Odsek za menadžment - menadžment bor

njihovo mjerenje i praćenje, te izvršavanje korektivnih akcija, jedan od osnovnih ... Stock, J. R., & Lambert, D. M. Strategic logistics management Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin ... Počinju da se kupuju luksuzna dobra, kao što su nakit, parfemi,.

Odsek za menadžment - menadžment bor - Srodni dokumenti

Odsek za menadžment - menadžment bor

njihovo mjerenje i praćenje, te izvršavanje korektivnih akcija, jedan od osnovnih ... Stock, J. R., & Lambert, D. M. Strategic logistics management Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin ... Počinju da se kupuju luksuzna dobra, kao što su nakit, parfemi,.

Odsek za menadžment - ResearchGate

Skladištar kao dio skll.ladišnog procesa, obavlja poslove preuzimanja robe u ... Lambert, D. M. Strategic logistics management Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin.

Odsek za menadžment - Under konstruktion / Under construction

19 мај 2017 ... njihovo mjerenje i praćenje, te izvršavanje korektivnih akcija, jedan od osnovnih ... Stock, J. R., & Lambert, D. M. Strategic logistics management Boston, MA: ... Počinju da se kupuju luksuzna dobra, kao što su nakit, parfemi,.

interna skripta za kolegij „menadžment“ 1. menadžment i ... - EFOS

Svrha i cilj ove skripte je studentima olakšati snalaženje u osnovnoj literaturi ... principe centraliziranog upravljanja, Babilonska kultura imala je sofisticirani.

proizvodni i operativni menadžment menadžment - Apeiron

24 јан 2017 ... Poslovni sistemi i procesi ... DIPLOMSKI RAD – seminarski rad osnova ( dogovor teme). 1/24/ ... Ciljevi planiranja i upravljanja procesima rada ...

Menadžment i projektni menadžment - Razvoj karijere

“Menadzment je posebna naučna disciplina, multidisciplinarnog karaktera koja se bavi istraživanjem problema upravljanja određenim poslovima, poduhvatima i ...

II – MENADŽMENT I STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Strategijski menadžment podrazumeva strategijsku analizu preduzeća i okruženja, definisanje i izbor relevantnih strategija, planiranje realizacije određene ...

Menadžment u turizmu - Fakultet za menadžment u turizmu i ...

Diplomski sveučilišni studij izvodi se na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao redoviti studij ili ... Obvezni predmeti. Menadžment ...

Menadžment

pojam marketinga je sinonim za način uspješnog ... Definicija menadžmenta ima mnogo, a jedna od ... Prema Folletu: "Menadžment je umijeće obavljanja.

PROJEKTNI MENADŽMENT

Projektni plan zahteva veći broj odobrenja. Projekt menadžer je ovlašćen da upravlja aktivnostima, troši sredstva (u okviru određenog limita), zahteva sredstva i ...

menadžment i organizacija - FON-a

posao da upravljaju izvršavanjem poslova i zadataka koje obavljaju drugi ljudi, radi ... vremena;. 3) empirijski, na osnovu iskustva. ... B2 Odgovornost za bezbednost. B3 Odgovornost ... 3) Finansijska (optimalna upotreba kapitala);. 4) Zaštitna ...

Financijski menadžment I

FINANCIJSKI MENADŽMENT I. Studijski program. Preddiplomski stručni studij za računovodstvo i financije; smjer: računovodstveno-financijski. Status predmeta.

UVOD U MENADŽMENT

navedene faze menadžment procesa počivaju na određenim tehnikama i ... Jednu od najpoznatijih definicija menadžmenta dala je M.P.Follett koja posmatra.

Kvantitativni menadžment

25 svi 2012 ... Skripta nije recenzirana. Radi se o radnoj verziji skripte. Analiza osjetljivosti. Uvod. U svakom projektu postoji izvjesna nesigurnost i rizik.

Menadžment - UniZd

materijalnih resursa, kako bi se postigli određeni ciljevi (Z. Cerović: “Hotelski menadžment”, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija, 2003., str. 3.).

globalizacija - menadžment bor

novog svetskog poretka, globalizacija je ... je procesa globalizacije kakvu danas ... što su Amerika i Okeanija. Nejednakosti među tim državama su se tokom ...

MENADŽMENT DOGAĐAJA

Pozivnice. • Svi predmeti od hartije. • Meni karta. • Programi. • Kaligrafija. • Poštarina ... umetničkih dela, veridbe, ispraćaji u vojsku, rođendanske proslave i sl.

it menadžment - EFOS

12 ožu 2019 ... Telefon: 385 31 22 44 00. Asistentski kabinet 2. Demonstrator: Tomislav Malenica, univ.bacc.oec. [IT MENADŽMENT] seminarska nastava ...

it governance & it menadžment - ZIH

IT GOVERNANCE & IT MENADŽMENT. 1. POLAZIŠTA. Globalizacija, razvoj i primjena novih tehnologija, te novi načini upravljanja, glavni su pokretači ...

Menadžment - FonForum

GLAVE 11, 12, 13, 14. Menadžment. Kompletna skripta za drugi kolokvijum ... SPECIJALIZOVANE MENADŽMENT DISCIPLINE. ... Kros kulturni menadžment.

BANKARSKI MENADŽMENT

Pasivni bankarski poslovi. 48. Vrste pasivnih bankarskih poslova. 49. Vrste aktivnih bankarskih poslova. 50. Neutralni bankarski poslovi. 51. Sopstveni bankarski ...

MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

MENADŽMENT U ZDRAVSTVU. Upravljanje (rukovođenje)- ključ uspeha svakog preduzeća. Taylor: “Principi naučnog rukovođenja”. • Efikasniji radni rezultati ...

ek menadžment - VSSP

dehumanizacija rada, dosada, monotonija, stres i razne frustracije8. Nedostaci specijalizacije imaju negativan uticaj na motivaciju, odgovornost na poslu i.

MENADŽMENT I ORGANIZACIJA

Organizacija podrazumeva uređivanje, usklađivanje i vođenje sveukupnih odnosa u nekom procesu rada, radi najuspešnijeg ostvarivanja nekih ciljeva.

STRATEGIJSKI MENADŽMENT

I DEO. 1. Od menadžmenta do strategijskog menadžmenta (D.Đ. strana 215.) 2. Konvencionalni menadžment (D.Đ. 218). 3. Strategijski kontroling (D.Đ. 221). 4.

Menadžment u turizmu

Univerzitet Singidunum, Fakultet za hotelski i turistički menadžment, Beograd. ▣. Jegdić, V., Marković,D.,(2011):Menadžment turističke destinacije, Univerzitet ...

MENADŽMENT INOVACIJA U BIONICI

24 sij 2013 ... Alchemilla (vrkuta), ali i na krilima nekih insekata. Mnoge ... tehnologije će biti u 5,7' zaslonu za e-čitače i tablete. Danas je ... 1631-72. Boden, S.A., Bagnall, D.M. (2010): Optimization of moth-eye antireflection schemes for.

Menadžment održivog razvoja.

Bibliografija. – Summary. – Kazala. ISBN 978-953-6081-68-4. 1. Črnjar, Kris na. I. Održivi razvoj -- Menadžment -- Udžbenik. II. Zaš ta okoliša -- Menadžment -- ...

UVOD U STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Strategijski menadžment: analiza, izbor i promena drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Prof. dr Momčilo Milisavljević. Izdavač: Data Status(www.datastatus.rs).

Informacije i menadžment - FonForum

Menadžment i odlučivanje ... menadžment procesa, ali najviše organizovanjem, kadrovanjem i ... (7) Kros-kulturni menadžment (cross-cultural management).

Menadžment u turizmu - UNIRI

Trajanje studija: 2 semestra (jedna godina studija). Diplomski sveučilišni studij izvodi se na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao.

TURISTIČKI I HOTELSKI MENADŽMENT

Page 1. PREDDIPLOMSKI. STRUČNI. STUDIJ. TURISTIČKI I. HOTELSKI. MENADŽMENT. MJESTO IZVOĐENJA: POREČ. Page 2. Libertas je jedna od najvećih ...

Menadžeri i menadžment - EFOS

FILIR d.o.o., Vukovar. NAUTIKA d.o.o., Dubrovnik. Kristina Martinović, dipl. oec.,. Mario Raič, mag. oec. Javna poduzeća ZRAČNA LUKA DUBROVNIK. d.o.o. ...

MENADŽMENT UREDSKOG POSLOVANJA

6 lip 2011 ... E-ured. – Digitalni – digitalno uredsko poslovanje. – Mobilni - mobilno uredsko poslovanje. – Virtualni – virtualno uredsko poslovanje ...

PDS „Organizacija i menadžment“ - EFZG

Referada za PDS i doktorate. Martina Pelko ... radno vrijeme: pon i pet 900-1300; uto, sri i čet 1300-1800. Tajnik studija ... e-mail: [email protected] Voditeljica ...

5. menadžment znanja - EFOS

Akvizicija - najdirektniji i često najdjelotvorniji način stjecanja znanja je njegovo kupovanje – odnosno kupovanje organizacija ili pojedinaca koji ga posjeduju.

Suvremeni menadžment - EFRI

Tako je radno okruženje mnogih poduzeća internacionalno, ... vrijeme. To se posebno odnosi na mala poduzeća koja još eksperimentiraju s različitim ...

Destinacijski menadžment - mev čakovec

Očekuje se da će student nakon odslušanog kolegija Destinacijski menadžment moći: 1. Utvrditi karakteristike turističke destinacije R5. 2. Usporediti ...

6. projektni menadžment - EFOS

skladu s prethodno rečenim, projektni menadžer može uvijek pronaći izvore pomoći u novonastalim, problematičnim situacijama. Znajući da interpersonalni ...

MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA

LJUDSKIH. POTENCIJALA. Golden Marketing, Zagreb, 1999, 1056 str. Djelo Menadžment ljudskih potencijala sveučilišni je udžbenik čija tema pokriva ve.

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Ključne riječi: menadžment, ljudski resursi, kompetencije, znanje, kapital. SUMMARY- ... (2006): Menadžment ljudskih potencijala, Zagreb, MATE. 3. Šunje, A.

Poduzetnički menadžment - EFOS

Prema podatcima GEM Hrvatska 2010. najčešći razlozi neuspjeha i prekida poslovanja poduzetnika u Hrvatskoj su: neprofitabilnost, nelikvidnost i problemi sa.

it menadzment - Sveučilište u Dubrovniku

Studijski smjer IT menadžment www.unidu.hr. O STUDIJU. Studijski smjer IT menadžment orijentiran je obrazovanju IT menadžera u turizmu, ugostiteljstvu ...

marketing menadžment - EFSA

Jurica Pavičić, EFZG. Doc. dr. ... Doc. dr. Goran Vlašić, EFZG ... Pavičić, J., Gnjidić, V., Drašković, N.: Osnovne strateškog marketinga, Školska knjiga,. 2014. 2.

Međunarodno hotelijerstvo i menadžment - UDG

Ukoliko školarinu plaćate u tri rate, iznos školarine je 2.400,00€. Prvu ratu u iznosu od 1000,00€ obavezno je platiti najkasnije DO 01. septembra 2018. godine, ...

troškovi proizvodnje - menadžment bor

U ovom radu su prikazani troškovi proizvodnje i Knoeppel Q-C dijagram. Na osnovu rešenih zadataka ispitivali smo kritičnu tačku i jediničnu cenu koštanja.

INDUSTRIJSKI MENADZMENT -predavanja-

Rukovođenje, upravljanje ili menadžment (eng. Management) je posebna naučna disciplina, multidisciplinarnog karaktera, koja se bavi istraživanjem problema ...

financijski menadžment - EFOS

sveučilišta biti će stalni dio nastavnog procesa. c) Studenti koji završe preddiplomski studijski program Financijski menadžment će diplomski studij moći nastaviti ...

Menadžment ljudskih potencijala, e

Dr. sc. Sanja Knežević. Izdavač: Veleučilište u Slavonskom Brodu, dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod www. vusb.hr. Lektor: Marina Šaravanja, prof. hrvatskog.

Predmet : Menadžment i preduzetništvo

Pojam, definicija i značaj menadžmenta. • Sam pojam menadžment epistemološki vodi poreklo do engleske reči manage, što znači upravljati odnosno rukovoditi ...

zbornik radova - menadžment bor

Ključne reči: poslovna ekonomija, troškovi, profit, upravljanje troškovima. Abstract: Profit is a major goal and mofit for the business subjects in market economy.

menadžment promjena - EFOS

na uspjeh promjena u organizaciji, Vrste promjena. 2. kolokvij: Upravljanje organizacijskim promjenama. Radni stres i upravljanje stresom, Menadžment u ...

menadžment događaja - DGTH

Pozivnice. • Svi predmeti od hartije. • Meni karta. • Programi. • Kaligrafija. • Poštarina ... umetničkih dela, veridbe, ispraćaji u vojsku, rođendanske proslave i sl.

Menadžment i okolina - EFOS

Mercator i Emezzeta vs. Avenue Mall i Portanova. Promjena kupovnih navika Socijalna okolina. Svilana. Skupa proizvodnja, cjenovna prednost konkurencije ...

menadžment konflikata - Repozitorij UNIPU

iskorištavanja, da moj završni rad podnaslovom “MENADŽMENT ... Izvor: Konflikt i pregovaranje, dostupno na www.efos.unios.hr (pristupljeno 11.4.2019).

A&M RAČUNOVODSTVO I MENADŽMENT – RiM - Udruga Hrvatski ...

va se u Primoštenu od 9. do 10. lipnja u zajedničkoj organizaciji Udruge računo- vođa, poreznih ... d.d. Rijeka, Lidl Hrvatska d.o.o.k.d. Velika Gorica, Kaufland Hrvatska k.d. Zagreb, ... nosi bili prosječno negativni, ali i postojanje efekta srijede kada su prinosi bili ... cijenata kategoričkih varijabli od ponedjeljka do petka.

Ekonomika i menadžment u javnom sektoru

9 svi 2008 ... ... javno zdravstvo, Rijeka. Objavljeno na URL: http://oliver.efri.hr/~javnisek/ i ... Slavonije s obzirom na ustav, Bjelovar, Lav Weiss. Worley, B. A. ...

vodič za menadžment infektivnog endokarditisa

IE = infektivni endokarditis. Preporučena profilaksa kod stomatoloških zahvata s rizikom. Stanje. Antibiotik. Jedna doza 30–60 minuta prije zahvata. Odrasli.

menadžment prodaje u hotelijerstvu - ResearchGate

DOBA Fakultet za primjenjene poslovne i društvene studije, Slovenija. Prešernova 1, 2000 Maribor, Slovenija. Fakultet za primjenjene društvene studije u Novoj ...

Menadžment u kulturi - Razvoj karijere

MENADŽMENT je proces planiranja, organizovanja, ... Drugi aspekt kulture su kulturni simboli. ... kulturni simboli mogu biti od velike koristi u menadžment.