulteta ... Molekularna medicina, da Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu ne ...

tendersku dokumentaciju za postupak javne nabavke šopingom za ...

6 сеп 2016 ... najniža ponuđena cijena ... Filadendron kom. 1. 66 ... Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:.

Vlada Crne Gore - Uprava za javne nabavke

... carina ▫ Uprava za igre na sreću ▫ Uprava za nekretnine ▫ Komisija za kontrolu državne podrške i pomoći ▫ Savjet za ... JU OŠ „Niko Maraš“ - Bijelo Polje,.

tendersku dokumentaciju za postupak javne nabavke ... - EPCG

Tečnost za odmašćivanje IVASOL ili ekvivalent lit. 50. Partija 2: Red. ... Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:.

републички завод за здравствено осигурање ... - Javne nabavke

15 јан 2018 ... 534,364.60. 0.00. 534,364.60. 707. 1021562. KLAVOBEL BID film tableta blister,14 po. (875mg 125mg). Belupo,ljekovi i kozmetika d.d. 356.00.

v tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke ...

25 јул 2018 ... 107 PVC fascikla sa mehanizmom. - kom. 150. 108. Računska mašina. Stona sa trakom kom. 2. 109. Rajsnedle kutijica. PVC glave u boji kom.

Ugovor - kupovina pmv UP - Javne nabavke Kantona Sarajevo

“GUMA M" 4.0.0 Mostar, Bišće polje bb, koju zastupa direktor Mario Vujević (u daljem tekstu: Prodavac). Član 1. Predmet ovog ugovora je nabavka tri (3) ...

tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke za ...

29 дец 2016 ... najniža ponuđena cijena ... Tuš za rapidograf, 23ml ... Ponuđena cijena podrazumijeva uračunate troškove dostave roba na adresu Naručioca.

konkurentski postupak javne nabavke i ugradnje pvc prozora

10 pro 2015 ... Predmet javne nabavke je nabavka i ugradnja PVC stolarije u skladu sa ... U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bezPDV-a), ponuđeni ... Uslučaju razlika u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude,.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – LOT 2 - Željeznice ...

Ponuđač "SMAL KOMERC" d.o.o. Sarajevo i "LAGER" d.o.o. Posušje su dostavili ponude sa svom traženom dokumentacijom po otvorenom postupku, te su iste ...

Poziv za dostavu ponuda,39-000212/19 - Javne nabavke Brčko ...

24 јул 2019 ... ЛОТ 2 - услуга организовања и реализације концерта извођача Марио Миоч, чије извођење је. Iіланирано у оквиру културно-спортске ...

Ugovor o kupoprodaji motornih vozila - Javne nabavke Kantona ...

zaključili su. Ugovor o kupoprodaji motornih vozila. Član 1. Predmet ovog ugovora je nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe Ministarstva komunalne.

odluka o obustavljanju postupka javne nabavke - Željeznički prevoz ...

9 јан 2013 ... Predmet javne nabavke je nabavka robe - silen blokovi za lokomotivu 461. V Procijenjena vrijednost javne nabavke. Iskazati procijenjenu ...

Публикација установе, или сајт установе - Универзитет у Новом ...

Едиција Стварни свет, Чачак,. 2005. Инжењерске комуникације. Инжењерска графика. 13. Хемија. Д. Штајнер,. С. Кеврешан. Пољопривредни факултет,.

Ozn JRJN Opis oznake iz JRJN Postupak javne nabavke ... - EPBiH

30 sij 2020 ... 09211100-2 Nab.ulja i maziva za vozila i radne maš ... 30190000-7 Nabavka kanc stolica snabdijevanje ... JYSK DOO DRUŠTVO ZA UVOZ.

назив скратен назив шифра/опис на дејност место улица број ...

25 септ. 1992 ... импорт Велес. Такси служба ... 07.12.1995 [email protected] ... Занаетчија слаткарска работилница БОН БОН Трифунова Кирил.

Бр. Назив организације Назив пројекта Збирни ... - Град Бања Лука

ЦЕНТАР ЗА АКТИВНОСТИ НА. ОТВОРЕНОМ. Сналажење и преживљавање у природи. 373. 8.000,00. 2. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА. „ТУРИСТИЧКА ТАЧКА“.

Пун назив Историја религије 1 Скраћени назив Статус ...

6 Индо-европске религије: ведизам, браманизам и хиндуизам. Богови, митологија и религиозна литература касти. Хиндуистичка епска књижевност и ...

Назив насеља Назив улице Кућни број Кућни ... - општина лопаре

Вуковић М. Цвијетин. Бобетино Брдо. Бобетино Брдо. 086. Вуковић Н. Перо. Бобетино Брдо. Бобетино Брдо. 089. Вуковић Ц. Михајло. Бобетино Брдо.

Cjenik vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne ... - Sisački vodovod

22. prosinca 2014. godine, direktor društva Sisački vodovod d.o.o., Sisak, Obala Ruđera. Boškovića 10 donosi. CJENIK VODNIH USLUGA. Ovim se Cjenikom ...

детерминанте здравља и коришћења здравствене заштите ...

епизоде међу онима са најнижим нивоом образовања (непотпуна основна школа и без основне школе), чак 15,1%, док је најмањи код испитаника са ...

Процедура за обављање приправничког стажа за здравствене ...

29 јан 2012 ... Сходно Одлуци Министарства здравља од 12.09.2011.год, бр. 152-02-01639/2011-14 здравствени радници и здравствени сарадници ...

ПРАВИЛНИК O УСЛОВИМА ЗА ПОЧЕТАК РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ...

(2) Простор за обављање здравствене дјелатности треба да испуњава сљедеће опште услове: 1) да је ... 4) да распоред просторија омогућава одвајање чистог од нечистог дијела,. 5) да је ... 5. покретни параван,. 6. витрину,.

Примена Посебног колективног уговора за здравствене ...

36/2010 - dalje Ugovor), između ostalog bliže se uređuju prava zaposlenih ... 42/2010), kojom obezbeđuje da prava svih zaposlenih u zdravstvu, bez obzira na ...

Регистрација установе

ради уписа. OSNIVANJA дана o3.09.1997,g. , донео је. РЕШЕЊЕ. Усваја се захтев предлагача за упис у судски регистар и одређује се упис у судски ...

ЗДРАВСТВЕНЕ ПРИЛИКЕ У ОКУПИРАНОЈ СРБИЈИ 1915–1918

ли грађанског реда. У овом периоду наступило је повећање броја полних болести (Zarazne bolesti u Srbiji, Beogradske novine, br. 217, 19. septembar ...

ВЕРИФИКОВАНЕ ПРИВАТНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

48. Предшколска установа. „KINDERGARDEN“. Београд, Таковска 45а правно лице. Друштво за производњу, трговину и услуге. „МИКРО“ ДОО, Београд,.

годишњи извештај установе - Dom Omladine

Libreto: Aleksandra Sekulić, zasnovan na romanu Petrograd Andreja Belog ... Yu-Gi-Oh! je svetski popularna kartična igra, nastala pre više od 10 godina u Japanu, ... Jelena Lengold, čitani hrvatski pisac Ante Tomić, čije su pojedine knjige ...

водич за самовредновање за установе у стручном образовању

пројекта и за давање драгоцених увида у функционисање школа: ... повратних информација од ученика као што су упитници (анкете), разговори, фокус.

водич за самовредновање за установе у ... - Завод за вредновање

Одговорности за самовредновање. 7. 5.1 Укљученост (учешће) целокупног особља на свим нивоима. 9. 5.2 Укљученост (учешће) ученика. 11.

На основу Одлуке директора Установе за физичку културу ...

28 окт 2016 ... број: 754 од 20.10.2016.године о продаји једног расходованог теретног ... за продају једног расходованог теретног моторног возила ... понуђача, уколико не закључи уговор или не уплати купопродајну цену.

Годишњи извештај установе или сродан документ- Прилог 5

VIDEOREKORDER SLV 470. 1. 06-011. KOMODA ZA TV 2681. 1. 06-014. DIJAPROJEKTOR "BRAUN". 1. 06-015. TERMOAKUMULACIONA PEC 3.5 KW. 1.

годишњи извештај установе за 2018. годину - Дечји културни ...

EMMEZETA DOO. 18/09/2018 18/09/2018. 7,999.00. KANCELARIJSKA STOLICA. SWAY60X48X103 CRNA/BELA. EMMEZETA DOO ... ORMAR GD 24.

ПРИЛОГ 1. Р ед. б р. НАЗИВ СТРУКЕ Р ед. б р. ЗАНИМАЊЕ Ст ...

НАЗИВ СТРУКЕ. Р ед. б р. ЗАНИМАЊЕ. Ст еп ен. Бро ј у чени ка. Бро ј о дјељ ења. 1 Бања Лука. ЈУ Гимназија. Бања Лука, Змај Јовина 13. 1 Општи ...

Javne financije u Hrvatskoj - Institut za javne financije

Javne financije ovladaju teorijom javnih financija i praksom SAD-a, a da uz pomo naπeg izdanja Javne financije u Hrvatskoj upoznaju praksu i probleme u ...

Назив предмета: НОМЕНКЛАТУРА ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА

наукама, упознавање са основним начелима номенклатуре органских ... Водич кроз IUPAC-ову номенклатуру органских спојева, Школска књига, Загреб, ...

Назив рада: ПОВРШИНА ПАРАЛЕЛОГРАМА За ученике 6 ...

Једноставне формуле за обим и површину геометријских ... Следи други начин трансформације паралелограма у правоугаоник – паралелограм је.