Uputa za procjenu opravdanosti i učinkovitosti ... - Grad Rijeka

27 lip 2017 ... (2) Investicijska studija, odnosno studija izvodljivosti radi se za odabranu inačicu iz predinvesticijske studije s detaljnom razradom tehničkih, ...

Uputa za procjenu opravdanosti i učinkovitosti ... - Grad Rijeka - Srodni dokumenti

Uputa za procjenu opravdanosti i učinkovitosti ... - Grad Rijeka

27 lip 2017 ... (2) Investicijska studija, odnosno studija izvodljivosti radi se za odabranu inačicu iz predinvesticijske studije s detaljnom razradom tehničkih, ...

Studija opravdanosti davanja koncesije na ... - Grad Novalja

Člankom 2. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04,. 39/06, 63/08 , 125/10, 102/11 i 83/12) propisano ...

značenje željezničke pruge visoke učinkovitosti zagreb – rijeka za ...

11 stu 2010 ... high-efficiency railway Zagreb - Rijeka for the develo- ... Tvrdo drvo / Hardwood. 139. 400 ... Dugo Selo - Zagreb - Karlovac - Rijeka is a dual.

pruga visoke učinkovitosti (trst) rijeka – zagreb - budimpešta

24 velj 2012 ... Projekt željezničke pruge visoke učinkovitosti Budimpešta – Zagreb –. Rijeka (Trst). Prognoza teretnog prometa izrađena je na osnovi rezultata ...

prilog studiji ocjene opravdanosti objedinjavanja ... - Grad Split

„Dal-koning“ d.o.o.. • „Ora nekretnine“ d.o.o. i drugi. Rad ovih obrta i društava osim u pojedinačnim slučajevima (kao npr. kod „Dal-koninga“ d.o.o.) nije uključen ...

Studija opravdanosti koncesije na pomorksom dobru - Grad Pula

svrhu davanja koncesije na pomorskom dobru posebne namjene. Grad Pula, kao davatelj koncesije provodi natječaj za koncesiju pomorskog dobra u svrhu.

ODLUKU o davanju suglasnosti na Procjenu ... - Grad Makarska

10 tra 2019 ... Statuta Grada Makarska (Glasnik Grada Makarska, br. ... djelovanja DVD-a i JVP-a Makarska je cijeli prostor Grada Makarske. ... Konzum br.

Studija za povećanje energetske učinkovitosti i ... - Grad Osijek

Termotehnički sustavi i bazenska tehnika. Zgrada Gradskog bazen za sport i rekreaciju „Gradski vrt“ u Osijeku (u nastavku Gradski bazeni Osijek) ima kotlovnicu ...

Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2018 ... - Grad Rijeka

15 stu 2019 ... Primorsko-goranske županije, jedinica lokalne samouprave koje Bibliobus obilazi i. Ministarstva kulture za nabavu građe. Knjižnica Čavle u ...

Izvješće o radu Gradskog kazališta lutaka Rijeka za ... - Grad Rijeka

16 stu 2017 ... Charles Dickens BOŽIĆNA PRIČA (Ciklus Pričopredstava). B. REPRIZNI REPERTOAR. Gradsko kazalište lutaka Rijeka igralo je 11 naslova iz ...

program rijeka 2020 europska prijestolnica kulture - Grad Rijeka

1 velj 2020 ... Službeni program Rijeke 2020 — Europske prijestolnice kulture započinje 1. ... riječkoga područja i spada među najveće karnevale na svijetu. ... Opatija ima najduže turističko iskustvo u Hrvatskoj, ovdje su pohra njena.

Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2016 ... - Grad Rijeka

16 stu 2017 ... Gradski bibliobus svakodnevno obilazi gradska stajališta radnim danom te dvije subote u mjesecu. Ima ukupno 23 stajališta u naseljima, pored ...

Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka za 2017 ... - Grad Rijeka

4 ruj 2018 ... odjel Stribor, Odjel periodike i Narodna čitaonica i Ogranaka: Turnić, Zamet, Drenova, Trsat, i Knjižnica Čavle. Gradski bibliobus svakodnevno ...

Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Rijeka 2020 ... - Grad Rijeka

31 kol 2018 ... projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture (dalje: EPK) ... suradnje sa Sveučilištem u Rijeci ističemo formiranje radne skupine za ...

Zaključak o davanju prethodne suglasnoti TD RIJEKA ... - Grad Rijeka

2 pro 2019 ... URBROJ: 2170/01-15-00-19-36. Rijeka ... Zagrebačka ulica - Sredina ... Prodajni prostor 2-3, 5, 11-16,19 — namjena: prodaja mesa i mesnih ...

Izvješće o poslovanju TD Rijeka promet d.d. za 2017 ... - Grad Rijeka

3 srp 2018 ... RIJEKA PROMET d.d., Fiumara 13, Rijeka upisano je u registar Trgovačkog suda u Rijeci u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa ...

Izvješće o poslovanju TD Rijeka promet d.d. za 2018 ... - Grad Rijeka

16 lis 2019 ... Rijeka promet d.d. obavlja sljedeće djelatnosti: – održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina. – nadzor i regulacija prometa.

Izvješće o poslovanju trgovačkog društva RIJEKA ... - Grad Rijeka

15 stu 2019 ... Exportdrvu, koncert Calexico u Rijeci. Kroz program Diplomacija projekt EPK predstavljen ja na 14 događanja izvan Rijeke, od kojih se.

je Rijeka – grad kandidat za Europsku prijestolnicu ... - Rijeka 2020

kulturni profil vašeg grada. Rijeka ima bogatu povijest, suvremenu scenu i metodu. POVIJEST SLUČAJA. Rijeka je grad burne prošlosti koja je stvorila povijesnu ...

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za ... - Grad Rijeka

Urbana aglomeracija Rijeka (u nastavku: UA Rijeka) ustrojena je sukladno ... Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Bern, Oslo, Riga, Innsbruck, ...

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Komiže ... - Grad Komiža

[email protected] // www.roterm.hr. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI. GRADA KOMIŽE. ZA RAZDOBLJE 2016.-2018. GRAD KOMIŽA.

Izvješće o poslovanju TD Rijeka plus d.o.o. za 2018 ... - Grad Rijeka

16 lis 2019 ... Autotrolej (svibanj) i TD Rijeka promet (lipanj), a u drugoj fazi, 2016. godine, iz KD Čistoća ... broj 400-12-17/3114-208 od 30.12.2017. godine.

primorsko-goranska županija grad rijeka mjesni odbor grad trsat ...

Vedrana Spadoni Štefanić – Vrlije 5. Miodrag Štefanić – Vrlije 5. Dora Spadoni – Vrlije 5. Ivana Zrilić – Vrlije 5. Paul Simunović – Vrlije 5. Sastanak je održan na ...

Moja Rijeka - Grad Rijeka

tok rijeke Rječine; opisne pridjeve – opis Rječine (subjektivno i objektivno opisivanje rijeke). ... knjige vole posuđivati, koja im je najdraža knjiga, koje bi knjige preporučili ... Isti tekst pročitajte u prijevodu na hrvatski standardni jezik. Posjetite ...

Bauhaus Rijeka - Grad Rijeka

kompletna ograda oko šterne na Lokvi, očišćeni su betonski platoi šterni, fugirane ... mosta i ograde, dobavljača Bauhaus Rijeka, Građa d.d. Solin - poslovnica ...

MJESNI ODBOR GRAD TRSAT - Grad Rijeka

Strmica, Drage Šćitara (MO Vojak), Šenoina, Špina, Božene Vilhar-Žirovnik,. Vrlije i Petra Zrinskog. BOŠKET – predio ispod Trsatske gradine, od crkve Sv.

Zapisnik sa 25. sjednice VMO Grad Trsat - Grad Rijeka

Ante Žeželj – caffe bar ''Sabrage''. - Ljiljana Panović – caffe bar ''Monte Cristo''. - Biserka Zubović – caffe bar ''Valentino''. - Vedrana Spadoni Štefanić – izvjestitelj ...

obrazac-a5 uputa za prijavitelje - Grad Garešnica

Obrazac opisa programa ili projekta. 2. Obrazac proračuna programa ili projekta. 3. Obrazac izjave o partnerstvu, potpisan i ovjeren od strane nositelja projekta ...

grad rijeka - RIJEKA plus

10 ruj 2019 ... parkirališta: Putnička obala, Ulica Dolac, Školski prolaz i Školjić-Otok. ... I.Marinkovića, Pomerio, Trinajstićeva, Laginjina, Tizianova, S. V. Čiče,.

GP 50/16 - Grad Rijeka

Trpimirova 2, Rijeka. ○ GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT ○. UREĐENJE INTERIJERA PROSTORA RIHUB na k.č. 3892 k.o. Stari Grad. Ivana Grohovca 1a ...

GRAD RIJEKA

22 svi 2018 ... Ne prihvaća se zahtjev trgovačkog društva INSTAR, Rijeka, Trg Svete Barbare 3, za davanje u podzakup dijela poslovnog prostora, galerije, ...

P R O G R A M - Grad Rijeka

8 svi 2019 ... Najprosperitetnije raz doblje pomorske Rijeke bilo je ono koncem ... Fundus knjiga pomorske tematike u Antikvarijatu MALI NEBODER ( ...

O B A V I J E S T - Grad Rijeka

14 ruj 2017 ... Ponuditelj MEP d.o.o. kao prilog ponudi nije dostavio Izjavu da raspolaže s minimalno 3 osposobljena i certificirana tehničara za instalaciju i ...

Grad Rijeka - SDP

4 lip 2018 ... Korzo 6, 51000 Rijeka. Tel: 385 ... kandidature za izbor organa Gradske organizacije SDP-a Rijeka sljedećih kandidata i ... Goran Šarić. 32.

I II III - Grad Rijeka

9 pro 2019 ... 75,7. 4 ŽMAK LUKA. Čavalsko 4D. Prva riječka hrvatska gimnazija. 74,16. 5 TOMASIĆ JAKOV. Crikvenička 3. Srednja škola za elektrotehniku i.

Z A P I S N I K D N E V N I R E D - Grad Rijeka

17 pro 2019 ... savjetovanje na www.rijeka.hr. Točka 3. Prijedlog ... BATISTA d.o.o., Adamićeva 5; POLIKLINIKA MAĐAREVIĆ d.o.o., Mate Lovraka 8; TRSAT.

S A D R Ž A J: - Grad Rijeka

B. Struktura stanovništva po dobi i spolu . ... A. Ograničenja uvođenju biciklističkog prometa u Rijeci . ... Vrijeme izmjene glavnine vode Riječkog zaljeva varira ... vršnim satima u javnom prijevozu vidljivo je da su učenici veći korisnici javnog ...

I OBRAZLOŽENJE - Grad Rijeka

usko bilo, čija je jugozapadna strana vrlo strma (45 stupnjeva i više). Unutar ravnjaka ističu se ... Prognoza je izrađena temeljem dugoročne prognoze za Jadran (Pršić, 1983.), interpolacijom ... Prevladava vedro vrijeme i slabo strujanje.

50 u Rijeci - Grad Rijeka

Rijeka. : Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 2006. ... Grad Rijeka smje{ten je na povr{ini od 44 km2, a prema posljedn-.

Vatrodojava - Grad Rijeka

o Pravilnik o sustavima za dojavu požara (N.N. 56/99) o Pravilnik o ... sanitarija biti će projektiran stabilni sustav za dojavu požara, vatrodojava. Vatrodojavna ...

Orehovica - Grad Rijeka

15 stu 2018 ... Hrvatica. Rijeka, Kalina 17. 27.09.1962. 24856316163. Ž. 2. Valentina Vlah. Hrvatica. Rijeka, Grobnička cesta 26. 08.05.1990. 79598538521. Ž.

csepel - Grad Rijeka

Puskás Hungary – film o nogometašu Zlatne momčadi. Spektakularan, uzbudljiv i ... je činjenica da je kolač dobio ime po slavnom mađarskom vi- olinistu Rigó ...

studenti - Grad Rijeka

4 pro 2019 ... Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u. Rijeci. 39,66. 20 NOVAKOVIĆ ECIA. Slavka Krautzeka 66 c. Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

energomont doo - Grad Rijeka

Naziv proizvoda: MULTIFUNKCIONALNE TABLETE. – Broj telefona službe za interventna stanja: 112 (za medicinske informacije 00-385-1-15-15-31). B.1.1.1.2 ...

La mia Fiume - Grad Rijeka

La catalogazione è annotata nelcatalogo informatico della ... Scoprite la storia dei Fiumani e dei loro ... nove specie di rose, che portano nomi legati al mondo.

drenova - Grad Rijeka

4 srp 2006 ... pjevalo "Sinoć me je zabolela glava" i "Drenjula se trese". Ovako je te pjesme zapisao Ivan Matetić Ronjov: U to doba zamiranja narodnih ...

Ambrozija - Grad Rijeka

alergije su kihanje, svrbež i vodeni iscjedak nosa, otekline kapaka te otežano disanje. Uz alergijsku hunjavicu razvija se i astma. Znakovi. Kako izgleda?!

GRAD RIJEKA MATERIJAL

5 lis 2018 ... Birota d.o.o.,. Blažićevo C 5, Rijeka. 111. 1.190,00. 132.090,00. 4.2. PRIJEDLOG KOMISIJE. Za lokaciju broj 4, Komisija p r e d l a ž e da se kao ...

Prilozi [PDF, 2 MB] - Grad Rijeka

Dokaznica mjera upisuje se prilikom obračuna stavaka u građevinskoj knjizi. Iznimno, za dokazivanje mjera na plaži Ploče i to na dvije uvale, Izvođač je dužan ...

Grad Rijeka - KD Čistoća

21 pro 2018 ... Dolac 14, 51000 Rijeka ... području Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke broj 4/18), a po ... tiskare, fotokopirnice, kemijske čistionice.

Untitled - Grad Rijeka

S obzirom na položaj grada riječke plaže nalaze se na krajnjem istoku i na krajnjem ... Slijede prema istoku plaža Vila Olga, ex hotel Park, Glavanovo, Srebrena,.

DNEVNI RED - Grad Rijeka

Željko Vrhovac, voditelj pogona na Martinkovcu firme Birota d.o.o.. Sjednicu je otvorila predsjednica VMO Srdoči Filipa Vidmar. Dnevni red glasi: DNEVNI RED.

Cvetkov trg 1 - Grad Rijeka

25 lis 2019 ... 19. kolovoza 2015.godine, te je Općinski sud u Rijeci, stalna služba u Opatiji dana 07.rujna. 2015.g. donio rješenje o ovrsi posl.br. Ovr-5465/15 ...

oš podmurvice - Grad Rijeka

27 pro 2017 ... Cijena energenta (C). 5,40 kn/m3. Ukupna cijena za grijanje (Uc). Uc=Pe·C. 149970,80 kn. 2. ... Blažujka za oplatu. D.A1.065. - Grede jelove ...

Svilno - Grad Rijeka

15 stu 2018 ... Rbr IME I PREZIME. NACIONALNOST PREBIVALIŠTE (adresa). Datum rođenja. OIB. Spol. (M/Ž). 1. Dragan Grgić. Hrvat. Rijeka, Grbaste 51.

LiDraNo '19 - Grad Rijeka

14 sij 2019 ... 2018./2019., iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva (LiDraNo '19 ). 2. Imenuju se slijedeći članovi Gradskog povjerenstva za GRADSKU ...

pod voltun - Grad Rijeka

Ulica Šišmiš jedna je od najmanjih, odnosno najkraćih i ... Ulica žrtava fašizma 2 / II, Rijeka ... Petričić (Ţrtava fašizma 8) i Arijana Pustahija (Vodovodna 41).

#mobilityweek - Grad Rijeka

16 ruj 2019 ... U GRADU RIJECI. „RIJEKA U KRETANJU“. I ove godine Grad Rijeka obilježava Europski tjedan mobilnosti u ... voditelj na Radio Rijeci.

duga - Grad Rijeka

28 pro 2017 ... ime i za račun Grada Rijeke i trgovačkog društva "HEVEA" d.o.o., ... DUGA (BRISANOG) TD HEVEA PO UGOVORU O KOMISIONOM ... poduzetnika, između ostalog i putem RIADRIA BANKE d.d. (pravni sljednik Privredna.

dojenje - Grad Rijeka

naslage (soor) u ustima djeteta, koje se mogu javiti nakon nekoliko tjedana dojenja, uzrokuju bol i ranice na bradavicama. U slu~aju bolnih bradavica pomo}i }e ...