Medicinska laboratorijska dijagnostika - Sveučilišni odjel ...

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJSKI PROGRAM. Medicinska laboratorijska dijagnostika. Split, ožujak 2011.

Medicinska laboratorijska dijagnostika - Sveučilišni odjel ... - Srodni dokumenti

Medicinska laboratorijska dijagnostika - Sveučilišni odjel ...

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJSKI PROGRAM. Medicinska laboratorijska dijagnostika. Split, ožujak 2011.

Laboratorijska dijagnostika bjesnoće Laboratorijska dijagnostika ...

bjesnoće. Željko Čač, Ivana Lojkić, Tomislav Bedeković i Mirko Lojkić. Dr. sc. ... nu imunizaciju lisica protiv bjesnoće, ... Ostali postupci kao npr. serum-neu-.

Danica Vavidec LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA I ...

Kalenić Smilja i suradnici, Medicinska mikrobiologija, Medicinska naklada, Zagreb. 2013. 6. POUNDER RE, NG D. The prevalence of Helicobacter pylori ...

Laboratorijska dijagnostika bolesti jetre - Srce

17 svi 2011 ... određivanje katalitičke aktivnosti enzima alanin ... Alanin aminotransferaza (ALT) ... AST, ALT i GGT normalni, snižena aktivnost ChE mogla bi ...

Laboratorijska dijagnostika autoimunih bolesti kože - Dr Med ...

PRETRAGE KOMPLEMENTA I HLA TIPIZACIJA . ... laboratorijskim nalazom povišenih vrijednosti mišićnih enzima koji se oslobađaju iz oštećenih mišića, posebnim ... normalne kože na koju su se antitijela vezala (indirektna IEM). Depoziti u ...

Katalog - Mikroskopija i laboratorijska dijagnostika v.8 - ENG.indd

HEMW-K-500. HEMW-K-1L. HEMATOXYLIN CAR. Modified hematoxylin acc. to Carazzi for nuclear staining. Reagent for progressive staining of frozen sections ...

Katalog - Mikroskopija i laboratorijska dijagnostika v.9 - EN.indd

Two-reagent kit that stains the nuclei blue-black, often a component of special staining kits for connective tissues. 2x100 mL. 2x500 mL. 2x1000 mL. HEMW-K-100.

Laboratorijska dijagnostika hematoloških bolesti i poremećaja ...

varikoziteti jednjaka. • hijatalna hernija. • ulkusna bolest želuca i dvanaesnika. • erozivni gastritis. • nesteroidni protuupalni lijekovi. • tumori probavnog sustava.

Metabolizam gvožđa i laboratorijska dijagnostika pokazatelja ...

Ključne reči: gvožđe, metabolizam, transferin, feritin, froportin ... UIBC. % saturacije transferina. Feritin. Hemohromatoza. Visoka. Nizak. Nizak. Visoka. Visoka.

Mirna Šitum: KLINIČKO-LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA ...

... i spolne bolest, Klinička bolnica «Sestre Milosrdnice»,Vinogradska cesta 29, ... je hrvatskog izdanja udžbenika G. Rassner: Dermatologija-udžbenik i atlas.

Laboratorijska dijagnostika u kliničkoj bakteriologiji - Ministarstvo ...

Ureaplasma urealyticum. - Mycoplasma hominis. • Drugi mikroorganizmi koji mogu biti značajni: - Streptococcus β haemolyticus. - Druge streptokoke.

laboratorijska dijagnostika gravesove bolesti - Repozitorij MEFOS

Hipertireoza nastaje uslijed povećane proizvodnje hormona u štitnjači. Najčešći je uzrok autoimuna Gravesova (Basedowljeva) bolest (engl. Graves disease ...

Laboratorijska dijagnostika i liječenje gljivičnih infekcija - Hrvatsko ...

6 lip 2014 ... Primatelj: Hrvatski liječnički zbor, Šubićeva 9, Zagreb, ... Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika HLK dodijelilo je za polaznike 10, a za predavače 15 bodova. Popis predavača ... KBC Rebro, Kišpatićeva 12, Zagreb.

Sveučilišni odjel za studije mora

Ishodi učenja: Upoznavanje citoloških metoda izradom preparata za ... operacijske sustave, Windows, Mac OS, Unix, Linux, Android, strojnu i ... Adria Commition, Pomorska biološka postaja u Rovinju, morski akvarij u ... Sinoptičke karte. ... Ishodi učenja: Identificirati neke od karakterističnih žarnjaka Jadrana (rod, vrsta).

materijali ii - Sveučilišni odjel za stručne studije

zakali hladni nezagrijani dio jezgre. 1.6.2.2 Tekuća rashladna sredstva. Najčešće se koriste: čista voda, voda s aditivima (ubrzivači ili usporivači), ulje za ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU Podružnica SVEUČILIŠNI ODJEL ...

Ortoze ze stabilizaciju koljena, stopala i gležnja KAFO (Knee Ankle Foot ... Uporišne točke ima kao i Jewett ortoza a služi za ograničenje fleksije kod liječenja.

Optoelektronika - Sveučilišni odjel za stručne studije

Fotokondukcija, foto i elektroluminiscencija. 3. 2 Predavanja. Tablice valnih duljina, tehnologija poluprovodnika za optoelektroniku, primjer-LED dioda. 1.

OSNOVE RAČUNOVODSTVA SKRIPTA - Sveučilišni odjel za ...

računovodstvo, knjigovodstvo, što su knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, ... isprava i evidencija, rokove dostave financijskih izvještaja i podataka za ...

Odjel za psihologiju Preddiplomski sveučilišni studij Studijski ...

Sati. Evolucijska psihologija. 3. 2. Psihologija religioznosti. 3. 2. Računske osnove kvantitativnih metoda u psihologiji. 3. 2. Neurokemija ponašanja s osnovama ...

Osnove računovodstva RIF - Sveučilišni odjel za stručne studije

okvirni kontni plan i obvezno licenciranje osoba koje obavljaju računovodstvene poslove za druge poduzetnike. Novi Zakon o računovodstvu stupio je na snagu ...

Primaljstvo - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija - Unist

Preddiplomski sveučilišni studij: Primaljstvo. Sveučilište u Splitu. Sveučilišni odjel zdravstvenih studija. Ruñera Boškovića 31, HR-21000 Split. Telefon: 385 21.

tehnička mehanika ii - Sveučilišni odjel za stručne studije

Rotacija krutog tijela oko nepomične osi. 123. 4.3. ... Prema svojstvu tijela mehanika se dijeli na mehaniku krutih tijela, mehaniku čvrstih. (deformabilnih) tijela i ...

elektronički pretvarači - Sveučilišni odjel za stručne studije

Poluvalni ispravljač s s utisnutom strujom i kapacitivnim filtrom . ... U periodu 0-DT nadomjesna shema sklopa prikazana je na slici 3.13.a Sklop se tada može ...

Odjel za komunikologiju Diplomski sveučilišni studij Komunikologija ...

Diplomski sveučilišni studij Komunikologija: usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću. Studijski program s popisom predmeta, ECTS ...

Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za stručne studije

Uvjetno oblikovanje podataka . ... Datoteka, kreirana u programu Microsoft Excel, naziva se radna knjiga (engl. Workbook), a sastoji se od radnih listova (engl.

REALIZACIJA AKCIJSKOG PLANA - Sveučilišni odjel za stručne ...

5.2 Usklađivanje aktivnosti s radom Ureda za poslovnu suradnju s vanjskim ... je zamolba British Council-u za odobrenjem organiziranja pripremnog tečaja.

računovodstvo troškova - Sveučilišni odjel za stručne studije

Obračun i knjiženje nabave kad postoje ovisni troškovi nabave jedne vrste sirovina ... prirodnih vrsta troškova iz financijskog računovodstva, njihova daljnja ...

osnove elektrotehnike i - Sveučilišni odjel za stručne studije

Osnove elektrotehnike I. 1. dio: ELEKTROSTATIKA u točku T postavi pokusni naboj Q0. Na pokusni naboj sada djeluje odbojna sila. Primijeni li se izraz za ...

tehnička mehanika i - Sveučilišni odjel za stručne studije

1.1. ZADATAK I PODJELA MEHANIKE. 1. 1.2. POVIJESNI RAZVOJ. 1. 1.3. TEMELJNI POJMOVI. 2. 1.4. SILA. 3. 1.5. NEWTONOVI ZAKONI I AKSIOMI STATIKE.

Programsko inženjerstvo - Karmen Klarin - Sveučilišni odjel za ...

Programsko inženjerstvo. Karmen Klarin. 37. 3.1.1. Vodopadni model. Ovaj se model pojavio na početku razvoja IS-a i predstavlja prvi model procesa u.

međunarodna ekonomija - Sveučilišni odjel za stručne studije

Financijski leasing . ... Na aukcijskom tržištu prodaja se vrši putem licitacije tj. roba se prodaje onom ... “Đuro Đakovid” za kupnju i proizvodnju borbenih vozila.

Analiza Praktikum za laboratorijske vježbe - Sveučilišni odjel za ...

Obzirom na važnost poznavanja i čitanja grafa funkcije, većina funkcija ... Symbolic Toolbox omogućuje crtanje grafa funkcije korištenjem naredbe fplot koja za.

organizacija turizma - Sveučilišni odjel za stručne studije

5 lis 2019 ... Sustav organizacije turizma poseban je za svaku zemlju i prilagođen ... Hoteli (npr. jedna soba uređena na razini tri zvjezdice, druga na razini ...

Poduzetničko projektiranje - Antonija Roje - Sveučilišni odjel za ...

2 lis 2019 ... Adacco d.o.o. za proizvodnju i prodaju software-a je jedno od vodećih poduzeća za projektiranje i izradu poslovnih i knjigovodstvenih ...

Istraživanje tržišta - Sveučilišni odjel za stručne studije

Odabrati prikladne metode istraživanja tržišta u svrhu rješavanja konkretnog istraživačkog problema. 4. Znati izraditi prikladan instrument za prikupljanje ...

POSLOVNA MATEMATIKA zbirka zadataka - Sveučilišni odjel za ...

1 ruj 2011 ... Postotni račun. 1. Dva poduzeća uložila su za izgradnju skladišnog prostora 5 550 000 kuna. Koliko je uložilo prvo poduzeće ako sudjeluje sa ...

Pravilnik o sigurnosti informacijskih sustava - Sveučilišni odjel za ...

Zakona o informacijskoj sigurnosti (NN 79/03), Stručno vijeće. Sveučilišnog odjela za stručne studije, na 19. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2014. g. donijelo ...

Sveučilišni odjel za stručne studije AKCIJSKI PLAN

1 velj 2017 ... Akcijski plan Sveučilišnog odjela za stručne studije za 2017. godinu. 2. Sadržaj ... (Tehničko veleučilište Zagreb, FSB Zagreb, EF Split,.. Odgovorne ... podataka za dio kolegija u sustavima, ISVU, Mozvag i na web stranicama.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Odjel za kemiju Sveučilišni ...

Jažice se pune cikloheksanom i gornjim slojem iz epruvete, dobivenim nakon opisanog postupka. U Tablici 2. dane su koncentracije i volumeni otopina ...

Operacijska istraživanja u MS Excelu - Sveučilišni odjel za stručne ...

kolegiju Operacijska istraživanja u MS Excelu nudi studentima specijalističkih ... potom, unosom formule =B4-B5 u ćeliji B6 izračunati dobit po jednom putniku, te ... Strogi propisi glede nečistoća u gorivu zahtijevaju da postotak fosfora ne smije ...

Poslovna matematika - Sveučilišni odjel za stručne studije

Relić, B.: Gospodarska matematika, drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje,. Hrvatskazajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2002.

Materijali 2, praktikum - Sveučilišni odjel za stručne studije

Studij konstrukcijskog strojarstva. MATERIJALI II. VJEŽBA br. 2. METCALFOV NIZ KALJENJA ... Španiček, Đ.; Ćurković L.: MATERIJALI I, FSB, Zagreb, 2005. 5.

elektronički elementi - Sveučilišni odjel za stručne studije

VJEŽBA 5. KAPACITIVNA DIODA . ... Unipolarni tranzistor kao sklopka. ... sklopka prebacuje se iz područja zasićenja u zaporno područje, i obratno. Tranzistor ...

Primijenjene znanosti o moru - Sveučilišni odjel za studije mora

mreža, mikrobni krug, mikrobna hranidbena mreža, ugradnja i protok bakterijske biomase u predatorske komponente na trofičkoj i vremenskoj skali. Predavanje ...

lokalne i pristupne mreže - Sveučilišni odjel za stručne studije

Ostvarivanje virtualne privatne mreže putem Interneta . ... Slika 2.2 prikazuje kako se pojasna širina lokalne petlje upotrebljava u ... pružatelja Internet usluga koji bi trebao višestruko povećati izlaznu brzinu i propusnost mreže (rješenje.

Elementi strojeva I - Sveučilišni odjel za stručne studije - Sveučilište ...

Tlačne zavojne torzijske opruge od čelične trake. Gumene opruge. Laboratorijske vježbe. Prikaz različitih opruga i lomova opruga u laboratoriju. Konstrukcijske.

Sestrinstvo - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija - Sveučilište u Splitu

Preddiplomski sveučilišni studij: Sestrinstvo. Sveučilište u Splitu. Sveučilišni odjel zdravstvenih studija. Ruñera Boškovića 31, HR-21000 Split. Telefon: 385 21.

Javne financije - Sveučilišni odjel za stručne studije - Sveučilište u ...

Javne financije u sustavu društvenog računovodstva. • Društveno ... Struktura rashoda - većinu rashoda državnog proračuna u Hrvatskoj čine tekući.

zbirka zadataka analiza - Sveučilišni odjel za stručne studije

2. Zadana je funkcija f: {1,2,3,4,5}→{1,3,5,7,9} , f(x) = 2x – 1 . Odredite domenu ili područje definicije i ... Za dobivenu vrijednost parametra nacrtajte funkciju )( xf . II DIO ... 3. Dakić, B., Elezović, N.: Matematika 4, Udžbenik i zbirka zadataka, Element, Zagreb, ... https://www.fer.unizg.hr/_download/repository/C3Funkcije.pdf.

Proizvodni postupci, lijevanje - Sveučilišni odjel za stručne studije

Izvršiti lijevanje u jednokratnom pješčanom kalupu. Na osnovu trajnog višedijelnog modela od drveta za odljevak u pijesku, izvršiti pripremu kalupne mješavine ...

pdf Koraci za upis diplomski - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija

Završen preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva, Fizioterapije,. Radiološke tehnologije s ostvarenih minimalno 180 ECTS bodova. 2. Završen preddiplomski ...

osnove računovodstva skripta - Sveučilišni odjel za stručne studije

Računovodstvo je širi pojam od knjigovodstva. Knjigovodstvo je najznačajniji dio računovodstva koji se bavi evidentiranjem nastalih poslovnih promjena, stoga ...

Posebni oblici turizma - Sveučilišni odjel za stručne studije

3 lis 2016 ... POSEBNI OBLICI TURIZMA TURIZMA. Kod. DTT020. Godina studija. 2. Nositelj/i predmeta dr. sc. Goran Ćorluka. Bodovna vrijednost. (ECTS).

Sveučilište u Zadru Odjel za sociologiju Diplomski sveučilišni studij ...

Odjel za sociologiju. Diplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni). Marta Džaja. Emotivna dimenzija klasne pripadnosti. Diplomski rad. Zadar, 2018.

cesija (ustup tražbine) - Sveučilišni odjel za stručne studije

liječenje osoba proda obiteljsko naslijeđe (nakit, slike, posuđe i sl.) ... TUPPERWARE HRVATSKA d.o.o., za trgovinu, Zagreb, Lučićeva 1a, koje zastupa.

električna mjerenja - Sveučilišni odjel za stručne studije - Sveučilište ...

133. 12.4. Izravno mjerenje djelatnog otpora (ommetar) ………… …... 134. 12.5. Mosne metode mjerenja djelatnog otpora …………………… 135. 12.6. Mjerenje ...

Elementi strojeva II - Sveučilišni odjel za stručne studije - Sveučilište ...

Lančani prijenos. Lančani prijenos: Osnove. Vrste lanaca i lančanika. Primjena. Proračun. Laboratorijske vježbe. Zupčani prijenosi. Primjena. Konstrukcijske.

preddiplomski studij - Sveučilišni odjel za studije mora - Sveučilište ...

Svrha studija Biologija i tehnologija mora upravo jest obrazovanje kadrova za ... sigurnosti na moru i pomorske navigacije koji se odnose na istraživačke i ribarske ... operacijske sustave, Windows, Mac OS, Unix, Linux, Android, strojnu i ... Ishodi učenja: Upoznati metode sinoptičke meteorologije, sinoptičke karte i rezultate.

realizacijski plan - Sveučilišni odjel za stručne studije - Sveučilište u ...

projekt Stručni posjet tvrtkama Pro-Klima d.o.o. i Sormiko d.o.o.. Radovi na studentskom projektu Laboratorijska CNC glodalica su u tijeku zahvaljujući.

Istraživanje tržišta, radna bilježnica - Sveučilišni odjel za stručne ...

22 ruj 2017 ... Kvotni uzorak . ... Jednostavni slučajni uzorak . ... Ali isto tako i kvotni uzorak s brojnim kontrolnim obilježjima traži dosta vremena, truda i.