Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru - HARMONIUS

www.pravokutnik.net. Opšti imovinski zakonik za. Knjaževinu Crnu Goru. Baltazar Bogišić. (drugo izmijenjeno izdanje tiskano u u Državnoj štampariji na Cetinju, ...

Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru - HARMONIUS - Srodni dokumenti

Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru - HARMONIUS

www.pravokutnik.net. Opšti imovinski zakonik za. Knjaževinu Crnu Goru. Baltazar Bogišić. (drugo izmijenjeno izdanje tiskano u u Državnoj štampariji na Cetinju, ...

nacrt strategije za crnu goru - EBRD

3 мај 2017 ... U periodu od usvajanja prethodne strategije, napori Crne Gore u ... i kredita vrijednog 20.9 miliona eura za Hilton Podgorica 2014. godine. ... investitorima, i ona je redovno na vrhu regionalne liste zemalja u ... autoputa je dogovoreno u američkim dolarima bez odgovarajućih ... Kamatna stopa na pozajmice.

Kod Dobre poljoprivredne prakse za Crnu Goru - Ministarstvo ...

obezbijediti da ne dođe do curenja ili oticanja u vodene tokove što se može ... ima više otvora koji su raspoređeni po cijeloj dužini objekta, a koji služe za izlazak životinja u ispust ... van gazdinstva) tokom najmanje 3 godine nakon smrti ili napuštanja sa ... česmu ili kantu čiste vode (za ispiranje prosutih ostataka sa kože bez ...

Irineju ipak zabranjen ulazak u Crnu Goru? - Raskrinkavanje

14 окт 2018 ... Pingulingo - Kurs · engleskog jezika · Postanite stručnjak za engleski · jezik za samo 30 dana! 9.380 din · 4.690 din · Ušteda: 4690 din (50%).

pretpristupni ekonomski program za crnu goru 2013-2016.

1 јан 2014 ... Makroekonomski scenario nižeg rasta za period 2014-2016. 20. III JAVNE FINANSIJE ... Pozajmice i krediti iz inostranih izvora. 258,13. 8,20.

ekonomski i fiskalni program za crnu goru 2010 - Ministarstvo finansija

imaju blokirane račune sa oko 9,000 u avgustu ... dijelom iz stranih direktnih investicija, vladinih pozajmica, vjerovatno jednim dijelom iz neutvrđenih ... brže u periodu 2011-2012 i 8 posto u 2013. Krediti rastu sporije i rast 2011 3%. Likvidnost ...

Imovinski porezi - Pravni fakultet

ustavno pravo. Određenje imovine za potrebe oporezivanja. Povijesni razvoj. Načela na kojima se zasniva oporezivanje imovine. Oblici imovinskih poreza.

imovinski kriminalitet u bosni i hercegovini prema zvaničnim ...

plauzibilno je za pretpostaviti da stanje u Bosni i Hercegovini sa imovinskim kriminalitetom ipak nije tako loše kakvim se često u laičkoj javnosti prikazuje.

Imovinski odnosi unutar obitelji – prema ... - FFOS-repozitorij

Žena je ostala vlasnik svoje imovine, te je svaki bračni partner raspolagao ... najistaknutiji oblik sklapanja bračnog ugovora. Contrados je institucija ... Tablica 2. – Predmeti doneseni kao miraz, primjer popisa predmeta donesenih kao miraz.

imovinski odnosi bračnih partnera u principima komisije za evropsko ...

bračnih partnera i mogućnostima zaključenja bračnog ugovora. Ključne riječi: ... (danom podnošenja zahtjeva).14) Kao primjer ozbiljnih razloga na osnovu.

Opšti uslovi-Fiksna mreža 1 OPŠTI USLOVI PRUŽANJA I ... - Telenor

21 апр 2013 ... Telenor može trajno da zadrži fotokopije dokumenata na ... Telenorovih usluga privremeno isključi/obustavi i obračuna zakonsku zateznu ...

dospelost - HARMONIUS

Jedan od njih je i paulijanska tužba, odnosno pravo pobijanja pravne radnje dužnika. Ovaj institut nastao je još u rimskom pravu kao. *. Autor je asistent pri ...

Untitled - HARMONIUS

Kao posljednja kategorija se od ovog broja uspostavlja rubrika “Studentski radovi”. Tako u ovom broju ... EZ (ex-Art. 73. i) sadržavao program prema kojem u ... vačkoj kući De Gruyter za dozvolu objavljivanja prevoda ... ZIP-online (2011) 1985 (http://zip-online.de). ... dini hrabrog muža vojnika, na prvom frontu Bosne. On.

GRAĐANSKI ZAKONIK

GRAĐANSKI ZAKONIK. ZA KRALJEVINU SRBIJU koji obuhvata tekst Zakona od 11. marta 1844. godine, sa izmenama i dopunama, a ĉija se pravna pravila ...

Z A K O N I 1. POMORSKI ZAKONIK (NN 181/04, NN 76/07, NN 146 ...

TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE (NN 116/98). 16. PRAVILNIK O ZVANJIMA I SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA.

POMORSKI ZAKONIK

4) brod, osim ratnog broda, jest plovni objekt namijenjen za plovidbu morem, čija je ... jugozapadni rt otoka Kopište – rt Velo danče (otok Korčula) – rt Proizd ...

KRIVIČNI ZAKONIK

(2) Za pokušaj dela iz stava 1. ovog člana kazniće se. Teška krađa. Član 204. (1) Učinilac dela krađe (član 203) kazniće se zatvorom od jedne do osam godina, ...

Hamurabijev zakonik

Hamurabijev zakonik. (Mesopotamija, oko 1700 god. prije nove ere). § 229. Ako gra|evinar za drugoga napravi ku}u, i ne napravi je ~vrsto, i ku}a koju je podigao ...

Nenad Tešić - HARMONIUS

блему; имовинске односе супружника измешта из суднице и ублажава утицај брачних несугласица на заједничку децу. Кључне речи: Брачни уговор.

Harmonius 2013.indd

22 окт 2013 ... Dalibor Đukić. EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA I AUTONOMIJA ... kog školstva temelje na ideji mobilnosti studenata i nastanika što po. 25. Članom ... nih pravnika (doktora) u Padovi, Bolonji ili Veroni na odlučivanje.55 ... to u prepoznavanju, uobličavanju i širenju izvanrednih rešenja rimskih pravnika ...

Zakon 12 tablica - HARMONIUS

ZAKON XII TABLICA (Leges duodecim tabularum). ATUI. I Tablica. 16. Postupak je vođen uz traženje da bude određen sudija ili arbitar (iudicis postulatio).

Harmonius 2016.indd

pred isključenje električne energije, sredinom 2016. godine, stigle na adrese 372.000 ... postaju zastareli nakon godinu dana“, Vesti 24 Sata, 30. 8. 2012 ... po zahtevu za vraćanje imovine postupak vodi Agencija za restituciju,. a u skladu sa ...

obiteljski zakon - HARMONIUS

Obiteljski zakon. NN 116/03, 17/04, 136/04, 107/07. 1. OBITELJSKI ZAKON. Prvi dio UVODNE ODREDBE. 3. Drugi dio BRAK. 3. I. SKLAPANJE BRAKA. 3. II.

SRPSKI GRAĐANSKI ZAKONIK

Knjaz u saglasiju sa Savetom, osnivajući se na Ustavu zemaljskom izdaje ovaj Građanski zakonik za pravac svima žiteljima i sudovima Srbije. 2. U Zakoniku ...

Trgovački zakonik u prijevodu

ste kratice, brojevi, slova ili simboli, njihovo značenje u pojedinačnom sluča- ju mora biti nedvojbeno ... (3) Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-,. Hilfs– und ... 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;. III.

Prodaja i prenos potraživanja - HARMONIUS

тренутка када га нови поверилац обавести о цесији, дужник не може. 9 А. Маленица ... 272 Hrvoje Markovinović, Ugovor o cesiji, Zagreb 2005, стр. 60.

482 О ЗНАЧАЈУ ФОРМЕ ЗА ПРОМЕТ ... - HARMONIUS

закључење уговора, као и понуду и предуговор, те може ли се уговор о промету ... ке закључе предуговор о купопродаји непокретности, који међутим.

Ugovor o osiguranju.indd - HARMONIUS

Sadrži i: Zakon o ugovorima o osiguranju. ISBN 978-86-85117-23-7. 1. Самарџић, Дарко [аутор] a) Уговорно право - Немачка b) Уговор о осигурању - ...

Zakon o zemljišnim knjigama - HARMONIUS

ZAKON. O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA. ("Sl. novine Kraljevine Jugoslavije", br. 146/30 i ... prestala biti predmetom zemljišne knjige, onda će se uložak izbrisati. § 4.

precontractual liability in eu and croatian law - HARMONIUS

... European Law, Fac- ulty of Law University of Rijeka, Croatia, [email protected] ... party shall be liable if it conducted negotiations or broke off negotia- tions contrary to ... For the opposite opinion see D. M. Goderre, „International negotiations gone ... this respect completely complies with the current trends in EU law. 90.

O zajedničkoj imovini supružnika - HARMONIUS

31 »Stoga, ukoliko su se oba bračna druga u izvršavanju obaveze izdržavanja prema prima- ... imovine jeste i pripadnost stvari koje su kupljene na kredit.

Opći građanski zakonik uvodni dio

Burgerliches Gesetzbuch für die deutschen Erbländer (Opći građanski zakonik za njemačke nasljednje teritorije), poznat po skraćenici ABGB. Austrijski opći ...

Austrijski građanski zakonik - Prnjavorac

Burgerliches Gesetzbuch für die deutschen Erbländer (Opći građanski zakonik za njemačke nasljednje teritorije), poznat po skraćenici ABGB. Austrijski opći ...

1 ZAKONIK BR. 06/L-074 O KRIVIČNOM ZAKONIKU REPUBLIKE ...

SLUŽBENI LIST REPUBLIKE KOSOVO / Br. 2 / 14 JANUAR 2019, PRIŠTINA. 1 ... Krivično delo može da se izvrši sa direktnim ili eventualnim umišljajem. 2. ... drugom, da produži trajanje obaveznog lečenja, ili da opozove uslovnu osudu i naloži izvršenje ... kože, pola, rodnog identiteta, jezika, veroispovesti, državljanstva, ...

DU[ANOV ZAKONIK I PRAVNI TRANSPLANTI

Од како је Јован Рајић 1795. године први пут штампао текст ДЗ по Текелијином препису24 не ... l&obo veùty, dvadesete litry zlata vy carinou da platity. 3.

393 „deus ex machina“ – о правно-обавезујућој ... - HARMONIUS

ло има далеко уже значење, па је ово возило на моторни погон које је првенствено ... „DEUS EX MACHINA“ – THE CASE OF LEGALLY. BINDING ...

Harmonius 2018 novi raspored.indd

OBEZBEĐENJE TROŠKOVA SPORA U MEĐUNARODNOJ ... plate troškovi obrade kreditnog zahteva. Ovo iz ... taka navedenih na deklaracijama proizvoda i cijena. ... 3. do 5. travnja 2017. u Kauflandu, Konzumu, Plodinama, Intersparu i Billi.

Prenosivost telefonskog broja u telekomunikacionom ... - HARMONIUS

Kšu°ne re°i: prenosivost telefonskog broja, telefonski broj, podstica˝e konkurencije ... Telefonski brojevi u telekomunikacionom pravu postoje radi omogu§ava˝a.

Српски грађански законик - оригинал - HARMONIUS

Српски грађански законик - оригинал. ГРАЂАНСКИ ЗАКОНИК ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ. (текст Закона од 11. марта 1844. године, са изменама и ...

O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA Prvo poglavlje O ... - HARMONIUS

O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA UOPŠTE. §1. Zemljišna knjiga sastoji se iz glavne knjige i iz zbirke isprava. § 2. (1) Glavnu knjigu sačinjavaju zemljišnoknjižni ulošci.

Krivicni zakonik Republike Srpske - Prnjavorac

Službeni glasnik Republike Srpske broj: 64/17 od 13.07.2017 ... u promet sredstva za ličnu njegu, dječije igračke ili slične proizvode za masovno korištenje ili.

Pomorski zakonik - Hrvatski Registar Brodova

14 pro 2004 ... 4) brod, osim ratnog broda, jest plovni objekt namijenjen za plovidbu morem, ... Lastovo) – jugozapadni rt otoka Kopište – rt Velo danče (otok ...

Krivični zakonik Crne Gore - Asistent.me

određivanje krivičnih djela, propisivanje krivičnih sankcija i njihovu primjenu, ... Odredbe opšteg dijela ovog zakonika važe za sva krivična djela određena ovim ...

pozitivan publicitet registra privrednih subjekata - HARMONIUS

neophodnu fleksibilnost i pravi°nost u ovaj pravni institut. Kšu°ne re°i: pozitivan publicitet registra, registar privrednih subjeka- ta, pretpostavka nesavesnosti ...

Nenad Tešić, O „izuzetnosti” duga za struju, HARMONIUS

... da su opomene pred isključenje električne energije, sredinom 2016. godine, stigle na ... la nakon godinu dana, ali da bi izbegli prinudnu naplatu zaostalih potraživa- ... struju tužiocu bez uručivanja pisane opomene i nije ostavio korisniku.

negativan publicitet registra privrednih subjekata - HARMONIUS

zi i negativan publicitet registra. Zbog zna°aja negativnog publiciteta regi- stra privrednih subjekata za pravne odnose izmeŠu trgovaca i tre§ih lica, neop-.

Zakonik kanonskog prava - Hrvatska biskupska konferencija

(AAS 31 [1949] 89-117) can./cann. Canon/canones, Codex Iuris Canonici Orientalis (kanon/kanoni, Zakonik isto-. Ànog kanonskog prava) cap. Caput (poglavlje).

ZAKONIK KANONSKOG PRAVA – TEOLOŠKO-PRAVNA SINTEZA ...

Ključne riječi: II. vatikanski sabor, Zakonik kanonskog prava 1983., izvori kanonskog prava, obnova Zakonika, provedivost odredbi. Uvod. Povijesno postojanje ...

Srpski gradjanski zakonik - 170 godina - Pravni fakultet

Српски грађански законик (СГЗ) донет је 25. марта 1844. године као једна од првих ... „Opći imovinski zakonik za Crnu Goru obzirom na ostalo crnogorsko ...

NOVI POMORSKI ZAKONIK S MOTRIŠTA CARINSKOG PRAVA

i Naredbu o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice. („Narodne novine“, br. 2/05.), te Pravilnik o brodicama i jahtama („Narodne ...

novi pomorski zakonik republike slovenije - Core

Alea iacta est! Republika Slovenija je pred kratkim končno dobila svoj lastni pomorski predpis, ki je nadomestil Zakon o pomorski in notranji plovbi - ZPNP.

Srpski gradjanski zakonik - 170 godina - Правни факултет

Нешто другачије, уравнотеженије оцене и умеренији тонови изречени ... роглићев текст као „ђачки“ (очигледно алудирајући на његово правничко ... придружило се још једно велико правничко име и, чини се, дефинитивно оп- ... shvaćanja o genezi prava te mogući utjecaj spomenutih aspekata SGZ-a na ...

Lična uprava stečajnog dužnika de lege ferenda - HARMONIUS

8 Vidi: Jasnica Garašić, „Osobna uprava stečajnog dužnika“, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. - godišnji sadržaj, godina 54, 2004, str. 30. 9 Više o odnosu ...

1 Opšti uslovi korištenja Opšti uslovi korištenja kartice za polaganje ...

kartica za polaganje pazara na transakcijski/nerezidentni račun od strane korisnika kartice (u daljem tekstu: ... usluga, a koji su zaštićeni Zakonom o zaštiti ličnih.

austrijski građanski zakonik - Pravni fakultet - Univerzitet u Tuzli

Zakon o obveznim odnosima &. Opći građanski zakonik, Indrija d.o.o., Zagreb 2001. • Vizner, B., Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima 1-2, Za-.

NEMAČKI GRAĐANSKI ZAKONIK Od pravnog ... - Strani pravni život

prethodno Sveto rimsko carstvo, nikada nije imalo čvrstu i jasnu konturu ... Karla Georga Kristofa Bezelera [Carl Georg Christoph Beseler] “Narodno.

1 KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE ( šifre krivičnih djela ... - Monstat

Teška tjelesna povreda. Stav 1. 151010 ... Krađa. Stav 1. 239010. Član 240. Teška krađa. Stav 1 tačka 1. 240011 ... Sitna krađa, utaja i prevara Stav 1. 246010.

du[anov zakonik i pravni transplanti - Pravni fakultet

Од како је Јован Рајић 1795. године први пут штампао текст ДЗ по Текелијином препису24 не ... l&obo veùty, dvadesete litry zlata vy carinou da platity. 3.

Opšti uslovi

dana širom Evrope, uz proaktivno praćenje pošiljke kao i povraćaj premije. ... (Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo) ili ma koje nadležne.

Opšti podaci Upitnik

3) Gde ste rođeni: Selo/Grad:… ... manje od 1 godine, u: (grad)… ... 54) Da li mislite da srpski jezik igra važnu ulogu u odnosima među članovima Vaše najuže.