Kliničke karakteristike adolescenata s esencijalnom hipertenzijom

Značajan broj naših adolescenata s primarnom hipertenzijom je adipozan i ima pozitivnu obiteljsku anamnezu za hiper- tenziju. Prevencija hipertenzije trebala ...

Kliničke karakteristike adolescenata s esencijalnom hipertenzijom - Srodni dokumenti

Kliničke karakteristike adolescenata s esencijalnom hipertenzijom

Značajan broj naših adolescenata s primarnom hipertenzijom je adipozan i ima pozitivnu obiteljsku anamnezu za hiper- tenziju. Prevencija hipertenzije trebala ...

heterogenost kliničke slike depresije u djece i adolescenata

manifestacije depresije obzirom na dob djece i različite kliničke slike u djece i adolescenata. Deskriptori: DEPRESIJA, DJECA, ADOLESCENTI, KLINIČKA ...

Predominantni tipovi i kliničke karakteristike vestibularnih ...

Klinika za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata, KBC Split, ... od kroničnih bolesti kao što su astma, dijabetes, gastrointe- ... MB – Menierova bolest.

Kliničke, biokemijske i molekularne karakteristike bolesnika s ...

Kongenitalna adrenalna hiperplazija (KAH) je skupina nasljednih autosomno- recesivnih bolesti u kojih je poremećena sinteza kortizola u kori nadbubreţnih ...

kliničke i elektrofiziološke karakteristike retrobulbarnog neuritisa ...

Optički neuritis predstavlja inflamacionu leziju optičkog nerva koja može da dovede do delimičnog ili potpunog gubitka vida (1). inflamacija može da zahvati.

epidemiološke i kliničke karakteristike obolelih od ... - Index of

Zajedničke karakteristike spondiloartropatija su: odsustvo IgM RF faktora u krvi bolesnika, oligoartikularni artritis perifernih zglobova koji je češće asimetričan, ...

kliničke, patohistološke i biološke karakteristike udržene pojave ...

Teorija Rokitanskog :karcinom bronha i tuberkuloza pluća ... plućna tuberkuloza i karcinom bronha) ... aktivne tuberkulozne lezija (fibrokazeozna i milijarna.

KARAKTERISTIKE PAKETA Karakteristike paketa na Tele2 ... - evotv

Karakteristike paketa na Tele2 prodajnim mjestima. Karakteristike paketa na HP prodajnim mjestima. Duo usluga (evotv . Tele2 mobilni Internet) a).

DEPRESIJA U DJECE I ADOLESCENATA

Ključne riječi: depresija, djeca, adolescenti. Osoba za razmjenu ... Ledić L, Šušac A, Ledić S, Babić R, Babić D. Depresija u djece i adolescenata. Zdravstveni ...

Pravilna ishrana adolescenata

Oko 25% adolescenata svoj dnevni energetski unos ostvaruje unoseći ove materije ... Posebno se tada javlja smanjen unos proteina, a nivo vitamina B, C, A i E ...

Depresija kod djece i adolescenata - Dr Med | Repozitorij ...

1. Sažetak. Depresija kod djece i adolescenata. Ivana Matković. Depresija je prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB-10) stanje kontinuiranog sniženog ...

OSEĆAJ PORODIČNE KOHERENTNOSTI KOD ADOLESCENATA

(Kosovo i Metohije i uža Srbija), uzrast (srednja i kasna adolescencija) i pol ... Psihologija adolescencije je deo razvojne psihologije, koja, kao psihološka.

Strategije suočavanja sa stresom kod adolescenata

Strategije suočavanja sa stresom kod adolescenata. Mladen Mavar. Psihijatrijska bolnica Ugljan. Psychiatric Hospital Ugljan udk: 159.942-053.6. Pregledni ...

SPORTSKO KLAĐENJE ADOLESCENATA: UČESTALOST ...

29 ruj 2012 ... Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Agencija za odgoj i obrazovanje. Hrvatska lutrija, d.o.o. ...

Zdravlje adolescenata digitalne generacije

karakteristika (težine), tlaka, pulsa i znojenja kod adolescenata generacije 2009 i 2013., postoje li razlike ... mjerenja. Prvo su mjerne vrijednosti krvnog tlaka i puls. Krvni tlak i puls mjere se pomoću ... mirovanju prije i nakon prikazivanja uznemirujuće internetskog sadržaja, digitalnim tlakomjerom (slika 2., prilog). Tablica 8: ...

sinkopa u djece i adolescenata - APEG

Vjerovatno vazovagalna sinkopa. D. A. D. A. Upućivanje kardiologu. EEG i dodatno neurološko ispitivanje. Vjerovatna ortostatska sinkopa. Vjerovatna histerična.

Psihopatološke specifičnosti adolescenata sa samoozljeđujućim ...

Destruktivnost i autodestruktivnost mladih, Beograd: Žarko Albulj, 2010:29-37. 44. Kaslow NJ, et al. An empirical study of the psychodynamics of suicide. J Am.

TIP 1 ŠEĆERNA BOLEST U DJECE I ADOLESCENATA

U djece i adolescenata dijagnozu tip 1 šećerne bolesti potrebno je postaviti što ... Doživotno liječenje inzulinom, zdravom i uravnoteženom prehranom, trajan nadzor glikemije uz tjelesnu aktivnost ... adolescentni dijabetes, za sve dobne sku-.

Internalizirani poremećaji kod djece i adolescenata

Socijalna povučenost. Djeca koja su socijalno povučena ponašaju se pretežito mirno, osamljeno, mnogo maštaju, tiha su i nemaju puno prijatelja zbog osobne ...

TIP 2 DIJABETES MELITUS U DJECE I ADOLESCENATA

ISPAD Clinical. Practice Consensus Guidelines 2014 Comendi- um. Pediatr Diabetes. 2014; 5 (20): 26-46. Slika 2. Naš ekstremno adipozan adolescent s.

KLINIČKE VJEŠTINE I

higijensko pranje ruku. 3.1.2. Higijenska dezinfekcija ili antisepsa ruku. Higijenska dezinfekcija ili antisepsa ruku je postupak pranja ruku antiseptičnim.

Prevencija spolno prenosivih bolesti kod adolescenata

... šumarske tehničare. Ključne riječi: adolescenti, spolno prenosive bolesti, prevencija, istraživanje ... odgovorno spolno ponašanje[4]. U obrazovne programe ...

Zastupljenost konzumiranja alkohola kod adolescenata - Hrvatski ...

7 sij 2016 ... pijenja kod mladih i to da se oni najčešće ne obaziru na posljedice, piju u "rundama", često se natječući međusobno u količini ispijenih pića te ...

Diplomski rad Rizično seksualno ponašanje adolescenata na ...

U kontekstu rizičnog seksualnog ponašanja, rezultati su pokazali da ... zadnjeg spolnog odnosa, dok to čine često, odnosno gotovo uvijek u 59.6% slučajeva.

usvojenost teorije uma kod dece i adolescenata s ... - ResearchGate

Teorija uma je sposobnost pripisivanja mentalnih stanja (verovanja, želja, namera i emocija) sebi i drugima, kako bi se predvidelo i objasnilo uočeno ponašanje ...

učestalost samoozljeđivanja kod adolescenata obaju spolova ...

DSH namjerno samoozljeđivanje (engl. deliberate self-harm). NSSI nesuicidalno samoozljeđivanje (engl. non-suicidal self-injury). S suicid. SA pokušaj suicida ...

ultrazvučna dijagnostika varikocele u adolescenata vrijednost ...

shvaćanje promijenili nakon brojnih kli- ničkih studija koji su potvrdili da je doš- lo do smanjenja volumena testisa s vari- kocelom (4). Varikocela rijetko uzrokuje.

Liječenje varikokele u djece i adolescenata - Dr Med | Repozitorij ...

... godini 2017. / 2018. Page 4. ii. SADRŽAJ. 1. SAŽETAK .................................................................................................................................. iii. 2. SUMMARY .

Agresivnost kod djece i adolescenata / Aggression in Children and ...

Z. Kušević, M. Melša: Agresivnost kod djece i adolescenata. Soc. psihijat. Vol. 45 (2017) Br. 2, str. 105-116. 106. UVOD. Prema Svjetskoj zdravstvenoj ...

Priručnik za liječenje djece i adolescenata s ... - UKC Ljubljana

Tablica 1: Simptomi i znakovi pogoršanja plućne bolesti ... Zoster Immunoglobulin (VZIG) samo ako još nisu preboljela vodene kozice. I trenutačno primaju ...

Akademska samoefikasnost i školski uspjeh adolescenata

18 velj 2010 ... Cilj je ovog istraživanja bio ispitati odnos između školskog uspjeha i akademske samoefikasnosti adoles- cenata te njihova odnosa s majkom.

prevencija zlouporabe opojnih droga kod adolescenata

1 pro 2015 ... Ovisnost o drogama kod adolescenata će detaljnije biti opisana u ostatku rada. OVISNOST O NIKOTINU. Razlozi zbog kojih mladi počinju ...

Spolno ponašanje adolescenata - Sveučilište Sjever

23 svi 2016 ... stavove o izražavanju spolnosti, a spolno ponašanje u toj dobi ... Ključne riječi: adolescencija, spolno ponašanje adolescenata, rizično ponašanje, spolno ... odgovorno ponašanje ne smije izgubiti iz vida i pozitivna strana ...

KAKO OSNAŽIVATI MENTALNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA?

SOCIJALNA POVUČENOST, SNIŽENO RASPOLOŽENJE,. PSIHOSOMATSKE TEŠKOĆE rizični čimbenici za razvoj psihičkih poremećaja u odrasloj dobi.

socijalna podrška i rezilijencija kod djece i adolescenata

24 svi 2015 ... Općenito, rezilijentnost se moţe shvatiti kao osobina odnosno atribut pojedinca koji ga ĉini manje podloţnim na negativne efekte stresa.

mistagogija u župnoj katehezi adolescenata - Repozitorij ...

Kao da je dovoljno „odraditi“ taj jedan dan, „darovati“ poklon i proslaviti. ... Kandidati za krizmu su na neki način „morali“ ići na misu jer se to u zadanim ... dečke u razredu s kojima se prepirem, on je izraziti ateist, on je meni jedan od najboljih.

Smjernice za farmakoterapiju epilepsija u djece i adolescenata ...

U Hrvatskoj odobrenje za stavljanje AEL-a u promet daje Agencija za lijekove i ... B. Preporuke za antiepileptički lijek prvog izbora, drugog izbora/dodatnu terapiju epilepsija i epileptičkih ... jatrijskih neurologa u pojedinim razinama zbrinjava-.

KLINIČKE SMJERNICE U FIZIOTERAPIJI

Fizioterapija je u Republici Hrvatskoj zakonom regulirana zdravstvena djelatnost (Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti,. Narodne novine broj 120/2008). Stavak ...

bihejvioralne, emocionalne i socijalne teškoće dece i adolescenata ...

su više usmereni ka samoj ličnosti, kao što su anksioznost, depresija, povučenost, somatske žalbe, sniženo samopoštovanje i poremećaji ishrane. Imajući u vidu ...

Prevencija ovisnosti o kockanju kod adolescenata - FFOS-repozitorij

djevojčicama u rasponu dobi od 9 do 14 godina, a rezultati istraživanja upućuju na povezanost razine hormona s ... Talijanski svećenik i pedagog Ivan Bosco (1815 – 1888) pokrenuo je inovativni preventivni ... Lutrijske igre ( loto, TV Bingo,.

navike i obilježja kockanja adolescenata u urbanim sredinama

nički rad, podatak da je u posljednjih 15 godina broj registriranih prodajnih mjesta priređivača igara na ... igra loto, TV Bingo i igre na automatima, a njih također trećina međusobno karta za novac te igra biljar ... je prikazana učestalost kockanja adolescenata, uočavamo da oni najčešće ... Loto listići (npr. loto 6/45, loto 7/39,.

Internalizirani poremećaji kod djece i adolescenata - FFOS-repozitorij

Socijalna povučenost. Djeca koja su socijalno povučena ponašaju se pretežito mirno, osamljeno, mnogo maštaju, tiha su i nemaju puno prijatelja zbog osobne ...

Spolno ponašanje adolescenata, njihova informiranost i mišljenje o ...

15 sij 2018 ... Prihvaćanje spolnoga identiteta te odgovorno spolno ponašanje vrlo su važan dio razvoja adolescenata. Neoprezno seksualno ponašanje u.

Anksiozni poremećaji u djece i adolescenata / Anxiety disorders in ...

Najrjeđe se pojavljuju simptomi opsesivno-kompulzivnog poremećaja (u oko. 1,9 % djece) i panični poremećaji (0,7 %) (7). Generalizirani anksiozni poremećaj ...

Osobine ličnosti, životni događaji i anksioznost adolescenata

Kao osobine lič- nosti koje predisponiraju ljude za negativne emocionalne reakcije, najčešće su, u okviru petofaktorskog i leksičkog modela ličnosti, pominjane ...

socijalna okolina i sudjelovanje starijih adolescenata u nekim ...

In order to stay in the sport, young people need to feel accepted by their social ... Borilački sportovi (npr. judo, karate, taekwondo, kickboxing) u Francuskoj, ...

Deformacije i bolesti kralježnice djece i adolescenata - FreeLists

Šalata 3, Zagreb. 26. travnja 2014. ... doc.dr.sc. Tomislav Đapić dr.sc. Ana Aljinović prof. dr.sc. Darko Antičević dr. Igor Šmigovec ... Kontakt e-mail: [email protected] ... 12:00 Tomislav Smoljanović, Ivan Bojanić, Damjan Dimnjaković.

Goran Bilandžija Prevencija devijantnog ponašanja adolescenata

31 мај 2014 ... Termin devijantno ponašanje vezuje se za sve oblike ponašanja koji u značajnoj meri odstupaju od opšteprihvaćenih vrednosti, normi i pravila ...

uloga knjižnice u slobodnom vremenu adolescenata ... - darhiv

Kako adolescenti provode svoje slobodno vrijeme? ... knjižnice, produžuje svoje radno vrijeme do 21h, kako bi se prilagodila ... web: http://www.gkmm.hr/.

Značaj socijalne mreže adolescenata kod bježanja iz odgojnih ...

Potvrđujem da sam osobno napisala rad „Značaj socijalne mreže ... težine, opasnosti i štetnosti za sebe i druge, do onih definiranih i/ili ... da je pobjegao na „ulicu“ provodeći prvu noć na otvorenom mjestu. ... Časopis za opća društvena pitanja ...

povezanost medija i slike o sebi kod adolescenata - Repozitorij ...

utjecaj medija na sliku o sebi kod adolescenata, tj. u kojoj mjeri su adolescenti zadovoljni ... mediji i novinari lažu“ te da imaju negativan utjecaj na društvo.

Povezanost supkulturne pripadnosti i rizičnih ponašanja adolescenata

supkultura. Supkulture tako mogu podrazumijevati supkulturu prirodnjaka, gotha, hackera, hipija, punkera, ravera, rastafarijanaca, hip – hop-era ili navijača ...

procjena stupnja anksioznosti i depresije kod djece i adolescenata ...

Osijek. Mentor rada: izv. prof. prim. dr. sc. Katarina Dodig-Ćurković, dr.med. specijalist psihijatar i subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije. Rad ima 28 ...

agresivnost djece i adolescenata - Hrvatska proljetna pedijatrijska ...

AGRESIVNOST DJECE I ADOLESCENATA. IRENA ĐURETIĆ*. Suvremena istraživanja u psihijatriji su dokazala uski odnos između mentalnih po- remećaja koji ...

KLINIČKE MANIFESTACIJE PERZISTENTNE HPV INFEKCIJE

Koilociti predstavljaju morfološku manifestaciju produktivne HPV infekcije. • Deskvamirane ćelije stratuma korneuma predstavljaju transportere. HPV za dalju ...

KLINIČKE MANIFESTACIJE URIČNOG ARTRITISA

se povišeni urati obično javljaju u pubertetu a kod žena u menopauzi. Ako uz povišenu mokraćnu kiselinu postoji smanjeno izlučivanje putem bubrega onda će ...

PRAĆENJE ONKOLOŠKIH BOLESNIKA – KLINIČKE ... - Sve za nju

Ustanove: 1Klinika za tumore KBC Sestre milosrdnice, 2KBC Zagreb, 3KB Sveti Duh, 4OB ... Klinika za onkologiju, KBC Zagreb. Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb.

kardiohirurške kliničke vinjete - Srce

Mitralna insuficijencija I .. ... Mitralna insuficijencija II (Sindrom Barlow) . ... Koarktacija aorte, aortna stenoza, aortna insuficijencija, dilatacija ascendentne aorte,.

tjelesna visina adolescenata na kosovu i njen odnos sa drugim ...

22 lis 2018 ... Kefalometar je konstruisan po istom principu kao i pelvimetar, osim što je manji, pa prema tome ima i manju mjernu skalu. Njegov raspon je do ...

Nada i optimizam adolescenata u odnosu na roditeljski odgojni stil

10 svi 2011 ... više neovisni od roditeljski stilova. Prilikom proučavanja stilova roditeljstva te nji- hova utjecaja, često se polazi od podjele na autoritativni, ...