Građevinski radovi i adaptacije-troškovnik pulmologija 2 - KBC Zagreb

građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, ... knjiga dostavlja se kompjuterski obrađena u excel formatu ... sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru Nadzora.

Građevinski radovi i adaptacije-troškovnik pulmologija 2 - KBC Zagreb - Srodni dokumenti

Građevinski radovi i adaptacije-troškovnik pulmologija 2 - KBC Zagreb

građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, ... knjiga dostavlja se kompjuterski obrađena u excel formatu ... sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru Nadzora.

Građ.radovi i adaptacije-troškovnik pulmologija 1 - KBC Zagreb

1 velj 2017 ... cijena i elemenata danih u osnovnoj ponudi i sve to unijeti u ... završnom PVC podnom oblogom do AB podne ploče. Na koti 0,06 cm skida se ...

TROŠKOVNIK SANACIJE - III FAZA A/ GRAĐEVINSKI RADOVI

CIJENA. VRIJEDNOST. II ZEMLJANI RADOVI. 1. Iskolčavanje, iskop (strojni 80% i ručni 20 %) te odvoz materijala od iskopa na ... oštećenih zidova podruma i verande punom opekom NF ... Nabava i dobava materijala i injektiranje svih većih.

Troškovnik - pulmologija.hr

mjere količina cijena ukupno. 1. Pripremni radovi organizacije radilišta i zaštita ostalih dijelova i ... Obračun po m2 površine mjereno po kosoj površini krova. m2.

TROŠKOVNIK RADOVA ADAPTACIJE PROSTORA ... - Grad Imotski

PODOPOLAGAČKI RADOVI. Broj stavke. OPIS RADOVA. Jedinica mjere. Količina. Jedinična cjena ( KN ). Ukupni iznos (KN). 1. Dostava i postava drvene ...

TROŠKOVNIK radova sanacije krovnog pokrova ... - pulmologija.hr

b) krovna ljepenka m2. 1.200,00 c) daščana oplata m2. 1.200,00. 12. Popravak drvene krovne konstrukcije koja je izvedena od pune drvene građe (rogovi 12/14 ...

Troškovnik - Radovi

Procjena radova i materijala odnosi se na građevinske radove i obrtničke radove. Procjena je izvedena na temelju ... za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u zgradarstvu i uputa proizvođača materijala koji se ... FASADERSKI RADOVI. 11.

02 GP Tar Kusaona GO RADOVI TAR troskovnik - Općina Tar-Vabriga

Probijanje otvora širine 2,8m u nosivom kamenom zidu ukupne debljine 70 cm, prema poziciji u nacrtu. Stavka obuhvaća podupiranje prema statičkom računu ...

Troškovnik građevinsko-obrtnički radovi – I. faza

Ravnine podgleda ploča i zidova (betonskih ili od blok-opeke) 1,00 cm, mjereno letvom dužine 2,50 m u bilo kojem pravcu. za nasip kameni - šljunčani Me 40 ...

troškovnik radovi vrtić marčelji - Općina Viškovo

čvrstu podlogu od cementne glazure, gipsanog estriha ili iverice. Izvođač mora ploče ... nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. Vanjski ... U kompletu sa 3 para vodilica i sa 3 plastificirane rešetke. Unutarnje ...

građevinski radovi na modernizaciji tramvajske ... - GPP na Osijek

uspostavlja i vodi na Gradilištu Izvođač, a svi upisi u Građevinski dnevnik ... količinama u elektroničkoj formi (dokument u Excel-u), pri čemu ukupan iznos svake ...

građevinski radovi na rekonstrukciji i dogradnji objekta paviljon iii ...

Naziv i sjedište naručitelja, OIB, broj telefona, broj telefaksa, internetska stranica te adresa elektroničke pošte. ŢUPANIJSKA BOLNICA ĈAKOVEC. Ivana Gorana ...

GRAĐEVINSKI RADOVI Opis stavke Mjerna ... - CZSS-Krapina

11 svi 2018 ... cijena. Ukupna cijena. ZEMLJANI RADOVI. Strojni iskop zemlje i postojećeg materijala na dijelu površine predviđene za opločenje betonskim ...

Novi Marof građevinski radovi - Opća bolnica Varaždin

vlasnicima poslovnih prostora „Silma“ d.o.o. iz Petkovca 46, Varaždinske Toplice i Tehnoguma d.o.o. iz Možđenca 1H, Novi Marof, izvođenje građevinskih ...

troškovnik - KBC Zagreb

Ukupna cijena fco. KBC Zagreb bez. PDV. 1 ... izradu i montažu na licu mjesta, sav potreban materijal, pripomoći, ... TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA. A. ... Demontaža sa odspajanjem kabela prosječno 10m kabela po rasvjetnom mjestu ...

troškovnik ginekologija - KBC Zagreb

Građevinski radovi i adaptacije za potrebe uređenja i opremanja DB i JDK u KBC-u Zagreb ... Inox stalak za papirnate ručnike (750 kom) . Montaža na zid. Dim.

EU fondovi - RTG uređaj STO troškovnik 2 - KBC Zagreb

tip i šifra i kataloški broj. Jedinična cijena fco. KBC Zagreb bez. PDV. Stopa ... RTG Uređaj za estraoralno digitalno snimanje zuba s Cone. Beam 3D snimanjem i ...

Troškovnik-tehnička specifikacija - KBC Zagreb

SANACIJA PROCURIVANJE RAVNOG KROVA V KATA HOTELSKOG DIJELA ... ravnog krova netkanog polipropilenskog geotekstila 110g/m2 s otpornosti na ...

troškovnik radova na adaptaciji prostora kliničkog ... - KBC Zagreb

Ukupna cijena bez PDV-a. 1. 2. 3. 4 ... Cijena uključuje sve pomoćne radnje i predradnje. debljine do 5 cm. m2. 25.00. 1.8. ... (kao lamperija, stiropor). m2. 25.00.

Zapo~eli radovi na izgradnji autoceste A 5 AUTOCESTA ZAGREB ...

ganu–Zagreb–Slavonski Brod–granični prijelaz Lipovac–Beograd–Skopje i, na- dalje, Grčku. Autocesta Bregana–Zagreb-Lipovac, duljine 305 km, dio je ...

TROŠKOVNIK stan MATIĆ, Rimska 6 TROŠKOVNIK krovopokrivački ...

TROŠKOVNIK krovopokrivački radovi. 1. Demontaže. Jediničnim cijenama obuhvatiti utovar i odvoz materijala na deponiju. 1.1. Skidanje pokrova od biber ...

Pulmologija

tumorskih sjena na plućima; CT u određivanju steiginga karcinoma pluća. ... iskašljaja na BK, indukcija iskašljaja; Mikrobiološka dijagnostika tuberkuloze; ...

Pulmologija - Propisi.hr

metakolinski test, CO difuzija, pletizmografija, 6-minutni test hodanja, „Shuttle walk“ test, plinska analiza arterijske krvi (3). 22. Torakalni tumori. Po završetku ...

Pulmologija - KBC Rijeka

Page 1. Page 2. Page 3.

Adaptacije koje ima kaktus - iccg

(1-6) tako da povežete ove organizme sa odgovarajućim opisom iz tabele 1: Tabela 2. euglena zlatna paprat pšenica ameba čempres vlasak vrganj. 5. 1. 6. 2. 3.

obrazac za prijem - pulmologija.hr

Bolesnik / Obitelj su upoznati s osnovnom bolesti i prelaska na palijativnu skrb i ograničenim brojem dana boravka na palijativnom odjelu. Pacijent zaveden u ...

strategije standardizacije i adaptacije u međunarodnom marketingu

Implementi standardizacije kao odabrane marketinške strategije tvrtke Ikea ... Nadalje, fotelja povećava trošak distribucije jer ne donosi mnogo novca, ali.

VII. ADAPTACIJE Dve najvažnije karakteristike živih bića su: 1 ...

što prirodna selekcija i jeste. Adaptivni biološki procesi deluju tako da laicima izgleda k a o da oni deluju sa svrhom. Kako ispravno definisati takve fenomene, ...

filmske adaptacije vieweghovih romana - darhiv

Scenarij za Sjajne zeznute godine napisao je Jan Novák, a za Odgoj djevojaka u Češkoj Václav Šašek. U ostalim je filmovima ispravio vlastitu pogrešku i ...

SUVREMENE FILMSKE ADAPTACIJE SHAKESPEAREOVIH DRAMA

pismenosti, Zaljubljeni Shakespeare svoju je sofisti ciranost zadržao na razini insajderskih fora za teatrologe, a one su tek nakit za nešto prilično banal nije.

Tehnični opis adaptacije objekata Centara za socijani rad.pdf

lijepljenjem preko betonske površine. Pristupačna taktilna ... Ivice nagazne površine stepenice treba da buudu obrađene vizuelno kontrastno i sa elementima ...

Studija izvodivosti izgradnje i adaptacije dijela ribarske ...

Ribolov: Dozvoljeno obavljanje lova ribe (uz propisane vrste riba i načine ... potrebna za neometano odvijanje prometa ribom (obala, površine uz obalu, oprema, ... S obzirom na broj plovila prema luci upisa najznačajnija mjesta su Zadar, Kali,.

GLAVNI PROJEKT-skraćena varijanta ADAPTACIJE I DOGRADNJE ...

Demontaža postojećih vrata i prozora objekta. ... obloge (fasadne kazete), antracit boje, debljine lima 0,7mm postavljene na ... klizna vrata vrata 100x200.

Vlado Jukić IZGRADNJA, DOGRADNJE I ADAPTACIJE ZGRADA I ...

re Bolnice Vrapče, ta, kako ju je autor Vlado Jukić znakovito nazvao mi- nimonografija ... mreže i adaptacija ulaznog prostora u Centar za poremećaje spavanja.

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI ... - pulmologija.hr

S P E C I J A L N A. BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI. Zagreb, Rockefellerova 3 e-pošta: [email protected] www.pulmologija.hr.

zahtjev za premještaj u jedinicu intenzivnog ... - pulmologija.hr

ZAHTJEV ZA PREMJEŠTAJ U JEDINICU INTENZIVNOG LIJEČENJA. SPECIJALNE BOLNICE ZA PLUĆNE BOLESTI. Ime i prezime: Datum rođenja: Dijagnoze:.

Program studija Pulmologija - medri - UNIRI

U Kliničkom bolničkom centru Rijeka, kao nastavnoj bazi ... Poslijediplomski specijalistički studij Pulmologija obvezni je dio programa specijalizacije iz ...

Dokumentacija za nadmetanje - Izmjena troškovnika - pulmologija.hr

Radovi zamjene krovnog pokrova zgrade SB za plućne bolesti Zagrebu na lokaciji ... opšava, oluka, gromobranske instalacije, zamjena vanjske stolarije u krovnim ... pod tavana, odvodnu limariju, nakon uklanjanja ploča potrebno je pažljivo ... bojanog lima (tip i boja kao pokrovni lim), opšav prilagođen pokrovu. Limeni ...

Prim. dr.sc. Marinko Artuković, dr.med. PLAN I ... - pulmologija.hr

-Palijativna medicina- predradnje potrebne za proširenje kapaciteta SB za plućne bolesti. Rockefellerova (i palijativna skrb u dnevnoj bolnici). -nadstandard ...

ekofiziološke adaptacije biljaka u uslovima niskih i visokih temperatura

27 феб 2019 ... reverzibilno do -196°C ! • 1.usporava se kretanje citoplazme, 2. usporava se fotosinteza, pojačava disanje. • Vegetativno razmnožavanje ...

registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - pulmologija.hr

11 stu 2017 ... IKEA, Alfreda Nobela2, Sesvete. 08.11.2016. 9.000,00 kn. 99. ... Kutna garnitura za dnevni boravak za pacijente i posjete I. odjela bagatelna ...

1 Naziv uže specijalizacije Pedijatrijska pulmologija Naziv koji se ...

Naziv uže specijalizacije Pedijatrijska pulmologija. Naziv koji se stječe ... Klinika za pedijatriju, KBC Rijeka ([email protected]). -Mr.sc. Drago Ćaleta ...

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB ZAGREB ... - KBC Zagreb

ZAGREB, Kišpatićeva 12 raspisuje. N A T J E Č A J za izbor djelatnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima. 1. PREDSTOJNIK KLINIKE ZA KIRURGIJU. 2.

troškovnik - GSG VG

skele. obračun po m2 ukupne površine skele. 14.740,00 m2 kn/m2. TOPLINSKA SANACIJA ... 4) završni sloj paropropusne silikatne žbuke u boji po odabiru projektanta ... U cijeni m2 komplet izvedene fasade obuhvatiti obradu svih špaleta ...

PJN 41/18-TROŠKOVNIK

Kompletno sa postavom membrane „ETHAFOAM E-222“ ili ... U stavke uključena cijena sveukupnog rada, nabavka potrebnog materijala, primjena zaštite na ...

V. TROŠKOVNIK

prozori kom. 19,00 kom. 7,00. - samo okviri prozora i vrata kom. 13,00. 2. 5,00. 3. ... pričvršćenom na drvene grede. ... Vanjski dvokrilni prozor sa griljama. a' a' a'.

Troškovnik - Fed.HR

PRIPREMNI RADOVI r. broj opis radova jed. mjere količina jed. cijena iznos. 1.1. Geodetsko ... (Tervol-6 cm) i pokriti obostrano slojem PE folije. m². 57,80. 7.11.

TROŠKOVNIK

br. Opis stavke. Jedinica mjere. Količina Jedinična cijena [kn]. UKUPNO*. [kn]. UKUPNO**. [kn]. 1. ... Rušenje ab vodovodnih okana (ploče, zidova, temeljne ploče) sa ... Injektiranje pukotina u betonu sa epoksidnim smolama radi ostvarenja ...

Troskovnik B-5.kat , 2 - Dom Kantrida

mjesto nakon obrade zidova sa svim ... Zidarska obrada špaleta novoprobijenih ... Cijena mora obuhvatiti i demontažu postojećeg s odvozom na gradski deponij ...

Troskovnik Malancec

3 pro 2014 ... Jedinična cijena. Iznos. 1. Dobava i postava cijevi fi 160 na oborinsku odvodnju dužine 4,0 m. Cijev se postavlja na svaku vertikalu u dvorištu.

Most Tupljak_PONUDBENI TROSKOVNIK

2.11. Postavljanje cestovnih rubnjaka dimenzija. 15/25/100. U cijenu su uključeni dobava i ugradnja sa pripadajućim betonom. Obračun po m. m. 120,00. 2.12.

Troskovnik - Ponikve Krk

Jedinične cijene izraditi na osnovu cijena materijala, radne snage, strojeva i ostalih elemenata. ... područje prometnica unutar zahvata, a odnosi se na čišćenje područja od ... materijala frakcije 60/120 mm za filterski sloj oko upojnog bunara.

troškovnik - zjzka

III ZIDARSKI RADOVI UKUPNO kn. Probijanje otvora za novi prozor u vanjskom ožbukanom nosivom zidu prizemlja, izvedenom od pune opeke debljine 31cm, ...

Troškovnik-ograda - KIF

cijena. [kn]. 1. MONTIRANJE OGRADE. 1.1. Nabava, doprema i ugradnja panelne ograde. ... -vrata klizna samonosiva, s motornim pogonom na daljinsko ...

Troškovnik - Komunalac doo

Količina. Cijena. Ukupno. 1. RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE. I. PRIPREMNI ... Obrada špaleta se vrši nakon ugradnje nove pvc stolarije. Špalete ...

troškovnik - Alka.hr

Izrada master dizajna za predloške. Sve stranice dizajnirati u prilagodljivom dizajnu. (responsive) za mobilne uređaje, tablete i desktop računala. Dizajn treba ...

Troškovnik IGRALIŠTE.pdf

jed. cijena cijena. 1. Demontaža metalne ograde igrališta s postojećih betonskih zidova ili ... II. ZEMLJANI RADOVI jedinica količina jed. cijena cijena. 1. Iskop rovova za temeljne trake te dijela terena igrališta radi ... V. FASADERSKI RADOVI.

1.Troškovnik prometnica

Jedinična cijena za radove iz pojedinih stavaka ovog troškovnika sadrži sav potreban rad ... 3. 2.4. 2-09.2. Izrada nasipa od miješanih materijala iz iskopa trase.

Obrazac 2 – Troškovnik

1 kol 2017 ... SANACIJA MULA ŠPORKO ŽALO - KOMIŽA. J.M. KOL. JED.CIJENA. (BEZ PDV). UKUPNO ... kamenu bitvu - kamen tipa Plano. kom. 1,0.

troškovnik - FERIT-a

Cijenom obuhvatiti i mjestimično žbukanje cementnom žbukom, postavljanje kutnih vodilica, rabiciranje, ako se ukaže potrebna na mjestima uklanjanja ...