PRIPOVIJETKE RIKARDA JORGOVANIĆA Prilog poetici ... - Srce

je posljednju pripovijetku štampao godinu dana prije Šenoine smrti,. 1880, kad i Ivo ... ljuje prvu pripovijest, Šenoa napisao tek četiri pripovijetke, i to one.

PRIPOVIJETKE RIKARDA JORGOVANIĆA Prilog poetici ... - Srce - Srodni dokumenti

PRIPOVIJETKE RIKARDA JORGOVANIĆA Prilog poetici ... - Srce

je posljednju pripovijetku štampao godinu dana prije Šenoine smrti,. 1880, kad i Ivo ... ljuje prvu pripovijest, Šenoa napisao tek četiri pripovijetke, i to one.

gotički motivi u pripovijetkama rikarda fliedera jorgovanića

Edgar Allan Poe, Crni mačak i druge priče, Tiskarna Ljubljana d. d., Ljubljana, 2007., str. 19. 10. Rikard Jorgovanić, Izabrana djela, prir. Miroslav Šicel, Matica ...

Prilog proučavanju antisemitizma i protužidovske propagande ... - Srce

pripadnost je interpretirana na sljedeći način: “…najbolja arijska rasa je nordijska rasa; slijedi 'westfalijska' rasa – ona kojoj su pripadali Hindenburg i Bismarck,.

Prilog hrvatskoj kriminalisti koj bibliografiji (III. dio): Priru nik ... - Srce

Neka zapazanja o prometu i prometnoj sigurnosti na auto-putu Zagreb. - Karlovac ... Provale u stanove i stambene kuce - pokusaj gledanja s druge strane. 39(5) ...

Prilog poznavanju komparativne anatomije cirkulacijskog ... - Srce

rijska krv iz pluća dospijeva u lijevu pretklijetku. To je plućni ili mali optok (lat. cor – pulmones – cor) čija je funkcija oksigenacija krvi i doprema takve krvi u srce.

Kulturalni studiji i njihov prilog razumijevanju fenomena ... - Srce

27 ožu 2009 ... Ključne riječi: muzeji, kulturalni studiji, kultura, selektivna tradicija, struktura osjećaja, identitet, suvremeno društvo. Uvod. Tijekom posljednje ...

prilog istraživanju problema bleiburga i križnih putova - Srce

Bleiburg i križni putovi Hrvata (ratnih zarobljenika HOS-a i civila) 1945. još uvijek ... Karta 1. Zemljovid završnih operacija partizanske Jugoslavenske armije u ... Križni put hrvatskoga naroda, Vjesnik u 33 nastavka od 11/12. lipnja do 21. srpnja ...

Maja Opašić Prilog analizi kategorije vremena i prostora u ... - Srce

Frazeme koji imaju prostorno značenje moglo bi se svrstati u tri značenjske podskupine: ... značenja: '24 sata' i 'vrijeme od izlaska do zalaska Sunca'. Navedeni ...

Odabrane pripovijetke

Antun Gustav Matoš: Odabrane pripovijetke. 24. CAMAO*. Izišavši iz bolnice, komponova nekakom svircu couplet protiv predsjednika republike, koji za nedjelju ...

hrvatske narodne pripovijetke - Hrčak

HRVATSKE NARODNE PRIPOVIJETKE –. BUNJEVAČKE. (NARODNO ... Novo vrijeme donosi novu bajku, jer čovjek bez bajke ne može živjeti … ( B. Vujkov).

Patrijarhat, rod i pripovijetke Dinka Šimunovića

U radu se razmatraju tri pripovijetke Dinka Šimunovića – Muljika, Alkar, Duga, ... Ključne riječi: patrijarhat, rod, spol, ideologija, moć, Dinko Šimunović. 1. Uvod.

Vuk Karadzic - Srpske narodne pripovijetke - Bec 1853.

Наше народне приче или приповијетке готово се могу раздијелити на мушке и на женске, као и пјесме. Женске су приповијетке оне у којима.

Varaždinske usmene pripovijetke u Valjavčevoj zbirci

sažeto predstaviti početke hrvatske kajkavske usmene književnosti i značaj ... kako se tu nalazi i prvi zapis narodne bajke na hrvatskom jeziku (Bošković-.

POGLED NA STILSKE FIGURE PRIPOVIJETKE MRAK NA ... - OAJI

3 svi 2015 ... svijetlim stazama Ivana Gorana Kovačića, pisca koji kroz lirske opise ... Jezik književnoga djela obogaćuje standardni jezik na dva načina:.

Josip i Potifarova Êena kao kockica u mozaiku pripovijetke Ceste ...

Josip i Potifarova Êena kao kockica u mozaiku ... Êena, kad je ona ve bila stara gospo a, a Josip prvi ... bunar i pronaπli egipatski trgovci, Jusufa prodaju na.

Prijevod i translatološka analiza pripovijetke Jiříja Hájíčeka Koně se ...

mi debrecinke, dvadeset deka.“ Vraćala sam se s bocom mineralne, putem do auta malo sam otpila, a kad sam sjela pokraj tate, suze su me opet škakljale po ...

Povijesna kontekstualizacija pripovijetke Vladimira Nazora Crveni tank

Vladimir Nazor kroz alegorije je uočio niz tendencija u suvremenom društvu, a ... pripovijetke Crveni tank koja nije uočena kao originalno djelo koje predstav-.

interpretacija, prijevod i analiza prijevoda pripovijetke olívia, možno ...

Slično se može reći i za studiranje koje danas, u pravilu, traje pet godina. To nikako nije ... Naslov diplomskog rada je Interpretacija, prijevod i analiza prijevoda pripovijetke. „Olívia ... uvjerena u to, nepoznate crte, nepoznati glas. Ponovno se ...

Prijevod i translatološka analiza pripovijetke Jiříja Hájíčeka ... - darhiv

mi debrecinke, dvadeset deka.“ Vraćala sam se s bocom mineralne, putem do auta malo sam otpila, a kad sam sjela pokraj tate, suze su me opet škakljale po ...

Odluka o dobrom poslovanju Udruge Srce Split - Udruga Srce

Na sjednici Upravnog odbora Udruge osoba sa cerebralnom paralizom Srce Split (u nastavku Udruga), dana 27. 3. 2018.god. donesena je slijedeća: ODLUKA.

Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce vršitelj ... - Ljekarne Srce

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja te s ostalom traženom dokumentacijom podnose se ravnatelju Ljekarni srce, Osijek, Lorenza Jägera 24, ...

prilog

3 ruj 2018 ... Posjedovnica. PRVI ODJELJAK. Površina. Rbr. Oznaka zemljišta. Primjedba. Broj zemljišta. (kat. čestice). 54 ZGR jutro čhv 1 m2. ZIDINA.

Prilog 3

SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE TURISTIMA, TURISTIČKE APARTMANE, TURISTIČKE APARTMANSKE BLOKOVE I ... kuhinja i odvojene spavaće sobe (1 ili više.

PDF Prilog 3

REFERENT – ZRENJANIN. NEODREĐENO VREME. 434 17202173 DRLJAČA ZORICA ... 695 17205149 ĆELAP BORA. FUNKCIJA UPRAVLJANJE. MREŽOM.

PRILOG I.pdf

Vrste poduzeća koje se uzimaju u obzir pri izračunu broja osoblja i financijskih iznosa. 1. „Neovisno poduzeće” je svako poduzeće koje nije razvrstano pod ...

Prilog 4.

19 stu 2015 ... Šibenik. Velimira Škorpika 23. MBS 100002799. OIB 35920050985 ... Javni bilježnik Zdenko Frid pod posl. br. OV-7305/13 upisano je pravo ...

Prilog 2

ŽRNOVO. 2430. 2002/2. ORANICA. 6. ŽRNOVO. 1619. 2579. PAŠNJAK. 349. ŽRNOVO. 1373. 3167/1. ORANICA. 856. ŽRNOVO. 1616. 3847. PAŠNJAK. 349.

PRILOG 1

... poljska djetelina (Trifolium campestre), brdska djetelina. (Trifolium montanum), crvena djetelina (Trifolium pratense), alpska djetelina (Trifolium alpestre), žuti.

Prilog 6. - HAZU-a

Dimenzije i izvođenje sustava zaštite od munje trebaju ispuniti slijedeće uvjete: ... Lamelirane grede mogu biti konstantnih ili promjenjivih visina, savijene.

7.) Prilog - EFOS

ZAGREBAČKA BANKA – POMORSKA BANKA D.D. SPLIT. ADRIA BANKA D.D. RIJEKA ... KRAPINSKO-ZAGORSKA BANKA D.D. KRAPINA. 1995. →4. ←1.

Prilog 2-Obrazac 2

OBRAZAC 2. PODACI NAKON ZAVRŠETKA AKTIVNOSTI zapošljavanje mladih**. Ispunjava osoba koja je bila dugotrajno nezaposlena kod ulaska u projekt.

Prilog-sve konačno

Ljekarna Prima Pharme. Dr. Franje Tuđmana. 021/721-015 ... OMIŠ. Četvrt Vrilo 6. 21310 OMIŠ. Direktor. MATKO KOVAČEVID. 021/755-111. 021/755-119.

Prilog-1 uz Obrazac PPI-1

Прилог-1 уз Образац ППИ-1. Место непокретности. (зона у којој се налази). 1. Пореска стопа. 0,. %. 2. Утврђена пореска основица (Бр. Ђ.9. за све ...

PRILOG BROJ 4

СОСТОЈБА НА ЗАЛОГОТ КАКО ШТО Е НАВЕДЕНО ВО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЛОГ. ПРИЛОГ БРОЈ 4. ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈБАТА НА ЗАЛОГОТ КАКО.

POVIJESNI PRILOG

Ikonoklazam je grčka riječ a označuje čisto bizan tinski pokret 8. i 9. stoljeća koji je ... skom carstvu pojavilo kipoborstvo ili ikonoklazam. Taj je pokret imao bogo.

Prilog-2 uz Obrazac PPI-1

Прилог-2 уз Образац ППИ-1 m². ¹. (зона). (корисна површина). (место). (катастарска општина). (назив улице). (спрат). (бр. листа непок.)². Дан од којег се ...

prilog i - Ellabo

Opći uvjeti prodaje primjenjuju se na sve odnose Ellabo d.o.o. Zagreb, Kamenarka 24 (u daljnjem tekstu Ellabo) kao isporučitelja robe i/ili pružatelja usluga i ...

OBVEZNI PRILOG - OBRAZLOŽENJE

su najznačajniji Badija, Majsan i Vrnik, a pripadaju Gradu Korčuli. Od svih otočića i grebena arhipelaga samo otočić Knežić pripada Općini Lumbarda. Korčula ...

Tablica 5 Prilog 5.1.: Konstrukcije

By: Baloevic, Goran; Radnic, Jure; Grgic, Nikola; et al. COMPOSITES PART ... Marović, Pavao; Galić, Mirela; Putnik, Gabrijela; Ljubas, Martin. Deflection ...

TARIFNI STAVOVI Prilog 1.

20 velj 2018 ... početnik, geobušač, strojar lakšeg građevinskog stroja, vozač traktora, monter metalnih konstrukcija, tehnički crtač, laborant, administrator ...

Prilog 4. - Porezna uprava

Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom. 01. Primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu ...

Prilog 3. Troškovnik - POU KNIN

OPIS PREDMETA NABAVE. Jedinica mjere. Količina. Jedinična cijena bez. PDV-a. Ukupna cijena ... (stepenice) visine cca 17,5 cm., te ulazna vrata nedovoljne širine. Ulazna vrata su ... vanjske vremenske utjecaje. Dimenzija rešetke.

CVH/HAK: Prilog 3 Postupnika rada

Popis važećih EU Direktiva/Uredbi za homologaciju vozila kao cjeline (postoji CoC ... Ukoliko nedostaju sigurnosna stakla, ili su oštećena ili ne udovoljavaju ...

Prilog br. 3, 2019.indd

Hrvatske (SPH) kojim se utvrđuje da se Kolektivni ugovor treba primjenjivati na ... pogodnosti zaštite zdravstvene i socijalne sigurnosti koje. Brodovlasnik ...

Prilog 4. - Zagreb Montaža

19 stu 2015 ... TICA d.o.o.. Šibenik. Velimira Škorpika 23. MBS 060021192. OIB 53953157233. Temeljni kapital iznosi 605.900,00 kn sastoji se od jednog ...

prilog školskom kalendaru - MON KS

2 ruj 2019 ... 8. 9. 2019. Svjetski dan pismenosti ... Međunarodni dan zaštite životinja. 5. 10. 2019. ... Dan pobjede nad fašizmom / Dan Evrope. 15. 5. 2020.

Autotrans d.o.o. Cres prilog 15-48 - HGK

AUTOTRANS d.o.o. RIJEKA. Prijevoznik ... Mjesta na kojima putnici ulaze i izlaze iz autobusa. Dozvola vrijedi za ... AUTOTRANS 2.0.0., CRES. 2. Prijevoznik.

Prilog 4. Dostavljeno pojašnjenje

13 kol 2018 ... From: Duška Maglica. To: PROGRING d.o.o. - Sinj ... U prilogu. Lijepi pozdrav,. Duška Maglica ... e-pošta: [email protected] www.hkig.hr.

14.6.2019. Prilog Prvasici_NL_1

14 lip 2019 ... Osnovna škola »Nikola Tesla« Rijeka. 34. Osnovna škola »Eugen Kumičić« Rijeka. 35. Osnovna škola – Scuola elementare Belvedere. 36.

Prilog 1 - Tehnologija hrane

Brašno od rogova. Za krzno: maksimalna koncentracija u mg/kg suve materije hroma (VI): 0. Koštano brašno ili deželatonizirano koštano brašno. Riblje brašno.

prilog d - Narodne novine

Prozorska klupčica, pozicija prozora djelomično ispred vanjske ravnine masivnog dijela zida dr. debljina toplinske izolacije u skladu sa zadovoljenjem zahtjeva ...

Prilog F1 - Diverso Impex

polagao ispit radi stjecanja svjedodžbe o osposobljenosti ______ ... Prisupnik se upućuje na popravni ispit iz predmeta ______. Popravni ispit će se održati ...

RRiF prilog PNO 12 2017.

3 pro 2017 ... Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija . ... kioska. Udruga je obvezna na prodajnom štandu od- nosno prodajnoj ... U pripremi za tisak je veliki RRiF-ov računovodstveni priručnik, ažuriran i usklađen sa zadnjim.

prilog 15. - Narodne novine

2 lis 2015 ... B) KOEFICIJENTI ZA OBRAČUN KORISNIH VRIJEDNOSTI. POVRŠINA – POSLOVNI PROSTORI. Spremišta poslovnih prostora obračunavaju ...

Prilog I Natjecajna dokumentacija

Obrazac Evidencije o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda za 2017. godinu. NAPOMENA: Nositelji projekta koji po osnovi djelatnosti poljoprivrede i ...

Prilog II. Projektni zadatak

Plan izvođenja radova (prema Zakonu o ZNR za gradilište). 3. Procjena rizika (za tvrtku). - može i u elektronskom obliku (CD ili slično). 4. Zapisnici o ispitivanju ...

Prilog 1. - Prekršajni nalog

Да ли се поводом истог прекршаја издаје другом лицу прекршајни налог: ДА / НЕ. Број налога: ... време ______ Прекршајни суд у ______. Забелешка ...

Prilog II - Ruralni razvoj

Putni nalozi te ispis udaljenosti „od – do“ s interaktivne karte HAK map. Pojašnjenje: Učitajte sve putne naloge za članove, zaposlenike i volontere LAG-a ...

Prilog I. Natječajna dokumentacija

popunjavanja, navedeni obrazac isprintajte, potpišite i ovjerite (OPG koji nema žig ... (Obrazac PO – SD), ovjerene od strane nadležne Porezne uprave. • Prijava ...

PRILOG III. PONUDBENI TROŠKOVNIK

JEDINIČNA CIJENA. PROIZVODA BEZ PDV- a**. 1. Biljno rafinirano ulje (suncokretovo/biljno), u PET ambalaži (l). 1,00. 2 Pšenično brašno tip 550 (kg). 2,00.