prilog 3. postupak dodjele bespovratnih sredstava - eFondovi

Investicijska studija. 7. Regionalna potpora iznosi najmanje 70% od ukupno zatraženih bespovratnih sredstava? Izvor provjere: Prijavni obrazac, Obrazac 2.

prilog 3. postupak dodjele bespovratnih sredstava - eFondovi - Srodni dokumenti

prilog 3. postupak dodjele bespovratnih sredstava - eFondovi

Investicijska studija. 7. Regionalna potpora iznosi najmanje 70% od ukupno zatraženih bespovratnih sredstava? Izvor provjere: Prijavni obrazac, Obrazac 2.

Postupak dodjele bespovratnih sredstava - eFondovi

28 lip 2019 ... 6.1. Doprinos provedbi mjera održivog razvoja. Prijavni obrazac. Objašnjenje: ... Ocjena kvalitete – bodovanje i rangiranje projektnih prijava.

Postupak dodjele bespovratnih sredstava - Ministarstvo gospodarstva

Prijavni obrazac A na način propisan Uputama za prijavitelje? ... Troškovi proračuna projekta neophodni su za provedbu projekta i njihova struktura odgovara ...

Transparentnost dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim ...

Priručniku, Ured za udruge je objavio novu verziju Priručnika, u lipnju 2017. Uredbom se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci koje nadležna tijela državne uprave, ...

Pregled ugovora izravne dodjele bespovratnih sredstava - svibanj ...

Ministarstva znanosti i obrazovanja. Publikacija je izrađena u okviru projekta „Tehnička pomoć OPULJP, faza I“ koji je sufinanciran iz Europskoga socijalnog ...

Prilog 03 - Popis ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i ...

1. OŠ Ivane Brlić Mažuranić Virovitica. 2. OŠ Vladimir Nazor Virovitica. 3. Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju. Virovitica. 4. Razvojna agencija VTA.

prilog 6. zahtjev za predujam - eFondovi

(2) Identifikacijski broj Zahtjeva za predujam je slijedni broj Zahtjeva za nadoknadom sredstava koji je dodijelio Korisnik. Zahtjevi za naknadom sredstava su ...

Stranica 1 od 44 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za ...

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda financijskom razdoblju 2014.-2020. Opći uvjeti. SADRŽAJ.

Financiranje HR projekata iz bespovratnih sredstava EU - HR Days ...

Približiti mogućnosti EU fondova za hrvatske ... fondova na raspolaganju ukupno 10,423 milijardi eura ... Za inicijativu za zapošljavanja mladih u iduće dvije.

28 projekata dobitnika bespovratnih sredstava za „Povećanje ...

Lim Samobor d.o.o.. Samobor. Zagrebačka županija. Diversifikacija i optimizacija proizvodnje tvrtke Lim. Samobor d.o.o.. 17.953.565,14. 9.895.948,42. Ind-eko ...

Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava - SAFU

Koji pravni propisi EU uređuju ESI fondove? ... Tko je odgovoran za provedbu projekta? ... Koji je rok za provjeru Izvješća nakon provedbe projekta? ... Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno ... Izrada ove brošure sufinancirana je sredstvima tehničke pomoći Operativnog programa ...

Računovodstvo bespovratnih sredstava. - Invest Croatia

Računovodstvena analiza fokusirana je na modelu JPP-a koji je u Hrvatskoj primjenjiv te kombiniranog financiranja sukladno proceduri kombiniranja. JPP-a i ...

a) Informacija o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ...

16 srp 2019 ... OBRTNIČKE ŠKOLE RIJEKA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS ... Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka prijavila je Projekt pod nazivom , ...

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava-Međimursko poduzetništvo

12 lip 2019 ... BUKAL ELEKTRONIKA d.o.o.. 15.000,00. 27. Elektoinstalacije ing. Gregoraš Dražen. 15.000,00. 28. ELEKTRO – PANIĆ d.o.o.. 13.500,00. 29.

IV Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za ... - midas

maslinarstva – aplikacioni registar maslinjaka koji vodi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, a za ostale ... Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji:.

Dopune Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava - Ministarstvo ...

29 kol 2019 ... OPG Stojanović Nevenka. OPG Mileva Krivokuća. OPG Željko Bunčić. OPG Petrović Lazo. OPG Arambašić Dragoljub ... OPG Nikolina Rendulić.

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u ...

24 ruj 2019 ... Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja "MOGU" Osijek. Udruga za kulturu Beat. 76.666,67 kn. Dječja kuća Borovje - prevencija u lokalnoj.

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru

dodatno pojasni neke stvari vezano za javni poziv. Info sesija u ... i vinograd i mogu li i za njega dobiti poticaj? ... prostora za odlaganje đubriva i bazen za oseku.

kako do bespovratnih sredstava za energetsku obnovu obiteljske kuće

obiteljskih kuća kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Cilj je energetski obnoviti obiteljske kuće kako bi se povećala energetska.

<Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava> <Naziv ...

tekstu: PT2), OIB: 56203195550, 10000 Zagreb, Trg kralja Petra Svačića 3, ... svim zaposlenicima korisnika (u slučaju smrti člana uže obitelji, za novorođeno.

hitni prethodni postupak i ubrzani postupak - CURIA

1 tra 2019 ... područja iz glave V. trećeg dijela Ugovora o funkcioniranju Europske unije ... je taj predmet bio podnesen prije tog datuma, na njega nije bilo ... Sud je smatrao da produljenje te situacije, koja je usto obilježena ... preuranjeno postavljanje Sudu pitanja može li prije isteka dvogodišnjeg roka predviđenog tim.

ostavinski postupak kao izvanparnični postupak završni rad

Naknadno pronađena imovina ................................................................................. 17. 3.6. Prethodne radnje ......................................................................................................

DIJAGNOSTIČKI POSTUPAK RADILIŠTE POSTUPAK Neurologija 1 ...

15 ruj 2015 ... AMBULANTA ZA DEMIJELINIZACIJSKE BOLESTI - DMB2. Neurologija. 2-Sep. 15-19 H. PRVI PREGLED. OPĆA NEUROLOŠKA AMBULANTA ...

PITANJA I ODGOVORI - eFondovi

15 velj 2019 ... 1. PITANJA I ODGOVORI – INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-ova II FAZA ... konzultirati druga nadleţna tijela ili sluţbe Europske komisije, pitanje će biti označeno „*“ ... firma koja je osnovana 28.1.2016. jer ona tada ima 36 mjeseci? ... tehnologiju (uz pomoć svog znanja, iskustva, te dosadašnjeg.

pitanja i odgovori – pdp - eFondovi

3 tra 2018 ... U Prijavni obrazac u polje naziva 'Troškovi izgradnje i/ili opreme' potrebno je upisati ... narudžbi kupca pa i cijena svakog proizvoda varira, na koji način je ... Podržava li se u navedenom natječaju izgradnja samoposlužne.

3. Prijavni obrazac.pdf - eFondovi

... za novac koju projekt nudi. KO 7.1 Komplementarnost i sinergija s drugim projektima i intervencijama. Traka „Projekt” – sekcija „Svrha i opravdanost projekta” ...

Znakovi kvalitete HGK - eFondovi

31 kol 2018 ... Vodi Registar znakova. Provodi koordinaciju između TK i podnositelja zahtjeva. Zaprima stručno mišljenje TK. Priprema materijale za Savjet.

PITANJA I ODGOVORI – PDP www.strukturnifondovi.hr - eFondovi

27 kol 2018 ... Objavljeni odgovori dopunjuju i detaljnije pojašnjavaju dokumentaciju Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP). Odgovor na pojedino ...

informacije o dodijeljenim vaučerima - eFondovi

6, 32000 Vukovar. Jačanje tržišne ... „LUNA“. Svrha ovog projekta je jačanje tržišne pozicije i povećanje ... Autoškola DDM ovim projektnim prijedlogom ulaže u.

analiza performansi metode prioritetnog posluživanja kod dodjele ...

IP definira kako adresirati i usmjeravati svaki paket kako bi se osiguralo da dosegne pravo odredište. Svaki računalni pristupnik na mreži provjerava tu IP.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija

Krapina, 27. rujan 2016. Na temelju članka 17. ... izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu ...

POPIS DOBITNIKA NAGRADA 2019. (po redoslijedu dodjele)

TREĆA NAGRADA / MIRELA ŠETKA PRLIĆ / ROBNA NAGRADA U IZNOSU OD 150 KM. • NAGRADA ZA DOPRINOS UREĐENJU ŽIVOTNE SREDINE ...

Pravilnik o postupcima i kriterijima dodjele donacija i sponzorstva

17 pro 2019 ... Postupak dodjele sredstava za donacije i sponzorstva je ... Molba za dodjelu izvanredne donacije podnosi se u pisanom obliku, putem poste ili ...

24.10.2018. Odluka o naknadi kod dodjele grobnog mjesta i ...

Banja Selo i. Majkovec). Cijene u kunama za korisnike koji imaju prebivalište ... KLASA:363-02/18-01/129. URBROJ:238/04-18-1. Dugo Selo, 23.10.2018.

10. obljetnica dodjele državne nagrade “Višnja Šeta”

upravni odbor HUŠK-a, u kojem su bili Milan Josić (prvi dopredsjednik. HUŠK-a), Boris Popinjač (drugi dopredsjednik) te Sanja Galic (predsjednica. HUŠK-a) ...

Program dodjele državnih potpora - HAMAG BICRO

davanje jamstava za kredite, davanje potpora za jačanje konkurentnosti ... g. potpore za poduzetnike početnike ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni ovim Programom.

Ivo Andrić. U povodu 50. obljetnice dodjele Nobelove nagrade

4 stu 2011 ... Ivo Andrić rođen je 9. listopada 1892. godine od oca Antuna Andrića i majke ... lirika, o čemu je već nešto rečeno, on će nastaviti pisati pjesme.

informacije o potpisanim ugovorima o dodjeli ... - eFondovi

IKT rješenja. Alfa d.d. je osnovana 1995.godine kao izdavačka kuća ... i drvene stolarije. 489.584, ... nabavljene opreme vrijeme rada i cijena finalnog proizvoda.

Korisničke upute za sustav eFondovi – prijavitelji

Automatsko prepoznavanje prijavitelja – pravne osobe i obrti. ... Ovlaštena/opunomoćena – fizička osoba vrši inicijalnu registraciju pravne osobe (u ... mora biti navedeno da se punomoć odnosi na potpuno zastupanje tijela državne uprave u.

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja ... - eFondovi

fotonaponske elektrane Vinkoprom. Vukovar I za vlastite potrebe smanjiti će se količina isporučene energije energetski troškovnoj cjelini. Vinkoprom tako što će ...

Odluka o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele ... - Grad Zagreb

obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica (crkva, džamija ili drugi vjerski objekt) u kojima se javno obavljaju vjerski obredi (u daljnjem tekstu: objekti ...

Program dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih pružanju ...

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik u skladu s ... troškova, o čemu davatelju potpore dostavlja izjavu kojom potvrđuje ...

Korisničke upute za korištenje sustava eFondovi – prijavitelji

23 lis 2017 ... Slika 3.3 Uređivanje podataka povezane osobe. Slika 3.4 Dodavanje povezane osobe na projekt. 4. Funkcionalnost sustava eFondovi.

eFondovi – prijava u sustav, izrada i podnošenje prijave

4 pro 2019 ... Prijava u sustav - NIAS. • javni portal sustava eFondovi nalazi se na poveznici https://efondovi.mrrfeu.hr. • kako je sustav eFondovi jedna od ...

nabava autobusa za promet doo split iz itu mehanizma - eFondovi

Republike Hrvatske 2014. – 2030., mjerom U.17 – Nabava novog voznog parka. 1 https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/OPKK_hrv.pdf.

implementacija sustava e-ticketing u promet doo split ... - eFondovi

30 stu 2018 ... PROMET D.O.O. SPLIT PUTEM ITU MEHANIZMA“. Ministarstvo ... Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18);. ▫ Zakon o javnoj ...

Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji ... - eFondovi

14 sij 2020 ... Provjera prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjena kvalitete;. ➢ Faza 3. ... Provjera na licu mjesta – naglasak kontrole u provedbi, čuvati svu.

kuća tambure – slavonska notna bajka – opremanje - eFondovi

Ovim Pozivom na dostavu projektnog prijedloga “Kuća Tambure – Slavonska ... objekta (multimedijalnog interpretacijskog centra posvećenog tambura), koji.

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih ...

sobama, studio apartmanima, apartmanima, kućama za odmor i to isključivo za ... vanjske bazene od 30 m2 ili unutranji bazen do 20 m2) uz uvjet da objekt ima.

ostvarite do 40% bespovratnih državnih poticaja za kupnju ...

Od 7.500 do 70.000 kuna za električni, hibridni i plug in hibridni automobil te električni motocikl, skuter ili četverocikl. Projekt Vozimo ekonomično zajednički su ...

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih ... - UNDP

(uključujući i tov svinja) i uzgoj žitarica i uljarica. ... Podizanje zasada divljeg šipka nije prihvatljiv pod- ... bi uz unapređenje istih ekonomska isplativost bila.

Odluka o odabiru temeljem Natječaja za dodjelu bespovratnih ...

27 lip 2014 ... 6.150,00. GALA MED j.d.o.o.. Obrovac Sinjski. 50. 11.350,00. DALMACONSULT d.o.o.,. Omiš. 50. 12.000,00. ''Krolo-dom'' d.o.o., Kaštel. Stari.

popis korisnika sponzorstva, potpora, bespovratnih ... - Grad Trogir

19 tra 2018 ... TEKUĆA DONACIJA - RAZVOJ ŠKOLSTVA. OSNOVNA ŠKOLA "MAJSTOR RADOVAN " -13.000 SSŠ. "BLAŽ JURJEV TROGIRANIN" - 3.000.

Pregled rezultata Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora ...

Jasminka Novosel. 19.500,00. The Old Vineyard. 5. Benjamin Šobak. 15.000,00 ... 15. Maja Majnarić. 14.500,00. Uređenje Kuće za odmor. 16. Hrvoje Galić.

pravilnik o dodjeli bespovratnih potpora male ... - Grad Karlovac

13 lip 2018 ... Karlovca za 2018. godinu, dodjeljivati sljedeće vrste bespovratnih potpora ... Prema Odluci o subvencioniranju kamata za kredite poduzetnicima sa sjedištem i ... samo za poduzetnike početnike) ili zemljišta, troškovi izgradnje, ...

3. MIG/MAG postupak zavarivanja

13 ožu 2016 ... MIG/MAG je elektrolučno zavarivanje taljivom elektrodom u zaštiti ... se temelji na primjeni čeličnih elektroda kao dodatnog materijala te reaktivnog plina (CO2) kao ... Argona(98%) kisik(2%) -upotreba kod brzog zavarivanja ...

ostavinski postupak

оставински поступак. Овај Суд је месно надлежан за расправљање заоставштине оставиоца који је у време смрти имао пребивалиште односно ...

MBO-Te POSTUPAK I POSTROJENJE ZA RAZVRSTAVANJE ...

Đuro Horvat, član gospodarstvenik, Tehnix d.o.o., e-mail: [email protected] Sažetak: Važnost održivosti čovječanstva i planete zemlje moguće je ostvariti ...

Stečajni postupak u praksi

Stečajni postupci postali su svakodnevica u našem gospodarstvu. Broj i težina tih predmeta predmet su učestalih natpisa u medijima, često sa alarmantnim ...

Ana Radanović POSTUPAK S NOVOROĐENČETOM ...

Prvo podvezivanje i presjecanje pupkovine........................................... 8 ... delete it warm diaper, her mother lay on her stomach and cover with a dry warm blanket.