za k.o. Donje Dubrave - Grad Ogulin

radno vrijeme zemljišno knjižnog odjela Stalne službe u Ogulinu, izvrše uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu. ... već bilo odlučivano tijekom postupka osnivanja zemljišne knjige. Po proteku ... Dostavljeno: 1. Narodne novine RH, Zagreb. 2.

za k.o. Donje Dubrave - Grad Ogulin - Srodni dokumenti

za k.o. Donje Dubrave - Grad Ogulin

radno vrijeme zemljišno knjižnog odjela Stalne službe u Ogulinu, izvrše uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu. ... već bilo odlučivano tijekom postupka osnivanja zemljišne knjige. Po proteku ... Dostavljeno: 1. Narodne novine RH, Zagreb. 2.

Frazeologija mjesnoga govora Donje Dubrave

Živeti kak tikva v koruzi. skromnost, siromaštvo. Biti pon ... Turkinja – vrsta jestive, slatke, turkinja. bundeve koja se, preprezana na pola, peče u pećnici. Ako je ...

Frazeologija mjesnoga govora Donje Dubrave - darhiv

konceptualnom metodom te oblikovati i sastaviti rječnik frazema s objašnjenjima značenja. Sama strukturna ... 1. sjeverozapadne ili zagorske,. 2. istočne, ... što znači da se proučavaju sve leksičke strukture svih riječi koje čine frazem. Naime,.

PPUG Ogulin - III IZMJENE I DOPUNE - obrazloženje - Grad Ogulin

te općine Drežnica i Gornje Dubrave, kao sastavni dio kotara Ogulin. One se 1962. ... Jasenak - spomenik prirode (hidrološki - izvor «Zvjerinjak»),. - Jasenak ...

Natječaj za ravnatelja Zavičajnog muzeja Ogulin ... - Grad Ogulin

4 ožu 2020 ... dokaz o naprednom znanju rada na računalu (preslika uvjerenja, certifikata, potvrde, svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava ...

drawOgulinUPU centarUSVOJENOUPU Ogulin ... - Grad Ogulin

stanica - IS1, trafostanica 35KV - IS2, željeznička pruga i kolodvor-183, benzinska crpka - I$4, autobusni kolodvor - I$5, javna parkirališta ili garaže-I$6. 0. 325.

grad ogulin upu 1

OGULIN. IZVRŠITELJ: ADF d.o.o. za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje, urbanizam i ... POGON KARLOVAC I POGON OGULIN ... UČENIČKI DOM, Ogulin.

zapisnik - Grad Ogulin

zajednica - HDZ i koalicijski partneri na čijoj je listi Ivica Porubić bio kandidat. ... kakva je njihova dobna struktura, obrazovila struktura, kakva je popunjenost radnih ... možemo pohvaliti i pokuditi gradonačelnika, nekad u političkoj, nekad u ...

Prilog - Grad Ogulin

MULTINORM, Gradište - protupožarne ostakljene stijene. RETA, Karlovac - protupožarna ostakljena vrata i stijena. HOTEL ALMAYER, Zadar - protupožarna ...

izvje š ć e - Grad Ogulin

31 svi 2011 ... Vlasnička struktura (postotci poslovnih udjela) GRAD OGULIN 93,30% ... Tardi d.o.o., Vorkapić Saša, Midax , Power Computers d.o.o., EIO.

REPUBLIKA HRVATSKA ::GRAD OGULIN

3 svi 2011 ... Ogulin; 07. 04. 201l . N. temelju člank. 84. Zakona o proSTornom uređenjU i gradilii (N.N. 76107, 38109) i članka 38. Statuta Grada Ogulina ...

hrvatske vode - Grad Ogulin

Služba zaštite voda zaprimila je dana 19.01.2011. g Vaš zahljev za dostavu ... NAPOMENA:Bnet sa svojom mrežom prisutan je u slijedećim županijama:.

REPUBLIKA HRVATSKA - Grad Ogulin

Grad Ogulin – Procjena rizika od velikih nesreća. 2. SADRŽAJ. 1. OSNOVNE ... Erste & Steiermarkische bank. • Privredna banka Zagreb. • OTP banka.

Bilješke uz financijske izvještaje - Grad Ogulin

17 velj 2020 ... glavnice svakog kredita temeljem ugovora o kreditu koje je banka zaključila s poduzetnicima na realizaciji programa ... Zagreb, Horvaćanska cesta 17A ... GTM-Gavan d.o.o.. Ogulin, Dlakovac 1/A. (Garancija od Erste banke).

Izvješće gradonačelnika I-VI 2018 - Grad Ogulin

24 kol 2018 ... 3.2 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2018. ... tvrtki Bjelin d.o.o., Semmelrock Stein design d.o.o., Reneteh d.o.o. i Monterra d.o.o. Sastanak je ... ukupne cijene kamiona umanjit će se uplaćeni iznos najma, sukladno ...

urbanistički plan uređenja sabljaci - Grad Ogulin

HEP-ODS d.o.o., Distribucijsko područje Elektra Karlovac, Pogon Ogulin, Ivane Brlić Mažuranić 5,. 47300 Ogulin. - Vodovod i kanalizacija d.o.o., Ivana Gorana ...

grad ogulin prostorni plan uređenja grada

naselja (Ogulin, Sveti Petar i Puškarići) a prema posljednjem službenom popisu iz ... Svetog Petra s trapezoidnim svetištem - zapadno groblje Sveti Petar ogulinski, ... Svi nađeni ukopi pripadaju skeletnim grobovima. ... Od značajnijih dobara graditeljske baštine ističu se urbane cjeline gradova Karlovac, Duga Resa, Ogulin,.

program potpora u malom i srednjem poduzetništvu ... - Grad Ogulin

Cilj dodjele subvencija za projekte mladih poduzetnika je motiviranje ciljne skupine ... Prihvatljivi korisnici su mladi poduzetnici od 18 do 40 godina (dan prije ...

REPUBLIKA HRVATSKA ::GRAD OGULIN Upravni odjel z. stambe ...

2 lip 2011 ... B. Frankopana 11, Ogulin, dana 02. lipnja 2011 godine s p0Ćelkom u ... je doneslo Gradsko vijeće,le kako će Metis d.d. dobili pisani odgovor ...

članova Nadzornog odbora trgovačkog društva ... - Grad Ogulin

za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Poduzetnička zona Ogulin d.o.o., ... Volim svoju struku i tome sam jako posvećena , i volim ga ...

Konačna rang-lista učenici koji se školuju za deficitrna ... - Grad Ogulin

30 pro 2019 ... ... školskoj godini 2019./2020. Gradonačelnik donosi pojedinačne odluke o dodjeli stipendija. GRADONAČELNIK. Dalibor Domitrović, ing., v.r..

članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Bistrac" - Grad Ogulin

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik Grada Ogulina Dalibor Domitrović. WOO. IZVJESTITELJ: Gradonačelnik Grada Ogulina Dalibor Domitrović . . 4. INTRO. GIRLS.

1. istorijat savinske dubrave - Herceg Novi

šparožina (Asparagus acutifolius), bljušt (Tamus communis) i poneki žbun lovora (Laurus nobilis). Prostor centralnog i istočnog dijela brda Savinska dubrava.

Ulično nazivlje i spomenici zagrebačke Dubrave u semiotičkoj ...

Dankovečka ulica – s bratom Donkom, Miroševečina, Miroševečka cesta, Miroše- večki brijeg, Miroševečki gaj – s bratom Miroslavom ( Junaković 1978).

etnografska bilježenja narodnih kola iz dubrave kod šibenika

2. „Kolo po našku“. Prvi takt. Osminka: skok na desnu nogu. Četvrtinka: lijeva noga savijena preko desne. Drugi takt. Četvrtinka: korak lijevom nogom naprijed.

Dubrave – Južna Sinklinala - Muzej Istočne Bosne Tuzla

Starokatolici su se u ovom području počeli odvajati od rimokato- ličke crkve oko 1926. godine. Prema kazivanjima nekolicine vjer- nika starokatolika, počeli su ...

Matične knjige župe Dubrave 1708.-1946.: izgubljeni svjeDoci naše ...

31 ožu 2015 ... Ključne riječi: župa Dubrave, matične knjige, matični ured Cr- ... Popova i Graca područje Dubrava ... doseljavanja na područje Dubrava po-.

CGO Biljane Donje - Eko doo

30 lis 2017 ... BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI . ... biti osigurano nesmetano postavljanje vatrogasnih vozila prilikom akcije gašenja. ... Ovisno o namjeni, opločnici se mogu postaviti i na betonsku podlogu te.

Master plan Donje Podunavlje

intervencije na vodovodnoj distributivnoj mreži i rezervoarskom prostoru, kao i na ... vodozemaca (čak 14 vrsta žaba), više od 130 vrsta ptica, 41 vrsta reptila (7 vrsta ... Ciljna tržišta predstavljaju široka lepeza posetilaca jer mreža panoramskih puteva ... oko 40 objekata zahteva vrlo hitne intervencije, odnosno visok stepen ...

Radovi Biljane Donje-Izmijenjena DoN Knjiga 3B-11 - Eko doo

30 lis 2017 ... 8.2.6 Celtis australis – kostela, fafarikula. Listopadno vrlo otporno stablo kojem jako odgovara mediteranska klima. Naraste 20 do 25m u visinu.

Centralni hemangiom donje čeljusti - CiteSeerX

2 velj 2007 ... Klinička bolnica Dubrava ... Clinical Department of Oral Surgery, University Hospital Dubrava ... Knežević G. Oralna kirurgija 2. dio. Zagreb: ...

osnovne vježbe za donje ekstremitete bez pomagala u školstvu

se koristite za aktivaciju nogu nakon dugotrajnog sjedenja, za njihovo jačanje i ... VJEŽBE ZA AKTIVACIJU I ISTEZANJE MIŠIĆA ZDJELICE I STRAŽNJICE. 1.

razlike u kretnjama donje čeljusti kod sportaša s ozljedama ...

(boil and bite) štitnici za zube čija cijena i kvaliteta variraju. Često su ... (Denar Cadiax Compact System, Waterpik Technologies, Fort Collins CO, USA) zabilježili.

periferni nervni blokovi za gornje i donje ekstremitete

Slika 20: Aduktor kanal blok pod kotrolom ultrazvuka. SaN – n. saphenus; Fa – a. femoralis; FV – v. femoralis moralnog nerva, kao hiperehogene strukture ...

primjena ortoza za donje ekstremitete kod cerebralne paralize - MEF

kut ortoze u sagitalnoj ravnini: 0° prevenira položaj u čučnju. 5° umanjuje hiperekstenziju koljena. >10° prikladna kod fleksijske kontrakture kuka i koljena.

Važnost ispravnog odnosa gornje i donje čeljusti i slobodnog ...

čanog sustava, a njezino fiziološko objašnjenje je u granicama refleksa napinja nja. To ovisi o prisutnosti monosinaptičkog luka, tako da kad su žvačni mišići.

DIPLOMSKI RAD Razvoj rapske Donje ulice i njene stambene ...

odjela u Rijeci te Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu. Nuţno će biti istaknuti i novija istraţivanja koja se provode u suradnji. MeĊunarodnog istraţivaĉkog ...

Stećak sljemenjak iz Donje Zgošće kod Kaknja–novo ikonografsko ...

izuzev isticanja uvijek jedne te iste prosudbe da je stećak sljemenjak naš naj- ... Stratimirović, Đorđe, “Zgoš ćanski stećak”, Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i ...

DIPLOMSKI RAD Razvoj rapske Donje ulice i njene ... - darhiv

odjela u Rijeci te Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu. Nuţno će biti istaknuti i novija istraţivanja koja se provode u suradnji. MeĊunarodnog istraţivaĉkog ...

Periferni nervni blokovi za gornje i donje ekstremitete - UAIS

2 мар 2018 ... ptoza, mioza, enoftalmus, anhidroza). • Epiduralna ili subarachnoidalna injekcija. • Hipotenzija i bradikardija (Bezold-Jarisch reflex). • Punkcija ...

istraživanje utjecaja položaja glave na kinematska svojstva donje ...

Ivica Pelivan, Disertacija. 6. 1.2. Postura glave i vratne kralježnice i funkcija donje čeljusti. U znanstvenoistraživačkom području koje se bavi.

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Donje Svetice 38 ... - unizg

Donje Svetice 38. 10000 Zagreb g. ministar Doc. dr. sc. Željko Jovanović. Zagreb, 13. 04. 2012. Poštovani g. ministre Jovanoviću, zahvaljujem se na pruženoj ...

ul. Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, Hrvatska koju zastupa ...

Sporazum o saradnji između. Agencije za znanost i visoko obrazovanje ul. Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, Hrvatska koju zastupa ravnateljica prof. dr. sc.

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Donje Svetice 29 UKUPAN BROJ ...

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Donje Svetice 29. ZAPISNIK BODOVANJA VIŠESTAMBENE ZGRADE PREMA KRITERIJIMA ODREĐENIM ODLUKOM O ...

biologija i taksonomija triju vrsta endemskih riba donje neretve

podvrsta riba, vezanih za dva velika riječna sliva, jadranski i dunavski. ... istražene su strugač (Squalius svallize), peškelj (Scardinius plotizza) i imotska ... istraživanju rast je jako usporio nakon pete godine, pa je maksimalna dužina prema von.

ovim putem Osnovna Skola Lotridak sa sjedi5tem t Zagrebu. Donje ...

3 srp 2019 ... Donje Svetice 127, OIB: 564g4i2g657, (dalle u tekstu: Osnovna Skola Lotr5dak i/ili Stota; objavljuje informativni poziv pruZateljima usluga ...

11 | Detalj izvedbe izbočenog djela s donje strane (npr. ravni krov)

11 | Detalj izvedbe izbočenog djela s donje strane (npr. ravni krov). 1 ljepilo za lijepljenje. 2 izolacijske ploče. 3 ljepilo s armaturom. 4 Završno dekorativni sloj sa ...

Ogulin – Dalibor Domitrović - SDP

DALIBOR DOMITROVIĆ. KANDIDAT ZA: GRADONAČELNIKA GRADA OGULINA. Naziv političke stranke/dviju ili više političkih stranaka predlagatelja ...

Na temelju članka 13 - ŠRD Ogulin

Peĉat ŠRD „OGULIN“ je okruglog oblika promjera 25 mm, uz unutarnji rub peĉata je ... ogranak 6. kojeg ĉine naselja GRAD, PROCE, LOMOST, PEŠĆENICA,.

Pčelarsko Društvo Ogulin

732,00. OGLAS RADIO OGULIN I MREŢNICA. 745,00. POGREBNI VIJENAC. 250,00. „INFO-LAB“ ADAPTER ZA KAOMPJUTER. 270,00. PRIJEVOZ ZA ZAGREB.

Letak 01 2017.cdr - SKG Ogulin

Metis d.d.. ETARE. METIS d.d.. Za metalni otpad, akumulatore, stare automobile. Žegar II/2, 47 300 Ogulin. Tel: 047/ 522-701. Fax: 047/531-018 [email protected]

Dragutin Tadijanovi} i Ogulin

tamo nalazi autobusni kolodvor. Na`alost ja boljega mjesta ne znam u Ogulinu i mo`ete mi vjerovati kad sam se za to mjesto odlu~io da sam to u~inio u interesi ...

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. OGULIN, I.G. Kovačića 14 Na ...

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin na području aglomeracije Grada Ogulina pruža vodne usluge javne odvodnje sa uslugom pročišćavanja otpadnih voda u III ...

OPĆINA OGULIN U DOMOVINSKOM RATU

Zagorje Modruško s 427 stanovnika (416 Hrvata i 1 Srbin), Gornje Zagorje s 415 stanovnika. (391 Hrvat i 5 ... sprovod, ako nije želio završiti na crnoj listi ubojica.87 Borislav Dokmanović posvjedočio je ... 97 Željka Pulez, Ratna kronika 1991. ... Serbia) – Judgement of 3 February 2015, International Court of Justice, 3. 2.

Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin

Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. BROJ: 01-01/264-2012. Ogulin, 9. veljače 2012. OBAVIJEST O TESTIRANJU.

povijest teniskog kluba ogulin - SZGO

i Sava Korica, pioniri (do 12 godina) Nenad Bujanović i Mario Pavić, pionirke (do 14 godina) Gordana. Vukobratović, Nevenka Biga, Rada Ivković, Snježana ...

zajedno u kristu - Župa sv. Križa Ogulin

sto osvojila je OŠ Slunj s vjeroučiteljicom Andrejom ... Katehetski ured Gospićko-senj- ... Dražen Kotić iz Slunja posjetio je ovaj župni ured i u ugodnom raz-.

općina ogulin u domovinskom ratu - darhiv

su novine iz vremena Domovinskog rata. Pomoću njih ... 92 (Karlovac: Karlovački tjednik, 1992), 8. ... U zbjeg je ponio matične knjige krštenih i vjenčanih,.

vrata vjere - Župa sv. Križa Ogulin

8 pro 2011 ... Božanskog milosrđa, u našoj je župi bila Prva sveta pričest za jedanaestero ... uz prekrasne božićne pjesme, narodne nošnje te tamburicu i ...

Obrtnička i tehnička škola Ogulin II.a elektrotehničar

Darko Grundler, Sanda Šutalo šk. 2175. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 2: udžbenik i zbirka zadataka s multimedijskim sadržajem za 2. razred srednjih.