Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2017. god.

zauzima najveći dio proizvodnje, a njezina cijena je značajno manja, te u tom ... čičoka. 7,31. 15. dinje. -. 7,88. 10,58. 4,78. 3,40. 13,20. 5,48. 11,71. 16. grah.

Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2017. god. - Srodni dokumenti

Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2017. god.

zauzima najveći dio proizvodnje, a njezina cijena je značajno manja, te u tom ... čičoka. 7,31. 15. dinje. -. 7,88. 10,58. 4,78. 3,40. 13,20. 5,48. 11,71. 16. grah.

Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2017. godini

područjima poput šparoge, batata, nasada aronije, kupine i drugih čija je osnovna ... zauzima najveći dio proizvodnje, a njezina cijena je značajno manja, te u tom ... 4.637 fizičkih i. 152 pravnih osoba. 342.112 stabala. 700 šumskih sadnica.

Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2018. godini

U Vukovarsko-srijemskoj ţupaniji u 2018. godini bilo je upisano 7.424 ... nestabilnije i nesigurnije (niske i nestabilne cijene), a nemaju neke vlastite ... kukuruza, 34 uzorka sjemenske soje, 17 uzoraka sjemenskog suncokreta i 37 uzoraka.

12. Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2018. godini u ...

Pregled površina prema katastarskim kulturama u Vukovarsko-srijemskoj županiji red ... ARKOD parcela. (ha). Ukupan broj. ARKOD parcela. Ukupna površina.

informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području ...

Cjenik OS hibrida kukuruza na dan 18. siječnja 2016. ... Agrofructus, specijalizirana za otkup i prodaju voća i povrća, a u Hrvatskoj posjeduje sedam velikih.

SUSTAVI BILJNE PROIZVODNJE Definicija: načini iskorištavanja tla ...

Definicija: načini iskorištavanja tla. Budući da ima više kategorija zemljišta (oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, travnjaci) postoje i sustavi biljne proizvodnje na.

Tehnološki uvjeti biljne proizvodnje i Planiranje i ... - Ishrana bilja

24 tra 2017 ... geološko/orografske,hidrološke i klimatske značajke određenog proizvodnog ... vodene pare, odnosno padaline u obliku kiše ili snijega.

Sustavi biljne proizvodnje Biljna reprodukcija Njega kultura Sustavi ...

Hidrosjetva: postupak sjetve travnatog pokrivača pri kojem se pumpama za sjetvu raspršuje smjesa sjemena trava, malča, ljepila i vode, s ciljem zasijavanja ...

prijavnica seminar biljne zaštite - Hrvatsko društvo biljne zaštite

CORTEVA, CROCPA, DANON, GENERA, ORCHEM, POLJOCENTAR, SUMI AGRO,. SYNGENTA AGRO. SPONZORI: AGROCHEM MAKS, AGRO VIL, ...

glasilo biljne zaštite - Hrvatsko društvo biljne zaštite

2008.) i na otoku Braču ‒ lokalitet Supetar (Zavod za zaštitu bilja (Bjeliš), 2013.). U ta dva slučaja ... učinkoviti na jaja ili pokretne forme grinje. Trenutačno je u ... Destileriju Rossi. Uz pršut i sir kušali smo njihovu medovaču, teranino i bisku te.

seminar biljne zaštite - Hrvatsko društvo biljne zaštite

programu tvrtke „Chromos Agro“. ▫ 9.30 - 9.40. Vasja Hafner: VINTEC – biološki pripravak protiv bolesti čokota vinove loze. ▫ 9.40 - 9.55. Marina Palfi, Nada ...

Informacija o proizvodu ALFABIOTIK JUNIOR Siječanj 2017 ... - JGL

ALFABIOTIK JUNIOR. AHCC®FD- Standard BB-12®. *Active Hexose Correlate Compound (sadrži acetilirani alfa 1,4 glukan). 21 vrećica (42g). SASTOJCI:.

Informacija o proizvodu ALFABIOTIK Siječanj 2017, strana / 2 ... - JGL

ALFABIOTIK. Siječanj 2017, strana / 2. 1. ALFABIOTIK. AHCC®FD- Standard BB-12®. *Active Hexose Correlate Compound (sadrži acetilirani alfa 1,4 glukan).

Informacija o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31.12.2017. godine

Pregled emitovanih obveznica Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske u 2017. godini .......... 50. PRILOG 8. Pregled ... PRILOG 9. Kreditno zaduženje Vlade Republike Srpske na dan 31.12.2017. godine . ... 29.11.2017. 12. 20.000.000.

Informacija o upisu ucenika skolska 2017 18 godina.pdf - FMON

Broj upisanih učenika u prvi razred osnovne škole u školskoj 2017/18. godini u ... u Tuzlanskom kantonu je rastao do školske 2015/16. godine, a od 2016/17. godine ... za sufinansiranje nabavke besplatnih udžbenika za socijalno ugrožene ...

Informacija o završetku školske 2016/2017. godine i ... - Općina Tešanj

U toku školske 2016/2017 godine nastavu je pohađalo 797 učenika, ... Ove školske godine ukupan broj učenika u redovnoj osnovnoj školi u odnosu na kraj ...

planiranje proizvodnje i razvoj tehničkih sustava kod proizvodnje ...

KLJUČNE RIJEČI: stadij, planiranje, informacijski sustav, proces, proizvodni tok, ... Čekanje radnika na strojevima ili na materijal (loše planiranje proizvodnje).

1. ELEMENTI BILJNE ISHRANE

Zbog toga ih nazivamo jednostavno neophodni (esencijalni) ili biogeni elementi. Budući da biijke ne zahtijevaju jednake koiičine hranjivih eiemenata, ...

GLASILO BILJNE ZAŠTITE

Pyxal EC piriproksifen 10 %. 0,4. 850 lit./ha. Program 4. Lokalitet: zapadni dio Međimurja, Netretirano, sorta Zlatni delišes. Djelotvornost usmjerene primjene ...

Invazivne biljne vrste

biljke zbog njezine dekorativnosti ili velike medonosnosti, a nenamjerno širenje je primjerice širenje sjemena invazivne vrste sa sjemenom drugih vrsta kao što ...

ZAŠTIĆENE BILJNE VRSTE U HRVATSKOJ

Ugroženost biljnih vrsta. ○ Crvene liste i crvene knjige pripadaju najšire primjenjivanim alatima u zaštiti biološke raznolikosti – nužni katalozi ugroženih svojta u ...

biljne i životinjske vrste - Vojvodinašume

ljih ptica, Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva - Prilog I - stro- go zaštićene vrste (Službeni glasnik ...

rijetke i ugrožene biljne vrste i

Ugroženost biljnih vrsta. ○ Crvene liste i crvene knjige pripadaju najšire primjenjivanim alatima ... Crvena knjiga Hrvatske On-Line je projekt Botaničkog zavoda.

GLAVNE KARAKTERISTIKE POLJODJELSKE BILJNE ...

2) Nepovoljni raspored plodnog tla. 3) Neravnomjerni raspored stanovništva. 4) Neravnomjerna distribucija kapitala, znanja i tehnologije. 5) Različiti politički ...

RIJETKE I UGROŽENE BILJNE VRSTE II

mlade prokuhane biljke mogu se jesti. Limonium oleifolium ... primorskog područja, raste u šumama i šikarama; sve ciklame su u Hrvatskoj zaštićene Zakonom; ...

informacija o stanju šumarstva, te informacija o stanju lovstva i ...

Sadnja višegodišnjih remiza je dosad dala dobre rezultate, a Lovački savez bi jednim ... BOSUT. Šaran konzum / amur mlađ 2.900 / 80 travanj /studeni. SPAČVA.

Elementi biljne ishrane - Ishrana bilja

organska tvar tla predstavlja jedan od izvora magnezija (u procesu mineralizacije ... Mg je konstituent klorofila; neutralizira višak kiselina gradeći Mg- oksalate ...

3 MEDONOSNE BILJNE VRSTE PLEŠIVIČKOG PRIGORJA (SZ ...

Dubravka Dujmović Purgar, Nada Hulina. SAŽETAK. U tijeku florističkih istraživanja Plešivičkog prigorja uočen je veći broj medonosnih biljnih vrsta.

Ugrožene biljne vrste u kanjonu Vrbasa

Arten/Moehringia-bavarica.htm). • nježna trajnica busenasta izgleda ... croaticus (Borbás) Tutin – hrvatski klinčić ili karanfil. (https://www.nin.hr/hr/prirodna-.

BILJNE DROGE NAŠEG PODNEBLJA SA ANALGETIČKIM ...

21 дец 2015 ... Narodni naziv: majoran, origano. Hemijski sastav: Droga ... Čaj, masti reumatizma. Lin metanolnog ... krat je čaj o ka počela je ištu pojavila.

Pavo Lucić, mag. ing. agr. BILJNE SUPSTANCE I INERTNA PRAŠIVA

biti štetna za ljudsko zdravlje jer ako ima visoki sadržaj kristaliničnog silicija, izaziva ... Bull. Insectol. 61, 355-360. 27. Baličević, R., Rozman, V., Liška, A., Lucić, P., Korunić, ... grain weevil (Sitophilus granarius L.) and red flour beetle (Tribolium ...

Biljne formule - Institut za prirodnu medicinu Podgorica

Biljne formule, bilo za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu, mogu biti u tečnom ... želji, dodaje med, javorov sirup ili jedna od vrsta ukusnijih biljnih eteričnih ulja ...

KORIŠTENJE BIOMASE INVAZIVNE BILJNE VRSTE JAPANSKI ...

31 kol 2017 ... VRSTE JAPANSKI DVORNIK (Reynoutria japonica). U PROIZVODNJI ENERGIJE. DIPLOMSKI RAD. PETRA FILIPČIĆ. ZAGREB, veljača, 2018 ...

invazivne biljne vrste u poplavnim šumskim ekosustavima

27 lip 2018 ... Asclepias syriaca L. - cigansko perje. . - ukrasna biljka otrovna u vedim količinama medonosna dlake iz plodova su tople i 6 puta lakše od.

Halofitne biljne vrste – izolovanje i karakterizacija sekundarnih ...

HEMIJSKI FAKULTET. Jovana M. Stanković. Halofitne biljne vrste – izolovanje i karakterizacija sekundarnih metabolita. Doktorska disertacija. Beograd, 2019.

Istraživanje parazita pasa i mačaka i kontaminiranosti tla i biljne ...

i Novi Grad) provedena su istraživanja parazita kod 211 pasa i 107 mačaka. Parazite je imalo ... Čišćenje, pranje i po potrebi dezinfekcija površina uprljanih ...

Esencijalni elementi biljne ishrane - Ishrana bilja

18 sij 2016 ... Podjela prema značaju i količini. 1. Potrebni (esencijalni, biogeni) elementi: a) makroelementi: C, O, H, N, P, K, S, Ca, Mg, Fe b) mikroelementi:.

Uloga plodoreda u planiranju ekonomske učinkovitosti biljne ...

Uz gnojidbu plodored se smatra kao važna fitosanitetska mjera koja značajno ... Ključne riječi: plodored, rotacija usjeva, ekonomska učinkovitost. 23 stranice, 6 ...

fragmenta phytomedica - Hrvatsko društvo biljne zaštite

Martina Mrganić,. Helena Virić Gašparić, ... mogućih namjena nalazi se i na listi biocidnih proizvoda (protiv mahovine, algi i lišajeva u drvnoj ... adjuvant (pomoćno sredstvo) sistemičnim herbicidima za bolji učinak (lakšu penetraciju). ... Stjenica pripada porodici Pentatomidae, štitastih ili smrdljivih stjenica. To su relativno ...

Rijetke, ugroţene i endemske biljne vrste Glamočkog područja

Taxus baccata L. – Tisa . ... Višegodišnja 10 do 30 cm duga biljka. Listovi jednostavni ... Trajna zeljasta biljka do 120 cm visine raste u vapnenačkom gorju na.

Drvenaste invazivne biljne vrste Hrvatske - Repozitorij Fakulteta ...

OBIČNI PAJASEN – Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. 6. 3.1.Podrijetlo. 6. 3.2.Morfologija. 7. 3.3.Rasprostranjenost u Hrvatskoj. 8. 3.4.Ekologija vrste i utjecaj ...

matematički fakultet biološki odsjek biljne droge ... - Repozitorij PMF-a

cijenjena u pučkoj medicini (http://www.val-znanje.com/modem/zdravlje-ljekovite-biljke). Maje, indijanski narod Srednje Amerike, zahvaljuju kukuruzu svoj ...

Ugrožene, osjetljive i rijetke šumske biljne vrste - Šume TK

Daphne blagayana Freyer. Blagajev likovac. Equisetum himale L. Zimska preslica. Eranthis hyemalis Salisb. Ozimica. Ilex aquifolium l. Božikovina. Iris bosniaca.

biljne svojte tradicijskog vrta u naselju ivanci kod ogulina

i okućnica za što je potrebno utvrditi koje su se biljne vrste tradicionalno uzgajale. ... breza; stabla označuju i mjene stilskih epoha (Lipošćak i Sučić, 2000). ... porodica, porijeklo, je li vrsta utilitarna ili ukrasna, te okućnica na kojoj je pronađena.

Alohtone kopnene biljne vrste u Republici ... - Repozitorij UNIZD

11. 3.3.3. Robinia pseudoacacia L. (bagrem, obični bagrem) . ... Mitić B., (2008): Preliminary check-list of invasive alien plant species (IAS) in Croatia. 2. Horvat ...

Sveuĉilište u Zagrebu Agronomski fakultet Biljne znanosti Jasna ...

Alge kremenjašice ili dijatomeje dobri su indikatori kakvoće vode s obzirom da su ubikvisti i obitavaju u svim vrstama biotopa te je razvijen sustav metoda ocjene ...

Ivazivne biljne vrste na nekim sportsko-rekreativnim površinama ...

Pod invazivnim biljnim vrstama podrazumevaju se one vrste biljaka koje potiču iz ... Srbije” (I-X), „Livadske biljke”, Kojić (1990), „Ekskurziona flora šuma Srbije”, ...

Parazitske ose, biljne vaši i eriofidne grinje: diverzitet i filogenetski ...

Parazitske ose, biljne vaši i eriofidne grinje: diverzitet i filogenetski odnosi rukovodilac: prof dr Ţeljko Tomanović. 143006B. Ministarstvo za nauku i tehnološki ...

Ugrožene biljne vrste na stepolikoj travnjačkoj površini u Bilju

Ugrožene biljne vrste na stepolikoj travnjačkoj površini u Bilju. Završni rad ... Mjesto Bilje, jedno od najstarijih naselja u Baranji, smješteno je oko 5 km sjeverno od. Osijeka. ... istočnoj Slavoniji (Šegota i Posavec Vukelić, 2008). Slika 2.

invazivne biljne vrste i trčci i mravi kao potencijal njihove biološke ...

sve druge biljne vrste. Od ukupnog broja zabilježenih invazivnih vrsta biljaka, najveći broj pripada porodici Aste- raceae (8 vrsta), zatim porodicama Rosaceae i ...

invazivne biljne vrste i trčci i mravi kao potencijal ... - Semantic Scholar

Trčci i mravi su se pokazali kao dobre grupe za redukciju brojnosti nekih korovskih biljaka, jer je utvrđeno da se neke njihove vrste hrane sjemenkama ovih ...

invazivne biljne vrste i ekološki čimbenici koji utječu na njihovo ...

invazivne vrste biljaka su unešene i prisutne na području Zabrana. Od ukupnog broja zabilježenih invazivnih vrsta biljaka, najveći broj pripada porodici ...

ugrožene i rijetke biljne i životinjske vrste močvare ... - Sava River

U izdani se arteški pritisak sa podinom javlja na dubini od 150-200 m. UGROŽENE I RIJETKE BILJNE I. ŽIVOTINJSKE VRSTE MOČVARE GROMIŽELJ ...

Utilitarne biljne vrste kućnih vrtova kopnenog ... - Repozitorij UNIZD

Analiza autohtonih i alohtonih utilitarnih vrsta kućnih vrtova kopnenog dijela mediteranske ... trajnice, jednogodišnje i dvogodišnje vrste, sukulenti te penjačice.

Otrovne biljne vrste u dvorištima škola i dječjih vrtića grada Zadra

sinensis), a jedna je svojta s otrovnim listovima (Nerium oleander). Najučestalije otrovne vrste su Viburnum tinus, zastupljen na sedam lokaliteta (pet škola i dva ...

1 GODINA 2017. BROJ 03/2017 TUTIN, 27. 06. 2017. godine IZLAZI ...

izveštaj o obavljenom javnom uvidu u nacrt plana; mišljenja ... objekti uslužnih delatnosti (automehaničarske radnje, perionice, pečenjare, pekare, pržionice ... Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju tako da ograda, ...

TEORIJA PROIZVODNJE

Zakon opadajućih prinosa. ▫ Svakim dodatnim povećanjem nekog inputa. (dok su ostali inputi fiksni) nakon dostizanja odreene točke dovodi do smanjenja.

Troškovi proizvodnje

Opadajući marginalni proizvod – Zakon opadajućih prinosa (Diminishing Marginal Product). • Opadajući marginalni proizvod je svojstvo da marginalni proizvod ...

Tehnologija proizvodnje pšenice.pdf

TEHNOLOGIJA PROIZVODNjE PŠENICE obuhvata čitav niz operacija kao što su: izbor preduseva, izbor sorte i priprema semena za setvu, osnovno đubrenje, ...