magistrska naloga študijskega programa druge stopnje

da je magistrsko delo z naslovom Doživljanje spletne pornografije skozi prizmo navezanosti v odraslosti, ki sem ga napisal/-a pod mentorstvom doc. dr.

magistrska naloga študijskega programa druge stopnje - Srodni dokumenti

magistrska naloga študijskega programa druge stopnje

da je magistrsko delo z naslovom Doživljanje spletne pornografije skozi prizmo navezanosti v odraslosti, ki sem ga napisal/-a pod mentorstvom doc. dr.

magistrska naloga študijskega programa druge stopnje - Fudš

Graf 4.14: Izobrazba; prošnja za zaposlitev in motivacijsko pismo . ... Na spletu najdemo precej nasvetov kako napisati dobro spremno pismo in življenjepis, ...

diplomska naloga visokošolskega študijskega programa prve stopnje

Ne ve več, čemu služijo določene stvari, kaj naj z njimi počne; ... ki bodo vsaj deloma nadomestili izgubljene funkcije (Flaker v Mali in Miloševič Arnold,. 2007).

diplomska naloga visokošolskega univerzitetnega študijskega ...

ta namen smo uporabili strukturiran intervju, ki smo ga izpeljali s sedmimi zaposlenimi v podjetju X. Teoretične razlage se z našimi ugotovitvami strinjajo in ...

Magistrska naloga - Centralna ekonomska knjižnica - Univerza v ...

exstranet,. - komunikacije. Lokacija - definira način reševanja problema: - telefon, e-pošta,. - obisk na lokaciji,. - posredovanje pogodbenim izvajalcem.

enoviti magistrski študijski programi druge stopnje in univerzitetni ...

Politologija - študije politike in države, Sociologija, Sociologija - kadrovski menedžment splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan katerikoli srednješolski ...

19 kratkih zgodb udeleženk in udeležencev študijskega programa ...

KRPICE. Mama mi je naročila, naj grem v »farovž« k šivilji Ivanki. Velikanska ... Moje krpice, moja punčka, gumbki in zlati trakec. Ju hu! ... šolske torbe. Mami bi ...

magistrska naloga_29_11_2016 - Univerza v Ljubljani

29 nov 2016 ... dela z naslovom Absentizem in fluktuacija zaposlenih: analiza različnega ... fluktuacija visoka, visoka je tudi stopnja absentizma, zaposleni se ...

univerza na primorskem fakulteta za management magistrska ...

26 avg 2019 ... MARIJA LENARČIČ. KOPER ... Marija Lenarčič. Koper ... Oseba L1 na to temo doda: »In v bistvu največja megla je bila prevrednotenje zalog.«.

Diploma - Idejni in izvedbeni načrt študijskega vrta - Digitalna ...

vrta javorjev in zelišč, vrta rododendronov, gozdnega rastja in prostora za ... PROGRAM IN KONCEPT ŠTUDIJSKEGA VRTA ... Planiranje s točnostjo /-2 cm z.

AMORTIZACIJSKE STOPNJE

25 feb 2010 ... povezana (davčno priznana) amortizacija osnovnih sredstev pa je (v okviru ... proizvajalna oprema (plant) in stroji (široka definicija) 20 %,.

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM II. stopnje STROJNIŠTVO ...

industrijska praksa (nekatere smeri). Predavanja, vaje, seminarji, ... Industrijska praksa v nekaterih ... Država: Hrvaška. Spletni naslov: http://www.fsb.hr/.

Borut Štabuc – STOPNJE NUJNOSTI IN KAJ JE POTREBNO ...

vulus in intususcepcija tankega črevesa, razjede in erozije zaradi škodljivega učinka. NSAR, maligni in benigni tumorji (limfom, leomiom, karcinoid, zasevki).

Smernice za izračun stopnje neplačila in stopn

(1) Smernice za izračun stopnje neplačila in stopnje izgube (v nadaljevanju ... na tej podlagi oceno iz unovčenih zavarovanj posplošiti na celotni kreditni portfelj ...

IZKU[NJE OB DELU V INVALIDSKI KOMISIJI I. STOPNJE

Razvidna je bistvena razlika: terapevt je uperjen v bolezen, komisija izvedencev pa ... ~e ve, da je invalidska upokojitev za du{evno bolnega socialna smrt, saj je.

Magistrski študijski program 2. stopnje Geografija Master of ...

migracije in litoralizacija obalnih območij, turistični in prometni tokovi v Sredozemlju, varovanje ekosistemov in zavarovana območja narave, ukrepi za ...

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj ...

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. Uredila: Natalija Vovk-Ornik. Avtorji: Poglavje Otroci z ...

RAZPIS ZA VPIS v doktorski študijski program tretje stopnje ... - FKPV

Kandidati se prijavijo z elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ: ... kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom.

Učni načrti Univerzitetni študijski program prve stopnje GEODEZIJA ...

UL FGG, Geodezija in geoinformatika (UN) , 1. stopnja /Geodesy and Geoinformation ... conference, Faculty of Architecture, University of Zagreb, 19th May 2012: ...

Zašto bi trebali poštovati druge?

Odgovornost Samopouzdanje Poštovanje Rješavanje. Lutka u problemu. Govornikov red. Tko je brži? a o Petru. Tata je super heroj! Vilenjakova kutija čica i pas.

REZULTATI DRUGE RAZINE NATJECANJA

29 velj 2020 ... Ana Džalto, Ana Ječmenjak, Ana Lajb,. Ana Pehar, Dora Gorenac, Irena Široki,. Lara Valentić, Lea Kos, Lorena Križan,. Lorena Osojnik, Marija ...

Za druge disati - stjepan kranjčić

22 tra 2017 ... ćao tri žanra (poezija, proza, igrokaz) te su pristigle 83 pjesme, 46 proznih radova i 10 ... Jedan takav cvijet bio je i sveti Nikola. Tavelić, prvi ...

7. Izjava o neprimanju druge stipendije

I Z J A V A o neprimanju stipendije s druge osnove kojom potpisani/na student/ica. iz. (adresa) pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje ...

i druge uzorite priče 90ih

se nitko sâm ne naziva ljevičarem, osim stranke Stipe Šuvara, koji je ostao dosljedan ... 46–47. 02 Pavo Barišić, HTV, emisija “Znanstveni razgovori”, rujan 1992.

Ljubav i druge sitnice - Knjizara.com

Prva ljubav. 143. Rat. 149. Sveta inkvizicija. 157. Mala deca, veliki rođendani. 163. Ajkule. 167. Osvežavam po kućama. 173. Stara dobra vremena. 179.

Brošura ob 20-letnici Direktorata za policijo in druge ... - Gov.si

Dr. Darijo Levačić, vodja sektorja. Sektor za pritožbe zoper policijo je notranja organizacijska ... Ivan Celestina. Preostali sektorji so se preimenovali v Sektor za.

Dnevnik druge zimeNOVOprelom.indd - Delfi

Srđan Valjarević. 8. Maja ga je nahranila, mali Vid je nastavio da spava, i svima je bilo dobro. A ni meni nije bilo loše. I dalje je bilo toplo, samo je vetar počeo ...

Georgea Washingtona i druge drame - JA IMAM SAN

pročitanog teksta, a to je Judita, kako je Miro Gavran naprosto izuzetno dobar poznavatelj ljudske psihe, poglavito ženske. Gavran ne piše kao neki pisci koji su ...

usporediti, usporedba i druge Tatjana Ratkajec

usporediti, usporedba i druge. Tatjana Ratkajec. Zagreb. U radu se raspravlja o rijecima nastalima iz istih osnova s razlicitim pred- metkom i njihovu polozaju u ...

4 Naravne in druge nesrece v Sloveniji - urszr

{e elipso napake. Pri tem smo ukinili referen~no mre`o, saj je pri tovrstnih prera~unavanjih ne potrebujemo. Uve- dli smo Gass-Krügerjevo transformacijo in s ...

Kuhanje kot skrb za druge - FDV - Univerza v Ljubljani

Ključne besede: odnos do kuhanja, odnos do kupljenih pripravljenih jedi, ... Loči tri osnove tehnike priprave hrane, in sicer pečenje (ang. roasting), ... Dostopno prek: http://druzboslovnerazprave.org/clanek/pdf/2000/34-35/2/ (1. februar. 2012).

Mobilne mreže druge generacije (GSM i GPRS)

Analogni sat: vrijeme odreujemo analogno trenutnom položaju kazaljki. ○ Digitalni sat: jednostavno očitavamo vrijeme koje je zapisano u obliku brojeva. (digit).

KOREŠPODENCIJA I DRUGE DRAME.indd - Knjizara.com

pisac svoj tekst može prepoznati. On ga zapravo zato i piše. ... JULIJANA, JULIŠKA TOLNAJ – cirkuska igračica, konjo- krotiteljka i voltižerka. Subreta, razume ...

Naloga 1

Naredite Pregib navzdol (D), da dobite nov pregib. ✓ To ponovite (najprej U, nato D), da na listu dobite 14 trikotnikov. ✓ Ali opazite, da s ponavljanjem postopka ...

Borbe Druge armije JA za oslobođenje Hrvatske s posebnim ...

Zagreb 1986. UDK 949.7U1941—1945« : 355. Pregledni članak. Borbe Druge armije JA za oslobođenje Hrvatske s posebnim osvrtom na oslobođenje Zagreba.

proizvodnja soli v piranskih solinah od 16. do druge polovice 18 ...

Pomorski muzej "Sergej Ma{era" Piran, SI-6330 Piran, Cankarjevo nabre`je 3 ... Piranskih solinah lahko pridelali 4.700 modijev soli na ... of Pag. Namely, it was the Pag salt-masters that came to Piran and taught the Piran salters how the floor ...

Pisana i usmena Tora – Može li jedna bez druge?

14 stu 2012 ... Pisanu Toru čini pet knjiga Mojsijevih koje je Mojsije u pisanom obliku ostavio prije svoje ... babilonskih Židova, a koja porijeklo vodi od kralja Davida. Ovlasti vođa ... 'Gospodaru svijeta', reče Mojsije, 'dopusti mi da ga vidim.

Oskar Vajld SRETNI PRINC I DRUGE BAJKE

SEBIČNI DIV. Svaki dan poslije podne, kad su se vraćala iz škole, odlazila su djeca i igrala se u divovu vrtu. Bio je to velik, lijep vrt, s mekom, zelenom travom.

parkinsonova bolezen in druge motnje gibanja - UKC Maribor

pojavi akcijski tremor, znaki parkinsonizma so že v začetni fazi bolezni ... Intencijski tremor (kinetični tremor, ki se poslabša ob približevanju giba tarči in so mu ...

„fenomenu“ zadarskoga ženskog slikarstva u vrijeme druge ...

20. stoljeća u Zagrebu bilo otpora prema romanskoj kulturi i umjetnosti, ... plemićkih obitelji Borelli, Bogdanovich i Bottura, ni one se ne spominju u hrvatskoj lik- ... gelicu Isolu, kći đenoveškog slikara i ženu Frane Salghetti-Driolija, koja je bila ...

francuska revolucija za vrijeme druge godine republike

FRANCUSKA REVOLUCIJA kapu slobode5. (Ballard,2010:15) te izravno vrši pritisak na vlast kroz nerede i udare (Carpentier, J. 1999:191). Srpanjska ...

MARFANOV SINDROM I DRUGE AORTOPATIJE DJEČJE DOBI

Znak zapešća znak palca. 3 boda. Znak zapešća ili znak palca. 1 boda. "Kokošja prsa" - Pectus carinatum. 2 boda. "Ljevkasta prsa" - Pectus excavatum. 1 bod.

1 Slavenka Drakulić, BIBLIOGRAPHY NEVIDLJIVA ŽENA I DRUGE ...

Marić, Alis (2016) 3 pitanja o čitanju za Slavenku Drakulić. ČITAJ KNJIGU, October 30, ... Pečarić Marić, Alis (2015). Deset najboljih knjiga za ljeto 2015 po ...

Ćirilica u banskoj Hrvatskoj od druge polovice 19. stoljeća do ...

Ključne riječi: Srbi u Hrvatskoj, nacionalna ravnopravnost, ćirilica, upravne općine ... uz rješenja na mađarskom originalu, po mogućnosti treba izdavati i prijevod ...

figuralno in figurativno v slikarstvu druge polovice 20 ... - PeFprints

naloga osredotoča na figuralno in figurativno umetnost, so v kratkem pregledu ... način; figurativno kiparstvo, slikarstvo / figurativna umetnost figuralna umetnost.

KAKO CITIRATI MREŽNE I DRUGE DOKUMENTE ... - ResearchGate

radovima. Prve upute kako citirati mrežne radove upućivale su na citiranje: URL 1, URL 2 itd. ... Navedeni su primjeri citiranja i drugih dokumenata: akt sabora,.

Zašto tinejdžeri upotrebljavaju i zloupotrebljavaju alkohol i druge ...

S druge strane, ukoliko njihovi prijatelji misle da je pijenje alkohola glupo ili pušenje trave ... Ako nisu zadovoljni svojim životima, oni misle ... “Kada zaglavim u kući i nemam šta raditi, jedino o čemu razmišljam je da odem na party.” Alkohol i ...

Informacijski memorandum izdanja Druge tranše obveznica

20 lip 2017 ... dospijeća 2023., Cijena izdanja Druge tranše Obveznica 102,00% ... Mirogoj, Miroševac i Markovo polje. Uvođenjem ... pokojnika s korištenjem GPS navigacije za pronalaženje grobnog mjesta na samom groblju.

Dodijeljena bespovratna sredstva, sponzorstva i donacije ili druge ...

turizma Karmel, Zagreb. Jednokratna ... Bistrica, Marija Bistrica ... Marija Ilić. Jednokratna novčana pomoć obiteljima za treće i svako daljnje novorođeno dijete.

Nevidljiva žena i druge priče - Slavenka Drakulić

2 -. Od iste autorice u izdanju Frakture. Dora i Minotaur ... žanska glad, Frida ili o boli, Optužena, Dora i Minotaur te Mileva. Einstein, teorija tuge. Izdavačka kuća ...

Pismo Anđeli i druge priče - Gračanički glasnik

neke gungule, bez hiće i uviđaš sjaj u toj jednostavnosti i jednoličnosti pokreta. A evo, kazala bi mojoj mami, tvoj ... hićenje, pa poneka podignuta dlaka na kosi,.

Anamarija Soresku Marinkovic Sa druge strane granice.pdf

које означавају конкретне појмове (carte 'књига', noapte 'ноћ', alune 'кикирики' ... Д: Цртани. (Али цртани филм је био синхронизован на српски, зар не?)

na ratove i druge oblike političkog nasilja - Documenta

pojednostavljenih crno bijelih interpretacija, a uz povoljniju društvenu ... moja malenkost, možda netko iz novog lista, Hrvatski radio i to je otpri- like to. ... 18 Tonči erjavec – ''španovica: kronika nastajanja i nestanka'' (zagreb, novi Liber, 1992) str. ... pothvata bio pakrački srbin, kao što javnost nije obaviještena da je isti taj.

Pravilnik o metodologiji za ocjenu boniteta obveznika i druge ... - FIA

9 pro 2016 ... ocjene boniteta i sadržaj bonitetnih razreda privrednih društava, ... sljedeće značenje: ... Bonitet - sposobnost pravnog lica da podmiruje.

RAZISKOVALNA NALOGA

pred kastracijo => Ojdipov kompleks. -pri deklicah se pojavi strah pred izgubo ljubezni =>. Elektrin kompleks. -med simbiozo otroka in matere se postavi oče, ki s.

RAZISKOVALNA NALOGA:

(modra galica) in natrijev klorid (kuhinjska sol). Snovi sva izbrala, ker sva želela, da bi rezultate raziskovalne naloge lahko uporabljali tudi drugi ljudje, saj je ...

Seminarska naloga

v Bostonu »bostonska čajanka« angleži so jih napadli in prav tako so. Američani z svojo vojsko, pod vodstvom G. Washingtona napadli nazaj. Spopadi so trajali ...

Sisačka tvrđava i druge utvrde u Donjem Pokuplju - Građevinar

Sisak je bio keltska Segestica, rims- ka Siscia, kao Sissek, sjedište Ljude- vita Posavskog, a kao Sziszek u 19. st. najveća hrvatska riječna luka. Odluku da gradi ...

judita i druge žene u hrvatskim renesansnim i baroknim književnim ...

istom modelu pisana je i pjesma Šiška Menčetića Blaženi čas i hip. Prva hrvatska svjetovna drama Robinja Hanibala Lucića zbog naglašenih trubadursko-.