EKSPERTNI SUSTAVI SUSTAVI TEMELJENI NA BAZAMA ZNANJA

Ekspertni sustavi su računalni programi koji obuhvaćaju znanje eksperata pojedinog područja. USER. KNOWLEDGE. BASE. INFERENCE. FACTS.

EKSPERTNI SUSTAVI SUSTAVI TEMELJENI NA BAZAMA ZNANJA - Srodni dokumenti

EKSPERTNI SUSTAVI SUSTAVI TEMELJENI NA BAZAMA ZNANJA

Ekspertni sustavi su računalni programi koji obuhvaćaju znanje eksperata pojedinog područja. USER. KNOWLEDGE. BASE. INFERENCE. FACTS.

Ekspertni sustavi

Naslov završnog rada: Ekspertni sustavi. Kratak opis zadatka: Opisati povijesni razvoj i osnovnu ideju ekspertnih sustava kao oblika umjetne inteligencije.

INTELIGENTNI I EKSPERTNI SUSTAVI U ELEKTROENERGETICI ...

Za našu djecu ... (TVZ), kolegij prebačen na temeljni dio specijalističkog studija, čime je pružena prilika ... instituta za istraživanje mozga, (HIIM) i Hrvatskog društva za ... kao niti za zatvaranje auto kompresijskog ventila (8) u auto kompresijskom ... monitoringom veličina koje se odnose na akumulator energije i mehanički.

EKSPERTNI SUSTAVI ZA ZAŠTITU OKOLIŠA S PRIMJENOM U ...

Ključne riječi: ekspertni sustavi, okolišni indikatori, mjere preferencije, ljestvice, neizrazita logika, lingvističke varijable, agregacija. Key words: expert systems, ...

Sustavi biljne proizvodnje Biljna reprodukcija Njega kultura Sustavi ...

Hidrosjetva: postupak sjetve travnatog pokrivača pri kojem se pumpama za sjetvu raspršuje smjesa sjemena trava, malča, ljepila i vode, s ciljem zasijavanja ...

Sustavi i signali Kontinuirani sustavi bez memorije Sadržaj Uvod

Funkcijski blok upravljan od strane ulaza (apcisa na slici). ▫ Ulazna varijabla slobodna, a izlazna zavisna (ordinata). 6. Funkcijski blok s jednim ulazom i.

kodni sustavi za prikaz znakova - Sustavi za praćenje i vođenje ...

5 lip 2005 ... Ovi znakovi su u računalu prikazani na jedini način s kojim računalni ... poznato koja tablica se koristi. ... Dok je ranije ASCII kodiranje bilo najučestalije, danas je raširen ISO Latin ... za niz jezika – albanski, hrvatski, engleski,.

Geografski informacijski sustavi - Sustavi za praćenje i vođenje ...

31 svi 2004 ... SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA. SUSTAVI ZA PRAĆENJE I VOĐENJE. PROCESA. Geografski informacijski sustavi. Igor Pužar. JMBAG: ...

Sustavi i jedinice mjera Sustavi i jedinice za duljinu: Sustavi i ...

Sustavi i jedinice mjera. Sustavi i jedinice za duljinu: ➢ Hvatni sustav : • 1 hvat (hv) ... 1g = 1 / 400 punog kuta. ▫ 1g = 100 c (centi minuta) = (100 x 100) cc (centi ...

BRODSKI POMOĆNI SUSTAVI Protupožarni sustavi

14 velj 2018 ... Otvorena vatra. • Električni kratki spoj. • Samozapaljenje “stupe”. • Plin praskavac. • Prskanje goriva na tople površ. • Razne druge upaljive tvari.

KRovni sustAvi MAlog FoRMAtA FAlCAni KRovni sustAvi ... - Marex

Boja kameno siva P.10 nastala je po uzoru na prirodnu boju i podliježe prirodnoj varijaciji boje, što proizvodu daje svoj osebujan karakter. To se odnosi i na ...

Signali i sustavi Linearni diferencijalni sustavi Sadržaj I Sadržaj II

Diferencijalna jednadžba napisana pomoću operatora D. (. ) (. ).b ... Karakteristična jednadžba gornje diferencijalne jednadžbe .0 a a a a ... bikvadratna sekcija.

NAC i NAP sustavi - CERT.hr

Revizija v1.0. CCERT-PUBDOC-2007-06-194. Stranica 5 / 15. 2. Općenito o računalnoj sigurnosti. Računalna sigurnost može se načelno podijeliti u tri područja ...

INFORMACIJSKI SUSTAVI

1.1. Definicija problema. Način definiranja problema i ciljeva novog informacijskog sustava nije formalno definiran. Projektiranje informacijskih sustava izvodi se ...

Porivni sustavi (2)

14 velj 2018 ... Mjerenje brzine broda. ▫ Pitot-ova cijev. (Pitotlog). ▫ GPS. ▫ sonar... ρ ρ. ) (2. 2. 2 s t d d s t p p v v p p p p. -. = ⇒. = . = ...

DIMNJAČKI SUSTAVI

Za moderne uređaje za grijanje koji troše kruti ogrijev (pelete, drvena sječka, biobriket itd.) potreban je ... Kaljeve peći sa i bez spremnika za vodu. - Kamini ...

Signali i sustavi - VUB

Adicijski teoremi: sin (t ± ϕ) = sintcosϕ ± costsinϕ cos (t ± ϕ) = costcosϕ ∓ sintsinϕ tan (t ± ϕ) = tan(t) ± tan(ϕ). 1 ∓ tanttanϕ. Trigonometrijske funkcije dvostrukih ...

inteligentni sustavi za vaš dom

By integrating all electrical elements, HVAC (heating, ventilation and air conditioning), roller shutters, Venetian blinds, and the connection of video surveillance, ...

4. Brojevni sustavi

d. (16) = ?(2). 3. Prebaci broj 107 iz dekadskog brojevnog sustava u binarni. 4. Prebaci broj 11110001 iz binarnog brojevnog sustava u dekadski.

Operacijski sustavi

Operacijski sustavi. Mostar, Listopad 2011. ... Operacijski sustavi . ... Sistemski softver dalje dijelimo na uslužni softver i operacijski sustav. Većinu uslužnog ...

RASTERSKI SUSTAVI

Princip višebojne reprodukcije. • Vrste rastera - Konvencionalni raster (AM). - Stohastički raster (FM). - Hibridni raster. • Linijatura rastera. • Kutevi rastera. • Moiré ...

brojevni sustavi.pdf

PRETVORBA OKTALNI - BINARNI. ▫ Pošto se ... Oktalni se broj pretvara u dekadski rastavljanjem broja na ... PRETVORBA HEKSADEKADSKI - DEKADSKI.

Signali i Sustavi

Sveu č ilište u Zagrebu. Fakultet elektrotehnike i računarstva. Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija. Prof. dr.sc. Hrvoje Babić. SIGNALI I SUSTAVI.

StoTherm sustavi

potrebno je provesti tiplanje po cijeloj. povrĆini ... kombischeibe 140 mm m tipla za stiropor. Lamelna ... potrebno i tiplanje, dok se StoTherm Mineral s oznakom.

INERCIJALNI SUSTAVI

senzorima na jedinstven referentni sustav, definiranje baza prostorno vezanih ... Prvi inercijski navigacijski sustavi razvijaju početkom. 20 st. za vojne svrhe u ...

24. HIDROIZOLACIJSKI SUSTAVI

Šifra pr. Pakiranje. Na paleti. Cijena - HRK/m. 795555ADF Rola. 15x 1m. 33x25. 22,40. Aquaflex Roof HR. Fleksibilna tekuća hidroizolacija u vodenoj disperziji.

Linearni sustavi

Gauss-Jordanova metoda - to je u biti metoda suprotnih koeficijenata. (koja se obradjuje vec u osnovnoj školi), samo što se ne pišu jednadzbe vec se vrše tzv.

OPLATNI SUSTAVI

Dizalice za dizanje i prijenos tereta. STROJEVI ZA DIZANJE ... Toranjska dizalica s vodoravnom rukom: brzina dizanja tereta 70 ... MOTOROM. Mosna dizalica ...

Sustavi za vođenje

o ć k o d p ro je k tira n ja. Kemijska postojanost tvrdog PVC-a ... Tipla-Ř mm. Dužina mm. Karton komad. Br. art. 2351056. Pakiranje komad. 100. Težina kg/100 ...

Brojevni sustavi

Brojevni sustav kojim svakodnevno radimo jest dekadski brojevni sustav. Osnova tog ... Oktalni brojevni sustav ima bazu 8, a koriste se znamenke 0..7.

SUSTAVI E-UČENJA

Iako postoje stranice čiji se sadržaj plaća, postoje i mnoge besplatne stranice ... Osim kviza Milijunaš i Vješalo postoji još i Križaljka, Sudoku, Zmije i ljestve i ...

sustavi zaključavanja - Schachermayer

Schachermayer d.o.o.. Stobrečka ulica 5 a. HR-21000 Split. Telefon: 385 (0)21 / 245 552. Faks: 385 (0)21 / 245 552 [email protected] Radno vrijeme:.

Sustavi za zaštitu od tuče

Werkos d.o.o. je u suradnji sa tvrtkom Finvest Corp d.d. razvio sustav za zaštitu od tuče koji prema tehničkim karakteristikama mnogo moderniji sustav od ostalih ...

VIŠENAMJENSKI HIDROTEHNIČKI SUSTAVI

Hrvatska). Na ta tri primjera je analiziran veliki razvojni i ekonomski značaj višenamjenskih hidrotehničkih ... je bilo po površini najveće umjetno jezero u Europi.

VTS sustavi - Repozitorij UNIZD

Pomorski obalni sustav automatske identifikacije brodova – AIS . ... Zbog mogućnosti vlasti obalnih država da prati pomorski promet pomoću radara, uz pružanje ...

Ugradbeni sustavi - Roca

WC školjku, podžbukni vodokotlić bez okvira, kompaktna ... vodokotlići Duplo opremljeni su s nepovratnim ulaznim ventilom koji ... Dijelovi s instalacijskim.

solarni sustavi - Centrometal

8 ruj 2010 ... grijanje prostorija i pripremu potrošne tople vode. Iz tog se razloga intenzivno radi na ... Solarno dogrijavanje sustava grijanja preporuča se u.

VELUX sustavi za odimljavanje

1 tra 2016 ... VELUX kontrolni sustav može upravljati s max. 10 zidnih prekidača ... odgovara klasičnom VELUX prozoru za ravni ... Krovni prozor za.

climafit sustavi (pdf - Pap Promet

tržištu nudi gipskartonsku ploču Climafit koja u svojoj jezgri sadrži grafit. Climafit ploče su namijenjene za oblaganje sustava stropnog grijanja i hlađenja u ...

Sustavi i sustavnost - Element

Heksadekadski brojevni sustav ima osnovu 16 i šesnaest znamenaka: 0,. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B C, D, E i F. Binarni i heksadekadski brojevni sustavi imaju ...

Inercijski i neinercijski sustavi

Pođimo od jednostavne usporedbe sila koje djeluju na tijelo u dva različita fizikalna i koordinatna sustava. Sustav S je inercijski i u njemu vrijedi drugi Newtonov ...

Sustavi za izobrazbu odvjetnika u EU-u

Tijelo koje je dostavilo informacije: Škotska odvjetnička komora (The Faculty of ... OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Škotskoj. 1.

SIGURNOSNI SUSTAVI NA PLATFORMAMA

Opasnosti na platformama mogu biti sudar ili udar plovnih objekata, ribolovne ... industrija kombiniraju znanja i iskustva kako bi sistematizirali postupke za ... održavanje i rad cjelokupnog proizvodnog pogona, treba osigurati operativno ... manje dubine mora fiksne proizvodne platforme mogu biti sa ili bez uređaja za.

6. Nelinearne jednadzbe i sustavi - PBF

oduzimanje, mnozenje, dijeljenje, potenciranje i korijenovanje) nad koeficijentima jednadzbe i realnim brojevima. Ipak i kod algebarskih jednadzbi do ukljucivo ...

multisenzorski sustavi i lokomocija - Fer

promjena smjera sile na podlogu naprijed-nazad udarac suprotnom petom odizanje palca izmjena prednje noge goljenica okomita udarac petom. % ciklusa. 0%.

1.1. Brojevni sustavi - Element

Zapis je u binarnom sustavu jednostavan, no zahtijeva velik broj znamenaka. Stoga se binarni brojevi uglavnom prevode u heksadekadski sustav. Taj je prije-.

RASHLADNI SUSTAVI KONTEJNERA

14 velj 2018 ... Ima višecilindrični (6) klipni kompresor poluotvorenog tipa. Koristi TEV. Regulacija kapaciteta vrši se prigušnim ventilom na usisnoj cijevi ...

Građevni sustavi - Građevinar

može uzrokovati pukotine na gips-kar- tonskim pločama. Za oblogu se uobičajeno upotrebljavaju gips-kartonske ploče, ploče od gipsanih vlakana i cementne ...

SUSTAVI STROJNOG VIDA

i kod klasične analogne kamere, ali umjesto filmske trake, koristi se senzor CCD (Charge. Coupled Device – sklop s prijenosom naboja) ili senzor CMOS ...

10. Sustavi e- trgovine - EFOS

Payment Gateway servisi u. Hrvatskoj. U Hrvatskoj su trenutno najpopularnija ova četiri PG servisa za online autorizaciju plaćanja: Servisi se razlikuju prema:.

Sustavi za upravljanje Web sadržajem

Praktični primjer Web stranica zasnovanih na CMS sustavu. (c) Darko Grundler, Lidija Blagojević i Sanda Šutalo 2006. 3. HTML. ▫ Lagano za naučiti i primijeniti.

Vaillant solarni sustavi

oko 960 bilijuna kW energije (960.000.000.000.000 kW), ... Komplet 3. Sastoji se od 300-litarskog spremnika u kombinaciji s dvama ploÀastim kolektorima i ...

NAPREDNI NAVIGACIJSKI SUSTAVI

RAZVOJ NAVIGACIJSKIH SUSTAVA OD POVIJESTI DO DANAS. 2.1. RADIOGONIOMETAR. Radio-goniometar je radio-prijemnik koji prima radio signale preko ...

STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI.pdf

Ako je statički određen sustav složen i ima osnovni i sekundarni dio. Opterećenje osnovnog dijela ne izaziva sile u sekundarnom dijelu nosača, dok opterećenje ...

Brojevni sustavi - MIM-Sraga

Dekadski Binarni Oktalni. Heksadecimalni. 0 ... Primjena binarnog, oktalnog i heksadecimalnog sustava brojeva u ASCII Code. The extended ASCII table u ...

BRODSKI POMOĆNI SUSTAVI

14 velj 2018 ... Homogene i heterogene. • Homogene smjese imaju u svim po volji izvučenim volumenskim dijelovima isti tlak, temperaturu, gustoću i sastav i ...

sustavi strojnog vida - HUP

i kod klasične analogne kamere, ali umjesto filmske trake, koristi se senzor CCD (Charge. Coupled Device – sklop s prijenosom naboja) ili senzor CMOS ...

Sustavi jednadžbi - uvježbavanje

http://www.antonija-horvatek.from.hr/ ... 5 − 3 = 24. −2 3 = −15. F x. 12 − 2 = −8. 6 − 3 = 0. G. −1=0. − =2. H. 3 = −4. 2 = 1. I. 5 = −13. = −3. J. 8 − = −39.

Leće. Optički sustavi

Tanka bikonveksna leca cija jakost iznosi 8 m-1 postavljena je 2,5 cm iznad horizontalno polozene ploce od pleksiglasa (n = 3/2), debele 20 cm. Opticka je os ...

MIS: Informacijski sustavi - EFOS

Marketing-informacijski sustav. 3. Vrijednost informacija je izravno povezana s načinom na koji pomaže donositeljima odluka u postizanju ciljeva organizacije.