eksplanacija kao unifikacija i eksplanatorni pluralizam

14 srp 2017 ... ASIMILACIJA ILI DINAMIČKA. SINTEZA? ... imaju i značenje izvan uporabe u formulacijama onih zakonitosti iz kojih se izvode činjenice.

eksplanacija kao unifikacija i eksplanatorni pluralizam - Srodni dokumenti

eksplanacija kao unifikacija i eksplanatorni pluralizam

14 srp 2017 ... ASIMILACIJA ILI DINAMIČKA. SINTEZA? ... imaju i značenje izvan uporabe u formulacijama onih zakonitosti iz kojih se izvode činjenice.

MODALNA EPISTEMOLOGIJA I EKSPLANATORNI JAZ: ZNAČAJ ...

primer, vlastita imena) ĉije se znaĉenje iscrpljuje u oznaĉavanju nekog objekta. Ovu tezu je zastupao još Dţon Stjuart Mil (takozvana „naivna teorija referencije”).

MOĆ I POLITIČKI PLURALIZAM

pluralizam u ekonomskom sistemu, što je nemoguće u ... evoluciji političkog pluralizma u Jugosla viji (pre svega o ... bitno značenje privatnog vlasništva i.

pluralizam i diverzitet - CEEOL

Ključne reči: medijski pluralizam, diverzitet medija, koncentracija vlasništva u medijima, konkurencija medija, demokratsko društvo, politika komunikacija, pristup.

PLURALIZAM ZNANOSTI O ODGOJU

orijentacije termin "istina" ima različito značenje. Znanosti o čovjeku. (sociologija, psihologija, socijalna/kulturna antropologija...) imaju usud pluralnog teorijskog ...

PLURALIZAM U OBJAŠNJENJU EVOLUCIJSKIH ıINJENICA

26 kol 2009 ... Sažetak. Teorija biološke evolucije prihvaüena je kao neosporna znanstvena şinjenica u prirodoznanstvu, no njezin utjecaj nadilazi podruşje ...

1 ŠKOLSKI I PEDAGOŠKI PLURALIZAM U ZEMLJAMA U ...

ŠKOLSKI I PEDAGOŠKI PLURALIZAM U ZEMLJAMA U TRANZICIJI. Milan Matijević. Učiteljski fakultet u Zagrebu, Hrvatska [email protected]

Pluralizam i borba za hrvatsku državnost

urednik Ustaške mladeži Milivoj Karamarko i kazališni kritičar u Hrvatskom narodu Hinko Wolf. Dr. Milana Lavickog, urednika Hrvatskog naroda njemački vojnici ...

Pluralizam logika i pluralitet pluralizama

mom „logika“ Kada jednom fiksiram značenje tog termina, prijeći ću na prikaze nekih logičkih sustava, jer pluralizam podrazumijeva više logika; višestrukost je ...

vjerski pluralizam - Ibn Sina Sarajevo

S druge strane, neki, odbacujući ovakvo značenje teorije vjerskog pluralizma, vjeruju da je islam kao religija takav da posjeduje sve vjerske istine i realitete (…) ...

Analiza društvenog utjecaja Fonda za pluralizam i raznovrsnost ...

Predmet studije je društveni utjecaj Fonda za pluralizam medija. Fond podupire produkciju i emitiranje javnih medijskih sadržaja u nizu programskih područja ...

Pluralizam stilova u glazbi između dva svjetska rata

15 ruj 2018 ... čega su dvadesete godine prošlog stoljeća bile razdoblje ... tonova, njihove različite gustoće i instrumentacije nastali su akordi dotad nepoznati.

sindikalno jedinstvo, odnosno pluralizam u nacionalnim, regionalnim

i drugih doktrina na stanje i razvoj sindikata, na njihove funkcije, i zašto); e) s gledišta ... xica, Gvatemale, Costa Rice, Colwnbije, Salvadora), kao i 1948:.

protivčinjenička teorija uzročnosti i uzročni pluralizam - UviDok

uzročnosti, usmerene na analizu toga šta znači da je neki događaj uzrok nekog drugog. One se, dakle, bave semantikom, tj. istražuju značenje uzročnih tvrdnji.

politička kultura i stranački pluralizam u bosni i hercegovini

1 velj 2019 ... Ključne riječi: politička kultura; stranački pluralizam; politička ... Izraz stranački pluralizam, zapravo, ima dublje značenje u odnosu na to kako ...

multikulturalizam i religijski pluralizam: rumuni nazareni kao manjina ...

PLURALIZAM: RUMUNI NAZARENI KAO. MANJINA MANJINE U VOJVODINI. Rezime. U ovom radu istraživaćemo položaj male verske zajednice Rumuna ...

Mladen Cerovac PLURALIZAM MEDIJA U DRŽAVAMA ... - AZTN

zamisao da je značenje pojma pluralizam medija znatno šire od pojma «vlasništva» nad medijima. 4. Strategija se priprema sa svrhom utvrđivanja stvarnog ...

Stilski pluralizam Janka Leskovara Završni rad - FFOS-repozitorij

među kojima su Misao na vječnost, Katastrofa, Propali dvori i Sjene ljubavi, stekao titulu hrvatskoga prozaika. Upravo se u tome očituje njegov stilski pluralizam, ...

institucionalni pluralizam versus institucional... - Univerzitet Crne Gore

6 јул 2019 ... troškove i nagrade mogu očekivati ekonomski agenti za svoje ... nekretnina iz javnog u privatni sektor i ─ određeno učešće privatnog ... „Globalna nansijska kriza i neoliberalna dogma“, Econo- misc / Ekonomija (Zagreb) br.

Medijska scena: medijski pluralizam Medijski ... - BH novinari

24 svi 2013 ... se značenje medijskoga pluralizma i moguće regulacije medi- jskoga tržišta treba izučavati i analizirati na visokoškolskim in- stitucijama u ...