Informacije o sklapanju Ugovora o transakcijskom poslovanju putem ...

7 velj 2020 ... računa, aktiviranje on-line bankarstva putem interneta (e-zaba), on-line bankarstva putem mobilne aplikacije Telekom Bankarstvo i ...

Informacije o sklapanju Ugovora o transakcijskom poslovanju putem ... - Srodni dokumenti

Informacije o sklapanju Ugovora o transakcijskom poslovanju putem ...

7 velj 2020 ... računa, aktiviranje on-line bankarstva putem interneta (e-zaba), on-line bankarstva putem mobilne aplikacije Telekom Bankarstvo i ...

OPĆE INFORMACIJE O TRANSAKCIJSKOM ŽIRO RAČUNU ... - PBZ

OPĆE INFORMACIJE O TRANSAKCIJSKOM ŽIRO RAČUNU U KUNAMA. 1. Informacije o kreditnoj instituciji. Naziv kreditne institucije. Privredna banka Zagreb ...

Opće informacije o transakcijskom kunskom tekućem ... - Agram Banka

1 sij 2019 ... (pasivna kamata). Sredstva na tekućem računu vode se kao sredstva po viđenju. Nominalna godišnja kamatna stopa po kunskom tekućem ...

Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju ugovora o kupoprodaji ...

2 kol 2017 ... GRAND AUTO NEKRETNINE d.o.o. iz Zagreba, Ljubljanska avenija 4, prodaje se građevinsko zemljište k.č. 1570/5 k.o. Pula, površine 324 m2 ...

Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu s Ljekarnama Jadran uz ...

2 pro 2019 ... Djelatnosti ljekarne, na rok od 10 godina, uz plaćanje mjesečne zakupnine od ... ZDRAVSTVENOJ USTANOVI LJEKARNA JADRAN iz Rijeke, ...

06. Odluka o sklapanju Aneksa ugovora o darovanju nekretnina.pdf

4 kol 2015 ... Na temelju članka 15. i članka 54. stavak 2. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine", ...

Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu p.p

Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09 i 16/09), ... „Pekara Concettino“ iz Poreča, M.Vlašića 39, s MBO: 90652312, za obavljanje.

Zaključak o sklapanju Dodatka ugovora o zakupu–Trsatska gradina

18 ožu 2019 ... Ljeto na gradini , manifestacija koja se održava već treću godinu i obiluje ... održavanja manifestacije RIJEKA ADVENT 2018, radi odvijanja ...

Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva ...

13 stu 2018 ... prava vlasništva na srednjoškolske ustanove bez naknade, dok je za osam ... odjelu Općinskog suda u Rijeci provesti uknjižbu brisanja prava ...

Odluke o sklapanju Ugovora o osnivanju prava ... - Grad Rijeka

25 ožu 2019 ... putem HEP – ODS d.o.o. Zagreb, Grada Vukovara 37, sklopiti ... Gruntovna općina ... PREDMET: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb.

Zaključak o sklapanju Dodatka ugovora o zakupu ... - Grad Rijeka

18 ožu 2019 ... Grad Rijeka kao zakupodavac i Turistička zajednica Grada Rijeke kao zakupnik sklopiti će. Dodatak IV. Ugovoru o zakupu KLASA: ...

Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu ... - Grad Rijeka

13 stu 2018 ... Dom učenika Sušak, Rijeka, Drage Gervaisa 34. Posebno se ističe da se radi o nekretninama na kojima su srednjoškolske ustanove ranije bile ...

Zaključak o sklapanju ugovora o prijenosu prava ... - Grad Rijeka

24 lip 2019 ... ETAŽA udio (0/0): Zgrada u Rijeci, Blaža Polića 6: Stan broj 15 na petom katu koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje s blagovaonicom, ...

Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu s Ljekarnama ... - Grad Rijeka

2 pro 2019 ... objektima poslovne i javne namjene da sa ZDRAVSTVENOM USTANOVOM LJEKARNA JADRAN iz Rijeke, Vlačićev trg 3, OIB: 97301922466, ...

Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti ... - Grad Pula

izgradnje i održavanja SN priključka za TS Amfiteatar i TS 10(20)/0,4 kV Amfiteatar. I ... Amfiteatar, u naravi dio Škaljerove ulice i zemljište uz pulski Amfiteatar.

Informacije za Ugovarača osiguranja pre zaključenja ugovora o ...

Uslovi osiguranja i pravo koje se primenjuje na ugovor o osiguranju. Na ugovor o osiguranju primenjuju se Opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti iz ...

informacije o pravu na jednostrani raskid ugovora i obrazac ... - Krona

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. Ako Kupac jednostrano raskine ugovor, Prodavatelj će ...

Transakcijskom analizom do psihološke otpornosti - Centar Proventus

malih beba za fizičkim kontaktom. Poznato je da bebe koje nemaju dodatnoga fizičkoga kontakta (osim ... možeš ići van!?”, „Zločesta si!”, „Ljutim se na tebe!

Zahtjev za izmjenu po transakcijskom računu - Erste Group Bank AG

Podaci o Poslovnom subjektu (popunjava Poslovni subjekt)* ... Poslovnog subjekta (uz Zahtjev je potrebno priložiti Rješenje o promjeni i upisu u sudski registar, ...

Informacije za bolnike o preiskavah v nuklearni medicini Informacije ...

Ko vnesemo radiofarmak v Va{e telo,. Vam povemo, koliko ~asa morate po~akati do slikanja. Pri razli~nih vrstah preiskav traja ~akanje razli~no dolgo. Nekatere ...

OPĆE INFORMACIJE O TRAJNOM NALOGU 1. Informacije o ... - PBZ

2 stu 2019 ... Trajni nalog - dodatna usluga po transakcijskom računu. Pojam trajnog naloga. Trajni nalog je ugovorni odnos između platitelja i Banke o ...

Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju ... - Grad Krk

poslove. Predsjednik Odbora Valerij Jurešić otvara sjednicu ipredlaže sljedeći. DNEVN IRE. D: prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju Grada.

Donošenje Zaključka o sklapanju Dodataka Sporazumu o suradnji ...

7 lip 2019 ... Hrvoje Košćec. REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA. GRAD SVETI IVAN ZELINA. GRADONAČELNIK. KLASA: 030-04/15-01/ ...

PART 1/2 PRILOG Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju S - EUR-Lex

17 lis 2018 ... rogovi, parošci, kopita, nokti, pandže i kljunovi. 3,0 A. 0507.90.20 ... fluting papir od polukemijske celuloze (za valoviti sloj). 10,0 B5. 4805.12.10.

rijedlog Odluke o sklapanju nagodbe - Grad Dugo Selo

industrijska zona, turističko – rekreacijska zona ) prema odredbama Odluke o građevinskom području općine Dugo Selo ( Dugoselska kronika br. 5/77, 6/77, ...

Odluka o sklapanju nagodbe – odvojak ulice Puntižela - Grad Pula

10 lis 2018 ... Ministarstvo Pravosuđa - "e-Pravosuđe" http://e-izvadak.pravosudje.hr/pretraga-zk-ulozaka.htm. - Cestovna mreža Istarske Županije ( NN 66/13 ) ...

registar ugovora i dodataka ugovora koje je grad prelog sklopio s ...

22 stu 2018 ... Rotocommerc d.o.o.. 27.09.2013. 25.000,00 kn. -. -. ROTOCOMERC d.o.o.. PRELOG. OIB 75858680107 URBIA. d.o.o. ČAKOVEC OIB.

Pregled sklopljenih ugovora i dodatka ugovora za 2017. godinu

31 ožu 2018 ... potpisivanja ugovora GEODEZIJA - Šibenik. 30 dana od potpisivanja. DA. Ugovor o donaciji. 25.01.2017. 3.000,00. MNK "Mirlović Zagora".

Odluka o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora

I Clanak 5. slavak 1. ZOR duznost poslivania propisa u svezi s radnim odmorom_. , Clanak 109. ZOR - mogudfost redoviiog otkaza ugovora o radu skiopljenog ...

Uputa za izradu aneksa ugovora i izmjena ugovora na temelju ...

ugovora o privremenom korištenju, koji su započeti, a nisu dovršeni do stupanja na ... 4) Na temelju članka 98.st.12. izrađivat će anekse ugovora o zakupu ribnjaka radi ... izradit će jedan aneks za sve izmjene koje se traže, uz suglasnost.

red. br. naziv ugovora datum sklapanja ugovora / početak trajanja ...

5 velj 2017 ... pružanja usluga odnosa s javnošću. 18.7.2013. 48.000,00. 60.000,00 kn. 4 godine. 2X1 komunikacije. d.o.o.. 18.7.2017. 4. Ugovor o poslovnoj.

Pregled sklopljenih ugovora i dodatka ugovora za 2018. godinu

16 sij 2018 ... Radio ritam d.o.o.. 31.12.2018. DA ... MNK Barutana Šibenik. 13.2.2018 ... Šibenik. 31.12.2018. DA. 41. Ugovor o donaciji. 9.3.2018. 2.000,00.

Sadržaj Pročišćene inačice Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o ...

Pročišćena inačica Ugovora o funkcioniranju Europske unije . ... 30) o primjeni Povelje Europske unije o temeljnim pravima na Poljsku i. Ujedinjenu ... dvanaest zlatnih zvijezda na plavoj podlozi, himna koja se temelji na „Odi radosti“ iz devete.

Pregled sklopljenih ugovora i dodatka ugovora za 2016. godinu

15 tra 2016 ... BALDEKIN. COMPANY d.o.o. -. Šibenik. 01.12.2016. DA. Ugovor o dodjeli subvencije. 18.04.2016. 4.500,00 jednokratno. KRISTINA obrt za.

Predmet ugovora Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili ...

7 tra 2019 ... ZAGREB d.o.o. Zagreb i Osječka trgovina papirom d.o.o. Osijek. 17.10.2015. 366.632,81 (Količina predmeta nabave određena je ugovorom.

obrazac o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ...

22 kol 2018 ... Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH. Direktni ... Вука С. Караџића 4, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. ... FIS d.o.o., Vitez.

Prijedlog Ugovora o raskidu Ugovora o zakupu nepokretnosti ...

UGOVORA O ZAKUPU NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI, zaključen ... i 6 ovog ugovora zaključiti Aneks Ugovora nakon što se utvrdi vrsta, obim i iznos.

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA, TE UGOVORA O ...

31 ožu 2018 ... Naziv i OIB ugovaratelja. Naziv i OIB ... OIB:49756748234 nije primjenjivo. 4.11.2016. ... Ugovori. VIPnet d.o.o., Vrtni put. 1, Zagreb. OIB: ...

Redni broj Broj ugovora Naziv klijenta Vrijednost ugovora Trajanje ...

1 ožu 2017 ... Udruga Kis, Rušišćak 15, Zagreb -. Ugovor o korištenju javne površine na području OKI. 80,00 kn. 15.08. 2015. (06:00-24:00). 29.07.2015.

REDNI BROJ BROJ UGOVORA Godina/ datum sklapanja ugovora ...

BROJ. UGOVORA. Godina/ datum sklapanja ugovora. VRSTA UGOVORA. (roba, usluge, radovi ... ugovor o poštanskim uslugama. HP- Hrvatska ... čišćenja, vl.Jasenka Stanec,. Rakitje, Stari hrast 8, 10437. Bestovje. 39.168,00 izvršitelj nije ...

SPOZNAJ SEBE PUTEM SNA DA SI ŽIV

njihov san da plivaju nije jedan lucidan san. Kuća u kojoj se nalazi soba i gde na krevetu leže ova dva tela, počinje da gori. Požar se širi i stiže do sobe u kojoj ...

Prijavite dijete putem

Dijete možete prijaviti nakon što matičari pripreme zapisnik. ... 3. 2. Za prijavu majka bira eOI – elektroničku osobnu iskaznicu ... https://e-porezna.porezna-uprava.hr i odaberete: 'Podnesi zahtjev' i 'Izdavanje PK' (PK OBRAZAC KORAK PO.

Plaćanje putem direktnih kanala

27 stu 2019 ... 01 636 0000, Fax 01 636 0063; www.pbz.hr; SWIFT: PBZGHR2X. Upisana u registar ... MODEL I POZIV NA BROJ PRIMATELJA. HR00 271119.

naručivanje putem interneta - Velpro

2. dio ‡ Kako izraditi narudžbu putem VELPRO internet naručivanja ... Sada se na stranicu http://online.velpro.hr možete prijaviti kao postojeći korisnik.

ULAGANJE U POSLOVANJE PUTEM FRANŠIZE

broj davatelja franšize ne traži iskustvo u određe- ... To se postiže ukoliko se kupuje tvrtka koja nema zastarjeli proizvod ili nepodmirene ... crpke na autoputima u sklopu kojih su i lanci brze ... popularizacija franšiznoga poslovanja u Hrvatskoj.

PRIJEVARE PUTEM DIGITALNE TEHNOLOGIJE

10 kol 2019 ... dovelo vodeće marke da iskoriste inkluzivnu prirodu Instagrama za zapošljavanje ... što su crna tržišta, fetiš zajednice, hakiranje i piratstvo.

GERILSKI MARKETING PUTEM INTERNETA U SPLITU

13 ruj 2018 ... društvenih mreža, te mnogo strategija i metoda prilikom izrade kampanje oglasa. Jedna od strategija ... Njuškalo.hr i Ebay.com) ... Prednosti društvenih mreža su brzina, cijena, povratne informacije, usmena predaja,.

Nasilje putem interneta - FFOS-repozitorij

sve ljude iz okoline, kako obitelj i prijatelje, tako i učitelje i učenike u školama. ... komunikacije pružaju nasilnicima mogućnost kontaktiranja žrtve bez kontakta licem u lice ... društvene kočnice i dopušta djeca da govore i čine stvari koje ne bi mogli ... Nasilje na internetu (elektroničko nasilje, cyberbullying, online nasilje, ...

UKOLIKO PUTEM WEB-a NEMA RASPOLOŽIVIH ULAZNICA ...

Sofija Juričan, Miloš Timotijević, Aleksandra Janković, Dejan Dedić i Jelena Ilić ... Miloš Biković, Mihailo Miša Janketić, Danica Ristovski, Srđan Dedić, Anja Alač,.

Energopetrol d.d. Sarajevo O G L A S za prodaju putem javnog ...

Predmet natječaja je sljedeće nekretnina: POSLOVNI OBJEKT / ZGRADA u Ul. Maršala Tita 36 Sarajevo, površine 1.969,64 m2, S P 7: Podrum: 249 m2.

Želite prijaviti dijete putem e-Građana?

VAŽNO JE ZNATI: Dijete morate prijaviti u roku od 30 dana od ... Kako znate da ste uspješno ispunili prijavu? Nakon što roditelji potpišu dokument, matičar mora ...

Sponzorstva i donacije dodjeljene putem Natječaja za ... - HEP-a

Hrvatski savez udruga osoba s intelektualnim teškoćama, Zagreb. 10.000,00. 260. ... HRVATSKI KLIZAČKI SAVEZ -Sponzorstvo klizačkog natjecanja 51. Zlatna.

Sponzorstva i donacije dodijeljene putem Natječaja za ... - HEP-a

Humanitarna organizacija “Dora”, Zagreb. 5.000,00. 126. Psihološki centar “Tesa”, Zagreb. 5.000,00. 127. Odred izviđača Kamengrad, Koprivnica. 5.000,00.

istraživanje putem anketiranja - Ekonomski fakultet

Primer: istraživanje stavova potrošača, istraživanje stepena ... Nedostatak: ne može se koristiti za istraživanje ... Razni aspekti ankete mogu uticati na odgovore.

Nastanak frazema putem semantičkih figura - FF UM

Kao ustaljene veze riječi čije značenje ne proizilazi iz prostog zbira zna- ... kologa sinonimima (Dešić 1987: 161), eufemizmi predstavljaju riječi ili izraze.

UPRAVLJANJE RIZICIMA PUTEM HEDGE FONDOVA

HEDGE FONDOVA. Vanja Ivanović. Vanja Vejzagić. University of Rijeka, Croatia* 1. Sažetak: Hedge fondovi uvijek pobuđuju različita pitanja koja nalaze svoje ...

Uputstvo za obnavljanje digitrust sertifikata putem Web ... - Asseco

Postupak obnove sertifikata putem WEB aplikacije. Pre nego što posetite sajt za obnovu sertifikata: https://digitrust.24x7.rs/ potrebno je da proverite da li su na.

Promocija nakladničkih kuća putem društvenih mreža

miks, sastavljen od 4P-a (proizvoda, cijene, distribucije i promocije). Svaki od ... marketinga ubraja promocija putem društvenih mreža. ... Hlad i sinovi. 347.

Uputa kandidatima koji su putem e-maila obaviješteni da ...

14 stu 2014 ... prijamu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje, koje će biti dostavljeno svim ... 2 SELEKCIJSKI POSTUPAK ZA PRIJAM KANDIDATA/KINJA U SLUŽBU U ... omnibus-tipa (sadržavat će pitanja iz 5 tematskih cjelina), a ispravan ... Literatura: – Ustav Republike Hrvatske, Zakon o vanjskim poslovima, ...

UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNETA ZA ... - Moto Centar

Nositelj svih prava prodaje putem interneta je poduzeće MOTO CENTAR ... Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem.