Pravni zapisi 2014-02 06

5 феб 2014 ... sadržaja pornografije, a budući da je internet stvorio nove mogućnosti za snimanje i distribuciju takvog materijala, pornografska produkcija je ...

Pravni zapisi 2014-02 06 - Srodni dokumenti

Pravni zapisi 2014-02 09 - Pravni fakultet Univerziteta Union

Obiteljski zakon Republike Hrvatske iz 2003, Narod- ne novine RH, br. ... zakona iz. 2003. o sudjelovanju centra za socijalnu skrb u postupku preuzete su iz.

Pravni zapisi 2014-02 04 - Pravni fakultet Univerziteta Union

Vladimir Mikić, Funkcije preambula savremenih ustava ustavnog teksta. Njih je moguće naći u odredbama koje se odnose na oblik državnog uređenja ili ...

Pravni zapisi 2014-02 06

5 феб 2014 ... sadržaja pornografije, a budući da je internet stvorio nove mogućnosti za snimanje i distribuciju takvog materijala, pornografska produkcija je ...

Pravni zapisi 2018-02.indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

could be given only from the point of view that for the right to compensation it is ... 5 Vodinelić, V. V., 2014, Građansko pravo, Uvod u građansko pravo i Opšti deo ...

Pravni zapisi (br 2).indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

2003/185 MAJIĆ (RADOSLAV) JELENA 27. 9. 1975. Beograd 28. 6. 2010. 7,39. 72. 2003/162 ĐOKIĆ (DRAGAN) INA 15. 10. 1984. Brčko 29. 6. 2010. 6,47. 73.

Pravni zapisi 2017-02.indd

(“Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga”), ... 60 See, for example, the HETA Asset Resolution AG financial reports for the past years,.

Pravni zapisi 2018-01.indd

Đura Jakšić (1832–1878) jedan je od najpoznatijih predstavnika srp- skog romantizma. Svoj višestruki talenat izrazio je u poeziji, drami, prozi i slikarstvu.

Pravna bibliografija - Pravni zapisi

Tanja Kesić. – Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2015. – XVI, 418 ... sigurnosti (2015) (16 ; Palić): Zbornik radova / [izbor, recenzija, redaktorstvo re-.

Pravni zapisi 2019-02.indd

da su osamdesete godine prošlog veka označile „Periklovo doba“ jednog vremena, kulture, društvenog ustrojstva, svega onoga što bi svaki čovek poželeo za ...

„reproduktivnog turizma“ u EU - Pravni zapisi

31 јан 2020 ... da se uz pomoć ove tehnike odredi pol deteta, boja očiju, kose i sl.).14. Od zemalja država ... zloženje od strane Vornok, D. M. 1984, Report of the Committee of Inquiry into Hu- ... Privremena zabrana trebalo je da istekne 10.

Pravni zapisi 2019-01.indd - CEEOL

Često se poštapalice koriste i iz navike ili zbog nekontrolisane treme koju izaziva javni ... mo zaključiti da li je neka reč poštapalica jeste da ta reč nema nikakvo.

zašto Evropska unija - Pravni zapisi

Ključne reči: Evropska unija, evropske integracije, ustav, konstitucionalizam, po- litički mesijanizam, demos, Ugovor iz Lisabona, demokratski defi- cit, ljudska ...

Bogoljub Milosavljević, Prilog teorijskopravnom ... - Pravni zapisi

je obuzeo SAD pedesetih godina prošlog veka („makartizam”). 36 Navedene četiri grupe momenata ističe B. Buzan u navedenom delu. 37 Kao očit primer za ...

Pravni zapisi 2017-02.indd - CEU - Central European University

HETA – HETA Asset Resolution AG. Hypo Bank, the Bank – The Hypo ... (“Hrvatska Agencija za Nadzor Financijskih Usluga”), https://narodne-novine.nn.hr/.

Zoran Ivošević, Kapacitet prekluzivnog roka za tužbu ... - Pravni zapisi

nošenje tužbe za naknadu štete po Zakonu o javnom informisanju, propi- san odredbom člana 85, je prekluzivni rok. Prekluzivni rokovi su zakonski rokovi unutar ...

Dragana Knežić-Popović, Evropski javni beležnici na ... - Pravni zapisi

30 сеп 2005 ... generalnog podsticanja ekonomskog rasta. Kontinentalno-evropski ... da se u jednom tekstu grupiše više instrumenata iz domena priznavanja.

Zapisi, 3, 2014 - PDF - Istorijski Arhiv Požarevac

вица - Столица - Змајевац - Рујевица - Копиловац - Лужни- ца - Сремска ... хоће ли се појавити жудно очекивани Господар. Али пљусак је бивао све јачи, ...

Godisnjak 2014 (PDF) - Pravni fakultet

13 kol 2014 ... zločina učinjenih Sokratu, docnije je Melet, glavni Sokratov tužitelj, osuđen na smrt, a Anit i Likon su izgnani iz Atine. Pravda je postala dostižna ...

Pravni vjesnik - Pravni fakultet Osijek - Sveučilište Josipa Jurja ...

15 velj 2015 ... obiteljske medijacije za bračne drugove koji se žele razvesti, a imaju maloljetnu ... u kojem postoji jedna i isključiva porezna vlast.20 Sukladno tomu, ana- ... društvu Hanžeković & Partneri, Radnička cesta 22, 10000 Zagreb.

ustavno pravni razvoj bosne i hercegovine (1910 ... - Pravni fakultet

LEKSIKON temeljnih pojmova politike: abeceda demokracije, Sarajevo, 1994. 15. ... Grupa autora, Crna knjiga komunizma, Bosančica-print, Sarajevo, 1990. 17.

pravni vjesnik 1-2-2006.indb - Pravni fakultet Osijek

1 sij 2006 ... Dr. Sc. Ante Perkušić, Blanka Ivančić - Kačer. (UN)ERLAUBTE ... DUŠKO VRBAN: Hijerarhija izvora i sistematičnost post-modernog prava.

Procesno - pravni aspekti prava EU - Pravni fakultet Osijek

kojem je sabrana sudska praksa Suda i Općeg suda, te Zbornika ... Sljedeći važan institut tiče se tzv. kaznene vlasti (ius puniendi), tj. prava države da pri-.

Pravni vjesnik - Pravni fakultet Osijek - unios

19 velj 2014 ... ANALIZA HRVATSKOGA SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U ... Tumačenjem navedenog člana Zakona o sprečavanju zlostavljanja na ... Takav sadržaj evidentno egzistira kao svrha samome sebi, što je u konačnici i karta ... trebe migrantica kao što su prenatalna, natalna i postnatalna skrb, ...

pravni vjesnik 01.indd - Pravni fakultet Osijek

CONDITION BIOLOGIQUE OU DISCRIMINATION . ... nost i kvalitetu usluga, zatim povoljne cijene. U okviru ovih djelatnosti ... ales publiques communales et d'infrastructures dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, de la culture ...

Pravni vjesnik 3-4 03.indb - Pravni fakultet Osijek

14 Vidjeti odluku Shin Nippon Koki v. ... iz kuće Lancaster. 9 Inocent III. će uspjeti ... ne u kojoj žive ili borave, lakovjernosti zbog neiskustva, odbacivanja auto-.

Pravni vjesnik 1-2 04.indb - Pravni fakultet Osijek

2 sij 2004 ... Vlastoručna „oporuka je valjana ako ju je oporučitelj vlastoručno napisao i ako ju je potpisao“.7 Bitni sastojci vlastoručne oporuke, odnosno ...

du[anov zakonik i pravni transplanti - Pravni fakultet

Од како је Јован Рајић 1795. године први пут штампао текст ДЗ по Текелијином препису24 не ... l&obo veùty, dvadesete litry zlata vy carinou da platity. 3.

Pravni vjesnik 3-4 04.indb - Pravni fakultet Osijek

VLADO BELAJ: Zajedničko vlasništvo - pojam, sadržaj i pravno značenje. Pravni vjesnik ... Ključne riječ: zajedničko vlasništvo, suvlasništvo, nasljednička zajed-.

Pravni vjesnik 00.qxd - Pravni fakultet Osijek

Quarterly Journal of Law and Social Sciences of the. Faculty of Law, J. J. Strossmayer University in Osijek vjesnik. PRAVNI VJESNIK GOD. 18 BR. 1-2 Str. 1-452.

Pravni vjesnik - Pravni fakultet Osijek

87 Municipal Civil Court in Split, No Rob-72/11 of 27 July 2012. ... 56-61; usp. u izvrsnoj studiji Podolnjak, Robert, Američki Vrhovni sud kao politička institucija: ...

07.10.2014. «Голубой коридор – 2014» стартовал 6 октября 2014 ...

Балтиа - Адриа» стартовал 7 октября 2014 года в новом конгрессно- ... перед вами всего две машины - плохая реклама для метана. Вот и выходит: ...

priručnik kvalitete - Pravni fakultet u Osijeku - Pravni fakultet Osijek

8 pro 2014 ... ANALIZA USPJEŠNOSTI POLAGANJA ISPITA . ... Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek. Skraćeni naziv Fakulteta ... analizira rezultate rada i poduzima mjere za unaprjeđivanje rada u okviru katedre,.

Pravni fakultet Osijek IZVJEŠTAJ O AUDITU - Pravni fakultet u Osijeku

27 lip 2017 ... referada knjižnica s čitaonicom, dvorane, kabineti) i Stjepana Radića ... http://www.pravos.unios.hr/images/knjiznica-istrazivanje-prostor-ffos.pdf.

Zapisi o totalitarizmu

ni totalitarizam svakako su – mediji. Sead Alić u tekstu "(Mas)me- dijski korijeni totalitarizma" detektira niz od 31 (a možda ih može biti i mnogo više!) sličica, ...

ISTORIJSKI ZAPISI

Godi{wa pretplata iznosi za SRJ 15 DM, a za inostranstvo 30 DM. Cijena po jednom broju ... rije, titulu preko koje se iskazuje nadle`nost vladara na odre|enoj te- ritoriji. 11. Gospodar ... Zbog skupe teh- nologije izrade, ni jedna evropska dr`ava nije se opredelila za ove to- ... i daqe ima izvjesnih neta~nosti. Zna~ajnije za nas ...

Lovčevi zapisi

čno čitatelji nikako ne nadaju, — uvjerenje da je Petar Veliki bio pravi ruski čovjek, ruski osobito u ... "Neću, grofe, reče, nisam trgovac; ne prodajem ni krpice nepotrebne, a iz ... njao, — očevidno je mačka osjetila čije je meso izjela! ... mladića od neko devetnaest godina, mršava, plava, kratkovida, upalih ramena i dugačka.

samoanaliza - Pravni fakultet u Osijeku - Pravni fakultet Osijek

Komentirajte stanje studentskog standarda na vašem visokom učilištu (prema ... CARNet i studentskoj iskaznici – iksici te o studentskom centru i mogućnostima ...

PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU IZVEDBENI ... - Pravni fakultet Osijek

PRAVO UPRAVNOG POSTUPKA I VRŠENJA JAVNIH OVLASTI. 07.12.2018. ... USTAV SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA, Pan liber, Osijek, 1994.

AUTOBIOGRAFSKI ZAPISI MLADIH

Zanimljivost je životopisa u razumijevanju načina na koji ljudi doživljavaju vlastitu prošlost. Dragocjeni u otkrivanju tajne suočavanja sa zbiljom, autobiografski ...

Akaša zapisi - Hipnoterapija.hr

knjiga među kojima je i 'Znanost i Akaša polje' iznio je teoriju o ... Rudolf Steiner kaže da je akaša ... (Iz uvoda knjige 'Akaša kronike', teozofa Rudolfa Steinera) ...

Zapisi iz treće kulture

Gulaga i koncentracionih logora Polanyiju nije bilo jasno da je upravo ... (Zemljopisna dužina; istinita priča o usamljenom geniju koji je riješio najveći znanstveni ... početno činilo, svjedoči zbornik priloga pod naslovom Bijeg od znanosti i uma, ...

Zapisi iz stana br. 50 - SCEN

27 мај 2016 ... Ćopićeva Bašta sljezove boje. Ovim sam se knjigama vraćao decenijama, a Švejka sam znao napamet. Tada, „kad sam bio mlad i čio”2, nisam ...

komercijalni zapisi - EFOS

17 pro 2019 ... prikupila novčana sredstva – komercijalni zapisi (diskont), kratkoročne obveznice. ▫ Obračunava se kamata,. ▫ Obveza se podmiruje obično sa ...

Zapisi iz podzemlja.indd

Записи из подземља. 33 себи много – сувише много особина супротних томе: осећао сам да од тих супротних својстава просто кип- ти у мени. И знао ...

UPRAVLJANJE Z ZAPISI IN METAPODATKI V ISO STANDARDIH ...

Nada ibej: Records Managem ent and Metadata in ISO Standards. Technical and. Field Related Problems of Traditional and Electronic Archiving. Conference.

Zapisi iz podzemlja.indd - Delfi

Записи из подземља. 33 себи много – сувише много особина супротних томе: осећао сам да од тих супротних својстава просто кип- ти у мени. И знао ...

Pregledni zapisi u formatu MARC 21 - NSK

Pravilnik za izradu predmetnog kataloga u NSK. Zagreb, 2007. (interno) ... Uputnica (kôd 008/09 b ili c) – pregledni zapis u poljima 100-155 koji sadrži ...

AUTOBIOGRAFSKI ZAPISI YIKTORA CARA EMINA

Ines 5rdot-Koneslra, AUTOBIOGRAFSKI ZAPISI VIKTORA CARA EMINA. FlUMINEN51A, god. ... Kljucne rijeci: autobiografija, dnevnik, Viktor Car Emin.

istorijski zapisi - Univerzitet Crne Gore

Godi{wa pretplata iznosi za SRJ 15 DM, a za inostranstvo 30 DM. Cijena po ... gubi trajni oslonac na Balkanu i `estoko se protivila Danilovim na- porima na ... Ovim je bio zavr{en lak{i deo posla; ve}i problem je predstavqao transport koji je bio ...

ČABRAJčEVI kNJIžEVNOkRITIčkI ZAPISI u OZRAčJu ... - Srce

ilustrira lirskom pjesmom "Rog" Alfreda de Vignyja, motivom preuzetim iz epa. Pjesma o Rolandu, i muzičkom dramom Tristan i Izolda Richarda Wagnera,.

Zapisi, 6, 2017 - PDF - Istorijski Arhiv Požarevac

20 нов. 2017 ... ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Др Јасмина Николић. УРЕДНИК: Др Јасмина ... vane prijepisa i izvadaka obavljati besplatno ili uz naplatu. Narodni list ... АГОЈЕВИЋ поштанске карте: у горњем десном углу, правоугаоник ... Са свим тим, једноставно гледање пронађене фото- графије добија ...

zapisi, hamajlije i moći od pomoći - CEEOL

Kolekcija zapisa, hamajlija i “moći od pomoći” Odjeljenja za etnologiju obuhvata predmete. Autor u uvodnom delu rada razmatra poreklo zapisa u našim ...

Komercijalni zapisi - Privredna banka Zagreb - PBZ

Izvor: Privredna banka Zagreb. Tijekom 2007. program je uspostavilo čak 10 izdavatelja: Rijeka. Promet, Plodine, King ICT, HG Spot, Jadrolinija, Kamgrad,.

VOJNOIZDAVAČKI I NOVINSKI CENTAR ZAPISI O ... - Biblioteka

bataljon Desete krajişke zajedno nastupali da osvoje pravo osinje gnijezdo. Ćetnici njih 400, żilavo ... oraha koji su opadali sa prerodilih grana. Sagnut je ćuo ...

Zapisi, 7, 2018 - PDF - Istorijski Arhiv Požarevac

žena u dva spremištu, na stalažama i na podu, nešto odlože- ... Scribd https://www.scribd.com/ ... Јовановић Змај (који је био поздрављен овацијама од.

U PO»ETKU BIJA©E KLETVA: ZAPISI USMENORETORI»KIH ...

liranih u ve i tekst), ve se naglasak stavlja na zasada najstarije poznate te ... koji bi Êeljeli pore i Àinjenicu da je kralj Zvonimir darovao opatu DrÊihi i njegovoj ...

Zapisi jednog revolucionara - Anarhistička biblioteka

kući, a u trpezariji mlada privlačna dama sa zejtinastim južnjačkim očima koja nam se ... jednom upitao zašto ja nemam epolete, bez okolišenja je odgovorio: »Dečko ... Ali tek što stadosmo, gospodin koji je sedeo pored tkača (to je bio špijun).

Oznaceni zapisi celih brojeva - Uoar 1

sgn(razlika) zavisi od znaka sabiraka: ako su negativni, postupak se svodi na sabiranje brojeva razlicitog znaka ako su pozitivni i a > b, znak je pozitivan, a u ...

Diktat za vježbu 1. Zapisi diktiranih riječi NE, MI, VI JAN, LEA, LOV ...

točku na kraju rečenice 0,5 boda. Ukupan broj bodova 24. Prepiši u bilježnicu velikim tiskanim slovima i nauči čitati. Ime mi je Vito. Moj tata je Marijan. Mama je ...

Komercijalni zapisi 2009 - Privredna banka Zagreb - PBZ

11 ruj 2009 ... Promet, Plodine, King ICT, HG Spot, Jadrolinija, Kamgrad,. Varteks, Digitel ... Zagreb, PIK Rijeka d.d. Rijeka, Vindija d.d. Varaždin, Zvijezda.