NASTAVNI OBLICI I METODE

HEURISTIČKI RAZGOVOR. NASTAVNIK UČENIKE VODI KROZ PROBLEM! NASTAVNIKOVA PITANJA KROZ ETAPE: • Što je nepoznato? Što je zadano?

NASTAVNI OBLICI I METODE - Srodni dokumenti

NASTAVNI OBLICI I METODE

HEURISTIČKI RAZGOVOR. NASTAVNIK UČENIKE VODI KROZ PROBLEM! NASTAVNIKOVA PITANJA KROZ ETAPE: • Što je nepoznato? Što je zadano?

nastavni oblici i metode - PMF - Matematički odsjek

Diferencirana nastava je oblik nastave u kojoj učenik u odreñenoj mjeri radi samostalno kroz: • Rad u homogenoj grupi. • Rad u (nehomogenim) grupama ...

Metode i oblici rada u nastavi povijesti

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet. Diplomski studij engleskog jezika i povijesti. Marko Bagarić. Metode i oblici rada u nastavi povijesti.

nastavni plan i okvirni nastavni program - Ekonomska i trgovačka ...

Voditelj odjela/poslovnice nabave/prodaje. 4.) Skladišni službenik. 5. ... Škarić Ivo: U potrazi za izgubljenim govorom, Školska knjiga, Zagreb 1988. Škarić Ivo ...

NASTAVNI PROGRAM Za nastavni predmet LIKOVNA KULTURA ...

1. NASTAVNI PROGRAM. Za nastavni predmet. LIKOVNA KULTURA. (peti razred osnovne škole). Page 2. 2. Cilj i zadaci: Cilj vaspitno-obrazovnog rada u ...

neparametrijske metode iii. - Kvantitativne metode

20 tra 2018 ... Spearmanov koeficijent rang korelacije (ρ) je neparametrijski koeficijent koji odražava veličinu povezanosti između dviju ordinalnih varijabli.

neparametrijske metode i. - Kvantitativne metode

18 tra 2018 ... Poligon frekvencija. Deskriptivna analiza ordinalnih i kvantitativnih varijabli. SEMINAR 18. NEPARAMETRIJSKE METODE I. 0. 50. 100. 150.

V - Državni oblici.pdf

Monarhija je oblik vladavine u kome vlast pripada jednom vladaru; ... Monarhija može biti ograničena ili neograničena ... Evropska apsolutna monarhija.

OBLICI KNJIGE

Zbog stručnije publike nastaju mamutski formati knjiga koje imaju iznimnu povijesnu i ... Stvari se mijenjaju dolaskom tiska. Knjige ... umora oka), dug život baterije (čak oko dva tjedna uporabe), mogućnost kupovine knjiga preko uređaja.

02 JavaFX_2. deo - 2D oblici

JavaFX - 2D oblici. 2. Geometrijske 2D primitive. ○ Osnovna klasa – apstrakcija geom. oblika: Shape. ○ Linije: – prava linija (segment, duž), izlomljena linija.

egzogeni procesi i oblici

RIJEČNI RELJEF. MEANDRI. Page 4. OBALNI RELJEF. STRMA OBALA. NISKA OBALA. Page 5. ABRAZIJSKA ... KRŠKI RELJEF. ŠKRAPE. Page 21. PONIKVE ...

Vrste i oblici molitve

zar će naviještati vjernost tvoju?" 11Slušaj, o Jahve, i smiluj se meni;. Jahve, budi mi na pomoć! 12Okrenuo si moj plač u igranje, skinuo kostrijet s mene.

Farmaceutski oblici lekova za oči

Bakteriostatsko/ baktericidno. Infekcije oka. Kapi za oči - rastvori, viskozni rastvori masti,tečni geli. Antivirotici. Aciklovir. Antivirotik. Virusne infekcije. Masti za oči.

Specifični oblici turizma

1.1. Naziv kolegija. SPECIFIČNI OBLICI TURIZMA. 1.6. Semestar ... „Turizam i sport-razvojni asspekti“, školska knjiga Zagreb. 2. Geić, S., (2011.), „Menadžment ...

oblici knjige - darhiv

mijenja suglasno sa "trendom" knjige. On odabire i dirigira koju knjigu će uzeti u ruke i zašto, o tome ovisi i format knjige kao i njena čitanost. Manji formati su ...

SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA

Selektivni turizam se može definisati kao organizovanje različitih vidova turizma koji su usklađeni sa prirodnim i društvenim vrednostima lokalne zajednice koji ...

Uzgojni oblici lijeske

jednostavni grm uzgojen od jedne sadnice, zatim sastavljeni ... jedna od druge (tzv. sadnja u buket). Obično ... Lijeske uzgojene u obliku grma bujnijeg su rasta ...

Podzemni krški oblici

PODZEMNI KRŠKI OBLICI. MARIJA KLANFAR G-4. ZAGREB, 18.05.2009. voda i erodirani materijal koji nosi sa sobom ulaze u podzemlje gdje prolaze.

POJAVNI OBLICI FIZIČKE KULTURE

▻Pojavni oblici ili vidovi fizičke kulture: ▻igra. ▻sport. ▻gimnastika ... inicijative”, odnosno volje koja neprestano interveniše” (mačevanje, boks, fudbal, tenis).

ELEMENTARNI OBLICI RELIGIJSKOG ŽIVOTA

religijske pojave religije, animizam, naturizam i totemizam kao elementar na religija. Durkheim upućuje na istraživanje standardnih definicija religije te razmatra ...

Kožni oblici eritemskog lupusa

ACLE – akutni kožni eritemski lupus. ANA – antinuklearna antitijela. ARA/ ACR – američko reumatološko društvo. BLE – bulozne lezije u eritemskom lupusu.

4.b) Oblici korištenja - Grad Đakovo

Javni uvid održan. Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: SANDRA HORVAT, dipl.ing.arh. 10. GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ĐAKOVA.

OBLICI PRIJEVARA U KAZNENOM ZAKONU***

Vedriš, M., Klarić, P., Gradansko pravo, Narodne novine, 2004, Zagreb, str. 25-31. 13 Novoselec, P., Bojanić, I., op. cit. bilj. (10), str. 235, Cvitanović, L. op. cit. bilj.

Oblici stručnog usavršavanja učitelja

16 sij 2011 ... Ključne riječi: stručno usavršavanje učitelja, razine stručnog usavršavanja učitelja ... Individualno stručno usavršavanje ostvaruje se kroz praćenje i čitanje stručne literature, kroz ... odabrati temu stručnog usavršavanja prema.

geometrijski oblici u arhitekturi - Repozitorij PMF-a

GEOMETRIJSKI OBLICI U. ARHITEKTURI ... Kompleksnija geometrija i razni oblici ploha pojavljuju se vec dosta rano u arhitekturi. Dvostruko zakrivljene plohe ...

ustrojbeni oblici udruge - uhbddr

Ruščica, Miroslav Simić. 098-213061. Brodski Stupnik, Milan Cindrić. 098-213061. Gundinci, Miljenko Neretljak. 098-213061. KLUBOVI. ŠAP, Zlatko Milić.

Zakonski oblici poslovanja - EFOS

Osijek, 11.5.2018. ○ Obrt. ○ Trgovačko društvo. ○ Zadruga ... Slobodno zanimanje. ○ Udruge ... Sporedno zanimanje - NN 100/07, od 3.listopada 2007.

PADEŽNI OBLICI IMENICA U JEDNINI

PREDLOZI i nastavci na mađarskom. MUŠKI ROD. SREDNJI ROD. ŽENSKI ROD. NOMINATIV. IMENOVANJE ( megnevezés ). SLON / SAT. SELO / MORE /PILE.

oblici rada u nastavi - ResearchGate

... znanje, kreativnost, kompetentnost promjena metoda i oblika rada u nastavi ... oblici rada u nastavi ovise o odnosu ovih čimbenika čimbenici nastave: učenik ...

AGM-Pjesme i uporabni oblici.indb

Mladoj Hrvatskoj. 51. Stara pjesma. 52. Familijarna maska. 53. Menažerija. 54. Mòra. 55. Utjeha kose 65. OBJAVLJENO IZVAN KNJIGE PJESAMA (1900–1914).

Oblici gordosti-final_Ozdravljenje duse

ima mo manje ljubavi, time nam je kruća slika sveta. ... biti spremni na promenu slike sveta, na njen razvoj. ... dešava onda kad se u duši uvećava ljubav. Ako je ...

Oblici suradnje između GTB i MJZ - Husk.hr

... Brezovačkog i. Knjižnice Marije Jurić Zagorke. Stručni skup Hrvatske udruge školskih knjižničara. Sva lica školskih knjižnica. Supetar, 19. - 20. listopada 2018.

Fleksibilni oblici zapošljavanja - Singipedia

neodreĊeno vrijeme i sa punim radnim vremenom. U svijetu se uoĉava ... Oni nisu nastali danas ali su veoma specifiĉni kroz sve svoje pojavne oblike. ... organizacije rad (ILO), pod zaposlenim licem smatra se svako lice ĉije nedeljno radno.

oblici bosanskih dusa - BH MEDIA

Za mir moje duse ne pitaj ona svoje smirenje vise ne moze nac ni na ovom ni na onom svjetu. 1135. ljeto. 38. A se lezi dobri gost Misljen prave vjere bosanske.

Značaj i oblici poslovne komunikacije - Savjetnik

čini usmena komunikacija. ○ Osnovna karakteristika usmene komunikacije: ○ nije trajna tj. dugovječna, osim ako je ne zabilježimo. ○ Pisana komunikacija ...

Hibridni oblici u hrvatskome standardnom jeziku

20 ožu 2013 ... i više vrsta riječi, a drugi put čestice uopće nisu izdvojene u zasebnu vrstu. Također, obično se pretpostavlja da su promjenjive riječi ujedno i punoznačne, a nepromjenjive suznačne, što je samo djelomično točno. Kako bi se ...

oblici matrijarhata u drevnim bliskoistočnim mitologijama

Za razliku od Babilonaca (Ep o Gilgamešu, Enuma Eliš),. Hebreja (Sveto pismo) i Grka (Herodot, tragedije), književne izvore za sumersku mitologiju ne možemo ...

Organizacijski oblici poljoprivrednih subjekata - Repozitorij ...

Ključne riječi: obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, trgovačko društvo, zadruga, ... Interni akt o fiskalizaciji njime se donosi odluka o pravilima slijednosti ... Godišnji paušalni porez na dohodak za samostalnu djelatnost za 2018. godinu.

pojavni oblici i podjela energije - PFRI

3 tra 2018 ... Rad obavljen u jedinici vremena predstavlja snagu. Odnosno snaga od ... jedinicama kWh (MWh, GWh) – mjerna jedinica za obavljeni rad.

Glazbeni oblici i stilovi 19. i 20. stoljeća - MUZA

Igor Stravinski: Vatromet. • Na planu solističke i komorne ... Započinje ljubavni odnos s Lisztovom kćeri Cosimom, udanom za dirigenta. Hansa von Bülowa.

OBLICI ŠTETE OD RAČUNALNIH VIRUSA I ODGOVORNOST ZA ...

2. Što je računalni virus? Računalni virusi zapravo su računalni programi kojima je osnovna funkcija proizvoditi neželjene učinke na računalu. Virus predstavlja ...

Oblici i posljedice deagrarizacije u našem selu*

(agrarni eksodus ili deagrarizacija) počeo se masovni je javljati kao posljedi ca industrijske revolucije u 18. i 19. stoljeću. On je usko povezan s razvojem.

RAZLIČITI OBLICI LITURGIJSKIH BLAGOSLOVA OBITELJI

On nas je oslobodio prokletstva i darovao nam blagoslov. ... Bog, od kojega dolazi svaki blagoslov, već je u ono doba dopustio ljudi- ma, napose patrijarsima ... dovito je na njih polagao ruke moleći molitve otklinjanja. U korizmi ih je biskup.

SKLOP AKTIVNOSTI GEOMETRIJSKI OBLICI - SHAPES

u kojoj se spominju osnovni geometrijski oblici u obliku kolačića koji se slažu na tacnu u određenom nizu. Djeca sudjeluju u pričanju priče pogađanjem koji je ...

Moguci oblici rada van ugovora o radu

poput ugovora o djelu, stručno osposobljavanje za rad van radnog odnosa i sl. ... Poslodavac s istim radnikom smije sklopiti svaki sljedeći uzastopni ugovor o ... godišnje, samo ako su poslodavci s kojima radnik već prethodno ima ... djelu, autorski ugovori, ugovori o nalogu, studentski ugovori (rad preko studentskog.

SAVREMENI OBLICI TURIZMA - ISPITNA PITANJA

Posebni oblici turizma. 2. Specifičnosti turističke destinacije za razvoj selektivnih oblika turizma. 3. Sastanci i insentiv putovanja (M, I). 4. Kongresi i izložbe (C, E).

uzgojni oblici vinove loze - Psss.rs

CILJ, NAČIN I VREME REZIDBE VINOVE LOZE. Rezidba vinove loze predstavlja jednu od najvažnijih ampelotehničkih mera kojom se uspostavlja ravnoteža ...

ZLOSTAVLJANJE DJECE: OBLICI ZLOSTAVLJANJA I NJIHOVO ...

četrnaestogodišnji dječak siluje trinaestogodišnjeg dječaka. Znakovi seksualnog zlostavljanja. Einbender iFriedrich (1989) navode znakove seksualnog ...

GLUMAC I SUVREMENI OBLICI SCENSKE EKSPRESIJE

Rinocerus, Osamljena srca, Histrioni u svojim pocecima, Pozdravi, ... do danasnjih velikih predstava Hrvatskog narodnog kazalista u Zagrebu ... raspored. U tome je blistava vizuelnost njegovih postavki Luciceve. Robinje, Krle:line Golgote ili ...

selektivni oblici turizma - Sveučilište Sjever

3 ruj 2016 ... Ruralni turizam, kao specifični oblik turizma, je jedan od glavnih ... izletnički turizam), specifični oblici turizma obilježeni su specifičnim turističkim motivom ... Turizam: ekonomske osnove i organizacijski sustav, Školska knjiga, ...

Oblici površi - Prirodno-matematički fakultet

11 окт 2013 ... razjašnjavaju ono što krivina i torzija znače geometrijski. Sledeći predlog je intuitivno jasan: s obzirom da nam zakrivljenost ravni krive govori ...

organizacijski oblici rada u cheerleadingu i pom pon plesu - HRKS

Podizanje gornjeg dijela leđa (“leđnjaci”). 7. Vježba za ticeps u sijedu na sanduku, upor pred rukama. 8. Sunožno preskakivanje vijače. Slika 1. Slalom vođenje ...

Pojave i oblici te tragovi srednjovjekovne kulture na tlu Zagrebacke ...

Franjevačka crkva Sv. Franje na Kaptolu odaje tip jednobrodne gotičke ... sokom brežuljku i okružen jarkom stoji kaštel Dubrava sagrađen. Biskupsko sjedište ...

Oblici bosanskih duša The Shapes of Bosnian Souls

10 нов. 2012 ... zapis upisa Hrsan ne da pokažu da bjeh vetć da me višlje neima i da vrate, ne ... vijekovma mirno mogu jednu ljubav iz življenja da ... Tek sad shvatam kako su moje ljubavi ... Ti koji prolaziš projdi u miru i ne spominji si i ne ...

tradicionalni i suvremeni oblici pisane komunikacije između ...

roditelja i odgojitelja. Suvremeni tempo života zahtijeva brzinu i vremensku elastičnost, pa je pisana komunikacija sve učestalija. Oblici pisane komunikacije.

izvannastavni i izvanškolski organizacijski oblici rada u ... - HRKS

IZVANNASTAVNI I IZVANŠKOLSKI ORGANIZACIJSKI. OBLICI RADA U FUNKCIJI OSTVARIVANJA CILJA. I ZADAĆA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE.

Složeni glagolski oblici u četveroevanđelju Hvalova zbornika

U radu se analiziraju složeni glagolski oblici (perfekt, pluskvamperfekt, kondicional, futur prvi) u četveroevanđelju Hvalova zbornika. Zatečeno se stanje.

selektivni oblici turizma - Visoka turistička škola

Turizam posebnih interesa (Selektivni ... Savremeni (masovni) turizam ... Definicija. Putovanje čiji je primarni razlog ili cilj ostvarenje nekog posebnog ...

Gospodarske mogućnosti Zagore i oblici njihova optimalnog ...

31 pro 2014 ... dalmatinska zagora u perspektivi razvoja dalmacije do 2031. godine: ... katastra čuva se u državnom arhivu u Splitu, arhiv mapa za istru i.

završni rad geometrijski oblici na tekstilu - Repozitorij Tekstilno ...

nekoliko vlastitih primjera geometrijskog uzrokovanja tekstila – za posteljinu te ... stolno i posteljno rublje, tkanine za rublje, tkanine za ženske bluze i haljine,. Page 12. 8 tkanine za ženske kostime, muška odjela i ogrtače, dekorativne tkanine i ...