На основу члана 26. став 4. Закона о безбедности хране ...

30 сеп 2010 ... Микробиолошки критеријуми за храну (у даљем тексту: Прилог 1), који је ... када су у питању критеријумима хигијене процеса.

На основу члана 26. став 4. Закона о безбедности хране ... - Srodni dokumenti

На основу члана 69. став 3. Закона о безбедности хране ...

4) узорак јесте мањи део укупне количине супстанце или серије која се анализира, а мора представљати целину супстанци од које се узима узорак; ...

На основу члана 26. став 4. Закона о безбедности хране ...

30 сеп 2010 ... Микробиолошки критеријуми за храну (у даљем тексту: Прилог 1), који је ... када су у питању критеријумима хигијене процеса.

На основу члана члана 6. став 4. Закона о ученичком и ...

статус продужене године) – за студенте осталих година и студенте са продуженом годином;. - уверење о завршеном претходном степену студија и ...

Н А Ц Р Т На основу члана 2. став 1. тачка 6. и члана 20. Закона ...

сахрањују сви умрли са подручја града Козарска Дубица, као и они који на градском гробљу имају ... хумком висине најмање 40 центиметара. Сандук са ...

1 На основу члана 38 став 7 и члана 41 став 3 Закона о ...

преусмеравање апропријација које се финансирају из општих прихода буџета, извор 07 -. Приходи из буџета, као и из других извора. Отварање нових ...

1 На основу члана 49. став 2, члана 50. и члана 239. Закона о ...

... биро за метеоролошко бдење, а која се односи на јављање или очекивано јављање одређених ... 25) SIGMET информација (SIGMET information) је информација коју издаје биро за ... 8) кашњење у одласку, ако је примењиво;.

На основу члана 64а став 26. Закона о пољопривредном ...

20 апр 2018 ... Право првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини (у ... уговоре министарство и закупац закључују уговор о закупу ...

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у ...

одомаћеним сортама, прихватљиви трошкови за саднице воћака, винове ... Пожегача), вишње (Облачинска), ораха (селекција Расна) и дрена ... саксијама/врећама са супстратом обухвата набавку супстрата са сертификатом.

На основу члана 83. став 4. Закона о електронским ...

4 окт 2012 ... употребљава за одређени радио-фреквенцијски опсег;. 2.2. Расподела ... лета, првенствено дуж националних или интернационалних цивилних ваздушних ... Сателитска служба истраживања Земље: Радио служба између ... садржи орбиту и равни Земљиног екватора измерен у степенима.

На основу члана 64. став 11. Закона о високом образовању („Сл ...

1 јул 2016 ... условима за избор у звања наставника на универзитету које је донео ... Услови за први избор у звање ванредног професора.

На основу члана 4. став 2. Закона о обављању ... - Psss.rs

7) Лична евиденција саветодавца (у даљем тексту: ЛЕС) садржи информације о обављању ... 2) рад са осталим пољопривредним газдинствима (пољопривредна газдинства која нису ... Пољопривредна апотека. Велепродајни ...

На основу члана 101. став 4. Закона о основама система ...

4) наставни план и програм ФООО заснован је на исходима који ... генерације Intel Pentium IV и 500 MB радне меморије, звучницима и CD/DVD писачем. ... месећи хлеб, термички обрађујући храну (кување, печење и пржење), као.

На основу члана 7. став 4. Закона о девизном пословању ...

Свако даље преношење потраживања од стране новог повериоца и преузимање дуга од стране новог дужника, врши се у складу са одредбама ове ...

На основу члана 114. став 3. Закона о становању и одржавању ...

Највећи нагиб приступне рампе за гаражу износи 12% ако је рампа ... Улаз у стамбену зграду мора имати ветробран минималне дубине 210 cm и.

На основу члана 166 став 4 Закона о лековима и ... - alims

sprej za kožu, rastvor; 50mg/mL; boca ... sprej za nos, rastvor; 1mg/mL; boca sa ... Olynth® ksilometazolin kapi za nos, rastvor; 0.5mg/mL; bočica sa kapaljkom ...

На основу члана 132. став 2. Закона о полицији - Министарство ...

Када је фазни испит факултативног карактера користи се искључиво за праћење постигнућа ... правопис -z*0,15 (15%);. 2) психо-тест -z*0,40 (40%); ... Положен возачки испит за управљање моторним возилом категорије: «А». «Б».

1 На основу члана 67. став 1. Закона о основама система ...

Данте: Божанствена комедија, Пакао. (одломци ... Vergilije, Eneida (II. pjevanje);. - Ovidije ... Dante Alighieri: Isteni színjáték (részletek). ... Промена основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5−20 и 30, 40, 90, 100, 500−900, 1000 и њихова употреба у.

На основу члана 25. став 1. Закона о царинској служби ...

5 сеп 2019 ... 15) кожне рукавице (један пар) – пет година;. 16) дубоке кожне ципеле са гуменим ђоном – мушке (један пар) – три године;. 17) кожне ...

На основу члана 39. став 7. Закона о полицији - Министарство ...

чизме, борбене патике, камуфлажни комплет за снег, навлака за шлем, борбени прслук и опасач црни са футролом и додацима. Основни делови ...

На основу члана 263. став 4. Закона о ... - Tehnicki pregled

На основу члана 263. став 4. Закона о безбедности ... Простор за практичну обуку је технолошка линија дужине најмање 18 m и полигон за вршење ...

На основу члана 2. став 2. Закона о издавању доплатне ...

22 феб 2016 ... Начин издавања доплатне поштанске марке регулише се уговором између корисника доплатне поштанске марке и предузећа које ...

На основу члана 38. став 13. Закона о оружју и муницији ...

олученим цевима, ловачке пушке са глатким цевима, малокалибарска ... муниције, пиротехничка средства и муниција, опасности од ицијалних ... максимални домет пројектила, рикошет, ставови за гађање, врсте и опис појединих.

На основу члана 241. став 2. Закона о ваздушном саобраћају ...

за ту услугу дошло до промене Тарифе, услуга се наплаћује по Тарифи која је била на ... Овлашћење за летење на типу хеликоптера SPH – SE/ME. 7.1.

На основу члана 88. став 5. Закона о основама система ...

16 јун 2017 ... Закона о основама система образовања и васпитања ... школску 2017/2018. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов ...

НАЦРТ На основу члана 84. став 3. Закона о ... - Ratel

значење: - План расподеле: скуп радио-фреквенција и/или радио-фреквенцијских канала ... T-DAB стандард - унапређена верзија T-DAB стандарда.

102 На основу члана 34. став 1. Закона о Влади Републике Српске

О ПРОЈЕКТИМА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА НА ... д) забавни паркови и тематски паркови са више од 5 ха или више од 750 мјеста за ...

Редакцијски пречишћен текст На основу члана 10. став 8. Закона ...

ПРАВИЛНИК о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе. "Службени гласник РС", бр.

На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6 ...

настава, практична настава и вежбе) у току школске 2019/2020. године и време и трајање школског ... у петак, 22. маја 2020. године и има 84 наставних дана за ученике четвртог разреда ... почетак и завршетак наставне године. 1.

На основу члана 2. став 4, члана 58. став 2. и члана 63. став 4 ...

6 јун 2006 ... Bursitis infestioca gallinae. Infectious bursal disease (Gumboro disease). Не. Да. 81. Б-310. Marekova bolest. Neurolimphomatosis gallinarum.

На основу члана 14. ст. 1. и 2. Закона о спољнотрговинском ...

праху, 10 процената ipecacuanhae корена у праху, ... (Ursidae); жлезде oтровних врста змија наведених у CITES Додацима, односно ... Поврће, привремено конзервисано (нпр. сумпор-диоксидом, у сланој води, ... против клијања,.

На основу члана 13. став 3. Уредбе о стављању под контролу ...

(6) Hirudo medicinali – Медицинска пијавица,. (7) Testudo hermanni – Шумска корњача,. (8) Vipera ammodytes – Поскок;. 2) на подручју Западнобачког ...

178 На основу члана 67. став 1. тачка 11. Статута општине ...

БРОЈ 23 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА. 22. СЕПТЕМБАР 2017. РАНА. БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА. 22. ЈУЛ 2011.

1 На основу члана 126. и 149. Закона о заштити потрошача („Сл ...

14 мај 2018 ... претплатничког уговора, VIP мора да надокнади вредност телефона који ... укључује и раскид уговора у случају преноса броја), крајњи ...

На основу члана 126. и 149. Закона о заштити потрошача („Сл ...

пословања ЈКП „Градска чистоћа“. Предмет инспекцијске контроле било је обавештавање потрошача о промени цена за услуге изношења смећа за ...

- 1 - На основу члана 26. и 27. Закона о локалним изборима ...

Драган Ивановић – Кесер. 1963. Ветеринар. Лајковац ... Радник село Врачевић бб. 6. Милена Ивановић ... Дајана Ненадовић. 1988. Економ. у области ...

Ha основу члана 57. Закона о основама система образовања и ...

Пријава за сваки испит подноси се од 1. до 15.у месецу у којем је ... Ако разредни испит полаже у оба рока ученик има право да изабере предмете које.

1 На основу члана 26. Закона о ... - opština kozarska dubica

11 дец 2009 ... II РАДНО ВРИЈЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА. Члан 3. У оквиру ... хране (fast food), кафане, бифеи, кантине и мензе):. - у љетном ...

На основу члана 22а Закона о заштити на раду - Министарство ...

заштитна ограда дуж ивица са обе стране, а код хоризонталних прелаза, ... Мердевине или степенице редовно се чисте од блата, а за време мраза ...

На основу члана 34. Закона о платним услугама („Службени ...

Налог за уплату је платни налог који се користи за уплате готовог новца на текући рачун (уплате дневног пазара, плаћање обавеза у готовом новцу и ...

1 На основу члана 15. Закона о вјештацима Републике Српске ...

Матић (Перо) Ранко, Ивана Горана Ковачића 4, Градишка, дипломирани економист, ... Бабић(Милоша) Божидар, Пећани Б-1/91, Приједор, дипломирани ... психијатар, специјалиста уже специјализације из области судске ...

На основу члана 44 и 78. Закона о култури ... - Град Ужице

одржаној ________2018.године, доноси ... Градско веће на седници одржаној 28.03.2018.године утврдило је ... Најчитаније књиге домаћих аутора: 1.

На основу члана 13. Закона о занатско ... - Град Бања Лука

9 јан 2020 ... ... УО „Кабаре“, „Мјењачница А“, УО „DEBELA BERTA – JELEN PUB“, СП ... -УО „Гаријева пивница“, УО „Стари рецепт“, СП „Фонтана“, УО ...

На основу члана 22. и 86. Закона о заштити и ... - Град Бања Лука

Ријечица Сутурлија, као и оборинске воде, а дијелом и ријека Врбас, угрожава дијелове МЗ Српске Топлице, а посебно насеље у Јесењиновој улици.

На основу члана 137. и 138. Закона о спорту ("Сл ... - Град Зајечар

20 јан 2020 ... планинарско смучарско друштво ''Драган Радосављевић'', Атлетски клуб. ''Младост'', Фудбалски клуб ''Велика Јасикова'', Спортско ...

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018 ...

22 феб 2018 ... рад и пословање акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем тексту: АРРА) намењен је износ од 30.000.000,00 динара.

На основу чл. 100. и 119. став 1. тачка 1. Закона ... - "Пчелица" Ниш

Јавна предшколска Установа „Пчелица“ Ниш ( у даљем тексту: Установа) основана је Одлуком о оснивању Јавне предшколске Установе„Пчелица“ Ниш ...

На основу чл. 8. став 1. тачка 1), 23. став 1. и 85. став. 2 ... - Ratel

29,300-29,550. АМАТЕРСКЕ САТЕЛИТСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ. (предајне фреквенције сателита ). -. -. -. 29,550-29,700. J3E, F3E, A1A. 1500. -. 100. 50 MHz.

На основу члана 76

18 мар 2011 ... чварака;. 12) сабирни центар и објекат за штављење из којих може ... 1) за чување свежих производа рибарства дуже од 24 часа;.

На основу члана 9

Право на студентски кредит, у складу са законом, имају студенти ... закључује уговор о кредиту са Министарством, којим се ближе уређују права и.

На основу члана 147 - VMA

Додатак за једнокреветну собу. Пратилац лица на болничком лечењу. Рад медицинске екипе у ваздуху. Дневна болница опште неге интерних клиника.

На основу члана 56

других законских заступника и запослених у Школи за дизајн (у даљем тексту: Школа) ... Запослени су дужни да долазе на посао и одлазе са посла у складу са ... Свађе, вређања и отворена међусобна нетрпељивост нису дозвољени. ... директора Школе тако што ће упутити молбу за одобрење изостанка, ...

На основу члана 132 - vtsnis.edu.rs

На основу члана 132. став 5. члана 153. став 5. члана 154. став 3. Закона о ... Ивична линија се користи за означавање ивице површине коловоза.

На основу члана 63 - Угљевик

(2) Прописано радно вријеме је радно вријеме одређено овом Одлуком и односи ... кантине, мензе и други објекти за пружање услуга исхране и пића;.

На основу члана 11 - RFZO-u

(13) осигурање у смислу закона којим се уређује здравствено осигурање - за лица која нису ... месеци након порођаја; лица старија од 65 година живота; особе са ... 7) датум и основ престанка осигурања и то: дан, месец, година и основ престанка ... о заснивању-престанку радног односа и Е-3/1 - Пријава о ...

У складу са чланом 63 став 1 Закона о јавним набавкама због ...

11 дец 2015 ... sastoji iz nosećih fert gredica, ispune od blokova dimenzija. 28*25*16cm i betonske ploče d=4cm. Gredice se postavljaju na osovinskom.

На основу члана 9 - Град Чачак

Дневни боравак за одрасла и стара лица. 7. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју,. 8. Дневни боравак за одрасла лица са сметњама ...

На основу члана 30 - Општина Блаце

Бранко Кујунџић, моб. 064/840-. 41-08, Е-mail: bra[email protected]. ПОМОЋНИК за М.11.1.: Ненад Игњатовић, моб.064/840-40-95, Е-mail:.

На основу члана 9 - Министарство просвете

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ... Кандидат који је био корисник студентске стипендије за школску 2015/2016. годину ...

Примена члана 26. Закона о извршењу и обезбеђењу - Врховни ...

решење донето о предлогу за извршење на основу веродостојне исправе, друга решења првостепеног суда или јавног извршитеља и приговор трећег ...

На основу члана 132 - Univerzitet Crne Gore

Neisprekidana razdjelna linija označava zabranu prelaženja preko te linije i zabranu ... Razdjelna udvojena isprekidana linija (V-5) koristi se za obilježavanje ...