Mehanika I - Sveučilište Sjever

jednostavne geometrijske oblike te primjeniti Steinerovo pravilo za složene likove. Uvjeti za upis predmeta. (odslušan ili položen kolegij) te potrebna znanja i ...

Mehanika I - Sveučilište Sjever - Srodni dokumenti

Mehanika I - Sveučilište Sjever

jednostavne geometrijske oblike te primjeniti Steinerovo pravilo za složene likove. Uvjeti za upis predmeta. (odslušan ili položen kolegij) te potrebna znanja i ...

Time-lapse - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever - Sveučilište Sjever

Prva teorija koja je trebala objasniti iluziju pokreta je „tromost“ oka ili vizualna perzistencija. Zlatko Smrkić u knjizi „Uvod u televiziju“ vizualnu perzistenciju ...

Droga - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever - Sveučilište Sjever

6 ruj 2019 ... Marihuana ima snažno štetno djelovanje na sposobnosti i vještine potrebne za sigurnu vožnju ( budnost, brzina reakcije, procjena udaljenosti ) ...

Razvoj studija sestrinstva na Sveučilištu Sjever - Sveučilište Sjever

Dječji vrtić Varaždin, Dječji vrtić. Tratinčica Koprivnica. DZ Varaždin, DZ Koprivničko ‐. Križevačke županije, DZ Krapinsko ‐ zagorske županije, DZ Međimurske.

ene[r,r4 - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever - Sveučilište Sjever

start/stop znakovi. Puni ASCII skupznakova dozvoljava kodiranje svih znakova ASCII tablice vrijednosti od 0 do 127. □. 2.2.1.1. EAN kodovi. Struktura EAN koda ...

Sveučilište Sjever - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever

kopno. [6]. 5.2 Rakurs. Rakurs je snimanje iz vizure koja je u većem otklonu od normalne vizure (gornji i donji rakurs), pri ĉemu dolazi do perspektivnog kraćenja ...

Sv S eučiliš Sjever šte r - Sveučilište Sjever

Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 3, 42 000 Varaždin, studentska služba (za upis na studije Mehatronika, Fizioterapija, Sestrinstvo, ...

Klasična mehanika - pmfst - Sveučilište u Splitu

Sveučilište u Splitu. Klasična mehanika. Skripta. Prof. Željko Antunović ... djeluje elastična sila Fel. = − k x, gdje je k > 0 konstanta sile (konstanta opruge), a x je.

TEORIJSKA MEHANIKA Lagranzeva i Hamiltonova mehanika

1 јул 2015 ... 99. 5 Centralno kretanje. 103. 5.1 Kretanje u polju centralne sile. Lagranzeve jednacine . . . . . . . . . . . . . . . 103. 5.2 Prvi integrali kretanja .

UVOD - Sveučilište Sjever

10 velj 2016 ... Zdravstveni turizam jedan je od najperspektivnijih oblika koji svoje početke ... i regionalni razvoj – primjer Krapinskih Toplica, magistarski rad,.

Koprivnica - Sveučilište Sjever

Motivacijski praktikum. 1. Opći engleski jezik. 4. 2. SEMESTAR obvezni ... Poslovne financije i financijski menadžment. 4. Marketinške strategije. 4. Promocija. 4.

Preuzmi PDF 1.9 MB - Sveučilište Sjever

Ključne riječi: poremećaji u prehrani, anoreksija, bulimija, utjecaj fotografije na ... prehrane, slike koje mediji predstavljaju, zajedno s oglašavanjem, odgovorne ...

Patofiziologija - Sveučilište Sjever

Gamulin, S. Patofiziologija za visoke medicinske škole, Školska knjiga, Zagreb,. 2005. Dopunska literatura. Način provjere ishoda učenja Pismena i usmena ...

Materijali - Sveučilište Sjever

željeza - ljevovi i čelici, neželjezni materijali - obojeni i laki metali, ostali važniji tehnički materijali - polimerni materijali, tehnička keramika, tvrdi metali, ...

Fizika I - Sveučilište Sjever

Sustav materijalnih točaka, centar mase. Keplerovi zakoni. Newtonov ... Sila trenja i elastična sila. Inercijski i neinercijski sustavi. 2. 2. Rad i energija. Kinetička i ...

Rak dojke - Sveučilište Sjever

Anatomija dojke. Dojka je simetrični parni organ, smješten na prednjoj strani prsnog koša. Normalnu veličinu doseže u dobi između šesnaeste i devetnaeste ...

Download PDF 1.95 MB - Sveučilište Sjever

U bijelom polju se nalazi već korištena tablica alata. ... operacija će nam biti bušenje još 4 rupe Ø2,5 mm i narezivanje navoja M3 na bočnoj strani koju.

Preuzmi PDF 2.97 MB - Sveučilište Sjever

9 lis 2019 ... autodijagnostika (eng. ... EOBD europska autodijagnostika (eng. ... širok spektar vozila kao što su Texa, Launch, Multi-Daig, Delphi, Auto-Com,.

Varaždin - Sveučilište Sjever

Graditeljstvo i Sestrinstvo - menadžment u sestrin- stvu te međunarodni ... samom vrhu svojih djelatnosti u Hrvatskoj, ali i šire. ... redoviti studij, izvanredni studij.

Untitled - Sveučilište Sjever

19 pro 2017 ... U roku za dostavu ponuda zaprimljene su tri ponude ponuditelja INEL-medicinska tehnika. d.o.o., Turinina 5,10010 Zagreb, HEBE d.o.o., ...

celijakija - Sveučilište Sjever

... bez glutena. Ključne riječi: celijakija, bezglutenska dijeta, gluten, medicinska sestra ... Osjetljivost na gluten prvenstveno je posljedica prirođene imunosti ...

Završni rad - Sveučilište Sjever

21 ruj 2018 ... shizofrenije a to su: osjećaj zaravnjenosti, alogija, anhedonija i avolicija. Bolesnik smanjeno pokazuje svoje osjećaje, može biti prisutna ...

Lijeva margina 3,5 cm - Sveučilište Sjever

12 velj 2019 ... najpopularnije fitnes influencerice i influenceri u Hrvatskoj su Sandi i Monika. Imerović, Girly Fitness, Martina Boss, Marko Lončar i dr. 4.2.

9. Radio Drniš - Sveučilište Sjever

3 lip 2018 ... Šibenik, Radio Dubrovnik i Radio Drniš. U svakom ... Drugi primjer je Radio Šibenik, a informacije o djelovanju radija za vrijeme rata opisale su.

Elektronički sklopovi - Sveučilište Sjever

Darlingtonov spoj. 2. Frekvencijske karakteristike elektroničkih sklopova Bodeov prikaz frekvencijskih karakteristika. Pojave pri niskim i visokim frekvencijama. 2.

Osnove biokemije - Sveučilište Sjever

J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biokemija, Školska knjiga, Zagreb, 2013. Dopunska literatura. 1. D.L. Nelson, M.M. Cox, Lehninger Principles of Biochemistry ...

Anatomija s histologijom - Sveučilište Sjever

kralježnice; miologija, mimični i žvačni mišići, mišići vrata, mišići trupa, mišići ramenog obruča i gornjeg ekstremiteta, mišići zdjeličnog obruča i.

Trgovačko pravo - Sveučilište Sjever

Samostalni rad (sati). ECTS ... Prisustvo na predavanjima, seminarima, pozitivno ocjenjen seminarski rad. ... Društvo s ograničenom odgovornošću: osnivanje,.

motivacija zaposlenika - Sveučilište Sjever

5 ožu 2019 ... U radu opisat će se funkcija upravljanja ljudskim resursima, motivacija i motivacijske teorije, sociodemografske karakteristike zaposlenika,.

Stručna praksa - Sveučilište Sjever

Naputak za stručnu praksu, https://claroline.kc.unin.hr/kolegiji/strucna praksa. Dopunska literatura. 1. Stručnu literaturu određuje mentor stručne prakse.

Pnemumatika i hidraulika - Sveučilište Sjever

Pnemumatika i hidraulika ... Pneumatika (Osnovni pojmovi i definicije iz ... Nikolić, Gojko: Pneumatika i hidraulika, I dio PNEUMATIKA, Školske novine, Zagreb.

interni audit - Sveučilište Sjever

1 velj 2014 ... Interni auditor je odgovoran za konkretnu provedbu internog audita. ... Godišnjim planom se planira minimalno jedan interni audit za sve ...

Frakture podlaktice - Sveučilište Sjever

2 svi 2017 ... Anatomija gornjih udova . ... U drugom poglavlju biti će opisana anatomija ... Kosti šake čini 27 kostiju, odnosno 8 kostiju koje čine zapešće i ...

Elektronički elementi - Sveučilište Sjever

Sveučilište Sjever. Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika. ISVU šifra. Naziv predmeta. Status predmeta. Semestar. 129711. Elektronički elementi. Obvezni.

Osnove poduzetništva - Sveučilište Sjever

Sveučilište Sjever. Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika. ISVU šifra. Naziv predmeta. Status predmeta. Semestar. 129729. Osnove poduzetništva. Obvezni.

Technical Journal - Sveučilište Sjever

Ante STOJIĆ i Katica ŠIMUNOVIĆ (SF Slavonski Brod); Ladislav LAZIĆ (MF Sisak); Ante ČIKIĆ (VTŠ Bjelovar);. Darko DUKIĆ ... able to express the current density functions in terms of ... [9] Ranjan, R. (2010), Hp spectral method for structural.

Korporativna sigurnost - Sveučilište Sjever

Petar Mišević. Suradnik. Cilj predmeta. Upoznavanje studenata o ulozi i važnosti informacijske sigurnosti u zaštiti podataka i osiguranja kontinuiteta poslovanja.

poslovni sastanak - Sveučilište Sjever

dokumentima. Vrste poslovnih sastanaka i poslovni bonton te komunikacija ... teorijskom dijelu prikupljene su informacije iz raznih literatura te primjeri, dok.

Pravilnik o studiranju - Sveučilište Sjever

9 ožu 2016 ... Strani državljani imaju pravo upisa na studij sukladno odredbama ... Razredbeni postupak za upis izvanrednih studenata na sve studije temelji se ... Po odobrenom zahtjevu za mirovanje student upisuje godinu u skladu sa ...

Grafičke komunikacije - Sveučilište Sjever

medija. 3. 4. Povijesni pregled razvoja pisma– piktografija, ideografija, pojmovno pismo, klinopis, egipatsko pismo, kinesko pismo, japansko pismo, hebrejsko.

Proizvodnja bez zaliha - Sveučilište Sjever

29 ruj 2016 ... naglaskom na sustav „Proizvodnja bez granica“. Tijekom rada koristit ću se pojmom „Just in time“ te kraticom JIT. Ključne riječi: sustav, just in ...

Operacijska istraživanja - Sveučilište Sjever

Diplomski sveučilišni studij Održiva mobilnost i logistika. ISVU šifra. Naziv predmeta. Status predmeta. Semestar. 176770. Operacijska istraživanja. Obvezni. 1.

Betonske konstrukcije - Sveučilište Sjever

riješiti jednostavniji proračunski model betonske konstrukcije. 4. ... Radić J. i suradnici: „Betonske konstrukcije 2, Riješeni primjeri“, Hrvatska sveučilišna naklada ...

Kolorimetrija i multimedija - Sveučilište Sjever

nastajanja osjeta boje i opisati elemente koji su potrebni za taj psihofizikalni doživljaj. 2. Razlikovati i objasniti aditivno, suprtaktivno i rastersko mješanje boja. 3.

Vodoopskrba i odvodnja - Sveučilište Sjever

kanalizacija, kucna crpna stanica, zakoni i odluke o odvodnji vode. 8. 0. 4. 4. Izvedba i održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje. Sanitarni predmeti i uređaji: ...

Osnove elektrotehnike I - Sveučilište Sjever

Metoda K.Z., metoda konturnih struja, metoda superpozicije. 3. 3. Metoda napona čvorova. Millmanov teorem. Thevenin-ov i Norton-ov teorem. Spoj u zvijezdu i.

Što to bješe ljubav - Sveučilište Sjever

7 stu 2019 ... Što to bješe ljubav, koja je poznatija po tome što ju je izvorno izveo ... akorda I, IV i V stupnja te molskih II i VI, nalaze i terckvartakord akordi.

Građevinska mehanizacija - Sveučilište Sjever

3. Linarić, Z.: Građevinski strojevi, Građevinski godišnjak '95, '96, Hrvatsko. Društvo Građevinskih Inženjera, Zagreb, 1995., Bojan Kraut: Krautov strojarski.

Pretilost kod djece - Sveučilište Sjever

Uvidjevši štetnost Mcdonalds proizvoda mnoge zemlje su odlučile zatvoriti dio ili sve ... (doručak, ručak,večera) i na dva međuobroka (zajutrak i užina).

budućnost u hrvatskoj - Sveučilište Sjever

23 tra 2019 ... Andrea Borošić. , članica Uprave i direktorica Večernjeg lista; doc. dr. sc. Gordana Tkalec. , pročelnica Odjela za komunikologiju, medije i ...

2. Koračni motori - Sveučilište Sjever

8 lis 2015 ... Ključne riječi: koračni motor, unipolarni koračni motor, bipolarni koračni motor, upravljanje brzinom vrtnje unipolarnog koračnog motora, ...

3. Crohnova bolest - Sveučilište Sjever

5 svi 2016 ... Crohnova bolest je kronična upalna bolest koja može zahvatiti bilo koji dio gastrointestinalnog sustava, no najčešće tanko crijevo, odnosno ...

2. podsaharska afrika - Sveučilište Sjever

područja, osobito glavni gradovi, su uglavnom bogatiji od ruralnih područja. ... Podsaharska Afrika se sastoji od 42 države ( Slika 1) koje se nalaze na kopnu i ...

Pneumonije u djece - Sveučilište Sjever

2.3.2 Bronhopneumonija (lobularna, žarišna). Neki uzročnici dospijevaju u pluća aerogenim ili hematogenim putem, početni upalni proces uzrokuju u malim ...

Sveučilište Sjever - Rektorski zbor

27 lip 2019 ... Prijave za upis na studije Multimedija, oblikovanje i primjena, Sestrinstvo, Fizioterapija, Komunikologija, mediji i novinarstvo i Poslovanje i ...

Signali i sustavi - Sveučilište Sjever

Sveučilište Sjever. Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika. ISVU šifra. Naziv predmeta. Status predmeta. Semestar. 129727. Signali i sustavi. Obvezni. 4.

Tehnička dokumentacija - Sveučilište Sjever

Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika. ISVU šifra. Naziv predmeta. Status predmeta. Semestar. 129575. Tehnička dokumentacija. Obvezni. 1. Tip predmeta.

Industrijska logistika - Sveučilište Sjever

Preddiplomski stručni studij Tehnička i gospodarska logistika. ISVU šifra. Naziv predmeta. Status predmeta. Semestar. 129652. Industrijska logistika. Obvezni. 6.

Vizualna psihofizika - Sveučilište Sjever

Adaptacija na svijetlost i tamu. Kromatska adaptacija. 2. Psihofizikalni adaptacijski vizualni efekti temeljeni na “višim” mehanizmima percepcije. Mc Collugh.

Građevinski materijali - Sveučilište Sjever

Informacije o materijalima. Statistička obrada. Strukture i veze u tvarima. Mehanička svojstva materijala. Termička, akustička i transportna svojstva. Veziva.