Pravilnik o unutarnjem redu Općinskog suda u Koprivnici

zemljišnoknjižnom odjelu, voditelj zemljišnoknjižnog odjela i zemljišnoknjižni ... Radno vrijeme utvrđuje se u vremenu od 07,00 do 15,00 sati, a dnevni odmor od ...

Pravilnik o unutarnjem redu Općinskog suda u Koprivnici - Srodni dokumenti

Pravilnik o unutarnjem redu Općinskog suda u Koprivnici

zemljišnoknjižnom odjelu, voditelj zemljišnoknjižnog odjela i zemljišnoknjižni ... Radno vrijeme utvrđuje se u vremenu od 07,00 do 15,00 sati, a dnevni odmor od ...

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Kornati

5. lov liganja povrazom s kukom, ukupno do dva (2) komada, bez uporabe osvjetljenja;. 6. pridneni stajaći parangal do najviše 100 udica;. 7. osti, bez upotrebe ...

PRAVILNIK o unutarnjem redu Jedinstvenog ... - Općina Gradište

12/09), načelnik Općine Gradište donosi: ... Općine Gradište (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) . II. ... niža stručna sprema ili osnovna škola. - vozačka ...

pravilnik o unutarnjem redu u parku prirode hutovo blato

Zaposlenici Javnog poduzeća “Park prirode Hutovo blato” (u daljnjem tekstu: Javno poduzeće), stanovnici Parka prirode, vlasnici i ovlaštenici prava na.

pravilnik o unutarnjem redu ureda državne uprave u primorsko ...

Matični uredi na području Primorsko-goranske županije organizirani su u Uredu kao unutarnje ustrojstvene jedinice u Službi za opću upravu, Odjelu za osobna ...

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave - Grad Vodice

Ukoliko je za obavljanje odreĊenih poslova (prometni redar, administrativni tajnik-arhivar i dr.) ... Vodice. Ĉlanak 15. Prethodna provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua. ... Administrativni referent - upisničar:.

pravilnik o unutarnjem redu općinske uprave općine baška voda pdf

Statuta Općine Baška Voda (GL br. 10/09, 12/12), čl. 11. Odluke o ustrojstvu općinske uprave Općine Baška Voda (GL br. 2/11¸15/12 ) Općinski načelnik donosi.

R J E Š E N J E o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u ...

29 stu 2018 ... 30. Zdenko Maurus, Osijek. 31. Petra Mičević, Osijek. 32. Marija Mijaćank, Čepin. 33. Zora Milčić, Osijek. 34. Jelka Momić, Klisa, Osijek. 35.

Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu

Općinski sud u Sarajevu | www.oss.ba. 2 anja Jovanović ... Međutim, situacija u zemlji je teška i sva ... puno renovirana i uređena, uslovi za rad su odlični u svim ...

zakon o sudovima za mladež u primjeni općinskog suda i državnog ...

može izreći kazna, dok se starijim maloljetnicima od 16 do 18 godina može ... ugovori iznad zakona pa su tako Konvencija o pravima djece i Konvencija Vijeća.

izmjena kućnog reda općinskog građanskog suda u zagrebu

OPĆINSKI GRADANSKI SUD U ZAGREBU. Ulica grada Vukovara 84. Ured predsjednika suda. Broj: 3 Su-1324/09. Zagreb, 18. svibnja 2009. UDRUGA ...

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji ŽBČ - Županijska ...

28 lis 2019 ... ustroj općih i specijalnih bolnica na način koji omogućava ... Jedinica za centralno naručivanje i otpust. 4. ... Opća internistička ordinacija. 1.8.2.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstu i sistematizaciji radnih mjesta

I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA. OPĆE ODREDBE: Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuje se unutarnje ustrojstvo i sistematizacija radnih mjesta u. Domu za ...

pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova centra za ...

Statuta Centra za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonači" Split (u daljnjem tekstu Centar), te Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Narodne knjižnice i čitaonice Tisno utvrdila je dana 19.08.2019. godine: P R A V I L N I K ... iz članka 7. ovog Pravilnika su: - u I kategoriji radnih mjesta ... Ravnatelj zasniva radni odnos s Knjižnicom na određeno vrijeme, s mandatom od četiri ...

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih ... - KBC Rijeka

Statuta Kliničkog bolničkog centra Rijeka (u daljnjem tekstu: KBC) i. Pravilnika o uvjetima ... BOLNICOM. POLIKLINIKA I DIJAGNOSTIKA Klinike za neurologiju ...

pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada - jvp garešnica

Vatrogasci su dužni ispoljavati inicijativu, savjesnost, samoprijegor, odlučnost, ... Na način iz stavka 2. ovog članka, djelatnici pozdravljaju u trenutku pjesme ...

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu TŠČ – pročišćeni tekst 2017.

Pročišćeni tekst Pravilnika obuhvaća Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ... Škole, izvođenju nastavnog plana i programa, odgoja i obrazovanja mladeži, ... izleta. - pregledava pedagošku dokumentaciju svih razrednih odjela i ...

Pravilnik o unutarnjem ustroju Gradske knjižnice Solin(.pdf)

položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara. 2. za zvanje knjižničar: - završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti ...

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice

13 lip 2019 ... položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara,. • natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijema u.

Pravilnik o radu, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Doma

Članak 11. Ako su zakonom, drugim propisima ili ovim Pravilnikom određeni posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, ugovor o radu može se sklopiti samo ...

pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića

DJEČJEG VRTIĆA "BIOKOVSKO ZVONCE" MAKARSKA. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića ( u ...

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu - Opća županijska bolnica Pakrac

Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana, Upravno vijeće Opće županijske bolnice ... 4.1. Centralna jedinica za naručivanje pacijenata ...

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, svibanj 2014 - Specijalna bolnica ...

Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice je na 16. sjednici održanoj ... Jedinici za naručivanje, prijem i otpust pacijenata i. - Jedinici ...

pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada - Visoka škola za ...

1 ožu 2016 ... (3) poslove međunarodne suradnje vodi voditelj ureda. (4) poslove nastavnika na posebnim dužnostima obavljaju imenovani nastavnici i ...

pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada etnografskog muzeja

13 lip 2018 ... muzejske građe i muzejske dokumentacije (»Narodne novine« br. ... sposobnost odabira platformi za webshop koje su kompatibilne muzejskim.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 2017 - Dječji vrtić Vrbovec

daljnjem tekstu Pravilnik), Dječji vrtić Vrbovec (u daljnjem tekstu: Vrtić) utvrđuje se ... Probni rad za stručnog suradnika - pedagoga koji se prima na neodređeno ...

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova CZSS Čakovec

stručnih i drugih radnika Centra za socijalnu skrb Čakovec (u daljnjem tekstu: Centar) i uvjeti koje trebaju ispunjavati za obavljanje tih poslova te druga pitanja ...

Pravilnik o radu i unutarnjem ustrojstvu Pučkog otvorenog učilišta ...

12 tra 2019 ... Statuta Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, nakon ... radno vrijeme i mogućnost drukčijeg uređenja radnog vremena, noćnog ... po potrebi provodi potrebna testiranja i na kraju utvrđuje listu kandidata ... dan ili više slobodnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada u omjeru 1:1,5 (1 sat.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Srednje škole Valpovo

vodi kadrovske evidencije u sustavu Riznica OBŽ,. – vodi statističke podatke RAD-1,. – vodi blagajničke poslove (uplata-isplata),. – prati i primjenjuje nove ...

pravilnik o kućnom redu - Dom Nuštar

Po dolasku u Dom, korisnika prima socijalni radnik i glavna medicinska sestra. ... Iz sanitarno-higijenskih razloga po potrebi se pregledavaju noćni ormarići i ...

Pravilnik o redu u luci - Brodosplit

kančanica, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) udice na svakoj kančanici;. - povlačni povraz ili panula, ukupno do dva (2) komada, s najviše po tri (3) ...

Pravilnik o kućnom redu KBC Osijek

Pacijent je obavezan prilikom dolaska u Klinički bolnički centar Osijek ... zaštite sukladno Zakonu o zaštiti prava pacijenata i time nanesena šteta, istu će moći ... Pri svakom pregledu, odnosno liječenju, a naročito prilikom pružanja osobne ...

pravilnik o kućnom redu - Imunološki zavod

29 tra 2016 ... proces rada Zavoda tijekom svakog dana od ponedjeljka do petka. Članak 3. ... evidencije o radnom vremenu i za pridržavanje radnog vremena te organiziranje vođenja ... Ravnatelj Zavoda Upravnom vijeću podnosi izvješća, svaka tri mjeseca za prethodno ... OBRAZAC EVIDENCIJE O PRIPRAVNOSTI.

Pravilnik o redu u lukama lučkog područja ŽLU Rab

2. luke lokalnog značaja: luka ,Pudarica,,Goli otok Melna,Goli otok Tetina ,Sv.Grgur, ... Zapovjednici brodova, jahti ili brodica, prilikom uplovljenja ili isplovljenja ...

Pravilnik o kućnom redu DZ PGŽ - Dom zdravlja Primorsko ...

Crikvenica, Čabar,Delnice,Krk, MaliLošinj, Opatija, Rab,Rijeka i Vrbovskou daljnjem ... dijagnostičkih i terapijskih postupaka izvan HZZO Doma zdravlja.

Pravilnik o redu u luci - Marina Punat

19 stu 1999 ... U recepciji marine postavljen je ekran za praćenje vremenskih uvjeta u marini Punat, te se nautičarima distribuira važeća vremenska prognoza ...

Pravilnik o kućnom redu - OŠ Petra Preradovića

16 pro 2019 ... na sjednici održanoj 12.12.2019. godine donio je. PRAVILNIK O KUĆNOM ... odredbama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Pravilnik o redu u SP Galija - Lučka Uprava Osijek

kao plutajući restoran. U Prilogu 1 ovog Pravilnika nalazi se grafički prikaz lučkog područja Pristaništa s napravama za privez i objektima sigurnosti plovidbe.

Pravilnik o redu u luci - Lučka uprava Rijeka

Pravilnik o dopuni Pravilnika o redu u luci i uvjetima korištenja luke na ... Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka (Narodne novine 42/96) i Odluke o dopuni odluke ... brodica, osim ratne brodice, namijenjena i opremljena za obavljanje.

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU - Elektrostrojarska škola Varaždin

Ovaj Pravilnik odnosi se na sve osobe za vrijeme njihova boravka u Školi. ... Tijekom posjeta kazalištu, kinu, na izloţbama, izletima, ekskurzijama učenici su se ...

Pravilnik o kućnom redu - Dom za starije osobe Oklaj

Pušenje je dozvoljeno samo izvan prostorija (na balkonu ili izvan zgrade). ... stolicama. Na balkonu nije dozvoljeno sušenje rublja kao ni držanje osobnih stvari.

Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u ...

Studenti koji su vei bili smjeiteni u Studentskom domu Cakovec, a nisu podmirili svoje ... te prilikom izvodenja servisa opreme i uretfaja u studentskom domu.

Pravilnik o kućnom redu - Opća bolnica Dubrovnik

Dubrovnik, Upravno vijeće Opće bolnice Dubrovnik na svojoj 27. sjednici održanoj dana 16. listopada 2012. godine donosi. P R A V I L N I K. O KUĆNOM REDU.

Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata

27 ruj 2018 ... Raspored useljenja objavit će Centar za studentski standard Veleučilišta. Studenti koji su već bili smješteni u Studentskom domu, a nisu ...

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU - Srednja škola Valpovo

KUĆNI RED I PEDAGOŠKE MJERE. Članak 31. Ukoliko učenik iskaže neprihvatljivo ponašanje sukladno Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera ...

Pravilnik o javnom redu na prostoru ... - Zagrebački Velesajam

13 velj 2019 ... Članak 29. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Zagrebačkog velesajma d.o.o.. Zagreb, 04.02.2019.

pravilnik o kućnom redu - Srednja škola Ludbreg

27 velj 2017 ... članka 36. Statuta Srednje škole Ludbreg, Školski odbor nakon provedene rasprave na. Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika, ...

pravilnik o kućnom redu doma za starije osobe bjelovar

5 tra 2016 ... Ovim Pravilnikom o kućnom redu Doma za starije osobe Bjelovar ( u daljnjem ... Kod prijema korisnika u Dom socijalni radnici upoznaju svakog ...

Pravilnik o kućnom redu - franjevačka klasična gimnazija u sinju s ...

zrednik ukoliko ocijeni da je to pedagoški opravdano. ... Gimnazije. Ako trebaju profesora, s njim mogu razgovarati za vrijeme odmora, na hodniku ili u kabinetu.

pravilnik o tržnom redu na gradskoj tržnici u ... - Grad Makarska

16 stu 2016 ... 2390001-1824900000 - HPB d.d. Zagreb ... Radno vrijeme odnosi se na sve tržnice u ... radno vrijeme od onog iz članka 3. ovog Pravilnika.

pravilnik o kućnom redu - Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek ...

30 ruj 2010 ... Koprivnica, Upravno vijeće Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica ... iako je njihovo radno vrijeme proteklo, ako bi time bila dovedena u ...

pravilnik o kućnom redu učeničkog doma maksimir - Učenički dom ...

29 ruj 2015 ... 2015. i Vijeća roditelja održanog dana 23. 9. 2015. godine) ... Članak 1. Ovim se Pravilnikom o kućnom redu (dalje u tekstu: Pravilnik) utvrđuju prava, odgovornosti, ... davati mišljenje o pedagoškim mjerama poticanja učenika.

pravilnik o kućnom redu - Osnovna škola Malinska-Dubašnica

imovine Škole te mjere zaštite prava učenika sukladno Pravilniku o načinu postupanja odgojno - obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera ...

Pravilnik o kućnom redu - Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu ...

icinu i rehabilitaciju "Dr. Drago Cop", Zagreb, Mihanovićeva 3,. (u daljnjem tekstu: Poliklinika), Upravno vijeće Poliklinike na svojoj 16. redovnoj sjednici ...

Pravilnik o kućnom redu Doma za starije i nemoćne osobe Osijek

OSIJEK. I OPĆE ODREDBE. Članak 1. Kućni red Doma za starije i nemoćne ... Glavna ulazna vrata zaključavaju se u 21,00 sat u ljetom periodu i 20,00 sati u.

pravilnik o kućnom redu škole primijenjene umjetnosti i dizajna osijek

10 stu 2014 ... članaka 47. i 58. Statuta Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Školski odbor u ... radniku odgovornom za zatvaranje ulaznih vrata. VII.

Pravilnik o kućnom redu Osnovne škole Antuna Gustava Matoša ...

Članak 1. Pravilnikom o kućnom redu (u daljnjem tekstu: Pravilnik), uređuje se kućni red u Osnovnoj školi Antuna Gustava. Matoša u Zagrebu (u daljnjem tekstu: ...

pravilnik o redu i uvjetima korištenja luke - luz ... - Lučka uprava Zadar

Ukoliko promjenom smjera vjetra i/ili struje dva usidrena broda dođu u ... stanicu ako brod uplovljava u luku uz pomoć peljara, odnosno ako brod uplovljava bez.

Pravilnik o unutarnjem ustroju, načinu rada i ... - "Slava Raškaj" • Split

Statuta CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „SLAVA RAŠKAJ" SPLIT (u daljnjem tekstu: Centar) Upravno ... osnovna škola i tečaj za njegu. 13. UKUPNO.