TIP 2 DIJABETES MELITUS U DJECE I ADOLESCENATA

ISPAD Clinical. Practice Consensus Guidelines 2014 Comendi- um. Pediatr Diabetes. 2014; 5 (20): 26-46. Slika 2. Naš ekstremno adipozan adolescent s.

TIP 2 DIJABETES MELITUS U DJECE I ADOLESCENATA - Srodni dokumenti

TIP 2 DIJABETES MELITUS U DJECE I ADOLESCENATA

ISPAD Clinical. Practice Consensus Guidelines 2014 Comendi- um. Pediatr Diabetes. 2014; 5 (20): 26-46. Slika 2. Naš ekstremno adipozan adolescent s.

mitohondrijski dijabetes i dijabetes melitus u sindromskim bolestima

Dijabetes melitus (DM) ili šećerna bolest obuhvaća skupinu metaboličkih bolesti karakteriziranih kroničnom hiper- glikemijom. Nastaje uslijed smanjenog.

2. Šećerna bolest - dijabetes melitus

1 ruj 2016 ... Takva šećerna bolest ima naziv dijabetes tipa I – ovisan o inzulinu ili juvenilni dijabetes. Drugi tip šećerne bolesti je dijabetes tipa II – neovisan ...

DIJABETES MELITUS, TRUDNOĆA I POROĐAJ ...

DM, postoje značajne razlike u patogenezi i periope- rativnoj pripremi. Trudnice tokom perioperativnog perioda zahtevaju kompleksan tretman , uključujući.

dijabetes melitus tip ii u bolnički liječenih psihijatrijskih bolesnika

neuroleptički sindrom i antikolinergičke nuspojave (suha usta, opstipacija, ... (antipsihotici, /posebno klozapin-Leponex ili olanzapin-Zyprexa, Olandix itd/;.

trudnoća i porođaj uz dijabetes melitus ovisan o ... - Repozitorij MEFST

... DIJABETES MELITUS. OVISAN O INZULINU U KBC SPLIT. Diplomski rad. Akademska godina 2015./2016. Mentor: prof. prim. dr. sc. Damir Roje. Split, srpanj ...

DEPRESIJA U DJECE I ADOLESCENATA

Ključne riječi: depresija, djeca, adolescenti. Osoba za razmjenu ... Ledić L, Šušac A, Ledić S, Babić R, Babić D. Depresija u djece i adolescenata. Zdravstveni ...

TIP 1 ŠEĆERNA BOLEST U DJECE I ADOLESCENATA

U djece i adolescenata dijagnozu tip 1 šećerne bolesti potrebno je postaviti što ... Doživotno liječenje inzulinom, zdravom i uravnoteženom prehranom, trajan nadzor glikemije uz tjelesnu aktivnost ... adolescentni dijabetes, za sve dobne sku-.

Depresija kod djece i adolescenata - Dr Med | Repozitorij ...

1. Sažetak. Depresija kod djece i adolescenata. Ivana Matković. Depresija je prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB-10) stanje kontinuiranog sniženog ...

Internalizirani poremećaji kod djece i adolescenata

Socijalna povučenost. Djeca koja su socijalno povučena ponašaju se pretežito mirno, osamljeno, mnogo maštaju, tiha su i nemaju puno prijatelja zbog osobne ...

sinkopa u djece i adolescenata - APEG

Vjerovatno vazovagalna sinkopa. D. A. D. A. Upućivanje kardiologu. EEG i dodatno neurološko ispitivanje. Vjerovatna ortostatska sinkopa. Vjerovatna histerična.

socijalna podrška i rezilijencija kod djece i adolescenata

24 svi 2015 ... Općenito, rezilijentnost se moţe shvatiti kao osobina odnosno atribut pojedinca koji ga ĉini manje podloţnim na negativne efekte stresa.

Liječenje varikokele u djece i adolescenata - Dr Med | Repozitorij ...

... godini 2017. / 2018. Page 4. ii. SADRŽAJ. 1. SAŽETAK .................................................................................................................................. iii. 2. SUMMARY .

Priručnik za liječenje djece i adolescenata s ... - UKC Ljubljana

Tablica 1: Simptomi i znakovi pogoršanja plućne bolesti ... Zoster Immunoglobulin (VZIG) samo ako još nisu preboljela vodene kozice. I trenutačno primaju ...

Smjernice za farmakoterapiju epilepsija u djece i adolescenata ...

U Hrvatskoj odobrenje za stavljanje AEL-a u promet daje Agencija za lijekove i ... B. Preporuke za antiepileptički lijek prvog izbora, drugog izbora/dodatnu terapiju epilepsija i epileptičkih ... jatrijskih neurologa u pojedinim razinama zbrinjava-.

Agresivnost kod djece i adolescenata / Aggression in Children and ...

Z. Kušević, M. Melša: Agresivnost kod djece i adolescenata. Soc. psihijat. Vol. 45 (2017) Br. 2, str. 105-116. 106. UVOD. Prema Svjetskoj zdravstvenoj ...

Internalizirani poremećaji kod djece i adolescenata - FFOS-repozitorij

Socijalna povučenost. Djeca koja su socijalno povučena ponašaju se pretežito mirno, osamljeno, mnogo maštaju, tiha su i nemaju puno prijatelja zbog osobne ...

Anksiozni poremećaji u djece i adolescenata / Anxiety disorders in ...

Najrjeđe se pojavljuju simptomi opsesivno-kompulzivnog poremećaja (u oko. 1,9 % djece) i panični poremećaji (0,7 %) (7). Generalizirani anksiozni poremećaj ...

procjena stupnja anksioznosti i depresije kod djece i adolescenata ...

Osijek. Mentor rada: izv. prof. prim. dr. sc. Katarina Dodig-Ćurković, dr.med. specijalist psihijatar i subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije. Rad ima 28 ...

Deformacije i bolesti kralježnice djece i adolescenata - FreeLists

Šalata 3, Zagreb. 26. travnja 2014. ... doc.dr.sc. Tomislav Đapić dr.sc. Ana Aljinović prof. dr.sc. Darko Antičević dr. Igor Šmigovec ... Kontakt e-mail: [email protected] ... 12:00 Tomislav Smoljanović, Ivan Bojanić, Damjan Dimnjaković.

agresivnost djece i adolescenata - Hrvatska proljetna pedijatrijska ...

AGRESIVNOST DJECE I ADOLESCENATA. IRENA ĐURETIĆ*. Suvremena istraživanja u psihijatriji su dokazala uski odnos između mentalnih po- remećaja koji ...

heterogenost kliničke slike depresije u djece i adolescenata

manifestacije depresije obzirom na dob djece i različite kliničke slike u djece i adolescenata. Deskriptori: DEPRESIJA, DJECA, ADOLESCENTI, KLINIČKA ...

Unos mlijeka i mliječnih proizvoda u djece i adolescenata s obzirom ...

Prosječni dnevni unos proteina mlijekom i mliječnim proizvodima podjednak je i u djece i u adolescenata (oko 30 g) (tablica. 2.). Djeca prosječno pokrivaju 110 ...

Insulin zavisni dijabetes tip 1 i dijabetes tip 2 - Accu-Chek

da se posavetujete sa nutricionistom), lekar može da vam prepiše tablete ili insulin. ... (kod dijabetesa tipa 2), ili uopšte ne proizvodi insulin (dijabetes tipa 1), što ...

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Diabetes Melitus 2.1.1 ... - Unimus

(PERKENI, 2015). Diabetes Mellitus (DM) adalah kumpulan gejala yang timbul pada ... lainnya (Price, 2005). Kadar glukosa darah ... glukosa, dengan membebaskan hidrogen peroksida yang banyaknya diukur secara tak langsung. ... peroksidase oksigen dari peroksid ini dialihkan ke acceptor tertentu menghasilkan suatu ...

PERIODONTITIS DAN DIABETES MELITUS ... - Jurnal UNEJ

dan DM, dimana salah satu manifetasi klinis di rongga mulut ... dependent diabetes mellitus (IDDM) atau DM ... aktivitas kolagen serta perubahan respon dan.

DIJABETES

SECER U KRVI. MIT: Dijabetes nije ... šećer u trudnoći, dijete rođeno s preko 4 kg); bez obzira na dob ... najmanje 30 minuta na dan (ili barem većinu dana u ...

Priručnika za dijabetes.pdf

odgovornosti za dijete sa šećernom bolesti. ... dijabetesa dijete sada proizvodi inzulin u jako malim količinama ... dijabetesom nije nikakva dijeta. To je zdrava i ...

Šta je dijabetes tip 1 - UKC Tuzla

Dijabetes tip 1 je naju estaliji oblik č dijabetesa koji se javlja u djece mla e od đ. 16 godina. Bolest nastaje zbog nemogu nosti guštera e da proizvede ć č inzulin.

Dijabetes u trudnoći

šenim nivoom šećera u krvi koji je prvi put ustanovljen u ... Kod povišenog nivoa sećera maj- ke dospeva sećer kroz ... Starost preko 30. ▫ Ponavljani pobačaji.

dijaBetes - (AQH) project

dijabetesa i hipertenzije. Pregled istraživanja. 2016 ... jedna porcija povrća = jedna šolja spanaća/salate ili pola šolje paradajza, šargarepa, luka itd.

stotine djece u hrvatsk su u konfliktnim raz - Poliklinika za zaštitu djece

2 sij 2018 ... kojima se roditelji prepucavaju i manipuliraju djecom, ima na svim ... com protiv drugog roditelja i to je vrlo nezdrava atmosfera za dijete.

Dijabetes-savetovanje u 5 koraka

Dijabetes: Šta je to i zašto nastaje. U dijabetesu tip 2, organizam proizvodi insulin, ali ne u dovoljnoj meri. ... lina, sa napredovanjem dijabetesa, ove tablete u.

DIJABETES, GOJAZNOST I ISHRANA

toka dijabetesa, prisustva drugih oboljenja, kao. i u skladu ... odraslih osoba, obolelih od dijabetesa kao i go- ... Grčka salata (paradajz, krastavac, paprika, luk).

Dijabetes – Smrtonosna Prevara

samo pomenete riječ “izlječenje”, sve su prilike da će se on naljutiti ili će ... dijabetesa (tip 1), izazvanog usljed poremećene proizvodnje insulina od strane.

DIJABETES I BOLESTI BUBREGA

Hronična bolest bubrega kod bolesnika s diabetes mellitusom (DM) može biti dijabetična ... Preporučeno je i uzimanje ulja proizvedenog od uljane repice. 5.3.

Dijabetes - Dom zdravlja Danilovgrad

Dijabetes. Autor i koordinator projekta: DR ALEKSANDAR ĐOGO subspecijalista ... ćaj može biti i prva manifestacija dijabetesa. ... Najbolji način je ublažavanje teškoća, a to se postiže što boljom regulacijom nivoa šećera u krvi. BOLEST.

Registar za dijabetes, RADNO2 - Batut

Табела 8. Стопе инциденције од типа 1 дијабетеса на 100.000 становника, ... како укупно, тако и по регионима, има изузетно велико значење. С друге ...

Dijabetes u ordinaciji obiteljske medicine

obiteljske medicine dijabetes tipa 2 otkriva slučajno. Jako se puno vre- mena izgubi u predijabetičkoj fazi, kada bi se zapravo trebali identifi- cirati bolesnici.

BOLESTI PRIDRUŽENE TIP 1 DIJABETES MELITUSU

(povišena ili snižena koncentracija TSH uz normalne ... manifestne hipotireoze (povišen TSH i sniženi hormoni štitnjače) ... TSH - tireotropni hormon. T4 - tiroksin.

DIJABETES I OKO UPUTE ZA BOLESNIKE NA OFTALMOLOGIJI

Oko je nakon zahvata crveno i osjetljivo. Zato mora biti zaštićeno tupferom nekoliko dana nakon zahvata. Isto tako, potrebno je koristiti kapljice da bi se oko ...

dijabetes, gojaznost i ishrana - Diabeta.net

Zimi možete koristiti i smrznuto voće, kao i kompote bez šećera. Koštunjavo voće ... Imajte na umu da razni slatkiši (keksevi, kolači, torte, čokolade, kremovi i sl.) ...

Profesionalni biciklizam i dijabetes - kardio.hr

stima kao što je biciklizam. Željelo se, također, pokazati ... Profesionalni biciklizam i dijabetes. Jedna od ... peloton nastoji spriječiti odvajanje skupine biciklista.

dijabetes 7.2011.indd - Poliklinika AGRAM

POLIKLINIKE SUNCE. Zagreb, Trnjanska cesta 108 ... Slavonski Brod, Petra SvaÀi a 1a, 035 415 202 ... masno e, alkohol i sl, dakle na sve ono πto nije dobro ni ...

Dijabetes u trudnoći - Dr Med | Repozitorij Medicinskog fakulteta ...

bolesti metabolizma „Vuk Vrhovac“, KB Merkur pod vodstvom. Ljubić i predan je na ... dijabetesa, GDM u prijašnjoj trudnoći, ranije rođeno dijete s kongenitalnim anomalijama ... kalorija) kako bi u kasnijoj fazi trudnoće moglo podmiriti nutritivne potrebe fetusa. veće osjetljivosti ... Trudnice koje miruju ne trebaju više od 1800.

parodontopatija kod pacijenata sa dijabetes mellitusom tipa 2 ...

5 UNIVERSITY OF NIŠ, FACULTY OF MEDICINE, PHD STUDENT, NIŠ, SERBIA. Sažetak. Uvod: Dijabetes (DM; diabetes mellitus) je jedan od najzastupljenijih.

inzulin i dijabetes insulin and diabetes ... - Repozitorij PMF-a

Dijabetes melitus, vjerojatno najpoznatiji endokrini poremećaj, je uzrokovan nedostatnom produkcijom inzulina u tijelu ili gubitkom odgovora na inzulin u ciljnim ...

Disertacija je izrađena u Zavodu za endokrinologiju i dijabetes ...

Gornja granica normalne vrijednosti titra GAD antitijela je 10 IU/ml, IA-2 antitijela. 15 IU/ml ... kontrolne skupine tipizacija HLA nije uĉinjena iz tehniĉkih razloga.

Vodič za dijabetes DIABETES MELLITUS E10 - E14 - Akaz

i inaktivna su, tako da dijabetes tip 2 se sve češće dijagnostikuje kod mladih ... nazalni sprej, inhalator i sublingvalne tablete) imaju uveliko sličnu efikasnost.

Dijabetes(šećerna bolest) - Volkshilfe Wien

aktivne terapije - dijabetes pod kontrolom („Therapie Aktiv – Diabetes im Griff“) od strane bečkih zdravstvenih ... „Forum za dijabetes“ („ Diabetes-Forum“).

Vodič dobre kliničke prakse za dijabetes

30 сеп 2002 ... Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma. Klinički centar ... Zeist-Netherlands: Medical Forum International, 2000. 6. Edge JA ...

Dijabetes(šećerna bolest) - MiMi Bestellportal

Dnevno je potrebno unijeti kroz hranu oko 30 g balastnih materija/tvari (15 g na. 1.000 kcal). ... glukoze preko bubrega (višak šećera u krvi izlučuje se preko ...

Pravilna ishrana adolescenata

Oko 25% adolescenata svoj dnevni energetski unos ostvaruje unoseći ove materije ... Posebno se tada javlja smanjen unos proteina, a nivo vitamina B, C, A i E ...

„Aktivna terapija - dijabetes pod kontrolom“ je pro ... - Therapie Aktiv

na ne primijeti promjene koje prijete njegovom vidu. Da bi se to što ... Bolesnik općenito ne primjeti kako se pogorša vid. ... Možete li primijetiti prazna mje- sta?

Nikša Galić GESTACIJSKI DIJABETES I OPTIMALNA PREHRANA ...

Gestacijski dijabetes pojavljuje se u 3-8% trudnoća, a rizični ... ali dijeta koju se preporučuje bi svakako trebala sadržavati što više sporoapsorbirajućih i.

Dijabetes i trudnoća - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever

Ključne riječi: dijabetes, trudnoća, gestacijski dijabetes, komplikacije, istraživanje ... Najbolje i najvažnije liječenje dijabetesa je dijetom, a također se dijeta može.

Zdravlje adolescenata digitalne generacije

karakteristika (težine), tlaka, pulsa i znojenja kod adolescenata generacije 2009 i 2013., postoje li razlike ... mjerenja. Prvo su mjerne vrijednosti krvnog tlaka i puls. Krvni tlak i puls mjere se pomoću ... mirovanju prije i nakon prikazivanja uznemirujuće internetskog sadržaja, digitalnim tlakomjerom (slika 2., prilog). Tablica 8: ...

Strategije suočavanja sa stresom kod adolescenata

Strategije suočavanja sa stresom kod adolescenata. Mladen Mavar. Psihijatrijska bolnica Ugljan. Psychiatric Hospital Ugljan udk: 159.942-053.6. Pregledni ...

OSEĆAJ PORODIČNE KOHERENTNOSTI KOD ADOLESCENATA

(Kosovo i Metohije i uža Srbija), uzrast (srednja i kasna adolescencija) i pol ... Psihologija adolescencije je deo razvojne psihologije, koja, kao psihološka.

SPORTSKO KLAĐENJE ADOLESCENATA: UČESTALOST ...

29 ruj 2012 ... Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Agencija za odgoj i obrazovanje. Hrvatska lutrija, d.o.o. ...