Obrazac-2 Izvjestaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata (2)

Dr Tomislav Baudoin, vanredni profesor, uža naučna oblast Otorinolaringologija,. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član,. 3. Dr Radoslav Gajanin ...

Obrazac-2 Izvjestaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata (2) - Srodni dokumenti

Obrazac-2 Izvjestaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata (2)

Dr Tomislav Baudoin, vanredni profesor, uža naučna oblast Otorinolaringologija,. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član,. 3. Dr Radoslav Gajanin ...

Izvjestaj Komisije o ocjeni podobnosti teme Mr Seada Ljubjankica

23 окт 2016 ... ... enzimima koji učestvuju u procesima oksidacije (tirozinaza, askorbat oksidaza, fenolaza) i enzimima za transport kiseonika (hemocijanin).

Izvještaj o provedenoj energetskoj ocjeni - Grad Novi Marof

TEHNOGUMA d.o.o.. Možđenec 1 H, 42220 Novi Marof vulkanizerstvo, proizvodnja plastike i gumenih proizvoda. BAGERKOP-ROBERTO d.o.o. Ključićka 1 A, ...

Obrazac br. 12 – Blagajnički izvještaj PODACI O TVRTKI I ...

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA ______. DATUM ______. OIB PRIREĐIVAČA. ADRESA. TEMELJNI IZVJEŠTAJ BLAGAJNE Nº ______.

Pravovaljane liste kandidata i zbirna lista kandidata za izbor članova ...

16 tra 2019 ... IZET KERANOVIĆ; BOŠNJAK; SISAK, ULICA KNEZA DOMAGOJA 7; rođ. ... BOŠNJAKINJA; SISAK, ULICA KNEZA BRANIMIRA 24; rođ.

komparacija -e ž (a) ugotavljanje enakosti, podobnosti ali različnosti ...

več lastnostmi, značilnostmi; primerjava: komparacija med starim in novim stanjem personifikacija -e ž (a) poosebitev: glagolnik od personificirati: personifikacija ...

Organizirani kriminal in terorizem: podobnosti in razlike - Policija

Ruska mafija ipd. Zanje je znač;ilno, da noceJo sodelovati z organi kazenskega pregona. Glavni cilj. ki ga skušajo doseči, je čim večji dobiček in obramba ...

Stranica 1 OBRAZAC 2 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

država izdavanja i rokovi važenja. 13. Zanimanje ... U sljedeće rubrike upisati podatke za svako dijete posebno: 1. Ime i prezime ... (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice), izvadak iz.

Stranica 1 OBRAZAC 1 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

Kod podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva zaokružiti ... Životopis - za sve pravne osnove – potrebno je da se punoljetne osobe detaljnije ...

Obrazac GRADJ-PCG 2020 obrazac i dodatak_za_sajt.xlsx

1 мар 2001 ... Цијена представља јединичну вриједност грађевинских радова извршених од стране ... Обрачун по m2 хоризонталне пројекције крова.

Obrazac FP - obrazac za placanje u ino 1 - Raiffeisen Bank

Napomena: U slučaju neizvršenja naloga za plaćanje zbog pogrešno popunjenih podataka, nastale troškove snosi nalogodavac. Note: If the payment order ...

Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2018 ... - Istria Tourist Board

31 pro 2018 ... strateški i operativni marketing plana Istre (2016. r 2018.) tako da su ... mreža, specijaliziranih sajmova i ostalih vidova promocije. Kao krovna.

Izvjestaj o radu i Financijski izvjestaj Turističke zajednice grada ...

1 velj 2017 ... veljača, 2017. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj. Turističke zajednice grada Rijeke za 2016. ... uspjeha“, sajmove cvijeća i završnu akciju.

program – izvještaj o radu za 2016.godinu izvještaj od ... - TZ Buzet

31 pro 2016 ... Adresa: šetalište Vladimira Gortana 9, Stari grad Buzet. ✓ radno vrijeme od 8.00 – 15.00 od studenog do Uskrsa, od Uskrsa do kraja listopada.

Izvještaj o radu i financijski izvještaj - Istria Tourist Board

31 pro 2018 ... Planer putovanja. ✓ Integracija sa vanjskim sustavima. ✓ Interaktivna karta. ✓ Chatbot (bit će realiziran u sljedećoj fazi). ✓ Medijski repozitorij.

Izvještaj o radu i financijski izvještaj - Istra.hr

31 pro 2018 ... Planer putovanja. ✓ Integracija sa vanjskim sustavima. ✓ Interaktivna karta. ✓ Chatbot (bit će realiziran u sljedećoj fazi). ✓ Medijski repozitorij.

Dokument o ocjeni projekta

U IZNOSU OD 26 MILIJUNA EURA (EKVIVALENTNO 25,7 MILIJUNA USD) ... izvješća/izvadaka o vlasništvu i drugih podataka iz zemljišnih knjiga: do 31. ... dana u manjim gradovima do tri do četiri godine u Zagrebu i Splitu kao dva najveća grada. ... u bivšim socijalističkim zemljama gdje su stanovi u privatnom vlasništvu ...

prijavni obrazac stipendiranje/2019 prijavni obrazac za projekt

„STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA“ ZA 2019. GODINU ... Adresa učenika/ce. Županija ... obrta za školsku godinu 2017./2018. i. 2018.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_Kolone za kromatografiju

AlphaChrom d.o.o., Karlovačka cesta 24, 10000 Zagreb, OIB 18966227376. Vita Lab Nova d.o.o., llica 37, 10000, Zagreb, OIB 67956870959. Medic d.o.o., Trg ...

MV 005-16 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - HBOR

Ponuditelj ALFATEC Group, Tuškanova 37, Zagreb, dostavio je Ponudu koja je izrađena u skladu s Dokumentacijom za nadmetanje, sadrži sve tražene dokaze ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s privitcima - Eko doo

11 svi 2018 ... „LAVČEVIĆ ZADAR“ d.o.o., Zadar su u svojoj ponudi dostavili valjano jamstvo za ozbiljnost ponude koje je u skladu s traženjima Naručitelja.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - APIS IT

... priloge zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda. Članovi Uprave: Denis Krestak. Lovro Mateš. IBAN: HR2023900011100825448. Hrvatska poštanska banka d.d. ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude - Jadrolinija

UR. BROJ. BIONATURA BIDON VODE d.o.o., Rakitnica 3, 10040 ZAGREB. 1267 / 2014. MATIĆ d.o.o., Kolodvorska 137, 10410 VELIKA GORICA. 1269 / 2014.

RADNA SPOSOBNOST – PRISTUP I KRITERIJI U OCJENI

nesposobnosti za rad (bolovanje) te ocjena invalidnosti. ... dob od 15 godina i opća zdravstvena sposobnost) ... Privremena nesposobnost za rad ima samo.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda_Odluka o odabiru

Elektrocentar Petek d.o.o., Etanska cesta 8, 10310 Ivanić Grad, OIB: ... Provjera računske ispravnosti ponuda: Stručne osobe naručitelja provjerile su ima li ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - FFRI

19 tra 2016 ... 4. MIKRONIS d.o.o., Nova cesta 166, 1000 Zagreb. : 5. HRVATSKI TELEKOM d.d., R.F., Mihanovićeva 9, 10 000 Zagreb. 6. NETCOM d.o.o. ...

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

PARANGAL d.o.o., Kneza. Trpimira 8, 31000 Osijek. 13. 6. 2019. 12:55. 376.949,00. 47L.L86,25. 2. BOSKOVIC d.o.o, Dragutina. Zani6a Karle 12, 32100.

MV 012-16 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - HBOR

KANALOKOPAČ DONDI DMR 45 (seri.br.0623) (nije uključen rizik krade). PODRIVAČ NOŠENI PEGORARO MEGA DRAG 7 (ser, br. 112023) (nije uključen.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Virkom doo

29 sij 2020 ... Sistematski pregledi zaposlenika. 3. ... POLIKLINIKA Medikol, Dragutina Mandala 7, 100000 Zagreb. 5. DATUM ... Ukupna cijena ponude nakon računske kontrole (kn) ... OTVARANJE, PREGLED I OCJENU PONUDA : 1.

Odluka o prihvaćanju i ocjeni razine za eOI vjerodajnicu u okviru ...

16 srp 2015 ... MUP vjerodajnicu Elektronička osobna iskaznica Republike Hrvatske. (eOI), tipa „kvalificirani digitalni certifikat”. Projekt e-Građani. Nacionalni ...

Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude

saponia d.d., Matije Gupca 2, osijek, e-mair: [email protected] ... Zagreb. 23.01.2018. Zapisnik o pregredu, ocjeni i odabiru ponuda - stranica 2 od 7. R.B..

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA (nabava novog ...

Auto kuća Gašperov d.o.o. Split ponudio je vozilo marke Dacia Sandero za cijenu od. 72.404,00 kn bez PDV-a, PDV iznosi 18.101,00 kn, Trošarina iznosi 3.285 ...

ZAPISNIK O pregledu i ocjeni ponuda - Općina Ribnik

26 kol 2016 ... ARKADA ponuditelja: građevinske. KARLOVAC. d.o.o. usluge. d.d.. Kolodvorska. Belaj 27A, 47 250 Poslovni park. lA, 47 250. Duga Resa.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Grad Osijek

Zajednica ponuditelja: Promet građenje d.o.o., Industrijska 28, Požega i Geokod. d.o.o., Matije Gupca 30 Slavonski Brod. 2. Zajednica ponuditelja: Osijek ...

zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Grad Slunj

Dana 02.05.2016. godine poslan je zahtjev za potvrdom prihvaćanja računske pogreške u roku od ... Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu od.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Strukturni fondovi

31 svi 2019 ... Zagreb. OIB: 10964027716. 7.993.541,58 HRK. 9.991.926,98 HRK. 31.05.2019. u 09:32. 5. Zagrebgradnja. d.o.o., Zagreb. OIB: 39233442442.

Odluka o prihvaćanju i ocjeni razine za HPB vjerodajnicu u okviru ...

20 stu 2014 ... HPB vjerodajnicu tipa „one-time password (OTP)” u okviru sustava NIAS. Projekt: e- ... token) i/ili softveru za mobilne uređaje (HPB mToken) ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Komunalac Vukovar

VRTNI CENTAR JUG, Josipa Reihl Kira 143, 31000 Osijek, OIB 61529845155. 7. TRES-M-FLOS, Vjenceslava Novaka 21, 10000 Zagreb, OIB 47606109343.

Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni ... - Općina Vladislavci

Veterinarska stanica Beli Manastir d.o.o., Osječka 128, Beli Manastir. 7.2. Veterinarska stanica Vetam d.o.o., Biljska cesta 7, Osijek. 8. ANALITIČKI PRIKAZ ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Narodne novine

6 lip 2019 ... ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - JV 71/2019 - KD Vodovod i ...

24 svi 2019 ... Autocentar Obrt za automehaniku i. Marinići d.o.o. autolimariju Kovačevi. AUTOCENTAR MARINIĆI AUTO KOVAČEVI. Trampov breg 21.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Grad Buzet

6 pro 2019 ... 02.11.2005. MICK D.O.O.. KUKULJANOVO 447, 51227 ŠKRLJEVO,. BAKAR. OIB: 04021334723. REGOB: 3072326805. 01g 02m 25d. RADNI.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda(6) - Vodovod Metković

8 tra 2017 ... Zajednica ponuditelja: Centrogradnja d.o.o., MGA NEKRETNINE d.o.o., 2. Plemićko 12, 10090, Zagreb, oib -. 04722246743, Centrogradnja ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Ministarstvo pravosuđa

30 tra 2019 ... MEDVEN TRGOVINA. d.o.o.. Popis sastavnih dijelova ponude i broj stranice na kojima se nalaze - sadržaj potvrda porezne uprave o stanju ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.pdf - Strukturni fondovi

16 sij 2020 ... Procijenjena vrijednost nabave: 227.425,00 kn bez PDV. 6. Poziv na ... ponuda, cijene ponuda preračunavat će se u kune (HRK) prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke (HNB) na ... EUR euro. GBP funta sterlinga.

Standardni pregled o ocjeni finansijskog poslovanja djelatnosti - FIA

Koeficijent obrta zaliha - Govori koliko puta se zalihe obrnu u toku jedne godine. Poželjna je veća vrijednost. Koeficijent obrta potraživanja - Stavlja u odnos ...

zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Baraćeve Špilje

Ukupna cijena ponude s PDV-om. 487.500,00 kn ... Cmin– najniža ponuđena cijena valjanih ponuda (bez PDV-a) ... Dani ljepote i fitnessa, Naručitelj Callegari.

Odluka o prihvaćanju i ocjeni razine za ADDIKO vjerodajnicu u ...

17 svi 2019 ... Addiko vjerodajnicu tipa „one-time password (OTP)” u okviru sustava NIAS ... Bank token) ili softveru za mobilne uređaje (Addiko Bank. mToken) ...

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA - Grad Ivanec

31 svi 2019 ... COLAS Hrvatska d.d., Međimurska 26, 42000, 385 42233688, Varaždin, 58701507957, ponuda. 03555.01/2019, zaprimljena elektroničkim ...

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.pdf - Elektrokem

Teh-gradnja d.o.o., Ksenije Kantoci 3, 10 020 Zagreb, 2. srpnja 2018. godine. II. Vodovod i odvodnja. 1. Graditeljstvo Jolić. d.o.o., Novoselečki put 93B, 10 040 ...

Dva simpozija o ocjeni radne sposobnosti - Hrvatski zavod za ...

Te'ina klini~ke slike je proporcionalna s koli~inom primljenog toksina pa se mo'e razviti vrlo blagi oblik koji ne zahtijeva posebno lije~e- nje do te{kog oblika ...

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Općina Breznica

OIB:04662316393,. VODOLIM, vl. Vanja Brundula, Nova ulica 3/a, lo anja brundula, Nova urca sa, 2.307.401.77. 49240, Donja Stubica, OIB: 71497445564,.

ZAPISNIK o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način

... zaštite na radu zadužen za osposobljavanje ocjenjuje: Radnik je u teoretskom dijelu osposobljen za rad na siguran način za poslove na koje je raspoređen.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Grad Solin

17 pro 2018 ... Imperito, Susedsko polje 47, 10090 Zagreb, OIB: 28.11.2018. u 9:50 sati. 909796174408. 28.11.2018. u 10:40 sati. Biroprint d.o.o., Vijenac ...

zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Sisački vodovod

29 srp 2019 ... Ja, javni bilježnik Gordana Briševac Imprić, Sisak, Trg Lj. Posavskog 3, potvrđujem da je stranka: GORAN ODŽIĆ, OIB 40860332397, SISAK, ...

Ponovljeni zapisnik o pregledu, ocjeni i odabiru ponude ...

21 stu 2017 ... ... prije nego je nastupila izmjena. 1. Osjedka trgovina papirom d.o.o., Osijek:[email protected] ... MM dizajn j.d.o.o.. Osjecka trgovina papirom d.o.o..

OBRAZAC 2. OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC PRORAČUNA. Opis troškova. Ukupni proračun projekta/programa. Osigurana sredstva iz drugih izvora, poslovnog sektora i/ili drugih donatora.

Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude-Materijali i ...

30 sij 2018 ... Hexmat d.o.o., Ul. Sv. L. B. Mandića 243a, Osijek: [email protected] 7. PRISTIGLE PONUDE PREMA REDOSLJEDU ZAPRIMANJA: R.B..

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za grupu 3 - Središnji državni ...

14 svi 2018 ... PREMIUM d.o.o.. ZP: NN d.d. i. SAPONIA d.d.. INSAKO d.o.o.. SMIT-. COMMERCE. d.o.o. . . . L. Ponuditelj je dostavio traženola jamstvola.

Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude- Uredski ...

6 tra 2018 ... ... [email protected] 2. Atika interijeri j.d.o.o., Laslovo: [email protected] 3. Bonavia d.o.o., Tenja: [email protected]