Neretvanska mandarina

Ključne riječi: mandarina, prerada, voćni sirup, voćni sok, marmelada. 1. Veleučilište Rijeka, Poljoprivredni odjel Poreč, Carla Huguesa 6, HR 52 440 Poreč. 2.

Neretvanska mandarina - Srodni dokumenti

Neretvanska mandarina

Ključne riječi: mandarina, prerada, voćni sirup, voćni sok, marmelada. 1. Veleučilište Rijeka, Poljoprivredni odjel Poreč, Carla Huguesa 6, HR 52 440 Poreč. 2.

Izmijenjena Specifikacija proizvoda "Neretvanska mandarina"

Rezidba i oblikovanje krošnje. Rezidbom se direktno utječe na osiguranje redovite rodnosti i kakvoću plodova. „Neretvanske mandarine“, stoga je rezidba ...

Prerađevine od mandarina – mogućnost dodatne valorizacije ...

Ključne riječi: mandarina, prerada, voćni sirup, voćni sok, marmelada. 1. Veleučilište Rijeka ... nazivu proizvoda (npr. marmelada od „Neretvanskih mandarina“).

načela dobre poljoprivredne prakse u uzgoju mandarina - Srednja ...

Gnojidba. 9. Kemijski elementi u ishrani mandarina. 10. Makroelementi. 10 ... pripremu tla za sadnju (meliorativna gnojidba), gnojidbu stabala do rodnosti, ...

- Japanska jabuka - Sorte mandarina - Dudova štitasta uš - Pčele ...

log o sortama mandarina koje se mogu uzgajati na području ... otapanja snijega te prvih proljetnih radova u voćnjacima (najčešće rezidba) mnogi voćari ostaju.

Analiza i smjernice proizvodnje mandarina u dolini Neretve - Agroklub

Dolina rijeke Neretve predstavlja gornju granicu uzgoja mandarina. ... nekim nasadima ne provodi rezidba, da su ulaganja u neke nasade slaba, da nasadi ...

R E P U B L I K A H R V A T S K A DUBROVAČKO-NERETVANSKA ...

23 lip 2014 ... je grad Dubrovnik vodeći po ovom pokazatelju ... posla, Naručivanje na liječnički pregled u bol- ... predstavljati centralno mjesto za sve nove.

4. Rebalans ŽUC - Dubrovačko-neretvanska

3 pro 2018 ... Županijska uprava za ceste, Dubrovnik, Vladimira Nazora 8 ... u prilogu Vam dostavljamo Izmjene i dopune Financijskog plana ŽUC-a u 2018.

27. Prvokupi - Dubrovačko-neretvanska

25 ruj 2017 ... koju sam po Zakonu u obvezi po pravu prvokupa ponuditi Naslovu, nudim ... Verificirani ZK uložak ... Dubrovniku, na adresi Od Sigurate br.

zapisnik - Dubrovačko-neretvanska

pomorskog dobra ispred hotela Lafodia, otok Lopud, Grad Dubrovnik. ... poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora, kome smo mi to dali subvencije?

11. sjednica - Dubrovačko-neretvanska

8. srpnja 2019. g. u Velikoj vijećnici zgrade Pred Dvorom 1, u Dubrovniku, ... vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje ... Ministarstvo donosi popis lokacija, što je isto u sklopu plana monitoringa.

dnevni red 23 - Dubrovačko-neretvanska

4 pro 2018 ... 42. Prijedlog zaključka o neprihvaćanju ponude po pravu prvokupa koju je Dubrovačko-neretvanskoj županiji ponudio Niko Đurić.

Informacija - Dubrovačko-neretvanska

14 lis 2015 ... Ministarstvo gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb; ... Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/VII, 10000 Zagreb; ... Županijska lučka uprava Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 3, 20 000 Dubrovnik;.

31. prvokupi - Dubrovačko-neretvanska

28 lip 2019 ... p.o. Odvjetnica Danijela Badurina, Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik,. 2. ... Dubrovnik Vukovarska 17 ... PODRUČNI URED ZA KATASTAR.

37. Prvokupi - Dubrovačko-neretvanska

IBAN: HR4724070001100455865, OTP banka d.d. Zadar tel: 385 ... Općinski sud u Dubrovniku. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL DUBROVNIK. Stanje na ... Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 28.11.2019.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Zagrebačka 3,. 20 355 Opuzen. 26. Jadranka Prusac, dr. med. Dr. Ante Starčevića 12,. 20 350 Metković. 23. Ivan Barbir, dr. med. Zagrebačka 3,. 20 355 Opuzen.

Zapisnik 13. sjednica ŽS 19 - Dubrovačko-neretvanska

13. studenog 2019. g. u Velikoj vijećnici zgrade Pred Dvorom 1, u Dubrovniku, ... ovlaštenih za utvrđivanje vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan ... Ćurčija rekla je da se ne sjeća do sada da su vijećnici imali od bivših ravnatelja popis.

dokumentacija uz poziv - Dubrovačko-neretvanska

1 srp 2019 ... podrazumijeva tržišni naziv robne marke („HP“, „Epson“, „Canon“, „Samsung“, i dr.), ... servis proizvođača uređaja. ... Gundulićeva poljana 1,.

Dubrovačko-neretvanska županija - zzpudnz

Općina Kula Norinska graniči unutar Dubrovačko-neretvanske županije s pet jedinice lokalne samouprave i to: Grad Ploče, Grad Opuzen, Grad Metković, općina ...

Zapisnik 12. sjednica ŽS 19 - Dubrovačko-neretvanska

godine imamo upisanih 55 prvašića više u osnovnim školama, odnosno prvim razredima, u odnosu na ... Anton)". Drugo pitanje je u svezi heliodroma Opće bolnice Dubrovnik: ... Taj projekt je vrijedan preko 500 milijuna kuna i obuhvaća branu na Neretvi, navodnjavanje cijele doline Neretve. ... tih djelatnosti za sami najam.

Dokumentacija o nabavi - Dubrovačko-neretvanska

Gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave, prijavio u elektronički oglasnik javne nabave kao zainteresirani gospodarski ...

Ventura - DRUGI.CHP - Dubrovačko-neretvanska

21 tra 2011 ... Sjedište ŽOC-a nalazi se u Lučkoj kapetaniji Dubrovnik (u daljnjem tekstu: LK ... Boninovo d.o.o.,. 33. Musa d.o.o. (pogrebno poduze}e),. 34.

Dubrovačko-neretvanska županija - ASOO

djelatnosti nema prerađivačke industrije. Vidimo da je gospodarska orijentacija ove županije usmjerena prvenstveno na uslužne djelatnosti. Trgovina na malo s ...

program prihodi - Dubrovačko-neretvanska

16 pro 2017 ... Produženi boravak – Osnovna škola Župa Dubrovačka 393.750,00. § Sufinanciranje pilot projekta produženog boravka. - Produženi boravak ...

5. Proračun ŽUC 2016. - Dubrovačko-neretvanska

5 pro 2018 ... Upravni odjel za financije, ovdje. 7. Županijska uprava za ceste, Dubrovnik, Vladimira Nazora 8. 8. Županijska Skupština, ovdje. 9. Pismohrana ...

1. Izmjena i dopuna PP DNŽ - Dubrovačko-neretvanska

1 ožu 2019 ... luka nautičkog turizma ACI marina Dubrovnik - Komolac ... Kupari II - villa. T2 (N). 5,0. 400 pt da ... Stambena zgrada Villa Šeherezada. VI/7. E.

3. županovo izvješće za I. pol. 2019 - Dubrovačko-neretvanska

3 stu 2019 ... gdje se na razini godine isplati subvencije za poduzetnike u visini od ... procjenu utjecaja na okoliš za UPU Komolac, Grad Dubrovnik, UPU ...

1. Polugodišnji izvještaj proračuna - Dubrovačko-neretvanska

31 kol 2017 ... Definirano je 5 tradicijskih proizvoda: dubrovački pršut, dubrovački sir, bruštulani mjenduli, dubrovački arancini, mantala, dubrovačke i.

Strategija razvoja turizma DNŽ - Dubrovačko-neretvanska

Pored strategije za županiju i klastere, to uključuje i suglasnost oko tipa, lokacija i sadržaja potrebnih investicijskih projekata i mehanizma upravljanja turizmom.

Elaborat gospodarenja otpadom - Dubrovačko-neretvanska

Elaborat gospodarenja otpadom – SIGNALIZACIJA DUBROVNIK d.o.o. na lokaciji k.č.br. ... dozvola za gospodarsku građevinu – reciklažno dvorište za reciklažu ...

Elaborat zaštite okoliša - Dubrovačko-neretvanska

... i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrt ... bila pod utjecajem epizoda El Niño niti La Niña (WMO statement on the status of ...

Dohrana plaže Pasjača - Dubrovačko-neretvanska

Namjeravani zahvat: "Dohrana plaže", nositelja zahvata Općina Konavle, Mjesni odbor Popovići,. Popovići, 20215 Gruda, prihvatljiv je za ekološku mrežu. II.

33. Koncesija Sumratin područje I - Dubrovačko-neretvanska

8 pro 2014 ... Grad Dubrovnik, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je Zajednicu ponuditelja: Dubrovački zalasci sunca d.o.o, Iva Vojnovića 7A, 20000 ...

inancijski plan Žuc 2017. - Dubrovačko-neretvanska

5 pro 2016 ... Dubrovnik, 14. studenoga 2016. godine. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE. - Ovdje-. Predmet: Dostava Prijedloga financijskog plana ŽUC-a ...

15. Odluka o lokalnim porezima - Dubrovačko-neretvanska

Porez na cestovna motorna vozila. 3. Porez na plovila. 4. Porez na automate za zabavne igre. Članak 3. Visina poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, ...

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA PLAN ZAŠTITE OD ...

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA. 9. Naziv postrojbe. Vatrogasna vozila. Operativni članovi. OPĆINA TRPANJ. DVD TRPANJ. 1. Navalno vozilo. 2.

16. Procjena ugroženosti od požara - Dubrovačko-neretvanska

2 svi 2001 ... Babine Kuće, Babino Polje, Blato, Goveđari, Korita, Kozarica, Maranovići,. Njivice ... Srđ, Dubrovnik ... Robna kuća Srđ, Obala S. Radića 25.

XIX Dubrovačko-neretvanska županija ... - Ministarstvo znanosti

19 pro 2019 ... Dubrovačka, Gimnaziji Dubrovnik, Gimnaziji Metković i ... Nastavna godina za učenike Osnovne škole Župa Dubrovačka završava 24. lipnja ...

Poslovna zona Dubravica - Dubrovačko-neretvanska

Poslovna zona dubravica (Neretvanski glasnik, br. 01/11), kojim su planirani trgovački, skladišni i ostali poslovni sadržaji. Prometna infrastruktura poslovne zone ...

Knjiga 5-Projekt elektroinstalacija - Dubrovačko-neretvanska

Krampus Niko, dipl.ing.el. dela. T.D. 84/15 ... Izrada okvira za slike i opremanje slika ... elektrotehnike razvidno je da je Niko Krampus, dipl.ing.el., DUBROVNIK,.

dubrovačko – neretvanska županija (020) - Zeleni telefon

020 681 841. 020 681 841 [email protected] Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, područna jedinica Dubrovnik- građevinska inspekcija.

3. Program zaštite zraka - Dubrovačko-neretvanska

3 ožu 2017 ... automobile i da jedan cruiser dnevno proizvodi količinu smoga jednaku ... i popravak vozila. OMEGA-AUTO,. d.o.o.. Miočići 6. KONAVLE. Čilipi.

22. Suglasnost Statut OŠ Cavtat - Dubrovačko-neretvanska

Članak 3. Osnivač Škole je Dubrovačko-neretvanska županija. Škola je pravni sljednik Osnovne škole Cavtat. Članak 4. Naziv Škole je Osnovna škola Cavtat.

dubrovačko neretvanska županija - Općina Lastovo

Dolac 3. 20290 Lastovo. NOSITELJ IZRADE PLANA: OPĆINA LASTOVO. Dolac 3 ... Cvijete Zuzorić 6, 21000 Dubrovnik. Ministarstvo ... Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb ... Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije.

Županijska razvojna strategija DNŽ 2016. - Dubrovačko-neretvanska

Kulturni programi od velike važnosti za DNŽ su: Dubrovačke ljetne igre, Marco. Polo Fest, smotra folklora „Na Neretvu misečina pala“, Festival zabavne glazbe ...

Plan upravljanja pomorskim dobrom u ... - Dubrovačko-neretvanska

K.O. Lopud – dio otoka u naseljenom mjestu-CARDS. 3.13. K.O. Gruž - čest. zem. 1135 - otok Daksa. 3.14. K.O. Ploče – dio obale. 3.15. K.O. Šipan - Luka Šipan.

PRORAČUN 2016. - 2018.. - upute - Dubrovačko-neretvanska

12 lis 2015 ... Na znanje: 1. gosp. Nikola Dobroslavić, župan. 2. gđa Marija Vučković, zamjenica župana. 3. gosp. Davorko Obuljen, zamjenik župana ...

3. Odluka o izvršavanju proračuna za 2020 - Dubrovačko-neretvanska

3 pro 2019 ... županije (uvrštena u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika),. 3. ustanove i neprofitne organizacije kojima je Županija osnivač, ...

dubrovačko - neretvanska županija općina lastovo - zzpudnz

km, Kopište i okolni otočići 7,7 km, te otok Sušac 13,7 km). Najviša uzvišenja su Veli Hum (417 m) i Mali Hum u središnjem dijelu otoka, Prehodišće, Maslina i ...

Glavni projekt dubokog temeljenja - Dubrovačko-neretvanska

Ovlašteni inženjer građevinarstva dobiva posredstvom HKIG policu osiguranja od ... Ovlašteni inženjer građevinarstva upisom u Imenik ovlaštenih inženjera ...

7. Suglasnost Statut Ljekarna Korcula - Dubrovačko-neretvanska

28 kol 2014 ... zahtjevu Ljekarne Korčula predlaže se davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća usvajanju. Statuta Ljekarne Korčula, kojima se Statut ...

19. Dubrovačko-neretvanska županija, IGH, Split ... - Hrvatske vode

DUBROVNIK 20 000 ... Telefon: 021 309-400, Fax: 021 309-491 ... se nalaze na području županije: "VODOVOD DUBROVNIK" d.o.o., N-P-K-L d.o.o. Korčula, ...

13. Izvješće ispravnost vode za piće - Dubrovačko-neretvanska

13 ruj 2017 ... Metković. Izvor Doljani, Doljani, BiH. Zažablje d.o.o.. Vodovod Blato d.o.o.. Korčula – zapad. Bunar Studenac, Blatsko polje. Voda iz NPKLM-a.

republika hrvatska dubrovačko -neretvanska županija grad dubrovnik

2 stu 2017 ... Prihvaća se prijedlog o uvođenju povlaštene cijene karte studentima Sveučilišta u. Dubrovniku, RIT Croatia i Međunarodnog sveučilišta u ...

NERETVANSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode ...

16 ruj 2014 ... Zračni promet se odvija preko Zračne luke Dubrovnik u Čilipima, ... Također je utvrđeno da Konzum d.d. u Opuzenu više ne koristi amonijak u ... ostali namještaj, plinski i mehanički kućanski aparati, madraci, pjenasta guma.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb - Dubrovačko-neretvanska

... 2117/1-05-17-8. Dubrovnik, 26. lipnja 2017. godine ... dentalne zdravstvene zaštite (4) – mjesto obavljanja: Grad Dubrovnik dva (2) tima, ... medicina rada,.

"Narodne novine", broj 100/18. - Dubrovačko-neretvanska

Dubrovnik, 11. travnja 2019 godine. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ... područje djelokruga rada Doma zdravlja Dubrovnik ... Boninovo d.o.o. Dubrovnik 19.