NN 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06 ...

Kad suvlasnik prodaje svoj dio, ostali suvlasnici nemaju pravo prvokupa, osim ako im to pravo pripada na posebnom pravnom temelju. pravokutnik.net ...

NN 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06 ... - Srodni dokumenti