Izrada e-kolegija - Loomen - CARNet

Izrada e-kolegija na Carnet Loomenu. 105. 5.25.1. Vješalo. Igra Vješalo je poznata igra prepoznavanja riječi, koja nudi niz slova abecede prikazanih ispod slike.

Izrada e-kolegija - Loomen - CARNet - Srodni dokumenti

Izrada e-kolegija - Loomen - CARNet

Izrada e-kolegija na Carnet Loomenu. 105. 5.25.1. Vješalo. Igra Vješalo je poznata igra prepoznavanja riječi, koja nudi niz slova abecede prikazanih ispod slike.

Brisanje e-pošte na CARNet sustavu webmail.carnet.hr Izrada mape ...

Spojite se na sustav webmail.carnet.hr pomoću vlastitih CARNet korisničkih podataka (HUSO). 2. Korake od 3 do 10 potrebno je napraviti samo jednom.

Složenost softvera - Loomen - CARNet

Hornerov algoritam: □ Izluči li se u izrazu za polinom iz prvih n pribrojnika x, dobivamo. P n. (x) = (a n xn-1 a n-1 xn-2 … a. 1. ) x a. 0. Nastavimo li ...

PowerPoint prezentacija - Loomen - CARNet

MeetingWords. Microsoft Excel (Microsoft Office). Microsoft Word (Microsoft Office). Notepad . QRCode Monkey. Solid PDF Creator. UDK02 repozitorij ...

izrada animiranog videa - CARNet

uređivanje video isječaka kao što je popularni MS Windows Movie Maker. Ovaj program dolazio je u sastavu ... Slika 1: Početna stranica Web 2.0 alata Moovly ...

Izrada multimedijskih plakata - CARNet

Glogster. • Web 2.0 platforma. • Od 2007. godine. • Omogućuje izradu interaktivnih online plakata. • Od 2009. godine dolazi u dvije verzije. • glogster.com.

Izrada multimedijalne prezentacije - CARNet

Programi za stvaranje prezentacije. • Savjeti za ... Omogućuju stvaranje, uređivanje prezentacije i prezentiranje ... Umetanje slike s računala u prezentaciju. 20 ...

Naziv kolegija: Slovački jezik (za neslovakiste) Nositelj kolegija: prof ...

Naziv kolegija: Slovački jezik (za neslovakiste). Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Dubravka Sesar / Mgr. Martin Machata. Izvođač kolegija: Ivana Čagalj, znanstvena ...

Naziv kolegija Tehnička fizika Kod kolegija Studijski program ... - APTF

Primorac Z, Batista J: Mehanika, zbirka zadataka. Tomislav Petković: Zadaci iz fizike, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu,. Element, Zagreb, 2011. Dopunska ...

Naziv kolegija Anatomija Kod kolegija Studijski program Ciklus ...

Sustavna anatomija: obilježja organa, njihova opskrba krvlju i inervacija. Prema ovom ... Naslov: Topografska anatomija trbušne šupljine I. Kratki opis: Regiones ...

Naziv kolegija Povijest medicine Kod kolegija Studijski program ...

Povijest medicine. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. Integrirani sveučilišni studij, medicina. Godina. Studija. IV. ECTS vrijednost boda: 1. Semestar. VII.

Naziv kolegija Kemija II Kod kolegija Studijski program ... - APTF

Rotacija oko dvostruke veze, cis-trans izomerija. Elektrofilna adicija na alkene. Markovnikovljevo pravilo. Konjugirani nezasićeni sustavi. Radikalske adicije.

Naziv kolegija POSLOVANJE BANAKA Status kolegija Obvezatan ...

Investicijsko bankarstvo. Grupiranje kvalitativnih i kvantitativnih statističkih podataka o bankarstvu (HNB,. ECB, WB). Poslovne knjige i izvješća banke prema ...

Naziv kolegija Medicinska fizika i biofizika Kod kolegija Studijski ...

[email protected] Ciljevi kolegija: Ciljevi ovog kolegija su: Upoznavanje sosnovnim konceptima fizike i njihove primjene na biološke sustave. Stjecanje znanja i ...

Naziv kolegija Mikrobiologija Kod kolegija Studijski program Ciklus ...

Nastava predmeta Mikrobiologija sastoji se od 20 tematskih jedinica ... Zagreb, 2013. 2. Praktikum iz medicinske ... Jawetz, Melnick i Adelberg "Medicinska mikrobiologija”, 1. hrvatsko ... Naslov: Medicinska parazitologija: helminti. Kratki opis: ...

Naziv kolegija Kemija 1 Kod kolegija FT111 Studijski ... - APTF

Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb. 1988 (i sva kasnija izdanja) – odabrana poglavlja. D. A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, ...

Naziv kolegija Elementi strojeva Kod kolegija FT124 ... - APTF

Elementi strojeva. Kod ... znanja kako bi u praksi mogao prepoznati elemente strojeva i sklopova ... Karl-Heinz Decker: ELEMENTI STROJEVA, GOLDEN.

Naziv kolegija Medicinska kemija i biokemija Kod kolegija Studijski ...

L. Stryer, J. Berg i J. Tymoczko, BIOKEMIJA, Školska knjiga,. 2013. (prijevod VI izdanja na hrvatski jezik).. 2. Lovrić J, Sertić J. Harperova ilustrirana biokemija ...

Naziv kolegija Ginekološko - porodnički staž Kod kolegija Studijski ...

izv. prof. dr.sc. Vajdana Tomić, dr.med. Kontakt sati/konzultacije: Po dogovoru. ... Naklada Ljevak, 2001. Đelmiš J i sur. Fetalna medicina i opstetricija. Zagreb.

Broj e-kolegija po sustavu za učenje na daljinu - Katalog e-kolegija

Claroline - Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 15. 0. 0. 0. 26. Pedagogija.net - Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti · Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer ...

Naziv kolegija Temelji neuroznanosti Kod kolegija Studijski program ...

Temelji neuroznanosti. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. Integrirani sveučilišni studij, medicina. Godina. Studija. II. ECTS vrijednost boda: 8,5. Semestar.

Naziv kolegija Medicinska psihologija Kod kolegija Studijski ...

Psihološka medicina; GOLDEN M, Zagreb, 1999. Dopunska literatura: Havelka i sur. Zdravstvena psihologija, NAKLADA SLAP, 1997. Gregurek R, Psihološka ...

Naziv kolegija Ginekologija i opstetricija Kod kolegija Studijski ...

1. Đelmiš J, Orešković S. i sur.: Fetalna medicina i opstetricija. Medicinska naklada, Zagreb, 2014. 2. Kuvačić I, Kurjak A, Đelmiš J. i sur. Porodništvo. Medicinska.

Broj e-kolegija po visokom učilištu - Katalog e-kolegija

2018. 2018./2019. 2019./2020. Ukupno. Sveučilište u Zadru · Centar Stjepan Matičević. 13. 9. 3. 1. 26. Sveučilište u Zadru · Centar za jadranska onomastička.

Naziv kolegija Organska poljoprivreda i standardi Kod kolegija ...

Naziv kolegija. Organska poljoprivreda i standardi. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. II ciklus smjer Bilinogojstvo. Godina. Studija. II. ECTS vrijednost boda:.

Naziv kolegija INFEKTOLOGIJA Kod kolegija Studijski program ...

usmena pitanja. Obvezna literatura: 1. Begovac J, Božinović D, Lisić M, Baršić B, Schoenwakld S, ured. Infektologija. Zagreb: Profil, 2006. 2. Kalenić S, ured.

Naziv kolegija Ginekologija i opstetricija Kod kolegija ... - SUM

Ginekologija i opstetricija. Kod kolegija. Studijski program. Ciklus. Integrirani sveučilišni studij, medicina. Godina. Studija. V. ECTS vrijednost boda: 18. Semestar.

CARNET de VOYAGE & CARNET D' ARTISTE

CARNET de VOYAGE et d'ARTISTE 2020 - 46, Route de Lyon - 38140 Apprieu - 06 08 48 73 67. Courriel : [email protected] Site Internet ...

mod - Loomen

Dijeljenje. /. Cjelobrojno dijeljenje div. Ostatak pri cjelobrojnom dijeljenju mod ... (div je operator cjelobrojnoga dijeljenja, a mod operator ostatka cjelobrojnoga.

Loomen

25 sij 2019 ... Ishodi učenja (Odgojno-obrazovni ishodi, Izlazne kartice, planiranje aktivnosti...) 2. Pružanje podrške (dobro i loše postavljena pitanja,.

R, L i C - Loomen

Admitancija je recipročna vrijednost impedancije: B. G. Z. Y j. 1. . = = Vodljivost. R. G. 1. = prividna vodljivost - admitancija vodljivost susceptancija. C. L. X. X. X.

Poglavlje 1 - Loomen

[1] Branislav Kuzmanović, „Osnove elektrotehnike II“, Zagreb ELEMENT, 2000. [2] Ivan Felja-Danira Koračin, „ Zbirka zadataka i rješenih primjera iz osnova.

Loomen - Azoo

4 tra 2018 ... Prijava putem sustava EMA ... https://mzo.hr/hr/rubrike/edukacija ... Kada bi ovakav način edukacije trajno zaživio, i kada završi edukacija o ...

Predavanja - Loomen

Kuzmanović, B., Osnove elektrotehnike I i II, Element, Zagreb, 2001. Pužar, M. ... 1 srednja vrijednost napona. VREMENSKI PROMJENLJIVE STRUJE I NAPONI.

glodanje - Loomen

Odabir alata – Tool. 04. SolidCAM 2,5D glodanje. 04.01 Čeono glodanje. 04.01.01. Definiranje alata. 04.01.02. Definiranje radne operacije - čeonog glodanja.

CNC glodanje - Loomen

Ciklusi za bušenje, urezivanje i glodanje navoja. DŽEPOVI / STUPOVI ... Djelovanje tablice točaka na cikluse 200 do 208 i cikluse 262 do 267. WinNC obrađuje ...

TOKARENJE - Loomen

Vježbe iz CNC glodanja u SolidCAM-u dipl.inž.stroj. Ivo Slade. 3. 04.03. Vanjsko grubo tokarenje. 01. Definiranje CAM obratka. U SolidCAM-u je potrebno ...

Lijevanje - Loomen

2 tra 2018 ... Lijevanje. Ponavljamo: Lijevanje je postupak obrade materijala kod kojeg materijal u rastaljenom stanju ulijevamo u za to pripremljene kalupe.

Osciloskop - Loomen

Priključenjem pravokutnog izmjeničnog napona na ulaz pojačala za vertikalni otklon osciloskopa, uz isključenu vremensku bazu, dobiven je pravac duljine 9 cm ...

Stabla - Loomen

Stupanj stabla je maksimalni stupanj čvorova tog stabla (ovdje je to čvor c sa ... strukturom polje a b c d e. Koso stablo. Potpuno stablo a b d h p c e. f g. i j k. l m n.

Loomen upute

Potrebno je otići na Internetsku stranicu https://hosting.aaiedu.hr/ ... Uz osobne podatke koje možete dodati, postoji i opcija "Promjena zaporke" na koju treba ...

logistika u prodavaonici - Loomen

Izvor: Konzum, prezentacija: Upravljanje hipermarketom izv.prof.dr.sc. ... Može biti i računalno upravljanju uz elektroničke naljepnice na policama izv.prof.dr.sc.

Heidenhain iTNC530 - Loomen

TNC programing station. Pozicionirati se ... Pozicionirati se na željenu mapu (npr HH-pocetni-tecaj). Sadržaj ekrana ... 5.0 Pisanje CNC programa. U prozoru za ...

Vježbe iz glodanja - Loomen

Odabir alata – Tool. 04. SolidCAM 2,5D glodanje. 04.01 Čeono glodanje. 04.01.01. Definiranje alata. 04.01.02. Definiranje radne operacije - čeonog glodanja.

bipolarni tranzistori - Loomen

Kada tranzistor funkcionira kao pojačalo onda radi u NAP, a kada funkcionira ... -do proboja u spoju zajedniĉkog emitera dolazi kod nižeg napona nego u spoju.

Zvučni valovi - Loomen

Kako val „putuje“ medijem, čestice koje čine medij čine različite pomake, ... Slika 1. a) Transverzalni val na žici b) Longitudinalni val u cijevi c) Valovi na vodi.

Alatni strojevi I - Loomen

2 tra 2018 ... Alatni strojevi I. I.tehnička škola TESLA. Slade Ivo. 2. 1.0 UVOD. Ova skripta je namjenjena učenicima I. tehničke škole TESLA u Zagrebu smjer.

Radno pamćenje - Loomen

21 stu 2016 ... Radno pamćenje. Repetitio est… odvojivost STM & LTM. Modalni model kapacitet STM. Odvojivost STM & LTM. 0. 0,1. 0,2. 0,3. 0,4. 0,5. 0,6. 0,7.

kolektorski motori - Loomen

KOLEKTORSKI STROJEVI. Osnovni presjek kolektorskog stroja os neutralna statora jaram papuča polna namot uzbudni tok magnetski glavni četkica kolektor.

Polarizacija svjetlosti - Loomen

val. Transverzalni valovi su valovi kod kojih se titranje odvija u smjeru okomito na smjer širenja ... vala titranje se odvija u smjeru širenja vala i zato longitudinalni.

PowerPointova prezentacija - Loomen

Državna matura, 2011., jesenski rok. Page 16. Državna matura, 2012., ljetni rok. Page 17. Državna matura, 2012., jesenski rok ...

Sortiranje podataka - Loomen

operacija ista funkcija od n, pa je dakle i u najboljem slučaju složenost algoritma Θ(n2). □ Iz toga ... Strategija koju koristimo je podijeli-pa-vladaj. □ Primjer:.

Lom i refleksija svjetlosti - Loomen

Zrcala i leće su objekti poznati iz svakodnevnog života. Najpoznatije zrcalo je ravno zrcalo, u kakvo gledamo svakog jutra. Također postoje i sferna zrcala, kakva ...

Obrada materijala I - Loomen

2 tra 2018 ... Kovanje je obrada materijala bez odvajanja čestica kod koje ... Moderniji način kovanja omogučava kovanje od najmanjih otkivaka do ...

osnove elektrotehnike 2 - Loomen

Hrvoje. Kokošarević. 0,0. #DIJ/0! 0,0. 43. 165061062. Valentina. Kokošarević. 0 ... Lui. Zadro. 0,0. #DIJ/0! 0,0. 105. 165061608. Ivan. Zetaković. 0,0. #DIJ/0! 0,0.

Matični broj - Loomen

Konvergentna leća. - Predmet u obliku strelice. - Žarulja 25 W i grlo za žarulju E14. - Klizači i stege. Postupak pri mjerenju sastoji se od nekoliko koraka: 1. korak: ...

PPT Vođenje ŽSV-a Datoteka - Loomen

Prijenos neutrošenih sredstava za rad ŽSV-a. ❑ Izvješće o radu ŽSV-a do dana razrješenja ... Stručni skupovi voditelji ŽSV – pregled. ▫ Kreiranje skupa.

osnove elektrotehnike ii - Loomen

Millmanov teorem je specijalni slučaj Theveninova teorema. Primjenjuje se na mrežu paralelno spojenih naponskih izvora, tj. na mrežu s dva čvora. T. E. F. O. 1.

nc - cnc alatni strojevi - Loomen

alatnim strojevima. NC - CNC. I. TEHNIČKA ŠKOLA. Zagreb, Klaićeva 7. ALATNI STROJEVI ... od 3 mm (slika 18). Materijali pogodni za obradu su drvo, plastični.

Skladištenje u trgovini - Loomen

2) skladišta izvan prodavaonice – ovise o dizajnu distribucijske mreže (logističčki distributivni centri ili samo čuvanje robe) izv.prof.dr.sc. Davor Dujak ...