pravilnik o izgledu izdanja - UniZd

22 tra 2013 ... Knjiga je neperiodidna tiskana i elektronidka omedena publikacija (mjesno ... Na poledini preliminarne stranice (impressum) navodi se: naziv ...

pravilnik o izgledu izdanja - UniZd - Srodni dokumenti

pravilnik o izgledu izdanja - UniZd

22 tra 2013 ... Knjiga je neperiodidna tiskana i elektronidka omedena publikacija (mjesno ... Na poledini preliminarne stranice (impressum) navodi se: naziv ...

Pravilnik o sadržaju, izgledu i digitalnom repozitorijumu master ...

1 окт 2017 ... Одбрањени мастер/магистарски рад прослијеђује се библиотеци факултета/Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци на којој ...

Pravilnik o izgledu i nacinu izdavanja volonterske knjizice.pdf

22 svi 2013 ... Volonterska knjižica je knjižica štampana crno bijelo na A5 formatu i ima ... stranici volonterske knjižice ispisan je naziv "Volonterska knjižica" i ...

Pravilnik o izgledu i nacinu izdavanja volonterske knjizice

22 svi 2013 ... Volonterska knjižica je knjižica štampana crno bijelo na A5 formatu i ima ... stranici volonterske knjižice ispisan je naziv "Volonterska knjižica" i ...

Pravilnik o obliku i izgledu table sa podacima o izdatoj građevinskoj ...

Tabla je pravougaonog oblika (zlatni presjek), trodimenzionalne, ... strani od glavnog ulaza u gradilište neposredno izvan ograde gradilišta i osvjetljava se.

Pravilnik o obliku i izgledu table za građenje objekata - Ministarstvo ...

27 окт 2017 ... Tabla je pravougaonog oblika (zlatni presjek), trodimenzionalne, ... u gradilište, neposredno izvan ograde gradilišta i osvjetljava se zasebnim.

pravilnik - UniZd

sastavnice Sveučilišta evaluirat će svaka sastavnica Sveučilišta za sebe, a Senat, na temelju mišljenja. Povjerenstva za unaprjeĎivanje kvalitete, za cijelo ...

pravilnik o studiranju - UniZd

12 sij 2006 ... nastavničke pokretljivosti te priznavanje akademskog statusa između europskih sveučilišta. II. ... (5) Svaka razina sveučilišnog studija završava stjecanjem određenog naziva ili stupnja. ... (1) Preddiplomski sveučilišni i stručni studij može upisati osoba sa završenom srednjom ... pitanja polaganja razlike i sl.

pravilnik o ronilačkim aktivnostima na sveučilištu u zadru - UniZd

14 lip 2010 ... Ovim Pravilnikom se reguliraju ronilačke aktivnosti koje se izvode pri sastavnicama ... s obzirom na najveću dozvoljenu dubinu obavljanja ronjenja prilikom ... i propisima koji se odnose na obavljanje podvodnih aktivnosti.

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja - UniZd

Summary List) odnosno područja znanosti kako ih definira baza ISI Web of ... preostali radovi također trebaju biti originalni znanstveni radovi koji su prošli ...

Pravilnik o izradi, obrani i ocjeni završnog rada - UniZd

PRAVILNIK O IZRADI, OBRANI I OCJENI ZAVRŠNOG RADA. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovim se Pravilnikom propisuje postupak prijave, način izrade, ...

Pravilnikom o izgledu obrasca prijave boravišta i načinu ...

Prijava boravišta stranca vrši se u dežurnoj službi policijske stanice na čijoj teritoriji je adresa objekta u kome je stranac smešten ili u područnoj policijskoj upravi ...

Specijalni izvještaj o izgledu, upotrebi i zaštiti državnih, odnosno ...

Ustavni zakon o zastavi, grbu i himni Republike Srpske . ... Zakon o upotrebi zastave, grba i himne Republike Srpske. 26. ;. 22. Zakon o amblemu Republike ...

Uredba o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i ...

3. natpis: »VOJNA SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA«,. 4. natpis: »SLUŢBENA ISKAZNICA«,. 5. mjesto za fotografiju veličine 25 x 30 mm, a preko ...

Z A K O N o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije

Grb, zastava i himna Republike Srbije mogu se upotreblјavati samo u obliku i sa sadržinom koji su utvrđeni Ustavom Republike Srbije i ovim zakonom. Osnovno pravilo o isticanju grba i zastave Republike Srbije ... budućnosti srpske brod,.

katalog izdanja katalog izdanja - Darkwood

Strip Duh u oklopu (The Ghost in the Shell) ubraja se u naj- ... Ovo pred vama nije običan superherojski strip. ... teskobno ali sjajno štivo za čitanje i gledanje.

e‐izdanja

Ovim rečenicama započinju Hologrami straha. Prva rečenica napisana je u gramatičkoj kategoriji prezenta. Naime, strah je primarna emocija živih bića, prati ih ...

PDF štampanog izdanja

ZLATOVEZ SA IMENOM CARA IVANA ALEKSANDRA IZ. CRKVE SVETOG ... zirane sheme, na~ini uspostavqawa zna~ewa u likovnom umetni~kom delu ...

KGH - SMEITS Izdanja

onu, gde su mogle da se vide: nova modularna klima-komora. CLIMACIAT i jedna manja ... robnoj kući IKEA u Beogradu i hotelima HILTON i MAMA. SHELTER'S. ... stvene ustanove i laboratorije, profesionalne kuhinje i resto- rane, kao i ...

naša izdanja - Nuk

13. september 2005. NADA ELETA. Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić» Karlovac” ... Romani, pripovijetke, pjesme, putopisi. Jela Godlar. Proza. Karlovac ...

izvod iz izdanja - JDP-a

tehnici u prevodu je koristio odgovarajuće izraze ili segmente teksta iz prevoda „Lutkine kuće” Ljubiše Rajića (Ibzen, H. Lutkina kuća (Nora). Preveo s norveškog ...

IZDANJA NAKLADE EX LIBRIS

DJELA JOSIPA KOSORA - dosad objavljeno. 1. Josip Kosor: Pripovijesti, sv. 1. 420,00. 2. Josip Kosor: Romani, sv. 2. 240,00. 3. Josip Kosor: Romani ...

mogućnosti - SMEITS Izdanja

plotnom zahtevu. Kada se odbije potrošnja na pogon pum- ... Gasni stojeći kotlovi od 10-57.000 kW • Uljni kondenzacioni od 15 do 40 kW • Uljni stabilni kotlovi do 57.000 kW. Termogeni ... na propan butan, gas i struju ... i radijatora za kupatila.

energija - SMEITS Izdanja

vampiri, jer su tu „đavolja posla”. I čuveni vampir Sava Sa‑ vanović, iz ... Energetski potencijal vode je izuzetno veliki. Njegovo iskori‑ šćavanje se ogleda u ...

katalog izdanja - AGM knjiga

Radojičić V., Bakmaz B.: Primena kvantitativnih metoda prognoziranja u telekomunikacijama. ... KATALOG IZDANJA. Beograd, jun 2018. Knjige možete kupiti u ...

mogućnost - SMEITS Izdanja

padne toplote u toku proizvodnje struje ali tačno onoliko koliko nam je u tom trenutku potrebno. Otpadna ... Električnu energiju troše svi standardni potrošači u objek‑ tu, ali i za ... đe na sličan način, tako što se grupišu ventilator‑konvektori.

e-izdanja - Filozofski fakultet

enorm, etwas, extrem, ganz, höchst, kaum, komplett, recht, sehr, total, überaus ... Dieser Harry Potter ist ein Vollwaise, der bei seinen neureichen Verwandten im.

iz prakse - SMEITS Izdanja

kotao TAM STADLER, na lako ulje za lozenje, toplotnog uCinka 50 kW. Iz kotlarnic se topla voda izolovanom cevi dovodi do podstanice u prasilistu (slika 2).

regulisanje - SMEITS Izdanja

Sva oprema koju ima ventilator pravi buku. ... Ventilatori, KJ, JOSV, vazduhom hlađeni čileri i rashladne ... nih akcija za ublažavanje nepovoljnih nivoa buke.

redosled - SMEITS Izdanja

nost opremiti klipni kompresor pogonom sa promenljivom fre- kvencom, zato što je odlična efi- kasnost mašine pri delimičnom opterećenju sa reasterećiva-.

hidraulična - SMEITS Izdanja

postrojenju do kojih može doći zbog različitih nominalnih protoka na strani generatora toplote i konzuma. Hidraulička skretnica kao relativno jednostavan uređaj ...

istorija - SMEITS Izdanja

Od III veka pre nove ere, u Evropi se razvijao sistem podnog grejanja pod nazivom hipokaust (hypocaustum). [1]. Sistem su činili peć (hypocausis) i niz prolaza.

Veritas« – NAŠA IZDANJA – www.ver.hr

A__50 Celestin Tomiü: BIBLIJSKI NIZ »POVIJEST SPASENJA« (niz od 15 knjiga). 630. 650. A__51. 1) Celestin Tomić: PRAPOVIJEST SPASENJA (Zagreb, ...

Izdanja Muzeja triljskog kraja

Tilurij - rimski vojni logor / Angela Tabak, Domagoj Tončinić, Danijela. Petričević ; <fotografije Zoran Alajbeg ... et al.>. - Trilj : Muzej triljskog kraja, 2012.

Zavareni spoj - SMEITS Izdanja

veće, one će, pri povećanju napona, npr. u momentu dostizanja radnog ili ispitnog pritiska, početi da rastu brzo i da dovedu do. Zavareni spoj – kritično mesto na ...

IZDANJA HRVATSKOG DRŽAVNOG ARHIVA

Zagreb 1993. (suizdavač Školska knjiga) o Sisak u obrani od Turaka 1544-1597, Zagreb 1993. (suizdavači Povijesni arhiv. Sisak iMatica hrvatska Sisak) o.

klima komore - SMEITS Izdanja

Ključne reči: klima komora; direktno isparavanje; kompresor; modulacija rashladnog učina kompresora; povrat topline; ušteda energije; povećanje komfora ...

katalog izdanja - Sveučilište u Dubrovniku

DEMOKRACIJA I DEMOKRATIZACIJA, Pero Maldini, 2008., cijena 100,00 kn. POMORSKO PRAVO ... Indeksiranje: ERIH PLUS, ROAD, HRČAK, DOAJ.

Biblioteka POSEBNA IZDANJA - RISI

42 Jevrejski rapski bataljon je veoma kratko ... 40 O njenim sećanjima na Rapski bataljon opširnije u tekstu ... Pokret brigade pravcem: Krajevi–Žulj–Kruševci.

Деведесет дана КГХ - SMEITS Izdanja

пројеката (Konzum, Getro,. Metro C&C, Tuš итд.). Инжењер Дамир Жилић, добитник. Плакете КГХ. У периоду 2008–2017. коле- га Жилић ради у „Emerson.

efikasnost po meri - SMEITS Izdanja

Građevinska fizika, tehnika građevinske forme i materijala, stvara priliku za inženjere ... Građevinska fizika se pojavila na kraju 20. veka, u vezi između servisnog.

Molijerov hx dijagram - SMEITS Izdanja

za Moliierov h-x dijagram, ali je malo onih koji bi omogu6ili: - visesmerno uporedno izracunavanje jedna cina,. - sprecavalDje nemogueih i nelogicnih poda.

Preuzmite katalog izdanja u PDF formatu

Спорт, бојанка. - Чобанин и вук ... Времеплов, бојанка. - Лисица и ... ЖИРАФА. Аутор: Николета Новак. 255x255 mm, мек повез, 24 стр. 5 . 550 дин. 550.

NOVA IZDANJA POLJOPRIVREDNA ENTOMOLOGIJA- sistematika ...

NOVA IZDANJA. POLJOPRIVREDNA ENTOMOLOGIJA- sistematika kukaca ... objavljenih u prošlosti (M. Maceljski: Poljoprivredna entomologija i Ž. Kovačević: ...

izdanja matice ilirske - Matica hrvatska

Vuščića" stoji umjesto: Nagrađeno iz zaklade grofa Ivana Nep. Draškovića, Dušana ... 1010 *MARINKOVIć, RANKO: Proze. ... V. Uhlik. – "Novi list" – Rijeka). 8° 208 str. (SHP II, 5). ― Zagreb 1960. Sadržaj: ... i Vjekoslav Zidarić. ("Novi list").

Prospekt izdanja obveznica OIV-a, prosinac 2007.

30 ruj 2011 ... niti prodaja ili kupnja Obveznica ne impliciraju da se okolnosti vezane uz OiV nisu ... Ponudu je dostavilo društvo Se-mark d.o.o., Zagreb ... U lipnju 2006. godine sklopljeni su ugovori s Z plus leasingom d.o.o., Sesvete o.

popis pravopisnih izdanja - Matica hrvatska

Josip Partaš (1850) Pravopis jezika ilirskoga, Tiskom braće Županah, Zagreb. [pretisak Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2002]. Marćel (Marcel) ...

Hrvatska enciklopedija – od tiskanoga do mrežnoga izdanja

Irina Starčević Stančić. Cvijeta Kraus. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. SAŽETAK: Hrvatska enciklopedija temeljno je izdanje u vrlo vrijednoj zbirci tiskanih i ...

90 3 9 / 2 0 1 3 Sl.1. Naslovnica izdanja Singerova igrokaza iz 1928 ...

94. 3 9 / 2 0 1 3 đi ljudi.10 Tako je bilo i u Đurđevcu. Prva zaba- va s plesom priređena je 2. veljače 1909. godi- ne, a glavna točka večeri bili su šaljivi igrokazi.

informacijski memorandum izdanja komercijalnih zapisa h1 ... - ZSE

3 tra 2008 ... Vrijeme trajanja Izdanja komercijalnih ... MOLYDON d.o.o. – SESVETE ... periodu jačeg prometa (radno vrijeme 7:00 - 19:00) je 5,86 kn, a u ...

Uvjeti izdanja obveznice - Atlantic Grupa

7 ruj 2011 ... POSLOVNI MODEL ATLANTIC GRUPE. Divizija Distribucija. Vlastiti brandovi. Eksterni brandovi –. Ferrero, Wrigley, J&J,. Duracell, One2play,.

eksperimentalna aparatura za simulaciju ... - SMEITS Izdanja

su poznati maseni protoci goriva i vazduha i maseni protok produkata sagorevanja i njihova gustina, što daje podatak i o zapreminskom protoku produkata ...

Redukcija pritiska pare - SMEITS Izdanja

pritiska pare odreduje velicinu otvorenosti ventila, a lime i ve li~inu pada pritiska II ... srcdstava za hemijsko tretiranje napojne kotlovske vode, koja pam donosi u ...

Šta je pečurka, a šta hod regulacionog ventila - SMEITS Izdanja

SMALL SERBIAN WINE CELLARS. MILENA STOJKOVIĆ ... proizvodnji vina i date su preporuke za proračun merodavnih parametara. Izvršena je analiza i ... grožđe od kojih se može dobiti oko 20–25 hiljada litara vina. Ključne reči: ... no rashlađivanje dobijenog kljuka posle muljanja, a pre prese, kako bi se smanjila.

Biljke prolećnice, liflet, godina izdanja

И кажњиво. Најпознатије врсте пролећница су: висибаба. љубичица, кукурек, плућњак, никсица, гороцвет, пасји зуб и друге. ФАКТОРИ УГРОЖАВАЊА.

elektrolučno zavarivanje popunjavajućom ... - SMEITS Izdanja

materijala velike debljine, neophodno je usvojiti i kombinovati najbolje ... Elektrode različite geometrije dostupne su za zavarivanje elemenata od 16-300 mm ...

o krivotvorinama austrijskih novčanica od 1 i 5 guldena izdanja 7 ...

18 sij 2013 ... u sredini grb Austrije, a s lijeve i desne strane zemaljski grbovi i uz brojčanu oznaku vrijednosti 1 oznaka vrijednosti novca na zemaljskim ...

Katalog numizmatičkih izdanja 1994-2014 - HNB

5. travnja 2013. 1.000. 95,00. Autor je kovanog novca Kuzma Kovačić, akademski kipar. Numizmatičke komplete izradio je Hrvatski novčarski zavod d.o.o. ...

Termicka povratna sprega - SMEITS Izdanja

U radu se analizira termicka povratna sprega (TPS), definisana po dip!. inz., analogiji sa povratnom spregom koja se koristl u teoriji upravljanja. Masinski.

PDF štampanog izdanja - Музеј примењене уметности

зографа певец Козма, Изкуство(София) 33–34: 26–30. ... Тај „ритуал“ је зато укључивао више занатских и уметни- ... Бор је био идејни творац јединог.