općina lobor općina radoboj općina sveti križ začretje - Krapinsko ...

OPĆINA LOBOR. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Godišnji obračun Proračuna Općine Lobor za 2015. godinu. 414. 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ...

općina lobor općina radoboj općina sveti križ začretje - Krapinsko ... - Srodni dokumenti

općina lobor općina radoboj općina sveti križ začretje - Krapinsko ...

OPĆINA LOBOR. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Godišnji obračun Proračuna Općine Lobor za 2015. godinu. 414. 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ...

općina sveti križ začretje - Zavod za prostorno uređenje

akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Općinski načelnik Općine Krapinske ... Roses fashion outlet, donesen na 30. sjednici, 24. ožujka. 2009.godine a ...

krapinsko-zagorska županija grad zabok općina radoboj općina tuhelj

3 tra 2017 ... Izmjena i dopuna Urbanističog plana uređenja „Centar 3“ Zabok. 847. 6. Pravilnik ... nalaze se trgovački centri (Konzum, Plodine, Lidl i sl) gdje.

1 republika hrvatska krapinsko-zagorska županija općina sveti križ ...

Kao i sve ostale jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj i Općina ... Tvrtka Einhell Croatia započela je građevinske radove na dovršenju objekta ...

općina radoboj - Krapinsko-zagorska županija

1 velj 2018 ... 1. Odluka o prihvaćanju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Radoboj. 510. OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE.

republikahrvatska krapinsko zagorska županija općina radoboj ...

OPĆINA RADOBOJ. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL. KLASA:350-01/18-01/003. URBROJ:2140/04-18-86. Radoboj, 17.10.2018. Temeljem članka 102. Zakona ...

općina hum na sutli općina jesenje općina konjščina - Krapinsko ...

2 srp 2015 ... “MIKROMOTOR”. Zagrebačka 28, Zlatar. 85. M. I. HRŠAK d.o.o.. Frana Galovića 17, Krapina. 86. MONARIS d.o.o.. Matije Gupca 31, Gornja ...

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ... - Općina Lobor

17 sij 2020 ... KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA. OPĆINA LOBOR. Natječaj za prijavu projekata i institucionalnu podršku udrugama za 2020. godinu.

općina petrovsko općina radoboj - Krakom, doo

31 pro 2018 ... 1. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Radoboj za 2017. godinu. 1145. OPĆINA TUHELJ. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1.

općina petrovsko općina radoboj - Krakom

31 pro 2018 ... 1. Izviješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Radoboj za 2017. godinu. 1145. OPĆINA TUHELJ. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1.

SVETI KRIŽ - Općina Mala Subotica

“RUDI-EXPRESS” d.o.o.. 40000 ČAKOVEC, Prvomajska 2 ,Mihovljan. Mob.:0913137600, e-mail: [email protected] Radni dan za vrijeme trajanja školske ...

krapinsko-zagorska županija grad zlatar općina bedekovčina općina ...

13 svi 2019 ... OPĆINA LOBOR. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Mandatne komisije. 1868. 2. Odluka o razrješenju i ...

krapinsko-zagorka županija grad zabok općina bedekovčina općina ...

31 sij 2018 ... OPĆINA BEDEKOVČINA. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA. 1. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Bedekovčina za 2018.

krapinsko-zagorska županija općina đurmanec općina mihovljan ...

10 velj 2017 ... koriste Jedinstveni upravni odjel i ured načelnika Općine Mihovljan za 2017. Godinu. 395 ... U „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske župa-.

krapinsko-zagorska županija općina budinščina općina petrovsko ...

12 pro 2018 ... OPĆINA ZLATAR BISTRICA. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Proračun Općine Zlatar Bistrica za 2019. godinu i Projekcije Proračuna za 2020. i ...

krapinsko-zagorska županija općina hum na sutli općina kraljevec ...

Odluka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Radoboj 2007.-2013. godine ... tli («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj: 21/13.), Općinsko ... organa lokalne samouprave, poštanski ured i turistički ured. 2. SUSTAV ...

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina svetvinčenat općina ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR ... OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ. OPĆINA VRSAR. OPĆINA SV. LOVREČ.

općina bale grad rovinj općina svetvinčenat općina žminj općina ...

Sv. Feliks. Finida. Golubinka. 3. GRP. Trasa "Energija". P4. Bypass - Limska draga - jama Smokvice i Bliznice. Romualdova. Gradine špilja. OPĆINA KANFANAR.

značajni krajobraz lobor - Općina Lobor

Značajni krajobraz Lobor prirodno je i dijelom kultivirano područje s ... krajobraza Lobor ujedno su i granice Vinske ceste. ... dvorac Keglević u Loboru ...

grad zabok grad oroslavje općina sveti križ ... - Zagorski vodovod

Troškovi NN priključka struje prema predračunu HEP-a(Elektra Zabok) izdanim PEES od starne HEP-a ... mobitela. * industrijski utikač, 32A/5p-6h kom. 1,00. * brojač sati rada, 230 VAC kom. 2,00 ... Popravak cestovnog rubnjaka. Radove na ...

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina ... - Istarska županija

CRVENICA tipična plitka i srednje duboka,. CRVENICA lesivirana srednje duboka,. EUTRIČNO SMEĐE vrtača (50:20:20:10). SMEĐE NA VAPNENCU plitko,.

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Općina Pićan

159. PAŠNJAK. ZAKUP. Posjedovni list 113. 4. XVIII ISTARSKA. PIĆAN. GROBNIK. 316431. 105. 336. LIVADA. ZAKUP. Posjedovni list 113. 5. XVIII ISTARSKA.

OPĆINA BALE OPĆINA KANFANAR GRAD ROVINJ OPĆINA ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR. GRAD ROVINJ. OPĆINA SVETVINČENAT. OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ.

SVETI KRIŽ ZAČRETJE – Marko Kos - SDP

5 lip 2017 ... Usluga ljepljenja Zagorski oglasnik Hum Zabočki 88,60937746160 R račun br. 12.05.2017. ... Usluga objave Zagorski list d.o.o. K. š. Đalskog 4 ...

Strateški razvojni program općine Križ 2016-2021 - Općina Križ

Uskrs u Križu. Aktivnost udruga Riznica Moslavine,. Općina Križ. II. I. 2017.-2021. 1 500 EUR godišnje. Proračun Općine Križ, donacije, programi prekogranične ...

Popis sklopljenih ugovora Općine Križ u 2016. godini - Općina Križ

11 srp 2017 ... 15.07.2016. 96.275,00 kn PDV. 120.343,75 kn 1 (jedna ) godina Cvipek d.o.o., Ivanić-Grad,. Savska 113, OIB: 85500684167 svakog 10.-og.

pravomoćna građevinska dozvola dječji vrtić križ - Općina Križ

elektrotehnički projekt oznake 01-01/17 od 02.2017. godine, ovlašteni projektant. Mario Vrkić, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2742 (KAMENICKI, d.o.o. za trgovinu ...

Studija opravdanosti izgradnje Poduzetničke zone Križ III - Općina Križ

Agromais, Sesvete. 32.209 proizvodnja. Podatkovni centar Križ. 7.400 uslužna. Ager Pharia d.o.o., Zagreb. 13.616 proizvodna. Lidl d.o.o. Hrvatska. 118.594.

OPCINA LOBOR

12 velj 2018 ... KRAPINSKO - ZAGORSKA ZUPANIJA. OPCINA LOBOR. OpdinskoVij€6e. TrB svere Ane 26,49253 Lnbot lel:049 410 53l.lel/fe:049 430 090.

božić - Općina Lobor

berse zafrig se speče i od toga se juha načini i pije. Griža nastane od nezrela voća i od friškog ražena kruha, akoraž nije bila dosta zrela. Zove se i črevobol,.

rješenje - Općina Lobor

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u. LOBOR: BREGOVITA ULICA, KOSTANJEVEČKA ULICA, PEČINSKA ULICA, PUT OŠTRCA, RIJEČKA ULICA, ...

jedinstvo sveti križ začretje pobjednici turnira! - HNS-a

27 pro 2013 ... NK ZAGOREC KRAPINA-NK RUDAR DUBRAVA Z. 3:1 (0:0) 7m. NK JEDINSTVO SV.KRIŽ ZAČ.-NK VATROGASAC BREZOVA 3:2. ZA 3.

Untitled - Osnovna škola Sveti Križ Začretje

1 sij 2020 ... (1) Ovom se Odlukom uređuje upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Osnovne škole. Sveti Križ Začretje i to: - nekretninama u ...

Loborski Glasnik - 1 - Općina Lobor

dvorac Lobor, koji i danas još uvijek isijava svu ljepotu prošlog baroknog vremena. To je jedan od najvrednijih zagorskih dvoraca. Građen je i dograđivan od ...

općina lobor - Grad Zlatar

11 velj 2018 ... Na isto su montirani arnjevi i cerada u EUROTENDA d.o.o.,. Vinkovci. Vozilo će se koristit po naseljima za prikupljanje i skladištenju manjih ...

rjeenje-srednjovjekovna_utvrda_loborgrad - Općina Lobor

Na predmetno dobro iz točke 1. ovog izreke ovog rješenja primjenjuje se Zakon o ... u najmanje utvrde na području Krapinsko zagorske županije, ona je svojim.

Loborski glasnik - 3 - Općina Lobor

Božidar Bezak. Petrova Gora 156a. Ervin Martinuš. Zagrebačka 20. Ivan Kulfa ... churches and chapels (St. Maria Gorska, St. Ana and St. Peter) are to see.

općina radoboj - Zavod za prostorno uređenje

Statuta Općine. Radoboj, (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije. 16/09., i 10/13), Općinsko vijeće Općine Radoboj na 7. sjednici održanoj dana 16.

Upute i obavijesti kandidatima - Općina Lobor

15 lis 2019 ... O P Ć I N A L O B O R. Jedinstveni upravni odjel. Trg svete Ane 26, 49253 Lobor tel: 049 430 531, tel/fax: 049 430 090 e-mail: [email protected]

općina lobor - Zavod za prostorno uređenje

6 tra 2017 ... iznosi 44,20 km2 (podatak: “Površine županija, gradova i Općina u Republici Hrvatskoj”, Državna geodetska uprava, 1997.). /2/ Općina Lobor u ...

strategija razvoja turizma općine sveti križ začretje do 2027. godine

Dvorac Sveti Križ Začretje – početak izgradnje dvorca seže na početak 17. stoljeća. Iz toga vremena potječe njegov najsjeverniji izbočeni dio. Ostatak dvorca ...

Radoboj nizom sadržaja obilježio Dan općine i ... - Općina Jesenje

11 stu 2016 ... SREDIŠNJE PROSLAVE DANA OPĆINE I DANA OŠ SIDE KOŠUTIĆ RADOBOJ ODRŽANE U. ČETVRTAK 20. LISTOPADA. Dobro složen tim ...

GLASILO OPĆINA RADOBOJ I JESENJE ISSN 1846-7857 Broj 73 ...

RADOBOJSKO-JESEJANSKI LIST. Nakladnik: Općina Radoboj. Za nakladnika: Anđelko Topolovec. UREDNIŠTVO: Branka Oslić, Ivan Habjanec, Ana Kranjčec, ...

grad pregrada grad zlatar općina jesenje općina kumrovec općina ...

30 tra 2019 ... OPĆINA JESENJE. AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA. 1. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga. 1653.

Strateski razvojni program opcine sveti ivan zabno - Općina Sveti ...

Svetoivanjski dani – Dan Općine Sveti Ivan Žabno - blagdan Svetog Ivana ... Stanje proračuna za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu. 2017.

LED rasvjeta - Općina Križ

posebne oblike. Praksa je da se uz stepenice i vrtne ... vrtu vrijedi 1 W/m vrtne površine. Previše ... knjige, slike ili namještaj. lzaberite volfram žarulje ako želite ...

LRS LAG-a Moslavina - Općina Križ

7.5 Dodatak 5 – Baza projekata s područja LAG-a Moslavina. 8 ... upoznati s LRS i vizualnim identitetom LAG-a (logo, karta LAG područja),. Čazma,. 27.11.2012 ...

za objavu (2).cdr - Općina Križ

Udruga za pomoć pri informiranju građana, malih i srednjih poduzetnika – INFO ... se čini mala; razvedeni krov i spiralni kameni stupovi ... ogradu, vrtni roštilj i sl.

republika hrvatska - Općina Križ

U ped.godinu krenuli smo sa 128-ero djece koja su bili polaznici u dva objekta na ... tobogan i patkicu na federu za igralište u Novoselcu,obitelj Kuntić donirala je ... Grada donirala nam je kompostarnik za vrt, a trgovina „Pevec“ kadicu od 500 l.

Za bolji život - Općina Križ

4 tra 2019 ... Skeledžija, urednik portala naInzulinu.com. Dugogodišnji volonter i ak vist društva Veliki za Male sa šećernom bolešću. U sklopu predavanja ...

Milka Trnina - Općina Križ

U VEZIŠĆU, OPĆINI KRIŽ, ZAGREBAĈKOJ ŽUPANIJI HRVATSKOJ I. SVIJETU. Osnovna škola Milka Trnina u Križu, slap Milke Trnine na Plitviĉkim jezerima, ...

Studija isplativosti - Općina Križ

Studija isplativosti ulaganja u postojeći dječji vrtić u Križu i Novoselcu i ... izuzetne je vaţnosti da je investicijska studija napisana po pravilima struke, poštujući.

Sveti Juraj 3.cdr - Općina Sveti Đurđ

16 tra 2003 ... List župe i općine Sveti Đurđ. Broj 3, travanj 2003. ... PROSVIJETLI I OBASJA SVAKU TAMU SRCA I DUŠE ... dobrovoljnom radu dobro došao.

Sveti Juraj 2.cdr - Općina Sveti Đurđ

Mini-print-logo d.o.o. Varaždin, 098/267-176 ... zapošljavanje - Područne službe Varaždin gdje je od 4.184 stanovnika s ... Snažni pljusak zaglušit će vrisak,.

DOKUMENT - NATAŠA - final_v3 - Općina Križ

Strategija razvoja turizma na području Općine Križ. 2015 - 2020. Naručitelj: Općina Križ. Trg Sv. Križa 5. 10314 Križ. Odgovorna osoba naručitelja: Marko Magdić ...

IZRADIO ORGANIZACIJA ZA PLANIRANJE I ... - Općina Križ

16 velj 2017 ... Geomehaničar IVŠA PEVEC, dipl.ing.građ. ELABORAT ... Za odsis otpadnog zraka sa kuhinjske nape predviđen je krovni ventilator s motorom.

Odluka o socijalnoj skrbi - Općina Križ

Ovom Odlukom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se prava iz područja socijalne skrbi koja osigurava Općina Križ (u daljnjem tekstu: Općina) ...

2005. - 2009. Općina dobila novi izgled - Općina Gornji Mihaljevec

Mihaljevec. Organizator je za sve posjetitelje pripremio fini grah i kuhano vino. (G.M.) ... na jelovniku bio pretepeni grah i kropci, a obavezno se išlo na Božji grob ...

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Grad Duga Resa

uprave https://geoportal.dgu.hr/ vidljivo da je dio zemljišta izgrađen. Vlasništvo RH 2/3 i PAPA JURAJ 1/3. 2. IV KARLOVAĈKA. DUGA RESA. BELAJ. 307467.

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Grad Novi Marof

uporabe/katastar ska kultura katastarska čestica predviđeni oblik raspolaganja ... 1. V VARAŽDINSKA. NOVI MAROF. BELA. 318426. 107/1. 5517. PAŠNJAK.