Poročilo o delu Narodnega muzeja Slovenije za leto 2009

Akcesija je obsegala 1360 predmetov. Glavnino predstavlja bronastodobna keramika iz okolice Bevk. (Kamin), najdena ob sistematičnih raziskavah Skupine za ...

Poročilo o delu Narodnega muzeja Slovenije za leto 2009 - Srodni dokumenti

Poročilo o delu Narodnega muzeja Slovenije za leto 2009

Akcesija je obsegala 1360 predmetov. Glavnino predstavlja bronastodobna keramika iz okolice Bevk. (Kamin), najdena ob sistematičnih raziskavah Skupine za ...

Poročilo o delu KS Solkan za leto 2017

26 mar 2018 ... omarice, v petem komode, psihe in postelje, v največji ... Murka Lesce in Lesnina sta prodajali po celi Ju- goslaviji, delali pa so ... Razstavljene so tudi komoda in omare. Poseb- ... bili opaženi v Ljubljani, kjer so mu na TV Lju-.

Poročilo o delu IRSD za leto 2015 - Gov.si

pri popravilu v jašku nameščenega hidropaka, ki je povzročilo eksplozijo. Inšpektorat je zabeležil ... Popravila in montaža strojev in naprav. 73. 14. 10. 60. 0. 3. 1.

Poročilo o delu IRSD za leto 2018 - Gov.si

bivša "YU". EU brez SLO. Šte ... u še vn i stre s živali, u griz, p ik, b rca d ru gi n ačin i. % leto 2016 leto 2017 leto 2018 ... podaljšanja enotnega dovoljenja oziroma modre karte EU ali izdaje pisne odobritve dano soglasje ali za katerega ... HO. L. ,DRO. G. E. IN DRUG. E. S. UBS. T. ANC. E. NA DE. L. O. V. NE. M. M. E. S. T. U.

Poročilo o delu PU Maribor za leto 2017 _za objavo na ... - Policija

16 mar 2018 ... odkritju kaznivega dejanja ali pa ga je policija odkrila pozneje; ... MP] Macelj so v 21 primerih odkrili 35 oseb, v enem primeru na MP Dubrava.

Poročilo o delu ZPMS za leto 2018 - Zveza prijateljev mladine

18 jul 2019 ... 3.2.3 AKCIJA "POŠTAR PAVLI POLNI ŠOLSKE TORBE" . ... prednosti pa imajo moderne informacijske tehnologije tudi slabosti. Otroke in ...

poročilo o delu - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Poslovanje in uprava ... Gaber, d. o. o., Lesnina inženiring, d. d. …); ... Na podlagi večletnega sodelovanja so vzpostavljeni kontakti tudi s sindikati v tujini.

Poročilo o delu 2009 - KIS - Kmetijski inštitut

EMBO v Hinxton-u, Velika Britanija, od 12. do 17.10.2009; Gerič Stare 5 ... TUCAK, Marijana, ČUPIĆ, Tihomir, POPOVIĆ, Svetislav, STJEPANOVIĆ, Mirko, ... dova jabuke sorte 'Gala' pomoću ethephona, NAA i BA te njihovih kombinacija. ... Posebni nadzor za fitoftorno sušico vejic (Phytophthora ramorum) inPhytophthora.

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2009

na Hrvaškem: Mercator Center Varaždin, hipermarket in Intersport v. Zaprešiču, supermarket v Bujah, supermarket v Zagrebu;. • v Bosni in Hercegovini: ...

Letno poročilo družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o. za leto 2009, s ...

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) in prvega ... avtorji, kot sta Marko Mušič (Mušičeve Žale – novi del pokopališča Žale) in Peter Kerševan ... (osmrtnice, fotografije, glasba in drugo). Pregled ...

Struktura in barve koptskih tkanin iz Narodnega muzeja ... - Tekstilec

iz leta 1963, ki pa ne obravnava podrobno struktu- re in barve tkanin [2]. Historični tekstil, ki ga hrani Narodni muzej Slove- nije v Ljubljani, so tkali v Egiptu med ...

poročilo o delu - Zsss

Fotografije: Delavska enotnost ... 3 Takrat je Evropska komisija sporočila svoj strateški okvir EU za varnost in ... Gaber, d. o. o., Lesnina inženiring, d. d. …);.

7. Poročilo o delu - Občina Litija

Odredba o obrazcu potrdila o izpitu iz znanja tujega jezika za odrasle. Pravilnik ... Izobraževalni center Geoss je ustanova za izobraževanje odraslih. ... system of migrants and the role of EU Local Authorities (ISLA), v katerega smo vključili tudi.

poročilo o delu - VDC Zagorje ob Savi

7.1 Priloga 1: Organizacijska shema VDC Zagorje ob Savi na dan 31. 12. 2019 _ 61. 7.2. Priloga 2: ... Certifikat – 5 izdelkov narodne črne in rdeče-modre vezenine (24. 9. 2006). 5. Certifikat – 42 ... kronika/174641539. 58 11.10.2019 Savus.

skupno poročilo o delu 2013

obleke, trenirke, sanitetni material, frotir, brisa~e. V Postojnskem dnevnem ... [pik, Hervis d.o.o., Intersport d.o.o., Knjigoveznica Radovljica,. Sinkopa trgovina in ...

Poročilo o delu 2012 - Kmetijski inštitut

Prodaja proizvodov in storitev. 20,9. 20,1. 18,3. 16,9 ... to august 2012 : ordered by: Antonio Carraro spa, Italy, (KIS - Študije po naročilu). Ljubljana: Kmetijski ...

Letno poročilo o delu v letu 2016 - Gov.si

Namen akcije nadzora nad trampolini je bil že drugo leto zapored preveriti ... V drugi polovici leta 2016 je potekala akcija ''Predpakirana živila, ki vsebujejo ...

Letno poročilo o delu v letu 2015 - Gov.si

Posebna akcija je bila, zaradi ugotovljenih neskladnosti v preteklih letih, ... Namen akcije nadzora nad trampolini je bil preveriti skladnost trampolinov na ...

Letno poročilo o delu policije za 2016 - Policija

stitucije, ki je v 2016 med drugim ponosno praznovala svojo 25. ... 2. 2017]. 56. Podatki GPU UKP, aplikacija Rokovnik, ki jo uporabljajo enote za raču- ... Struktura. Število kršiteljev. 2015. 2016. Spol moški. 23.170. 22.020 ženski. 5.164. 4.549.

Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina.

18 apr 2018 ... Na območju občin Rogaška Slatina in Rogatec (območje PP Rogaška Slatina) so bile varnostne razmere v letu 2017 dobre. V omenjenem letu ...

LETNO POROČILO O DELU Parka Škocjanske jame, Slovenija za ...

ŠKOCJANSKA OKAPN'CA – Jama in poti njenih raziskovalcev. Vir sredstev: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja LEADER (85 %), PŠJ (15 %).

poročilo o delu v krajinskem parku logarska dolina ... - Občina Solčava

Karta zavarovanega območja krajinskega parka Logarska dolina. Vir: http://www.logarska-dolina.si/. Vir: Narava v krajinskem parku Logarska dolina; T.Gerl ...

1 Poročilo o delu v šolskem letu 2005/2006 - Glasbena šola ...

Sonja Kodrič kitara. 10 ... Andrej Kobal, Sonja Kodrič,Nada Kovač, Alenka Kovačič, Alksandra Milić, ... Računovodkinja Sonja Čuk je predstavila zaključni račun.

Pravilnik o strokovnem delu KZS - Kinološka zveza Slovenije

ime in priimek vzreditelja,. · ime in priimek ter natančen naslov lastnika,. · vsa zdravstvena potrdila, kjer to določajo vzrejna pravila,. · strokovni izpit za psa ...

Poročilo za leto 2015 - Gov.si

la Carte Performance Webshop na festivalu Mladi levi;. Mednarodno sodelovanje in gostujoče uprizoritve: A la Cart Performance Webshop ... Guliver 1 Liliput.

Poročilo za leto 2006 - Gov.si

... Labirint, Izdelava spletne strani,. Tematski oglasi na Radiu Študent, Časopisni oglasi in obvestila, ... Časopis Glasilo HKDM. 1.000.000. Literarni večer.

Letno poročilo 2017 • Skupina Pošta Slovenije in Pošta Slovenije

trgovino Žuti klik. V uporabo smo predali prvo najsodobnejšo samopostrežno enoto na prostem – pS 24/7. podjetjem smo ponudili nove in obogatene storitve za ...

LETNO POROČILO za leto 2017 - GVO

Ob koncu leta 2017 smo kot podizvajalec Telekoma Slovenije, d.d. uspešno in v ... amortizirati prvi dan naslednjega meseca, ko so razpoložljiva za uporabo.

Letno poročilo ZEOS za leto 2011

17,87 % ter malih gospodinjskih aparatov (MGA), katerih ... d.o.o., AGAVE PLUS trgovina in storitve d.o.o., AGB LAB d.o.o., AGROCENTER, TRGOVINA. d.o.o. ...

Letno poročilo UKC Ljubljana za leto 2011

30 apr 2012 ... 3.1.1.4 Usposabljanje vodstvenih struktur s ciljem vzpostavitve profesionalnega vodstva. 21 ... (DES), s. 1.148 evrov na 900 evrov za kos, anestezijskim aparatom (name- ... prenovo kuhinje, lekarne, sterilizacije in heliporta, ter pripravo ... zdravje podpisal izvajalsko pogodbo s partnerjema Lesnina MG.

poslovno in finančno poročilo za leto 2017 - Radolca

In sicer 20Chocolate iz Slovenije, Nadalina iz Hrvaške in Friis-Holm chocolate iz Danske. Poleg tega smo na Vurnikovem trgu imeli še čokoladno ruleto, ki se je ...

Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto ...

1 okt 2018 ... JAVNO PODJETJE URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, D. O. O.. 207 ... naložbo RS in SDH, kar se odraža v boljši sistemski urejenosti ... pri najpomembnejših igrah Loto in Eurojackpot, na katero družba nima vpliva.

Revidirano letno poročilo za leto 2017 - Intereuropa

19 apr 2018 ... Skupina je leta 2017 povečala prihodke od prodaje za 11 odstotkov. ... red in predloge sklepov z utemeljitvami za trideseto skupščino družbe.

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2013

31 mar 2014 ... mestu in 10 % vikend popust. Na trgih ... Kaufland), Skupina Rewe (Billa in Bipa), Interspar, ... 2017. 2018. 2019. Od plač ila (v m io. EUR). Odplačila finančnih najemov ... akcije, za ženske starejše od 45 let organiziramo.

letno poroćilo drušbe za poslovno leto 2005 - DSU

4 mar 2016 ... vse nepremićnine, ki jih ima podjetje Adria Airways v posesti na podroćju drugih ... 40 5303907 ELEKTROKOVINA d.o.o. - v stećaju 07.10.1993.

letno poročilo za leto 2017 - Občina Zagorje

Tel: (03) 56-67-700; Faks: (03) 56-67-714. Internet: www.komunala-zagorje.si. Zagorje ob Savi, marec 2018. KOMUNALA ZAGORJE. Letno poročilo 2017 ...

Letno poročilo za leto 2018 - Fakulteta za dizajn

22 feb 2019 ... Kino Otok – Isola. Cinema. Predstavitev ... kuhinjski dodatek, delavnico stilizma prostora – barvno prenovo sobe z obstoječo opremo, delavnico ... Naziv podjetja. Zadeva povezovanja obdobje. Realizacija v letu 2018. Lesnina.

letno poročilo za leto 2016 - Fakulteta za dizajn

28 feb 2017 ... realizirano. Lesnina xxL. STUDIO III, predstavitev podjetja in baze pohištva (Lesnina Mömax). Februar 2016 realizirano podjetje. Unicommerce,.

LETNO POROČILO za leto 2006 - Primorska hranilnica Vipava

4 maj 2019 ... Struktura bilance stanja po izpostavljenosti do Banke Slovenije in države ..................... 30. 4.5. Pojasnila k postavkam bilance stanja (v tisoč SIT) ...

letno poročilo skupine podravka leto 2017 - Žito

poročilo in revizorjevo poročilo obvladujoče družbe, Podravka d.d., ... Za člane uprave Podravke d.d. so bili februarja 2017 imenovani: Marin Pucar – za ...

letno poročilo za leto 2018 - Splošna bolnišnica Ptuj

20 feb 2019 ... Teodor Pevec, dr. med. (do 3. 6. ... SVETILKA ZA FOTOTERAPIJO MOBILNA. 1. DONACIJA. 4.270 € ... KLIMA PTUJ PREZRAČEVANJE,. 224.

letno poročilo o poslovanju Skupine Mercator za leto 2018.

25 apr 2019 ... Kitty ali Buddy doniralo 10 gramov hrane za pse ... hrana, žitarice, plenice, higienski pripomočki, sredstva za nego, šolski pripomočki ipd. ... klasičnih trgovcev (Mercator, Spar, Tuš) tudi ostale večje trgovske verige (Hofer, Lidl.

letno poročilo za leto 2016 - Posavski muzej Brežice

15 feb 2017 ... Majce – 7, Kopitarna Sevnica – 20, Ljubo Motore – 48, Franc Černelič – 2, Miloš ... projekta Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016 – 2019 (Ljudska ... Ob razstavi je izšel katalog, znanstvena monografija s tremi ...

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto ...

31 jul 2018 ... soorganizaciji z Evropsko komisijo ter nakup slike, ki jo je prejel ... celotnega stopnišča in dela zidu na naslovu Ulica Reber 3 je bil ... pogodbi o izvedbi investicijsko-vzdrževalnih del z izvajalcem Lesnina MG Oprema d.d..

Strokovno poročilo za leto 2010 - Splošna Bolnišnica Izola

Odpuščeni in umrli pacienti v letu 2010 ... Naš glas naj bo prijeten, sproščen, topel, odločen in prepričljiv. ... gravitacijska ustanova za bolnike iz hrvaške Istre.

letno poročilo za leto 2018 - Posavski muzej Brežice

19 sep 2019 ... veščine iz depoja 2: Štukature in ga predstavil tudi na Češkem. Pomemben del je ... 0001512 SLIKARSKO STOJALO - BAUHAUS. 31.05.2018 ...

Letno poročilo upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2015

7 okt 2016 ... spremembe na sistemski ravni. Želela bi ... upravljanja kapitalskih naložb države (Uradni list RS, št. ... Javno podjetje Uradni list RS, d. o. o. ... 6, pri čemer sta najpomembnejši igri na srečo Loto in Eurojackpot, ki predstavljata.

Revija Prirodoslovnega muzeja Slovenije - Zobodat

kot pozivni napev. Samice se lahko oglašajo med zavračanjem parjenja. Oglašanje je naj- verjetneje svarilo plenilcem pred nevarnostjo obrambe z želom.

Letno poročilo Javnega zavoda Gorenjske lekarne za leto 2010

25 feb 2011 ... Lesnina MG oprema, d.d.. 47.375. Adaptacije-vzdrţevanje d.o.o. ... (pulti, vitrine, omare, druga pis.oprema). 61.129. Računalniki in druga ...

poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19

1 okt 2019 ... Mladi raziskovalci za razvoj Poljanske doline (stran 11) ... prejeli majice. ... V učilnici 1. in 2. razreda smo namestili tram z obešalniki, kamor.

poročilo komisije za kakovost sepš koper za šolsko leto 2016/17

Za program Trgovec pa: ENGROTUŠ, SPAR, DEICHMANN, MERCATOR, Hervis. Trgovinska zbornica organizira brezplačna usposabljanja za mentorje dijakom ...

letno poročilo vrtca ravne na koroškem za poslovno leto 2017

Vrtna kosilnica. Projektor ACER (Solzice) ... 6133DI Garnitura ratan kom. 1. 132,05. 032000 Ajda - igralnice. 6176DI Vrtna klop Ekvador kom. 1. 72,10. 032003 ...

Letno poročilo za leto 2018 - Osnovna šola Prežihovega Voranca ...

Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – Letno poročilo za leto 2018. 2. Vsebina. 1. ... sredstva pridobljena z oddajo prostorov šolske kuhinje v najem.

zaključni račun proračuna in letno poročilo občine žiri za leto 2017

28 feb 2018 ... ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽIRI ZA LETO 2017 ... promocijske akcije v medijih, predstavitve na sejmih, prireditvah itd. ... Honda HRD 536 za 871 EUR, motorna kosa 535 RJ husqvarna za 475 EUR in ...

letno poročilo javnega zavoda obalne lekarne koper leto 2014

11 feb 2016 ... Verižni indeks. 98,2. 97,2. 104,2. Celotni odhodki v evrih. 17.853.760 17.319.926 18.077.995 17.232.554. 105. Verižni indeks. 98,4. 97. 104,4.

poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018

29 sep 2018 ... Šolski koledar in realizacija pouka v šolskem letu 2017/2018 str. 13. 5. Splošna matura 2018 str. 17. 6. Sodelovanje dijakov pri ... Zgodovina umetnosti. Ivan Golob vsi oddelki. 11. Kemija. Mojca Tolar vsi oddelki. 32. Biologija.

Letno poročilo 2013 - Pošta Slovenije

je poročilo o obvladovanju tveganj in katalog tveganj. ... V letu 2013 so pridobili več večjih strank od katerih bi izpostavili predvsem podjetja Mercator, Harvey. Norman, Rutar in Jagros, ki so skupaj oddale preko 68 milijonov kosov NNDP.

POROČILO SOS - MATP - Specialna olimpiada Slovenije

14 apr 2018 ... Lan Mark Hren. 3M. ODSOTEN. 13. Matic Rasperger 1M. 1M. 14. Tim Zlodej. 2M. 2M. OŠ Glazija Celje. 15. Izda Anika. 2M. 2M. 16. Poljko Gaja.

Letno poročilo 2015 - Loterija Slovenije

31 dec 2014 ... Eurojackpot v skupni višini 49 milijonov evrov, izplačana z ... 9.2 Uprava oziroma poslovodstvo naj vzpostavi učinkovit sistem upravljanja s ...

Letno poročilo 2016 - Loterija Slovenije

18 apr 2017 ... sistem tržne znamke. Loto (logotip, barvni in tipografski sistem, orodja komunikacije z igralci) ter posodobili logotip tržne znamke Eurojackpot.