vežba 6: nasleđivanje i polimorfizam - vtsnis.edu.rs

VEŽBA 6: NASLEĐIVANJE I POLIMORFIZAM. Cilj ove vežbe je upoznavanje sa konceptima nasleđivanja klasa, polimorfizma, redefinisanja metoda i.

vežba 6: nasleđivanje i polimorfizam - vtsnis.edu.rs - Srodni dokumenti

vežba 6: nasleđivanje i polimorfizam - vtsnis.edu.rs

VEŽBA 6: NASLEĐIVANJE I POLIMORFIZAM. Cilj ove vežbe je upoznavanje sa konceptima nasleđivanja klasa, polimorfizma, redefinisanja metoda i.

Vežba - vtsnis.edu.rs

EKOLOŠKA VALENCIJA. • Razmak između ekološkog minimuma i maksimuma u okviru kojeg je moguć život pojedinog organizma naziva se ekološkom ...

Polimorfizam - Poincare

Полиморфизам. До сада смо увек користили променљиву типа неке класе како бисмо реферисали објекте типа те исте класе: у променљивој типа Sfera ...

Nasljeđivanje i polimorfizam - Fer

4. tema. Nasljeđivanje. Polimorfizam. Objektno orijentirano programiranje. Zaštićeno licencom http://creativecommons.org/licenses/by-nc- sa/3.0/hr/ ...

POLIMORFIZAM DUŽINE RESTRIKCIJSKOG FRAGMENTA U ...

20 svi 2011 ... U/μL), BamHI (20 U/μL) i KpnI (15 U/μL) restrikcijski enzimi ne bi trebali sjeći fragment pilećeg gena za ovalbumin, ali smo to ipak provjerili na ...

Polimorfizam, Apstrakcija, Šabloni ​Lekcija 11

Apstrakcija podataka i apstraktne klase. • Hijerarhija klasa. • Šabloni funkcija i klasa. Princip polimorfizma predstavlja jedan od osnovnih principa objektno ...

Koncentracija serotonina u trombocitima i polimorfizam ...

Trombocitni pellet, dobiven centrifugiranjem razrijeđenog PRP uzorka (1 ml 3 soli) na 8.500 x g kroz 5 minuta, je soniciran u 1 ml dejonizirane vode. Uslijedila ...

polimorfizam gena il-1b i il-10 kod karcinoma vrata maternice

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK. DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINSKO. LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA. Sanela Štibi. POLIMORFIZAM GENA ...

polimorfizam i selekcija gena skupine ii glavnog sustava ... - Intranet

Ključne riječi: MHC geni, dobri dupin, Tursiops truncatus, Jadransko more, DRA lokus,. DQA lokus, DQB lokus, pozitivna selekcija, polimorfizam ...

Vežba 04.pdf

Na radnoj površni (Desktop) kreirajte novi word dokument (.docx). 2. ... vezana za izgled stranica se menjaju na Tab Design (Word 2013-2016) ili Tab Page ... Podesite da razmak između redova (prored) u ovom pasusu bude 1,3 cm. Označite ...

VEŽBA 2

Petlja sa izlaskom na dnu. Ova petlja počinje ključnom reči do, a uslov nastavka izvršavanja petlje naveden je unutar zagrade posle ključne reči while na kraju.

V vežba

V.O 1500-4000 krava. ◦ Nerast- ... Visoko plemenite rase konja- smanjuje se rizik ... parenje. V.O ovaca- potrebno 5-8x više spermatozoida nego za V.O krava ...

vežba 3 - poboljšavanje - DPM

Poboljšavanje predstavlja jednu od najznačajnijih vrsta termičke obrade čelika. ... Slika 2: a) Kriva napon - deformacija čelika nakon različitih vidova termičke ...

Sintaksa – Vežba

19 дец 2005 ... Ispišite klauze iz kojih se sastoji sledeća rečenica: I da ne kažem šta su to oni uradili čekajući da se promeni postupak odlučivanja o ljudima ...

Vežba broj 1

Ekvidistanca izohipsi je. 100 metara. Koordinatni početak postaviti u JZ kraj lista A4, tako da bude udaljen 3 cm od zapadne ivice i 3 cm južne ivice lista. X-osa je ...

vežba 10-cementacija i nitriranje - DPM

VEŽBA 10-CEMENTACIJA I NITRIRANJE. Cementacija. Cementacija predstavlja postupak naugljeničavanja površinskih slojeva čeličnih radnih predmeta.

ZAVISNE REČENICE -- VEŽBA

ZAVISNE REČENICE -- VEŽBA. 1. Upiši veznik između rečenica. Kupio sam hleb ______ doručkovao. Kupio sam sendvič ______ sam gladan. Jedem slatkiša ...

vežba #3: nuklearna magnetna rezonanca (nmr) - pmf kg

Izraz nuklearna magnetna rezonanca (NMR) se odnosi na pojavu da jezgra koja imaju nuklearni spin kada se nalaze u magnetnom polju apsorbuju ...

11. vežba – ispitivanje primenom jona - DPM

Masena spektroskopija sekundarnih jona (eng. Secondary ion mass spectroscopy) SIMS je najosetljivija tehnika za analizu površinskih slojeva. Omogućava ...

I VEŽBA: KONTINUALNI I DISKRETNI SIGNALI

gde A0 označava amplitudu sinusoide, f0 učestanost sinusoide (u Hz), T0 osnovni ... b) Napisati Matlab program za crtanje elementarnih signala iz tačke a), ...

Vezba za I kolokvijum _ Algoritmi.pdf Preuzmi

Kreirati algoritam i pseudokod za izračunavanje vrijednosti Y=XN, pri čemu su X i N ulazni podaci. X je realan, a N cio broj. Prilagoditi algoritam da radi i za ...

vežba 8-izbor čelika za poboljšavanje - DPM

1 - | S t r a n a. VEŽBA 8-IZBOR ČELIKA ZA POBOLJŠAVANJE. Posle kaljenje vrši se otpuštanje. Ako je cilj kaljenja dobijanje strukture povećane tvrdoće vrši se.

Operativni sistemi vežba 1 - VISER-u

OPERATIVNI SISTEMI. VEŽBA 1 ... *Linux*. ▫ Linux operativni sistemi se sve brže probijaju na tržistu , postaju sve ... Najpopularniji operativni sistem, zastupljen.

Šesta laboratorijska vežba: Uvod u HTML

Uvod u HTML. HTML je skraćenica za Hyper Text Markup Language (Hipertekstualni markerski jezik). HTML fajl je tekstualni fajl koji sadrži tagove za markiranje ...

Vežba 10 OS Sistemi za masovno skladištenje podataka.pdf

redundacija oporavka informacije na izgubljenom disku. RAID-1. • Preslikavanje diska (engl. disk mirroring) za visoku dostupnost. RAID-1 može poboljšati ...

8. VEŽBA – TRIBOLOŠKA ISPITIVANJA Mehaničke osobine ... - DPM

test treba verno da reprodukuje mehanizam (vrstu) habanja (ili trenja), kao što su npr. abrazija po sistemu dva tela, adhezivno habanje, erozivno habanje itd.

Vežba 14 - PowerPoint prezentacija Uputstvo za izradu prezentacije

Vežba 14 - PowerPoint prezentacija ... Uputstvo za izradu prezentacije ... hiperlink „kako do nas“ pri čemu klikom na ovaj tekst idete na Google maps adresu ...

MRSLab 01 – Metodologija Razvoja Softvera – Vežba 01 ... - TFZR

Strukturni dijagrami. Dijagrami ponašanja. Power Designer. Modelovanje u Power Designer-u. LAB 01. 1. UML. UML je standardni jezik za izradu specifikacija, ...

MRSLab09 – Metodologija Razvoja Softvera – Vežba 09 ... - TFZR

Primarni ključ N/A. N/A. Kolona ili kolone čije vrednosti jedinstveno identifikuju svaki red u tabeli, a koje su dizajnirane kao primarni identifikator svakog reda.

MRSLab05 – Metodologija Razvoja Softvera – Vežba 05 ... - TFZR

Rekurzivne poruke: objekat koji šalje je i objekat koji prima. Poruka poziva ... predstavljaju opcione simbole koji prikazuju vreme potrebno da se neka akcija.

VEŽBA BR. 11 Auskultacija srčanih tonova Merenje arterijskog pritiska

Puncta optima kod psa. Mitralni zalistak- 5 m.r. prostor-levo. Pulmonalno ušće 3 m.r. prostor-levo. Aortno ušće 4 m. r. levo. Trikuspidalni zalistak- 5 m.r. prostor- ...

Vežba 3 - Proširenje mernog opsega instrumenta ... - info.telit.etf

etalonski voltmetar i ommetar) i otporničke dekade. Obratiti pažnju na to da je analogni instrument instrument za merenje jednosmerne struje, pa treba voditi ...

Druga laboratorijska vežba: Prenos podataka na daljinu, optokapleri ...

fotodiodu (A), ili da koristite otpor na bazi tranzistoraRb da bi uklonili nosioce sa baze (B). Izlazni stepen optokaplera se može realizovati kao Darlingtonov spoj ...

hrapavost - vtsnis.edu.rs

Hrapavost površina. Površine mašinskih delova su obavezno u većoj ili manjoj meri neravne i hrapave. Mikrogeometrija površina ima dominantan uticaj na ...

termoenergetika - vtsnis.edu.rs

Daltonov zakon. ○ Svaki gas, kao komponenta mešavine gasova, zauzima ceo prostor u kome se mešavina nalazi, stvarajući određeni pritisak na zidove suda.

XI – Rad sa datotekama - vtsnis.edu.rs

➢Svim operacijama koje pristupaju sadržaju datoteke ili koje obavljaju određene operacije nad datotekama pristupa se preko pokazivača na tu datoteku.

Zračenje - vtsnis.edu.rs

Apsolutno crno telo. Čvrsta i tečna tela su praktično neprozračna za toplotne zrake, pa je za njih d=0: r a = 1. Telo koje je sposobno da potpuno upije svu ...

Dinamika - vtsnis.edu.rs

Osnovni zakoni dinamike- Njutnovi zakoni. Zakon inercije (I Njutnov zakon). Svako telo ostaje u stanju mirovanja ili jednolikog pravolinijskog kretanja dok pod ...

Normalizacija - vtsnis.edu.rs

Baze Podataka. Normalizacija ... o Cilj je projektovanje baze podataka bez anonmalija brisanja, ažuriranja i sa minimalnom redudansom. o Podacima je lako ...

Elektrostatika - vtsnis.edu.rs

Električno polje postoji oko svakog naelektrisanja; smer linija polja u nekoj tački jednak je smeru sile koja deluje na pozitivno probno naelektrisanje u toj tački.

KUKE - vtsnis.edu.rs

Sve dizalice i kranovi imaju zajedničke elemente pomoću kojih se prihvataju ... Kod dizalica koje se koriste u livnicama koriste se lamelarne kuke zbog velikog ...

Biomasa - vtsnis.edu.rs

Biomasa. • Energija biomase je najznačajniji domaći energetski potencijal iz obnovljivih izvora energije. • Važan segment je snimanje petencijala i stanje u ...

Untitled - vtsnis.edu.rs

nastavnike angažovane sa drugih škola, fakulteta i Vojno medicinske akademije. Škola je do sada ... odevanju. Uniforme učenika i učenica osmišlјene su do poslednjeg detalјa kako bi ... povoljno utiče na razvoj biljaka. Za vreme ostalih ...

Turbina - vtsnis.edu.rs

energiju plime i oseke, a osim toga možemo koristiti i temperaturnu razliku vode kako bi dobili energiju (Ocean Thermal Energy. Conversion, OTEC). 39 ...

ekologija - vtsnis.edu.rs

(abiotički – klimatski, orografski, edafski; biotički; antropogeni faktori);. •Ekološka valenca; Biotop, životno stanište;. •Životna zajednica - biocenoza, ekosistem.

akumulatori - vtsnis.edu.rs

Olovni akumulatori sredina sedamdesetih godina XX veka, ... Olovni zatvoreni akumulator ... GEL baterija sa ciklusom dubokog pražnjenja 2-8 godina. • Baterije ...

BOJA U WEB-U - vtsnis.edu.rs

Ton je stepen osvetljenosti ili sjaja bilo koje boje ili neutralno sive. • Kontrast hladnog i toplog (tople i hladne boje). • Komplementarni kontrast (komplementarne ...

viljuškari - vtsnis.edu.rs

(samo 2013.godine, dvadeset vodećih proizvođača viljuškara, prodalo je, širom sveta, 944.405 komada u vrednosti od 30,4 milijardi dolara). Na svaki viljuškar u ...

виљушкара - vtsnis.edu.rs

Простидизалични механизми. Дизалице. Виљушкари. Ручнаколица. Непрекиданток ... Delovi auto-dizalice: 1 - kabina; 2 - okretno postolje sa protivtegom ;.

Magnetizam - vtsnis.edu.rs

U svemiru, magnetna indukcija je između 10-10 T i 10-8 T u Zemljinom magnetnom polju na geografskoj širini od 50° je. 5,8 · 10-5 T, a na ekvatoru (0° ...

V predavanje - vtsnis.edu.rs

isalnum() Alfanumericki znak isalpha(). Alfabetski znak isctrln(). Kontrolni znak isdigit(). Broj isgraph() Printabilni znak(bez ' ') islower(). Malo slovo isprint().

Загађивање воде - vtsnis.edu.rs

Кисела киша је киша или било која друга падавина загађена сумпор диоксидом, азотним оксидима и другим хемијским једињењима. Главни узрочници ...

II – Karakteristike C jezika - vtsnis.edu.rs

Kompajler kreira objektni kod i smešta ga na disk. Linker povezuje objektni kod sa bibliotekama. Loader. Osnovna memorija. Kompajler. Editor. Preprocesor.

техничко цртање - vtsnis.edu.rs

Припрема за I колоквијум. • Активно учешће у настави. • Израда практичних вежби – цртежа. • Тестови у Књизи. ▫ Слободан Ристић, Техничко цртање, ...

Prilagodljivi WEB dizajn - vtsnis.edu.rs

``Responsive dizajn dozvoljava sajtu da se adaptira na ekran bez ... ``poseban način kodiranja web sajta kojim se njegov ... Posao/nabavka u krugu od 7 km.

X – Sistemi datoteka - vtsnis.edu.rs

... podataka za pamćenje. 10.9 Vrste sistema datoteka ... Sistem datoteka (File System) je pojam koji podrazumeva logičke strukture podataka i softverske rutine ...

geotermalna energija - vtsnis.edu.rs

GEOTERMALNA ENERGIJA -. UVOD. Osnovni pojmovi, građa zemljine kore,globalni tektonski procesi, temperatura zemlje, površinski geotermalni fluks ...

Modul elastičnosti - vtsnis.edu.rs

Za svaki materijal i svaku vrstu naprezanja, u oblasti važnosti Hukovog zakona, postoje određeni odnosi između napona i njima izazvanih deformacija.

Osnovi elektrotehnike 1 - vtsnis.edu.rs

Osnovi elektrotehnike 1. 2017/18. Visoka Tehnička škola. Predavanje 2-3 – ulovi elektrostatičke ravnoteže, raspodela naelektrisanja po površini provodnika,.

ulazni uređaji - vtsnis.edu.rs

18 јан 2019 ... Izlazni uređaji nam omugućavaju da rezultate obrade podataka vidimo na ekranu monitora (privremeno) ili da ih odštampamo na papir pomoću.