OPĆI UVJETI OTP BANKE HRVATSKA DIONIČKO ... - OTP banka

Opći uvjeti poslovanja OTP Banke Hrvatska dioničko društvo u kreditnom ... Rizik značajne promjene tečaja za korisnike kredita s valutnom klauzulom reguliran je Zakonom o potrošačkom ... Navedene akte utvrđuju stručne službe Banke.

OPĆI UVJETI OTP BANKE HRVATSKA DIONIČKO ... - OTP banka - Srodni dokumenti

OPĆI UVJETI OTP BANKE HRVATSKA DIONIČKO ... - OTP banka

Opći uvjeti poslovanja OTP Banke Hrvatska dioničko društvo u kreditnom ... Rizik značajne promjene tečaja za korisnike kredita s valutnom klauzulom reguliran je Zakonom o potrošačkom ... Navedene akte utvrđuju stručne službe Banke.

Opći uvjeti poslovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko ... - HPB

Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 080010698, OIB 87939104217, [email protected] Tijelo nadležno za nadzor: Hrvatska narodna banka. Banka ima odobrenje za ...

Opći uvjeti poslovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo ...

Izdavatelj ovih Općih uvjeta poslovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko ... O otkazu ili blokadi Usluge izravnog bankarstva od strane Banke, Banka će ...

Opći uvjeti poslovanja Partner banke dd Zagreb s ... - Partner banka

Partner banka d.d. Zagreb (dalje u tekstu: Banka), uređuje osnovna pravila ... Vlasnik računa/zakonski zastupnik ili staratelj može opunomoćiti jednu ili.

Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. My Way ...

Opći uvjeti – Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb – dioničko društvo za My Way MasterCard i Visa Classic kartice. • Banka - Privredna banka Zagreb ...

OPĆI UVJETI POSLOVANJA PRIVREDNE BANKE ZAGREB ... - PBZ

PBZ Perspektiva u kunama, PBZ Perspektiva u valuti - kamatna stopa za štedni ulog po viđenju. 4. Rentna štednja – bazna fiksna kamatna stopa za postignutu ...

Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za izdavanje i ...

13 velj 2020 ... d) Visa Electron kreditna kartica – zajednički naziv za. Visa Electron kreditnu ... interneta (internetskog bankarstva (e-zaba)) ili putem mobilne ...

Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim ...

13 velj 2020 ... plaćanje putem interneta (internetskog bankarstva (e-zaba)) ili putem mobilne aplikacije (m-zaba ili Telekom Bankarstvo);. 2.39. m-zaba ...

Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za jednokratne ...

Popis podružnica i poslovnica Banke nalazi se na internet stranici Banke www.pbz.hr. Banka je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod ...

Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d.d. za platni ... - PBZ

Banka – Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, Republika ... ugovoreno (dopušteno) prekoračenje – iznos sredstava koji vjerovnik stavlja na ...

Banke i štedionice - hrvatska narodna banka - HNB

BJELOVARSKA BANKA d.d. Bjelovar. 5. ... BRODSKO-POSAVSKA BANKA d.d. Slavonski Brod. 7. CASSA DI RISPARMIO DI ... SPLITSKA BANKA d.d. Split. 42.

Banke i štedionice - hrvatska narodna banka

KVARNER BANKA d.d. Rijeka. 24. MEĐIMURSKA BANKA d.d. Čakovec. 25. PARTNER BANKA d.d. Zagreb. 26. PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica. 27.

Str 1 / 3 OPĆI UVJETI SUDJELOVANJA U ... - OTP banka

1 velj 2017 ... Program vjernosti OTPetica OTP Banke d.d. – online program vjernosti kojim upravlja OTP banka d.d., a namijenjen je prikupljanju Bodova od ...

Bilten Banke i štedionice - hrvatska narodna banka

KRAPINSKA ŁTEDIONICA d.d. Krapina. 4. KRIŠEVAČKA ŁTEDIONICA d.d. ... ŁTEDIONICA ZLATNI VRUTAK d.d. Zagreb. 18. TRGOVAČKA ŁTEDIONICA d.o.o. ...

OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA KREDITA ... - OTP Banka

26 sij 2017 ... ako Klijent - korisnik kredita odbije dati suglasnost za obradu osobnih ... uručiti izračun efektivne kamatne stope za konkretan primjer uvjeta koji ...

Opći uvjeti Visa revolving - OTP Banka

Banka označava SOCIETE GENERALE-SPLITSKU BANKU d.d., izdavatelja Visa Revolving kreditne kartice. 2. Kartica označava Visa Revolving kreditnu karticu ...

OPĆI UVJETI DOBAVLJAČKOG FAKTORINGA - OTP Banka

14 ruj 2019 ... Inozemni faktoring je faktoring u kojemu je najmanje jedan od ... o faktoringu: prva je dospijeće predmeta faktoringa na što se nastavlja.

OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA STAMBENIH I ... - OTP Banka

od protuvrijednosti 5.000 EUR do protuvrijednosti 50.000 eura za adaptaciju ili poboljšanje ... od protuvrijednosti 1.000 EUR do 15.000 EUR, za kupnju i izgradnju ... stambeni krediti za klijente koji primaju plaću/mirovinu na račun otvoren u ... Korisnik kredita mora izvršiti uplate povrata bez odgode, ne kasnije od 30 dana ...

Str 1 od 6 OPĆI UVJETI ZA IZDAVANJE I KORIŠTENJE ... - OTP Banka

Zahtjev – zahtjev za izdavanje Visa web prepaid kartice koji može biti u tiskanom obliku ili prilagođen za ispunjavanje putem internet bankarstva. • Kartica ...

OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA NENAMJENSKIH I ... - OTP Banka

Klijenta – korisnika kredita, sudužnika, jamaca i Banke sa sljedećim podacima: ... iste starosti zatvaranje obveza odvija se redoslijedom: opomena, redovna.

OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA POTROŠAČKIH ... - OTP Banka

Opći uvjeti odobravanja potrošačkih kredita i kredita za kupnju motornih ... plaćanja, Banka je ovlaštena izvršiti konverziju obaveza Klijenta u valutu koja će ...

banke koje imaju odobrenje za rad - hrvatska narodna banka

BRODSKO-POSAVSKA BANKA d.d. Slavonski Brod. 5. CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE - BANCA d.d.. 6. CENTAR ... GLUMINA BANKA d.d. Zagreb. 30.04.

Opći uvjeti poslovanja za ulaganje u investicijske ... - OTP banka

27 sij 2019 ... ... za ulaganje u investicijske fondove OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o. primjenjuju se na ugovorni odnos između OTP banke ...

OPĆI UVJETI ZA IZDAVANJE I KORIŠTENJE KARTICE ... - OTP Banka

kartici. • Odobreni ukupni limit – ukupni odobreni limit za karticu Visa Classic na rate uvijek je jednak dozvoljenom prekoračenju po tekućem računu temeljem ...

opći uvjeti poslovanja za žiro račune - OTP banka

Žiro račun može se otvoriti i u stranoj valuti, a otvara ga domaća fizička osoba ... Mogućnost otvaranja žiro računa u Banci imaju svi pravno sposobni građani ...

Opći uvjeti za iznajmljivanje sefova - Podravska banka

29 stu 2018 ... www.poba.hr.; email:[email protected]; Info telefon 072 20 20 20; tel. 38572655000 i fax . 38572655200. Poslovnice banke su poslovnice čiji ...

Opći uvjeti odobravanja hipotekarnih kredita - OTP Banka

10 svi 2018 ... Krediti se odobravaju u iznosima od EUR 5.000 do 150.000. 6.2. ... Ako se u tijeku otplate kredita bez valutne klauzule u HRK i kredita s ... strane poslodavca sudionika u kreditu, Banka će pokrenuti blokadu ... zakonom propisanoj formi (javni bilježnici kod ovjere i javnobilježničke potvrde); ... 2017. godine.

OPĆI UVJETI ZA IZDAVANJE I KORIŠTENJE VISA ... - OTP Banka

prodajnim mjestima koja nisu fizička (internet, kataloška i telefonska prodaja i sl.) koji podrazumijevaju: broj kartice, datum isteka roka valjanosti kartice i ...

opći uvjeti odobravanja stambenih i kredita za ... - OTP banka

namijenjenim Klijentima ili raspoložive u pisanom obliku na zahtjev Klijenta - korisnika kredita. 3. ... Za kredite do protuvrijednosti 10.000 eura, Klijent - korisnik kredita je kreditno ... Za iznose do protuvrijednosti 15.000 eura: ... Korisnik kredita mora ... osiguranje nekretnine na kojoj je izvršeno zasnivanje založnog prava kod ...

OPĆI UVJETI ODOBRAVANJA KREDITA MALIM ... - OTP banka

Opći uvjeti odobravanja kredita malim poduzećima i obrtnicima OTP banke ... Kod dospjelih obaveza iste starosti zatvaranje obveza odvija se redoslijedom: ... koji od ugovorenih instrumenata osiguranja, po redoslijedu koji je najpovoljniji za ...

opći uvjeti poslovanja za tekuće račune - OTP Banka

Tekući račun može se ugovoriti i s posebnim kamatnim uvjetima. ... ili opunomoćenik dužan je, prestankom punomoći, vratiti Banci dodijeljenu(e) ... utjecati na poslovanje s njegovim tekućim računom, kao na primjer: promjena imena i adrese.

Opći uvjeti stambenih kredita - Podravska banka

2 kol 2013 ... ... refinanciranja kredita u drugoj banci, treba obvezno u kreditnom izvješću iz HROK-a provjeriti urednost plaćanja i ako je klijent bio neuredan,.

opći uvjeti odobravanja nenamjenskih i gotovinskih ... - OTP Banka

5. Namjena kredita. 5.1. Nenamjenski i gotovinski krediti se odobravaju bez posebne namjene. 6. Visina, valuta i rok otplate nenamjenskih i gotovinskih kredita.

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim ... - Podravska banka

29 tra 2013 ... Popis poslovnica Banke nalazi se na Internet stranici Banke [email protected] ... JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA – IBAN jest kombinacija slova ... kako bi se jasno odredio drugi korisnik platnih usluga i/ili račun za plaćanje ... korisnika kartice i autorizaciju kod platnih transakcija koje uvjetuju.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA ZA TEKUĆE RAČUNE 1 ... - OTP Banka

12 velj 2018 ... Ukoliko prilikom otvaranja tekućeg računa Klijent već koristi karticu za devizne račune u Banci, istu će moći koristiti i za tekući račun. 5.10.

Opći uvjeti dodatnih obaveza u poslovanju s trgovcima ... - OTP Banka

9 pro 2015 ... ima važeću dozvolu za poslovanje i preko koje je platna transakcija ... terminalu ili drugom uređaju na prodajnom mjestu, datumu knjiženja, ...

Opći uvjeti kreditnog poslovanja s poslovnim ... - Karlovačka banka

računu (u nastavku teksta: okvirni kratkoročni kredit) i kreditnu karticu. ... osobe čije podatke Banka prikuplja i obrađuje vezano uz sklapanje ili izvršenje ... Banka može izvršiti blokadu kartice Osnovnog i svih dodatnih korisnika uz istovremenu.

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima i ... - Agram Banka

Otvaranje i vođenje posebnog računa za primanje sredstava izuzetih od ovrhe . ... raspolaganja sredstvima na računu, punomoć može biti opća ili posebna.

Opći uvjeti korištenja EFTPOS terminala ... - Karlovačka banka

Prepaid kartica (kartica s unaprijed uplaćenim sredstvima) – kartica s unaprijed uplaćenim sredstvima odnosno kartica na koju je pohranjen elektronički novac.

Opći uvjeti i pogodnosti proizvoda Pomoć na cesti - OTP banka

d) neograničeno korištenje aplikacije Putni Anđeo. 2. Radi izbjegavanja svake dvojbe, troškovi izvlačenja vozila nisu uključeni u pogodnosti proizvoda Pomoći ...

opći uvjeti financijske agencije za korištenje e ... - Slatinska banka

FINA, nakon provjere ispravnosti i valjanosti elektroničkog potpisa, stavlja na ... nepovezanih obrazaca R-S/R-Sm, uplata odnosno povrata doprinosa putem ... i potpisivanje godišnjih financijskih izvještaja i dokumentacije za javnu objavu.

Opći uvjeti MasterCard Gold kartice - Podravska banka

1 lip 2018 ... OIB:97326283154,. MB:3015904,. IBAN. HR6323860021000010160, BIC: PDKCHR2X, Internet stranica www.poba.hr. email: [email protected], ...

Opći uvjeti za odobravanje lombardnog kredita - Slatinska banka

nalaze na njegovom skrbničkom računu u Banci i da se iz ostvarene prodaje izvrši zatvaranje obveza po kreditu. Korisnik kredita može prijevremeno otplatiti dio ...

Opći uvjeti sudjelovanja u programu vjernosti OTPetica ... - OTP Banka

Program vjernosti OTPetica OTP Banke d.d. – online program vjernosti kojim upravlja OTP banka d.d., a namijenjen je prikupljanju Bodova od strane Sudionika ...

Opći uvjeti za depozitno poslovanje građana - Podravska banka

1.000,00 eura, odnosno o drugim transakcijama, sve kako je propisano Zakonom ... utjecaja na tečaj valute od bilo koje ugovorne strane. Posljedica rizika promjene ... FINA ili neko drugo tijelo temeljem zakonskih propisa i/ili ovlasti. Pljenidba ...

Opći uvjeti Kredita za refinanciranje gotovinskih ... - Podravska banka

procjena vrijednosti nekretnine, ako se kredit odobrava uz zalog na nekretnini. - polica životnog osiguranja koja se vinkulira u korist Banke i potvrda o otkupnoj ...

Opći uvjeti transakcijskog poslovanja poslovnih ... - Partner banka

jedan od tih elementa ne bi smjelo biti moguće ponovno ... Validan unos OTP-a odnosno response-a na ... autorizacija putem pametne kartice i Tokena od.

Opći uvjeti transakcijskog i depozitnog poslovanja ... - Partner banka

1 velj 2017 ... transakcije nastale korištenjem Debitne kartice ... ovrhe (dalje u tekstu: zaštićeni račun). Na ... zaštićeni račun Klijentu koji je ujedno ovršenik, te.

Opći uvjeti za izdavanje i korištenje Charge kartice - OTP banka

raniji naziv kartice u Splitskoj banci d.d.) za fizičke osobe OTP banke d.d., od kojih su ... Bankomat – samouslužni uređaj namijenjen za isplatu gotovog novca, provjeru ... „Centar za mirenje u bankarstvu, Radnička cesta 52, 10000 Zagreb, ... za izdavanje i korištenje Visa Platinum kartice Splitske banke d.d. koji su stupili.

opći uvjeti kreditnog poslovanja s fizičkim osobama - Podravska banka

zatvaranje te evidentiranje promjena stanja na računima za ... Korisnik kredita, na zahtjev Banke, uz zahtjev za kredit ... NRS je prosječna kamata koju bankovni sektor plaća kako ... pokreće se ovrha na založenoj imovini i ovrha na imovini.

Opći uvjeti poslovanja za potrošače usluga izravnog ... - Agram Banka

1 sij 2019 ... platitelja već postoji aktivna crna lista ili generalna zabrana izvršenja, a ... plaćanja na crnu listu znači da platitelj ne dozvoljava izvršenje SEPA ...

opći uvjeti za visa prepaid poklon karticu - Podravska banka

Putem Ekesh mobilne aplikacije (EkeshCard). Za identifikaciju Korisnika kartice koristi se Kartica/broj. Kartice i Potvrda o aktiviranju kartice. Kartica se ne može ...

Opći uvjeti poslovanja za revolving kredite vezane ... - Agram Banka

1 sij 2019 ... kartice, te ujedno potvrda da prihvaća ove Opće uvjete, koja sadrži njezine osobne podatke, podatke o zaposlenju i potvrdu poslodavca, ostale ...

Opći uvjeti za obavljanje brzojavnih i uputničkih ... - Hrvatska pošta

1 stu 2018 ... brzojav/uputnicu. 8. Rokovi za prijenos, uručenje i isplatu su rokovi u kojima HP. d.d. osigurava vrijeme prijenosa i uručenja brzojava i isplatu.

OPĆI UVJETI PRODAJE I OTPREME CEMEX Hrvatska d.d., Kaštel ...

III. Isporuka i prihvat proizvoda i usluga. 1. Za tržište Republike Hrvatske i ostala tržišta na kojima posluje, Prodavatelj isporučuje cement, beton, agregat i ostale.

Opći uvjeti i pravila korištenja liječničke iskaznice - Hrvatska ...

4 velj 2019 ... Liječnička iskaznica sadrži elektronički nosač podataka (čip) na koji se ... pisanim putem ili putem službene e-adrese Komore: [email protected]

Opći uvjeti za obavljanje univerzalne usluge - Hrvatska pošta

2 sij 2020 ... Članak 5. (1) Prioritetno pismo je pismovna pošiljka kod koje HP d.d. nudi ... (2) Prioritetna preporučena pošiljka u međunarodnom prometu je.

Opći uvjeti za obavljanje ostalih poštanskih usluga - Hrvatska pošta

1 sij 2018 ... prijenos, praćenje pošiljke tijekom prijenosa, mogućnost izravne komunikacije s radnikom HP-a d.d. radi davanja dodatnih uputa u.

OPĆI UVJETI PUTOVANJA 1. OPĆI UVJETI OPĆENITO ... - Speranza

15 lis 2018 ... http://komunikator.speranza-online.com/. Podatke putem komunikatora Korisnik usluge/putnik može upisivati i mijenjati do najkasnije 7 dana ...

OPĆI UVJETI POSLOVANJA 1. SADRŽAJ PONUDE I OPĆI UVJETI ...

Plitvice Holiday Resort (u daljnjem tekstu Resort) plasira i prodaje usluge smještaja i ... Nakon što uputite inicijalni upit za smještaj, smatrate se perspektivnim ...