Elementi fantastike u hrvatskoj kratkoj prozi 19 ... - FFOS-repozitorij

prvim pripovijetkama Rikarda Fliedera Jorgovanića takvi motivi u hrvatskoj književnosti pojavljuju. Motivi će biti analizirani na temelju nekoliko pripovijetki ranije ...

Elementi fantastike u hrvatskoj kratkoj prozi 19 ... - FFOS-repozitorij - Srodni dokumenti

Elementi fantastike u hrvatskoj kratkoj prozi 19 ... - FFOS-repozitorij

prvim pripovijetkama Rikarda Fliedera Jorgovanića takvi motivi u hrvatskoj književnosti pojavljuju. Motivi će biti analizirani na temelju nekoliko pripovijetki ranije ...

Varijacije ljubavi u kratkoj prozi K. Š. Gjalskog - FFOS-repozitorij

15 lip 2016 ... Gjalskog, razrađuju određene pripovijetke kako bi se prikazali različiti oblici ljubavi koje Ksaver. Šandor Gjalski prikazuje u svakoj pripovijetki.

Elementi fantastike i gotike u kratkim pričama ... - FFOS-repozitorij

strave i užasa“ koje pripadaju žanru čudnoga fantastične književnosti. ... U analizi kratkih priča Pad kuće Usher, William Wilson i Ligeja opisuje se glavna.

Elementi naturalizma u hrvatskoj prozi na ... - Repozitorij UNIZD

1 lis 2018 ... realizma. Potreba u hrvatskoj književnosti za naturalizmom pojavila se kao posljedica nedostatka pravoga realizma, odnosno realizma koji nije ...

Figurativnost u prozi Luke Bekavca - FFOS-repozitorij

21 kol 2017 ... posebno naglasak stavlja na intepunkciju, a jedinica stilskoga pojačanja je „grafostilem“. (Pranjić, 1983: 257). Marina Katnić-Bakaršić uz ...

Metafora u Krležinoj ratnoj prozi i suvremenoj ... - FFOS-repozitorij

domobrana, Baraka Pet Be, Domobran Jambrek, Smrt Franje Kadavera te Hrvatska rapsodija te ... Uza svu sloţenost i raznovrsnost, njegovo je djelo ... cijelo besmisleno društvo i njegove dijelove – od sitnih domobrana, koji su najniţi njegov.

Različitost fantastičnog u lirici, drami i prozi ... - FFOS-repozitorij

Vjekoslav Kaleb u siromašnu obitelj šalje psa2, na prvo čitanje ništa nije fantastično, ali u ponašanju ... Taj neočekivani gost za ... 2 Gost, Vjekoslav Kaleb ...

društveni ideologemi u hrvatskoj distopijskoj prozi - Repozitorij UNIZD

23 sij 2018 ... Dosadašnje spoznaje i istraživanja distopijskog žanra u Hrvatskoj ... 43. 2. HRVATSKA ... U: HUSSE Papers 2003 (Literature and Culture): ...

Elementi fantastike u Carrollovoj Alisi u Zemlji Čudesa

Alisa u Zemlji Čudesa pripadnost žanru fantastičnoga potvrđuje na brojnim razinama, a nadnaravne pustolovine, nestvarni događaji i likovi samo su neke od ...

Elementi svakodnevnog diskurza u romanima ... - FFOS-repozitorij

roman karaktera, roman prostora, roman vremena, roman vremena i prostora, monološko- asocijativni roman, roman iskaza te novi roman – antiroman.

Elementi vampirske pripovijesti u književnosti ... - FFOS-repozitorij

dijela o vampirskom mitu u književnosti, definira se pripovijest o vampirima. ... Ključne riječi: vampir, vampirski mit, vampirska pripovijest, Jure Grando, predaja ...

Elementi autobiografskog diskursa u Zlatnim ... - FFOS-repozitorij

Jagoda Truhelka prva je, trilogijom Zlatni danci, u hrvatsku djeĉju knjiţevnost uvela autobiografski diskurs i temu crtanja doţivljaja iz vlastitoga djetinjstva.

Molitveni i drugi nabožni elementi u Fabrijevu ... - FFOS-repozitorij

života, Berenikina kosa i Triemeron pokazuju da se Fabrio u maniri novopovijesnoga romana radije zanima za „individualne ljudske egzistencije koje tragičnost ...

Groteskni elementi u drami Kraljevo Miroslava ... - FFOS-repozitorij

drugome razdoblju, a drame Gospoda Glembajevi, U agoniji, Leda, koje govore o patricijskoj obitelji Glembaj, pripadaju trećem dramskom razdoblju. Četvrto ...

Društveno-kulturni elementi u prozama Josipa ... - FFOS-repozitorij

se figuri kao atributi mogli pripisati fizički privlačan, slatkorječiv, siromašan, nepošten, bezobziran, dvoličan, licemjeran i brojni drugi. Razvidno je, dakle, da ...

Elementi gotičkog žanra u hrvatskoj fantastičnoj ... - Repozitorij UNIZD

25 ruj 2017 ... Mišića Ksavera Šandora Gjalskog, Misao na vječnost Janka ... doktora Mišića of Ksaver Šandor Gjalski, Misao na vječnost of Janko ... content/uploads/2012/05/engl403-1.3.1-A-Glossary-of-Literary-Gothic-Terms.pdf (2017-09-.

Elementi poetizacije u prozi južnoslavenskih književnosti

Romani Seobe Miloša Crnjanskoga, Na Drini ćuprija Ive Andrića i Kurlani Mirka. Božića su romani u kojima možemo prepoznati ili čak osjetiti poetične, odnosno.

judita u hrvatskoj književnosti - FFOS-repozitorij

posebnim osvrtom na ep Judita Marka Marulića te dramske obrade Judite, ... http://biblija.ks.hr/knjiga.aspx?g=18 (posljednji put posjećeno 18. siječnja 2019.).

Kultura bestselera u suvremenoj Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

1 ruj 2017 ... svijetu knjiga, a u odnosu na knjižare nudi goleme prednosti: praktičnost i jednostavnost ... izlaže listu od 10 naslova u kategoriji Najčitanije.

Motiv bijega u hrvatskoj moderni - FFOS-repozitorij

Kritičari se slažu u tome da je Bijeg izrazit primjer romana lika. U središtu ... Kod strica Tome u Kraljevici Đuro se zaljubio u Zoru, koja je ondje ljetovala. Nakon.

Ljubavno pjesništvo u hrvatskoj moderni - FFOS-repozitorij

U radu će se analizirati ljubavne pjesme nastale u razdoblju moderne u hrvatskoj ... Ključne riječi: ljubavno pjesništvo, moderna, stil, Vladimir Vidrić, Antun ...

Teritorijalne promjene u Hrvatskoj od 1941. do ... - FFOS-repozitorij

Trst i Tršćanska kriza. S obzirom da je jugoslavenska vojska ušla u Trst prije savezniĉke, Tito i Jugoslavija htijeli su promjene granica prema onome što je u ratu ...

Secesija i Moderna u hrvatskoj književnosti ... - FFOS-repozitorij

Vojnovićev verizam i Gjalskijev artizam. U ovom ćemo poglavlju, na isti način kao u prethodnom, usporedno analizirati dramski i epski, kraći prozni predložak.

Pojava i razvoj muzeja u Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

Italija u 16. stoljeću već koristi latinsku riječ Musaeum, ali i talijanizirani oblik museo, za. 1 Vujić, Žarka: Izvori muzeja u Hrvatskoj. Zagreb: Art magazin Kontura, ...

(Ne)uslišana ljubav u hrvatskoj pastorali - FFOS-repozitorij

RENESANSA I PASTORALA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI . ... Cilj je završnog rada opisati tijek ljubavnih intriga u hrvatskoj pastorali kroz djelo Marina.

Petzoldovi modeli fantazmatskoga u hrvatskoj ... - FFOS-repozitorij

17. 7.1.3. Vjekoslav Kaleb, Gost (1940.) . ... Ignorirajući povijesnu stvarnost Drugog svjetskog rata Vjekoslav Kaleb stvara novele na pragu socrealizma s ...

Gundulićeva Dubravka u hrvatskoj znanosti o ... - FFOS-repozitorij

Ivan Gundulić umro je 1638. godine u Dubrovniku (Vodnik, 1913: 255). Gundulić je bio glavni pjesnik dubrovačkog kazališnog repertoara. U Dubrovniku su se, ...

Usporedba kurikuluma povijesti u Hrvatskoj i ... - FFOS-repozitorij

NOK, u američkom kurikulumu, koji se stvara u školskim okruzima, možemo pronaći ... zove Nacionalni obrazovni kurikulum, te su istaknute sastavnice, ciljevi i ...

Književne nagrade u Republici Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

ALOJZ MAJETIĆ. M 1996. DANIEL NAČINOVIĆ. M 1997. MELITA RUNDEK. Ž. 1999. SANJA PILIĆ. Ž. 1999. IVONA ŠAJATOVIĆ. Ž. 2000. BRANKA KALAUZ. Ž.

Glagolska vremena u Veberovoj Slovnici Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

U suvremenom se jeziku glagoli po predmetu radnje dijele u tri skupine, a to su: prijelazni, neprijelazni i povratni glagole. „Glagoli koji mogu imati uza se ...

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.-1995. - FFOS-repozitorij

Donošenje Statuta SAO Krajine . ... Djelovanje srpskog stanovništva u SAO Krajini . ... Republika Srpska Krajina i Republika Srpska .

E-knjiga u Hrvatskoj - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

25 kol 2016 ... E-knjiga u Hrvatskoj: primjer VIP knjižare i Planeta 9 ... Osijek, 2016. ... URL: http://mozaik-knjiga.hr/knjige/a-pogledaj-me-sad/ (2016-08-17).

Odjek Carverovih kratkih priča u hrvatskoj ... - FFOS-repozitorij

hrvatskih carverovaca, kojoj pripadaju: Miljenko Jergović, Ante Tomić, Robert Perišić i ... potom 2004. knjigu feljtona Klasa optimist, a 2005. roman Ljubav, struja.

Logorski sustav u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

kompleks logora predstavlja najveći koncentracijski logor na području NDH. ... Tako Goldstein navodi da je logor „Danica“ bio „prvi veći i sabirni i radni logor“,.

glagoljica u hrvatskoj - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

prihvatili Ćirilovo pismo, glagoljicu, specifično je modificirali (u uglatu, granatu ... Glagoljica je kroz prvih pet stoljeća najprisutnija; iako je i latinica i te kako ...

Lirski stil melankolije u hrvatskoj Moderni - FFOS-repozitorij

neke temeljne odrednice unutar strukture moderne lirike u čemu će nam pomoći ... najtrajnijih obilježja nekog lirskog teksta s obzirom na to da je ona referent ...

Povijesni aspekti i tehnike knjigoveštva u Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

Svaka knjiga na svoj način doprinosi bogatstvu kulturne baštine i svaka od njih ... novinskim kioscima, na željezničkim postajama te drugim mjestima gdje je bila velika cirkulacija ... S dolaskom 20. stoljeća dolaze i nove promjene u svijetu knjige. ... Prije izuma tiska, dok su se knjige još ručno pisale i prepisivale, uvezivanje.

Razvoj ženskog lika u hrvatskoj proznoj ... - FFOS-repozitorij

Lucija iz romana Posljednji Stipančići. Lucijina sudbina i bunt protiv društvene nepravde posljednji je korak prema samosvjesnoj ženi. ... (Novak, 2008: 44), a kao žena vezana je uz privatnu sferu. Zbog te izoliranosti i ... Novak, Vjenceslav.

Benediktinci u Hrvatskoj u razdoblju srednjeg vijeka - FFOS-repozitorij

osnivača Benedikta i geslom moli i radi benediktinci su obilježili vjerski, kulturni i društveni život, ističući se na ... Kralj Zvonimir držao je samostan Sv. Grgura u Vrani i obnovio Krešimirovu slobodu Sv. Mariji u ... Slika 9: Medaljon sv. Benedikta.

Vila u hrvatskoj renesansnoj pastorali - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Držićevim pastoralama – Tirena, Pripovijes kako se Venere božica užeže u ljubav lijepoga. Adona u komediju stavljena i Grižula – analiziraju se likovi vila s ...

Pravopisni priručnici u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

Cipra - Klaićev Hrvatskim korijenski pravopis2. Usporedit će se ... a to je zapravo pravopisni rječnik za sve one riječi koje bi slučajno bile nerazumljive. Važno.

E-knjiga u Hrvatskoj: primjer VIP knjižare i Planeta 9 - FFOS-repozitorij

25 kol 2016 ... Filozofski fakultet Osijek ... godine predstavio novu uslugu e-knjižare, kao i uslugu audio knjige.6 Samo mjesec dana kasnije, isto nudi ...

Jezični purizam u Banovini Hrvatskoj - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

... jezične čistoće. Naposljetku će se utvrditi i njihova aktualnost danas. Ključne riječi: Banovina Hrvatska, jezični purizam, hrvatski jezik, srpski jezik, razlike ...

O hrvatskoj pokladnoj lirici - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

prostorima prvu hrvatsku maskeratu, Gizdave mladosti i vi svi ostali, napisao je Džore Držić. ... jednoj vrsti pokladne pjesme koja je monološki strukturirana.

Ima lI DržIća u suvremenoj hrvatskoj prozI?

i Baretića), otočke proze slobodan novak. njegov otok rab locus je za priče iz ... trećić tako postaje otvorenim za prikazavanje opasnih sukoba ljudi nahvao i naz-.

Destrukcija pripovjedne linearnosti u suvremenoj hrvatskoj prozi

Hrvatski suvremeni romani destruirane pripovjedne linearnosti . ... suvremenoga romana, u radu se ponajprije donosi povijesni presjek suvremene ... urbani roman, ljubavni roman, (kvazi)autobiografski roman, „ženski” roman, dokumentarni ... Postoje, naime, pojedini istorijski trenuci kad se umetničko razume kao ne-.

J. Pogacnik, Domovinski rat u hrvatskoj prozi, 2012. - Aquilonis

mjesecima, Kratki izlet, osim što posve mijenja vizuru iz koje je Domovinski rat do tada bio motren, zanimljiv je, ne samo običnim čitateljima nego i onima koji se ...

diskurs svjedočenja u hrvatskoj prozi devedesetih godina ... - darhiv

Siniša Glavašević, Priče iz Vukovara, (1992.),. Nedjeljko Fabrio ... „Priĉe iz Vukovara“ Siniše Glavaševića reprezentiraju zbilju grada u nestanku, u trenucima ...

KULINARSKI ELEMENTI U HRVATSKOJ I RUSKOJ FRAZEOLOGIJI

jeljenja hrane kao znaka zajedništva i ima značenje 'živjeti s kim', dok se fra-. 5. G – oznaka za ... jabuka), jagoda (grlom u jagode [srljati i sl.]), limun (čekati ...

elementi slavenske mitologije u suvremenoj hrvatskoj dječjoj ...

tekstu. Šestinski kišobran Nade Iveljić obiluje motivima iz usmene predaje, a slavensku ... Tipografija d.d.. • Online list za vanjsku politiku i ekonomiju na adresi.

ODLETIMO U SVIJET FANTASTIKE - O

dvanaesto-godišnjeg šegrta u kući osrednjeg čarobnjaka. ... Thompson, Emma: Dadilja. McPhee i veliki prasak ... obitelji Green u velikoj nevolji. * Neizostavni ...

Elementi emocionalnog dizajna u mobilnim ... - Repozitorij UNIZD

12 ruj 2018 ... pozitivno korisničko iskustvo.7 Dizajn istovremeno može privući i odbiti ... Na primjer ako korisnik imam pozitivna sjećanja na visceralnu razinu, a negativna ... koriste u fitness-u, kao što je paleo, veganska, LCHF itd. 3.8.5.

elementi kriptografije u nastavi - FOOZOS Repozitorij - Fakultet za ...

više šifrirnih abeceda koje bi se izmjenjivale unutar jedne poruke i tako zbunjivale potencijalne ... Posebno je bila poznata japanska inačica koju su. Amerikanci ...

fantastični elementi u romanu majstor i margarita - Repozitorij ...

U ovom će se radu problematizirati fantastični elementi u romanu Majstor i Margarita. Taj je roman napisao ruski pisac Mihail Afanasevič Bulgakov tridesetih ...

elementi za upravljanje radom rashladnih uređaja - Repozitorij ...

29 lip 2019 ... Preddiplomski sveučilišni studij BRODOSTROJARSTVO. Ur. broj: Dubrovnik, 29. ožujka 2019. Kolegij: BRODSKI RASHLADNI UREĐAJI.

Elementi sigurnosti u lovovima - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

načinu izdavanja lovačke iskaznice, dopuštenju za lov i evidenciji o obavljenom lovu ( NN 70/2010) ... sredstvo (vabilica) koje oponaša glasanje divljači, te se tako divljač nastoji primamiti. Vabilice ... srnjaka, lisica i šojki kreštalica. Također lov ...

apstraktni elementi u kreiranju odjevnih predmeta - Repozitorij ...

neoplasticizam, apstraktni ekspresionizam, op art. ... Piet Mondrian i Theo van Doesburg osnivaju neoplasticizam (De Stijl), a umjetnosti Kandinskog pridružuje ...

Enciklopedija naučne fantastike - Heliks

Aldair u Albionu (Aldair in Albion), 1976. 7. Aldair, meštar brodova (Aldair, Master of the ... Gordi neprijatelj (The Proud Enemy), 1975. 3. Risa Kerguelen (Rissa ...

teški elementi u tlima i vinima hrvatskog zagorja - Repozitorij ...

Sibili Borojević Šoštarić na cjelokupnoj pomoći tijekom izrade diplomskog ... On area that is around 100 km2, in Croatian Zagorje, sampels of graund and white ...

osnovni elementi tehnike škole hokeja na travi - Repozitorij ...

Odnosno, opis osnovnih elementa tehnike, izbor metodskih postupaka, vježbi ... “Učiteljska škola“ Osijek, ŠHK “Pedagoška škola“ Osijek, ŠHK “Metalni centar“.