Godisnji plan i program rada skole za skolsku godinu 2019-2020.pdf

Šifra škole: 06-037-002. Ravnatelj škole: Krešo Grgac, prof. ... nastaviti s uređenjem školskog dvorišta (parkiralište za automobile i bicikle, poboljšati osvjetljenje ...

Godisnji plan i program rada skole za skolsku godinu 2019-2020.pdf - Srodni dokumenti

Godisnji plan i program rada skole za skolsku godinu 2019-2020.pdf

Šifra škole: 06-037-002. Ravnatelj škole: Krešo Grgac, prof. ... nastaviti s uređenjem školskog dvorišta (parkiralište za automobile i bicikle, poboljšati osvjetljenje ...

Godišnji plan i program rada škole za 2019./2020. školsku godinu

4 lis 2019 ... Broj učenika: 478. Broj razrednih odjela: 30. Broj djelatnika : 78 2 vanjska suradnika ravnateljica Sanja Klubička, dipl. ing. tajnica Anamarija ...

Godišnji plan i program rada škole za 2018./2019. školsku godinu

2 stu 2018 ... dovoljno velike niti primjerene svim sadržajima, određeni dio sati realizira se. ... na Infrastrukturni fond 2014-2020 uz suglasnost i potporu osnivača ... subotom, tada ti razredi i nastavnici imaju šestodnevni radni tjedan.

PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku godinu 2019./2020 ...

9 ruj 2019 ... Planira se spuštanje stropova u učionicama na katu tijekom 2019./2020. Početkom nove ... (tj. kada je A jutro ) međumjesna u 11.30 i poslijepodne u 15.00. Nastava počinje 9. ... Valentinovo – obilježavanje na satu razrednika.

Godišnji plan i program rada škole OŠ Grohote za školsku godinu ...

20. na sjednici Školskog odbora koja je održana 4. listopada 2019. Godišnji plan i ... A. T. I. NOSITELJ/ SURADNIK projekte Ča-more-judi i Dječji. Pričigin.

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2016./2017.

5 ruj 2016 ... 2017. 3.1. Područje rada, zanimanje-program, razred, razredni odjel, broj ... Zagrebački velesajam, Interliber, Info, različite stručne izložbe u ...

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2017./2018.

29 ruj 2017 ... Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2017. ... Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole . ... Godišnji kalendar rada . ... U školskoj godini 2017./18. predviđa se nastaviti afirmirati ulogu.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2019./20 ...

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE za školsku 2019./20. godinu ... Uč. povijesti i geografije ... Školsko natjecanje iz povijesti za 7. i 8. razred. 4. Školsko ...

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA Za školsku godinu 2019./20.

12 lis 2019 ... pregled za smještaj u učeničke i studentske domove. - pregled za ... Stručni skupovi za nastavnike engleskog i njemačkog jezika u šk. god. 2018. ... ŽSV za vjeroučitelje u osnovnim i srednjim školama (zajedničko). Vrijeme: ...

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019 ...

30 ruj 2019 ... kino CineStar , Art kino Rijeka ... vođenje kartica plaća ... Školska liječnica ordinira u školskom dispanzeru Centar u Rijeci, Studentska 1.

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2018/2019.

27 ruj 2018 ... Adresa, ţupanija ... Uĉeniĉki doma „Hrvatskoga radiše― Osijek s unutrašnjom površinom od 2584 ... Prva privatna škola―Gaudeamus― Osijek.

Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020.

19 stu 2019 ... Godišnji plan i program za školsku godinu 2019./2020. 4. Naziv škole: OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA. Adresa škole: VARŠAVSKA 18 ...

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2019./2020. ŠKOLSKU GODINU

27 ruj 2019 ... škole, OŠ Hvar opremila je sve učionice interaktivnim panelima i ... i Velog Grablja u školu autobusnim autoprijevoznikom «Čazmatrans» – « ...

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2019./2020 ...

18 stu 2019 ... mogućnost nabave nastavnih sredstava i samostalna izrada sredstava i pomagala za nastavu fizike ... osmišljavanje plakata i pozivnica.

godišnji program rada škole za školsku 2017/18 godinu

7 lis 2017 ... 1. JU OŠ “OSMAN NURI HADŽIĆ“. GODIŠNJI PROGRAM RADA. ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU. Septembar, 2017.godine ...

HTŠ-Godišnji plan i program rada škole 2019/2020 - Hotelijersko ...

3 velj 2020 ... Tvrtko Beus. 14. Etika. 1. Martina Šurina. U K U P N O. 32. III.2. Nastavni plan i razredno vijeće eksperimentalnog programa turističke gimnazije.

Godisnji plan i program rada Skole 2019 2020 - Medicinska škola ...

7 lis 2019 ... Marina Rudenjak-Lukenda, prof. savjetnik, imenovana Odlukom ... Stijepo. Đuriĉić), ĉlanova Nastavniĉkog vijeća (Mihaela Tepšić, prof. i Marija ...

Godišnji plan i program rada Tehničke škole Čakovec za 2019./2020.

21 lis 2019 ... Perhoč Dušan tokar. 37. Pervan Kata profesor ... Digitalna elektronika. 3 MT. 1 1 1. 3. 105 ... Elektronika i upravljanje. 2 E1 – ael. 1 1. 2. 70.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017 ...

6 lis 2017 ... 2017./2018. upisano je 380 učenika u 16 razrednih odjela. U svakoj generaciji ... Nastava je organizirana u dvije smjene, jutarnju i poslijepodnevnu. U jutarnjoj su smjeni prvi i ... produžna nastava. 18. srpnja 2018. Sjednica ...

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016 ...

21 lis 1992 ... ovisno i o visini doznačenih sredstva za nabavku lektire i stručne literature od ... Pripreme za državnu maturu iz Psihologije Vesna Povijač. 4. ... utvrđuje preliminarni popis učenika za polaganje ispita na temelju zaprimljenih.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018 ...

21 pro 2018 ... Plan rada vijeća roditelja školska 2018. ... ZA 2018./2019. ŠKOLSKU GODINU. Srednja škola Andrije Ljudevita ... Produžna nastava od.

godišnji plan i program rada za školsku godinu 2018 ... - OŠ Horvati

21 pro 2018 ... Osnovna škola Horvati, Horvaćanska 6, Zagreb. 2. Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su: 1. Godišnji planovi i programi ...

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2017.2018.

26 ruj 2017 ... pazikuća. 33. 40 neodređeno. 5. Organizacija odgojno-obrazovnog rada. 5.1.Neposredni rad s uĉenicima. Dom radi 24 sata sedam dana u ...

godišnji plan i program rada za školsku godinu 2018/19. - Rudolf Matz

1 lis 2018 ... Statuta Osnovne glazbene škole Rudolfa Matza, Zagreb, Selska cesta 114 donosi se ... Osnovna glazbena škola R U D O L F A M A T Z A.

Godisnji plan i program za skolsku godinu 2018.-2019.pdf

6. razred Stručna ekskurzija – Trakošćan - Varaždin travanj/svibanj ... Pliva nje. Gimn astika. (Pirueta. ) Izviđa či. Vatro gasci. Kar ting. Tenis. Atleti ka. Krav maga.

Godišnji plan i program za 2018./2019. školsku godinu

D. M. Mitrović, ... Zimski odmor učenika 27.12.2018. do 13.1.2019. II. ... Kolovoz, rujan Analiza ostvarivanja planova i programa prethodne školske ... Katalog str.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2018./2019 ...

Hrvatski jezik. Engleski jezik. Matematika. Likovna kult. Dopunska nast. Matematika. Hrvatski jezik. Priroda i druš. TZK. Dodatna nast.. Vjeronauk. Hrvatski jezik.

godišnji program rada i financijski plan za 2020. godinu - Hrvatska ...

4 pro 2019 ... pratiti kampanje oglašavanja. Projekti su planirani za potrebe promocije pred i posezone, podrška brend kampanjama te za promociju nautike.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2019 ...

3 lis 2019 ... PLAN RADA STRUČNIH ORGANA, STRUČNIH SURADNIKA ... AZOO. CUC 2019 – Šibenik (Carnetova konferencija). Katalog AZOO. Tijekom ... -izvještaj sa dosadašnjih stručnih skupova učitelja i pregled narednih.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE ŠK. G. 2018./2019.

SV. II. I. Analiza uspjeha učenika. II. Priprema za školsko natjecanje iz kemije. III. Suradnja s drugim aktivima u školi. IV. Tekuća problematika. Majstorović. SV.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE Z A 2018./2019 ...

27 ruj 2018 ... Broj učenika na početku školske godine 2018. ... Kalendar rada ustanove. 7.1. ... Navedeni poslovi po mjesecima samo su neki oblici rada.

WEB Godisnji plan i program rada skole za sk.god. 2018.-2019..pdf

16 stu 2018 ... Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu. 2018./2019. ... u petodnevnom radnom tjednu a prema potrebi u šestodnevnom. ... Godišnji fond sati izrađen je na temelju 35 radnih tjedana. ... Svjetski svemirski tjedan.

Godisnji plan i program rada skole 2018 2019.pdf - Industrijsko ...

21 pro 2018 ... Radno vrijeme školskih radionica i praktikuma: - jutarnja smjena: od 07.00 do 12.45 sati (uključena i pauza). - poslijepodnevna smjena: od ...

Godišnji plan i program rada Škole-školska godina 2018/2019

27 ruj 2018 ... Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program i propisani broj ... stanja i sposobnosti učenika za svladavanje redovitog ili prilagođenog programa TZK ... Izvedbeni školski program međupredmetnih i inerdisciplinarnih ...

Godišnji plan i program rada za šk.2019./2020.

1 ruj 2019 ... 8.10. Plan i program rada ravnatelja za školsku godinu 2019./2020. ... knjižnica u kojoj se nalazi preko 5 000 naslova (školska lektira i ... Ustanova je ušla ( temeljem Kolektivnog ugovora ) u popis škola koji ... ovu školsku godinu dodatne nastave je priprema učenika za državnu maturu kroz školsku godinu.

Godišnji plan i program rada za 2019. godinu - Državni arhiv u Osijeku

I. dio - Predstavljena je struktura odjela u ustanovi, raspored i zaduženja ... znanosti FFOS te Gradske i sveučilišne knjižnice, planira se nastavak revizije i otpisa.

KRK GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2018 ...

1 ruj 2018 ... Broj voditelja ŽSV-a: 2 ... stručni suradnik - logoped(PŠ Punat, PŠ Baška, PŠ Vrbnik). 07,00 - 15,00. 40 ... Stručni skupovi po razredima u razrednoj nastavi (RN) aktivi ... Liječnički pregled, testiranje i savjetovanje izdvojenih.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2019./2020. - DV Cvrčak Solin

4 pro 2019 ... Tablica 1: Dječji vrtići (kuće), adrese i brojevi telefona ... spada i deficitarna opremljenost vanjskog prostora didaktičkim elementima (tobogani,.

Godišnji plan i program rada 2019-2020. - Učenički dom Virovitica

4 lis 2019 ... UČENIČKI DOM, Virovitica, T. Masaryka 25, je srednjoškolska javna ustanova. Osnivač Doma je. Virovitičko – podravska županija. Virovitičko ...

Godišnji plan i program rada školska godina 2019./2020.

18 lis 2019 ... 2. -zamrzivač. 2. -mesoreznica. 1. -hladnjak. 2. -mesoreznica inox ... Sudjelovanje na natjecanju Metro junior chef, Zagreb, Sisak. Sudjelovanje ...

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2011. /2012. ŠKOLSKU GODINU

10 lis 2011 ... Stipe Krečak 8a. Mladen Renko. Dominik Batić 8a. Danijel Jurić 8b. Ante Lepur 8b. Bruno Ljubić 8b. Nino Ninić 8b. Nikola Pulić 8b. Geografija.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU 2017./2018 ...

PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU ... Interliber. 25.11.2017. MŠ Nijemci – Crkveni god (subota). Mjesec borbe protiv ovisnosti (15.11.-.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU ... - Gimnazija Pula

18 stu 2019 ... Statuta Gimnazije Pula, na prijedlog ravnatelja i prethodnog mišljenja Vijeća ... kabinete za profesore (fizika-kemija, biologija, informatika, ...

Godisnji plan i program rada 2019-2020.pdf - Osnovna škola Ante ...

Svečano uređenje učionice- božićni ukrasi. • Uređenje ... Uređenje učionice i radnog mjesta. • Uređenje kutića ... to su prvenstveno roditelji i rodbina prvašića.).

Godišnji plan i program za školsku godinu 2017 ... - Kontesa Dora

20 lis 2017 ... Dore Pejačević 2. Telefon/ ... Šifra škole. 14-050-004. Županija. Osječko - baranjska. Grad. Našice ... Animacijski koncerti u OŠ Dore Pejačević,.

Plan i program rada i poslovanja za 2019. godinu - Rijeka 2020

22 sij 2019 ... Svi programi dijelovi su podprogramskih linija Slatko kazalište, Senzorno kazalište, Priče s krova te programa BiTheatra (eksperimentalnog ...

PLAN RADA RAZREDNIKA za školsku godinu 2018. / 2019.

27 ruj 2018 ... Lončar, R. I.teh-4,8/8. Geogr. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 9. Ment. 9 22. 3,2/8. 315 2103. Podgorelec N. STŠFV-5/8. Biolog. 1. 1. 5 22. 1,8/8. 35 2103. Kemija.

Plan upisa u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2019 ...

Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva („NN" br. 67/14.) po službenoj dužnosti donosi.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA MEDICINSKE ŠKOLE ...

MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN. Klasa: 003-05/17-01/5. Urbroj: 2186-150-06-17-01. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA. MEDICINSKE ŠKOLE VARAŽDIN.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE FRA ...

27 ruj 2018 ... Osnovna škola fra Bernardina Tome Leakovića, Bošnjaci ima 265 učenika ... Drugu polovicu radnog vremena radi u OŠ Gradište. Trenutno ju ...

Godišnji plan i program rada Medicinske škole Varaždin

mini-razglas, zvučnici i mikrofon za manifestacije koje se odvijaju u školi. Namješten je i opremljen dentalni ... Melani Povijač. 3.a Stela Pevec. 3.b. Martin Petrić.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE STJEPANA ...

20 pro 2019 ... Hrvatski jezik. 1. 53,90. 5.a, 5.b ... 13 profesor. VSS engleski jezik, hrvatski jezik ... GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE. 4.1.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA SREDNJE ŠKOLE GLINA ZA ...

15 stu 2018 ... 2019. Plan upisa učenika u 1. razred u školskoj godini 2018./2019. bio je: ... Pedagog. 3.7. 2019. Kolovoz. 13. sjednica Nastavničkog vijeća. 1. ... dm eta na sta vn ik do po lo že no g stru čn og is pita is pitn. i k oo rd in ato r vo.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA Glazbene škole Vatroslava ...

28 lis 2019 ... (Branimir Pustički). Termini i ... LAZARIN. UTO. I PET. ... (Slovenija), a za učenike violončela seminar će održati profesor Branimir Pustički.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA TEHNIČKE ŠKOLE VIROVITICA

ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. Virovitica, 4. listopada 2018. godine ... 75. 3.1.5.1. Kalendar polaganja ispita državne mature u šk.g. 2018./2019.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE RETKOVEC

2 ruj 2019 ... Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina. Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556. E-mail: [email protected].

Godišnji-plan-i-program-rada-Glazbene-škole-u-Varaždinu-za-šk ...

4 lis 2018 ... Rokovi ispita državne mature i obrane završnog rada. 10. PLAN ... kalkulator. TJELESNA I ... 23. listopada 2017. godine održana je produkcija Odjela za gitaru i tambure koji su pripremili ... dozvoljeni i nedozvoljeni dodiri.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA Gimnazije i strukovne škole ...

7 lis 2019 ... Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin ... (OTŠ). Kemija. Ivanka Lesić, prof. – predsjednik. Ana – Marija Mihalić, prof.

godišnji plan i program rada škole - Home - Ekonomsko ...

e- mail: [email protected] ... ORIJENTACIJSKI KALENDAR RADA… ... Plan i program rada Školskog ispitnog povjerenstva… ... Hrvatski poslovni jezik. 2h ... Statuta Škole za šk. god. 2015/16. (sukladno izmjenama Zakona). STUDENI.

godišnji plan i program rada škole - Osnovna škola Vrgorac

4 lis 2018 ... Prikaz unutarnjeg školskog prostora i njegove namjene u školskoj ... Prijevoz učenika organiziran je i obavlja se iz devet pravaca za učenika (tablica učenika- ... Raspored sati za učenike V.- VIII. razreda u matičnoj i PŠ Veliki ...