Diplomacija Socialistične federativne republike Jugoslavije na ... - FDV

Janez Mavec; nekdanji komercialist v podjetju Slovenijales d.d.. Janez Mavec, rojen v Radovljici v Sloveniji, je bil komercialist v turizmu, nato v zunanji trgovini ...

Diplomacija Socialistične federativne republike Jugoslavije na ... - FDV - Srodni dokumenti

Diplomacija Socialistične federativne republike Jugoslavije na ... - FDV

Janez Mavec; nekdanji komercialist v podjetju Slovenijales d.d.. Janez Mavec, rojen v Radovljici v Sloveniji, je bil komercialist v turizmu, nato v zunanji trgovini ...

FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

Cijena ovom broju je 6.— din. — Pret- plata za cijelu ... Potrošačke karte za udarnike, novatore, ra cio-. , nalizatore a ... ovlaštena industrijska i otkupna poduzeća odnosno nji- hove direkcije ... tor Rudnika bakra i talionita »Bor«. Rješenj,em ...

Raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

... je smrt bila prekretnica koja je pokazala da sustav koji ovisi o jednom ĉovjeku ne moţe biti dobar. Bio je osoba oko koje se koncentrirala sva moć Jugoslavije.

Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (1974 ...

SOCIJALISTIČKA FEDERATIVNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA. Član 1. Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija je savezna država kao državna ...

Raspad Socijalističke Federativne Republike ... - FFOS-repozitorij

(2.svezak), str.77. 5Bilandžid, Dušan, Jugoslavija poslije Tita (1980. ... Viro, Dušan, Slobodan Milošević – anatomija zločina, Profil, Zagreb 2007. 9. Popis izvora.

o ratifikaciji ugovora između socijalističke federativne republike ...

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i Kraljevina Danska, u želji da razvijaju odnose uzajamnog poverenja i saradnje u oblasti pravnog saobraćaja, ...

gospodarska diplomacija republike hrvatske ili zašto ... - IRMO

IMO, Zagreb. ZAKLADA ... u Zagrebu koji su pomogli u prikupljanju i usustavljivanju informacija. ... Kine, Indije i Brazila, ali i s drugim državama svijeta, osobito.

(1974.) USTAV SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE ... - MojUstav

Ustav Socijalističke Federativne. Republike Jugoslavije. (1974.) Polazeći od istorijske činjenice da su radnici i seljaci i napredni ljudi svih naroda i narodnosti.

EUROPSKA DIPLOMACIJA 19. STOLJEĆA

Zagreb: Biblioteka Jutarnjeg lista. 3. Kardum, Livia. (1997.). Europska diplomacija i Prvi svjetski rat. Zagreb: Biblioteka. Politička misao. 4. Kissinger, Henry A.

Diplomacija u ozračju prijateljstva

Tekst: IGOR WEIDLICH ⬢ Fotografije: ROmEO IbRIšEvIć. Nakon Washingtona ... poslušate pjesmu “Bože čuvaj Hrvatsku” Đanija Maršana. Lijek za sve ...

DIPLOMACIJA BiH REALNOSTI I POTREBE - Vanjskopolitička ...

Članci, eseji i analize u ovoj publikaciji ne predstavljaju konsezus mišljenja. Ne očekujemo od čitatelja pohvale i simpatije, često se ni naši autori ne slažu jedni ...

ekonomska diplomacija švicarske konfederacije u kontekstu ...

Model ekonomske diplomacije Švicarske Konfederacije. ... Zastava je često slijedila trgovinu (Rana i Chatterjee, 2011). Klasični ekonomisti Adam Smith i David ...

europska diplomacija i javno mnijenje prilikom izbijanja prvog ...

kompletirana je Antanta, čime je Trojni savez dobio svoju protutežu, kako u geografskom, tako. i u vojno-političkom smislu. S druge strane, Njemačka se prilično ...

javna diplomacija kraljevine švedske: analiza ... - FPZG repozitorij

14 srp 2017 ... Štefancu, menadžeru za komunikacije IKEA Hrvatska na suradnji te iscrpnim ... Kraljevine Švedske, IKEA-u Hrvatska te Udrugu hrvatsko-švedskog ... Nismo htjeli pokazat ormarić iz '54. ... kakve cipele i koji model mobitela.

Livia Kardum SUTON STARE EUROPE Europska diplomacija i Prvi ...

Aneksijska kriza 35; druga marokanska kriza 39; Balkanski ratovi 45; Austrougarska politika na Balkanu 55; Sarajevski atentat 59; Srpanjska kriza 62; Rasplet ...

o potvrđivanju ugovora između republike srbije i republike turske o ...

Republika Srbija i Republika Turska (u daljem tekstu: Ugovorne strane),. U težnji za ... a) za Republiku Srbiju - preko Ministarstva pravde i državne uprave,.

predsjednik republike – mimikrij a ustava republike ... - Pravni fakultet

određen je kao polupredsjednički sustav u prvom udžbeniku ustavnog ... 1997. godine iznosi da Austrij a i Island nisu polupredsjednički sustavi zato što su.

sporazum između republike srbije i republike turske o socijalnoj ...

u odnosu na Tursku, Republika Turska;. 2. "pravni propisi" - zakoni, podzakonski akti i drugi opšti akti koji se odnose na oblasti socijalnog osiguranja iz člana 2.

SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE KIPAR O ...

Republika Srbija i Republika Kipar u daljem tekstu države ugovornice, u želji da urede meusobne odnose u oblasti socijalne sigurnosti dogovorile su se sledeće ...

AgonijA jugoslAvije - Delfi

stane Brovet*, što je na trenutak davalo privid da u armiji, za razliku od Partije, postoji jedinstvo . Ali strani analitičari ipak posle prvog dana sednice zaključuju ...

Smrt Jugoslavije - KrajinaForce

Broz, Josip - Tito - osnivac komunisticke Jugoslavije. Vladao od 1945. do svoje smrti, 1980. Bucin, Nenad - predstavnik Crne Gore u Predsednistvu SFRJ.

Raspad Jugoslavije na filmu - YU Historija...

Pavle Levi i Biblioteka XX vek (za ovaj prevod). Pavle Levi, ro ... ske filmove u knjizi Raspad Jugoslavije na filmu, ja sam, pak, nastojao ... Rat je po eo u Sloveniji, brzo se preselio u Hrvatsku, a tokom 1992. ... "zna i novi film je rebus koji ja treba da re avam, klopka iz ... tanje njenu sposobnost da u potpunosti izbegne zamke.

Vek Jugoslavije - Goldsmiths Research Online

KLJUČNE RIJEČI: Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Jugoslavija, ujedinjenje,. Prvi svjetski rat ... Dakle, i prva Jugoslavija je počivala na, za to vreme,.

Pristupanje Jugoslavije trojnom paktu

Приступање Краљевине Југославије Тројном пакту, од дана потписивања. 25. марта ... зад, Тројни пакт значи опредељење за једну ратујућу страну.

MINISTARSTVO PROSVETE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

U narodnim školama nadzor je stalan i vrši se preko inspektora prosvetnih oblasti i školskih ... Razno: blagonaklon stav pri ocenjivanju iz muzike učenika sa slabo razvijenim ... brošure "Šta nas košta svađa sa Hrvatima", koji je dobio od Vase Srzentića sa 3000 ... Izveštaj Zagorske više tekstilne škole u Oroslavlju (1927).

istorijat podmorničarstva jugoslavije - Podmornicar

Bile su to podmornice Smeli (3) i Osvetnik (4) koje su sa ... postupaka u poboljšanju borbenih mogućnosti sledeće serije podmornica. Šezdesete godine, kako u ...

FAtAliStičkO tUMAčENjE RAzARANjA JUGOSlAvijE

ga Dejana Jovića, Jugoslavija država koja je odumrla, zanimlji- vo je štivo ... kako ni prva Jugoslavija nije u tome uspela, takvo očekivanje je krajem 20. veka ...

PRVA DECENIJA TITOVE JUGOSLAVIJE

PRVA DECENIJA TITOVE JUGOSLAVIJE. Prilikom završetka Drugog svetskog rata Komunistička partija Jugoslavije (KPJ) se od svih istočnoevropskih ...

Reforma Saveza komunista Jugoslavije

U tekućim diskusijama o reorganizaciji Saveza komunista Ju- goslavije sve češće se insistira na tezi da je zapravo riječ o reformi i to upravo o reformi svijesti, ...

Plameni pozdravi - Muzej Jugoslavije

Pionirska zakletva je dugo osta- jala u sećanju. Šta više, jedinstvo pionira, omladinaca i ratnika revolucije je na- glašavano i održavano redovnim učešćem svih ...

MINISTARSKI SAVET KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (u daljem tekstu: Kraljevina SHS) pod ... Geografska karta sa podacima o stanovništvu Jugoslavije prema verskoj ...

Kosovo i raspad Jugoslavije - YU Historija...

dnevnika na TV Beograd. Dnevnik se emitovao u 7 i 30 uveče i ... dolazili su i drugi glumci, zvezde jugoslovenskog filma, slavni pisci, pevači ili su slali pisma i ...

prvaci jugoslavije 1947-1991

VARTEKS. D. Hađikan - V. Popadić. 1.726. Biserka PERMAN. Rijeka. 836 juniori. KANDIT Osijek. M. Liović - M. Grahovac. 3.502. Miroslav LIOVIĆ. Kandit Osijek.

Sudbonosni podvig Jugoslavije - YU Historija...

Sukob i rascjep u Prezidijumu CK KPSS - dvanaestodnevna politička bitka - pučistički ... Sastanak Tito – Hruščov – susret protekao i završio uz obostrano ... A Staljin se ponašao kao da su njihovi stavovi i zahtjevi njihovo pravo i da su za.

poljoprivreda jugoslavije između dva rata

Hrvatske i Slavonije podijeljeno je 169.531 jutro zemlje na 98.535 seljačkih ... ovakvog porasta proizvodnje došlo je naglo do velikoga pada cijena hmelja, pa je ...

USTAŠKA EMIGRACIJA ZA VRIJEME KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

tajanstvenu „plavu damu“, a kasnije je prema njoj Pavelić nazvao i svoj roman „Liepa plavka“. Napisao ga je u torinskom zatvoru, a objavljen je 1936. godine u ...

NASILNO RASTURANJE JUGOSLAVIJE – uzroci ... - Bezbednost.org

pod kojim uslovima građanski rat postaje proces koji ima svoju vlastitu dinamiku. ... Latinskoj Americi, Africi, na Srednjem Istoku i u Indokini, zaraćene strane,.

Komunistička partija Jugoslavije s uspjehom je prevladavala sve ...

Komunistička partija Jugoslavije uspješno je prevladavala sve zapreke i opasnosti. Iako je Centralni komitet KP Hrvatske kažnjen partijskim uko- rom, a pojedini ...

Rekonstrukcija monetarnog sistema Jugoslavije i pobeda nad ...

kuruz, šećerna repa i šećer, suncokret i zejtin, mleko, so, šampon, deterdžent, pasta za zube, stanarina, grejanje, PTT usluge). Država bi garantovala ove ... 100 dinara za 1 DM ili 1 dinar za 1 DM nije bilo ekonomsko pitanje, već psi- hološko.

Ugovor o dvojnom drzavljanstvu izmedu BiH i Jugoslavije

Države ugovornice su saglasne da državljanin jedne države ugovornice može steći i državljanstvo druge države ugovornice (u daljem tekstu: dvojni državljanin) ...

ministarstvo unutrašnjih poslova kraljevine jugoslavije

pitanje lutrija; kontroliše rad zalagaonica; stara se o prostituciji i o zaštiti javnog morala; vrši ekstradicije krivaca; reguliše celokupan saobraćaj; vodi kontrolu nad ...

katalog STAFETE.indd - Muzej Jugoslavije

Sanija Hiseni, poslednji nosilac Štafete mladosti 1979. god. ... Tekst štampan dvostubačno. – Tiraž 1.000. – Str. 9 – 11: Uvodna reč: muzej pre muzeja /.

REDOVITI GODIŠNJI SASTANAK MIKROBIOLOGA JUGOSLAVIJE ...

dr Pavle Gregorić, član Savjeta federacije SFRJ, nekadašnji bakteriolog u. Higijenskom zavodu u Zagrebu te vrsni zdravstveni radnik i preventivac. Pred.

NASILNO RASTURANJE JUGOSLAVIJE - Beogradski centar za ...

ley.edu/research_programs/ppt/papers/dur3.pdf ... Hrvata, koje su dolazile iz inostranstva, nisu uspele da dobiju mnogo podrške ... EU je bila u procesu adaptacije na novu poziciju ujedinjene ... Njegov dolazak je označavao (dakako, deo toga ... slučaju, ne neku uzaludnu žrtvu, nego žrtvu za domovinu, a na to ukazuje.

Povijest Jugoslavije i njezina raspada - JustNow

Razumijevanje raspada bivše Jugoslavije i ratova iz devedesetih godina prošloga ... The Death of Yugoslavia (Smrt Jugoslavije), BBC-jeva dokumentarna serija ...

Dizajn za no vi sv et / Design for a Ne w W orld - Muzej Jugoslavije

su svakako velikog uticaja imali levo orijentisani Bauhaus, ruski avangardni ... changes too could not take place without facing resistance and party debates ... njenje petogodišnjih planova, na uključenje u omladinske radne akcije i na ...

Čuvari Jugoslavije - Hrvatsko Obrambeno Štivo

ČUVARI JUGOSLAVIJE. SURADNICI UDBE U BOSNI I HERCEGOVINI ... U elaboratu se može naći popis najznačajnijih institucija i osoba koje su obrađivali.

ministarstvo trgovine i industrije kraljevine jugoslavije

pojedinih odeljenja već su samo neka od njih, u periodu od 1929. do 1939. godine, dobila ... preuzelo poslove i imovinu Komeserijata kao i nacrt Uredbe o izmenama i dopunama ... obustavljanja sporova i egzekucija iz ugovora o osiguranju glasećih na stare krune. ... Materijali o industriji - tvornicama cigle, crepa i šamota.

ŽiVOT I SMRT JUGOSLAVIJE: OD KNJIGE DO PAMFLETA

Samo nekoliko mjeseci od pojave knjige Život i smrt Jugoslavije, francuskoga ... 1) Paul Garde: Vie et mort de la Yougoslavie, Fayard, P!lris, 1992 (tivot i smrt ...

Krležina Enciklopedija Jugoslavije između euroskepticizma i ...

C[vjetko] M[ILANJ]A, »EVROPA DANAS«, Krležijana 1/A–Lj (glavni ured- nik Velimir Visković), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 1993., 247. 3.

multilateralni susreti tvrtki s područja bivše jugoslavije

6 ruj 2013 ... Biškupečka 56, 42000 Varaždin www.prehrana-varazdin.com g a. Dijana Mihalić ... proizvoda. 9. INTEREUROPA, logističke usluge,. d.o.o..

Titoizem in konec Jugoslavije - Contributions to Contemporary History

Na eni strani je bil načelo, na katerem je temeljila druga Jugoslavija, na drugi strani pa način vladanja. Titoizem je lahko izraz za jugoslovanski tip socializma, ...

Izvori vezani za pristupanje Kraljevine Jugoslavije ... - WordPress.com

Al. Cincar Markoviü. TROJNi PAKT iZME U NEMAĆKE, iTALiJE i JAPANA. Vlade Nemažke, italije i Japana smatraju kao pretpostavku za trajni mir da svaka.

Delegacija Kraljevine Jugoslavije u Međunarodnoj dunavskoj komisiji

Крај Првог свјетског рата и версајски поредак преобразили су Европу. У низу промјена уведен је и нови поредак у дунавском питању. Наравно, тековине ...

TITO: Charisma as political legitimacy - Muzej Jugoslavije

(photograph and caption from Vladimir Dedijer's book Josip Broz Tito – prilozi za biografiju, Belgrade, 1955) (Josip “Tito” Broz. - Appendices to a Biography) ...

RADNIČKI SPORTSKI POKRET JUGOSLAVIJE DO 1945, Zagreb ...

Usp. H. Macanović, Bibliografija radova u izdanjima Savezne komisije za ... nička sportska štampa i Radnički sportski list 1933—1934«, Hrvoje Macanović,.

Manjak pretpostavki za demokratsku kontrolu Vojske Jugoslavije

Partijska dominacija nad vojskom rezultirala je ideološkim ustrojstvom JNA, a preko nje i celog sistema odbrane. Koncepci- ja i sistem ONO i DSZ su počivali na ...

MIHAELA ČURIĆ RASPAD JUGOSLAVIJE Završni rad - Repozitorij ...

Znanstveno područje: humanističke znanosti. Znanstveno polje: povijest. Znanstvena grana: hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest. Mentor: doc. dr.

feministički esej u srpskoj književnosti i raspad jugoslavije

Judita Šalgo, „Četiri fantazije na temu: esej“, 1994. Ključne reči: esej, feminizam, postjugoslovenski kulturni prostor, kultura straha, telo, nacija. Apstrakt: U radu ...

Biblioteka KRAJ JUGOSLAVIJE Edicija Dokumenta - RISI

Zemljariča sam dobro poznavao i cijenio. Znao sam da je vrlo principijelan čovjek, da se u njega mogu pouzdati te da ima određene kvalifikacije za posao.