ustaško-domobranska dokumenta - Znaci.net

diška — Nova Kapela i 12. divizija na relaciji Slavonski Brod — Vrpolje. (vidi tom V ... 1 12 ranjenih, 2 mrtva ostavljena na bojnom polju, a jedan je uhvaćen živ.

ustaško-domobranska dokumenta - Znaci.net - Srodni dokumenti

ustaško-domobranska dokumenta - Znaci.net

diška — Nova Kapela i 12. divizija na relaciji Slavonski Brod — Vrpolje. (vidi tom V ... 1 12 ranjenih, 2 mrtva ostavljena na bojnom polju, a jedan je uhvaćen živ.

II USTAŠKO-DOMOBRANSKA DOKUMENTA

su pod komandom potpukovnika Jure Francetića. Te ustaške formacije bile su poznate pod imenom »Crna legija«; borački i komandni sastav sastojao se ...

II NJEMAČKA I USTAŠKO-DOMOBRANSKA DOKUMENTA

Predmet: Bataljon2 će 8. 12. 43 dostići prostor Bare,3 ... G. Bare) — 1041 — Sikoli. K-dno mesto puka i II. ... Teklić je nosio zapovied u s. Kasidoli, da se tamošnji.

USTAŠKO-DOMOBRANSKA DOKUMETA

Br. 7/42. podnosim bojnu relaciju za vrijeme od 1. srpnja do. 31. 1942 godine za sve jedinice 9. pješ. pukovnije, milicionerske grupe Kupres i ostalih dijelova.

ii ustaško-domobranski dokumenti - Znaci.net

NOG ZDRUGA OD 3. FEBRUARA 1945. STOŽERU USTAŠKE. VOJNICE O BORBAMA NA SEKTORU ČAPLJINA — LJU-. BUŠKI1. USTASKA. VOJNICA.

ustaško - domobranski dokumenti - Znaci.net

1 domobrana zauzeli 1 bunker i odveli 13 <j0_ mobrana. ... vojnika ranjenih, a 30 domobrana nestalih. Podr. Omiša: ,11. ... dostavlja se imenični popis uznika za ...

ustaško-domobranski dokumenti - Znaci.net

1 Original (tipkan na pisaćem stroju) u Arhivu vn, arhiva NDH, reg. br. 38/»—1, k. 223. ... dok je zrakoplovstvo vršilo izviđanje i bombardovalo pojedine položaje.

ii talijanski i ustaško-domobranski dokumenti - znaci.net

teljstvo za javni red i sigurnost, izdalo je slijedeći OGLAS: Vlasti su otkrile, da Mato ... nir, 32. god. star, Židov, rodom iz Hrastovca, kotar Garešnica,. V i k t o r R ... skovski krugoval, sve to vrši promidžbu koja Hrvate neosvaja, ali. Srbi sa ostalim ...

talijanski i ustaško - domobranski dokumenti - znaci.net

u arhivu, ili pak na dan kada ga je vidio generalni direktor policije. 1 Okružnica ... Po dužnosti obaviještavam da su sinoć oko 20.30 časova dola- zeći iz Otrića ... Smatram da oni neće uspjeti u svom pokušaju invazije i obavještavam vas da.

ii ustaško-domobranski i talijanski dokumenti - Znaci.net

Glast. Br. 3960/VII/Taj. 1.XII. 1942 u 22 sati. Križevci. GLAVNOM ST02ERU2. (Operativnom odjelu). Dostavlja se sliedeće. Izvješće o podhvatu u Kalniku3. 1. XII.

avgust - i dokumenta jedinica narodnoöslo- bodilačke ... - znaci.net

postavljen poručnik Cvijan Ševkušić, a za komandanta I. bata- ljona kapetan Arslan ... jeska u pravcu Han Veternika. Poslije tročasovne borbe od- ... oradu zaustavljeno je obzirom na otpor neprijatelja i pojedina uporišta blokirana su. Međutim ...

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Domobranska ulica 21/1, 21/2, 21/3 ...

KL. PRIJAVNICA: 402-07/17-002/224, 402-07/17-002/988, 402-07/17-002/1351, 402-. ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Domobranska ulica 21/1, 21/2, 21/3, 21/4 ...

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Domobranska ulica 11 UKUPAN ...

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Domobranska ulica 11. ZAPISNIK BODOVANJA VIŠESTAMBENE ZGRADE PREMA KRITERIJIMA ODREĐENIM ODLUKOM O ...

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Domobranska ulica 4 UKUPAN ...

ZAPISNIK ZA ZGRADU Zagreb, Domobranska ulica 4. ZAPISNIK BODOVANJA VIŠESTAMBENE ZGRADE PREMA KRITERIJIMA ODREĐENIM ODLUKOM O ...

stambeno poslovna građevina domobranska/kunišćak - MEŠIĆ COM

keramičke pločice I klase talijanskih proizvođača Marazzi u sanitarnim čvorovima, kuhinjama, ulaznim hodnicima, izbama, terasama i lođama. • ZIDOVI.

III USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI

Jasen: 1 častnik sa 40 domobrana. Do ovoga je došlo uslied smanjenja talijanske posade. 4. — BILEĆA: Zapovjednik posade: Zapovjednik III. bojne 14. p. p. boj ...

II USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI

Gorski kotar —• Raspored jedinica bez promjene. Minirana je ... STVU I RATNOM MATERIJALU PRILIKOM BORBI U VI-. ROVITICI1. P R H G gubitaka u ljudstvu ...

II. USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI

Zagrebu a mikrofilm ovih dokumenata za mjesec april 1944 u mikro- ... 5 ranjenih (Niemci). Podrav. Slatina: U podhvatu na području j. i. Podrav. Slatine usta- ... Vlak su minirali diverzanti Drugog diverzantskog bataljona. (vidi dok. br. 105). .805 ...

USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI

Vuković Stanka Matina trgovaca, Medak Tomu Stankina, Medak Stanka. Stankina ... Obrovac (6 km s. od Sinja) opljačkali su seljaku Tenžera Ivanu 3 vola,.

u USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI

ustaška obranbena bojna »Tomislav« partizane iz Tomi- slav-grada.5. Neprijateljski gubitci: 22 poginula, 21 ranjen, a za- plienjeno 19 pušaka, 1 strojopuška i ...

Sunčevi znaci 1. Sunčevi znaci 2. Šta horoskop može da ... - Esotheria

Deo 2: Tabele podznaka. Deo 3: Elementi Vatre i Zemlje. 5. ... za pravilno izračunavanje potrebne geografska širina i dužina vašeg mesta rođenja. Ceo točak ...

II USTAŠKO-D OMOBR ANSKI DOKUMENTI

Posle toga naišla je banditska patrola i htela se slikati kod te jame. Jedan od bandita skočio je u jamu. ... Bakarić Vlado (avijatičar) — 72. Bakić Dušan — 288.

TALIJANSKI I USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI

1911, stas srednji, lice crno, kosa crna, cči i obrve crne, nos i usta pravilna, oženjen, bez ... šumi Nosilačka Kosa kotar Slunj, na komunističku bandu koja je na oružnike ... Na ovaj način jedno jaje ovdje staje 10 ... GORSKI KOTAR. 11—13. XII.

TALIJANSKI I USTAŠKO-DOMOBRANSKI POKUMENTI

Pošto su njemačke snage prodrle u Bihać, a komandant njemačke SS divizije ... 15 Dijelovi Sedme divizije Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske. [ Vidi dok. br.

II TALIJANSKI I USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI

Zadar. Sadašnja situacija nosi ova obilježja: 1) Snažan ustanak u Crnoj Gori komunističkih i ... Pridružujemo se izjavi narodnog zastupnika Janka Tortica i.

ISTRA U MEDIJIMA, PROMIDŽBI I PUBLICISTICI USTAŠKO ...

39. od 26. rujna 1943. objavio zemljovid NDH na koje- mu su bile označene nove granice. Šira je hrvatska javnost imala prigode vidjeti taj zemljovid potkraj ...

Sadrzaj: Deo 1: Sunčevi znaci 1. Sunčevi znaci 2. Šta horoskop ...

Rak. Škorpija. Ribe. 10. Još nekoliko završnih reči. 11. Zaključak. 1. Sunčevi znaci. „Zašto se mučimo ... prvih pola sata naše seanse on se žalio sav ogorčen na to kako je život bio surov ... Rođeni između 24. avgusta i 23. septembra – Devica.

naziv dokumenta - Vup

c) Popis kolegija koje student može izabrati s drugih studijskih programa . ... razvoja, Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava osiguravanja kvalitete, Priručnik za osiguravanja ... ujednačenosti složenosti ispita za sve pristupnike na ispitu, a ispit se ... Marinac, A., Budić, H, Hak, M.: Utjecaj proširenja Europske unije na razvoj ...

Dopolnitve dokumenta

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (predavanje, referat, poster), v celoti objavljen v samostojnem zborniku konference, v znanstveni reviji ali na ...

sadržaj dokumenta - UniZd

NAZIV PREDMETA. TALIJANSKI JEZIK I. Šifra. IKP 112 ... talijanski, hrvatski. Preduvjeti upisa/polaganja ... talijanskog govornog područja. Sadržaj predmeta po ...

NJEMAČKA I ITALIJANSKA DOKUMENTA

3) Potsjetiti na ono što su četnici napravili, da bi se upozorili ostali armijski korpusi i da bi im se reklo da je vrijeme da započnu, gdje je moguće, sa poznatom ...

Prenos pdf različice dokumenta

24 dec 2010 ... stali kri`em rok, takoj je stekla akcija za pridobitev ... Andreja Zelenik in Bogdan Pevec. Iskrene ~estitke tudi ... mo omamne vonjave iz kuhinje,.

Vektorska reprezentacija dokumenta

20 lis 2015 ... duzina. Celijski niz se navodi i indeksira korištenjem velikih zagrada: >> niz = {'eci', 'peci', 'pec'} niz = 'eci'. 'peci'. 'pec'. >> niz{2} ans = peci.

RSK - Drzavna Dokumenta - KrajinaForce

престанак праксе монтираних судских процеса против Срба повратника;. - правичну и адекватну надокнаду за уништене и опљачкане некретнине;.

VRSTA DOKUMENTA SUK –a : - MKD Privrednik

Opštim uslovima poslovanja Mikrikreditno društvo Privrednik d.o.o. Bijeljina (u daljem tekstu: Opšti uslovi poslovanja) propisuju se standarni uslovi poslovanja ...

Naziv dokumenta - Slatinska banka

daljnjem tekstu: Opći uvjeti) je Slatinska banka d.d., Vladimira Nazora 2, 33520 ... na broj, model, broj računa, vodeći broj banke primatelja plaćanja (VBDI)).

Naziv dokumenta/Naručitelj - Grad Krk

Radno sposobno stanovništvo čine osobe između 15 i 64 godine života. ... Policijska postaja Krk udaljena je od Hotela 3 km (vrijeme reakcije je 6 minute).

Klikni za prikaz PDF dokumenta - Dugi Rat

Split, Croatia. 2012-08-28. Katarina Moskatelo. Split, Croatia. 2012-08-28 sandra lučin trogir, Croatia. 2012-08-28. DANIEL LONCAR. Split, Croatia. 2012-08-28.

1. dokumenta u meunarodnim robnim tokovima - fpm

meunarodni železnički tovarni list - CIM , meunarodni drumski tovarni list – CMR, vazdušni tovarni list – AWB, teretnica – konosman u pomorskom transportu, ...

Struktura dokumenta u LaTeX2e - pmfst

3 Segmenti dokumenta. Naslovna stranica. Numeriranje stranica. Sadrºaj, popis slika i tablica. Saºetak dokumenta. Poglavlja. Dodaci. Literatura. Referenciranje.

Prenos pdf različice dokumenta - Občina Pivka

MLADO PRIJATELJSTVO STARIH SUŠIC. ▷ SHOD NA ... Aljoša Kunilo, na orglicah Branko Podboj ter na bass kitari Postojnčan Aaron Cernatič. Seveda brez ...

Prenos pdf različice dokumenta - Občina Vodice

26 jun 2018 ... Splošna ambulanta. Dr. Dragan Grujičić, T: 01 832 40 88. Sprejemni čas: PON: 13.00–17.30. TOR: 7.00–11.30. SRE: 13.00–17.30. ČET: 7.00– ...

Preuzmite rad u obliku PDF dokumenta - DOBRO institut

Bijeg u košari (Maja Gluščević). 3,57%. Pinokio (Carlo Collodi). 3,57%. Mali princ (Antoine de Saint-Exupéry). 3,57%. Slavuj i ruža (Oscar Wilde). 1,79%.

Prenos pdf različice dokumenta - Občina Vitanje

Damjan Fijavž. DRUŠTVA IN ... gosi in neke vrste show vodnih curkov na kot nogometno igrišče veliki ... naslednje obdobje, da je slika nekoliko preglednejša.

Prenos pdf različice dokumenta - Občina Šentilj

trženjsko-promocijske akcije …). V drugi stavbi ... ki so nam ga za na pot pripravili v trgovini Lidl. Med navijači je ... nagrado, vikend paket za 6 oseb v Termah ...

Prenos pdf različice dokumenta - Občina Grosuplje

1 jan 2020 ... nilnic za električna vozila na obeh lokacijah ... spomladi že lahko polnili prva električna vo- zila. ... smrekice, peka piškotov, druženje z naj-.

Preuzmite rad u obliku PDF dokumenta - DOBRO – Institut za ...

Slijede u istome postotku djelo Kraljević i prosjak Mark Twain, te priča Šuma. Striborova Ivane Brlić-Mažuranić (7,14 %) te, kao sljedeći, dječji roman Čudnovate ...

Prenos pdf različice dokumenta - Občina Kozje

1 nov 2013 ... občini postregla s kopico prireditev in pridobitev, nekatere pa se še ... tažo opreme pa podjetje Lesnina MK Opre- ma, d.d. iz Ljubljane. ... lo opremo (kuhinja z elementi, mize, stoli, ... li pločevinko in z gasilnim aparatom gasili.

Prenos pdf različice dokumenta - Občina Moravče

2 avg 2019 ... Gamsi, Kremenčkovi, Corgi Team, AMB Team, Tango. 8, Sedem mož in pol, Jackpot, Sošolci, Baski, Pizzerija. Čebelica, Frizeraj Domžale in ...

Prenos pdf različice dokumenta - Občina Litija

30 apr 2015 ... vljene na spletni strani in FB profilu enote za šport: https:// ... Stičišče na elektronskem naslovu: [email protected] ta.si. Pokličete lahko ...

Naziv dokumenta/Naručitelj - Grad Umag

26 sij 2016 ... daleko premašuje potrebe Grada u vrijeme izvan turističke sezone. ... Radno sposobno stanovništvo čine osobe između 15 i 65 godina života. ... o Trgovačka društva: Konzum d.o.o. Umag, Kaufland d.o.o. Umag, Plodine ...

Prenos pdf različice dokumenta - Občina Grad

Delo mesarja je bilo tudi pacanje mesa, ki pa je lahko trajalo tudi do enega tedna po samih kolinah. Meso se je na dimljenje pripravljalo dva do tri tedne.

upute za pripremu dokumenta za tisak - Logobox

Priprema za tisak treba biti u PDF formatu. 1. PDF FORMAT. Pripremu veličine do 5 mb možete poslati mailom, a velike fileove. WeTransferom ili Jumbomailom.

1. dokumenta u meunarodnim robnim tokovima - Fakultet za ...

OTPREMNICA. Ovaj dokument se izdaje u momentu kada roba napušta skladište otpreme. Potpisuje je skladištar/vozač/kupac i time potvruje da je roba ...

Prenos pdf različice dokumenta - Občina Dobrepolje

10 nov 2016 ... Veselka Pevec, si je le lahko utrgala nekaj prostega časa ... plačilom občinske nagrade Veselki Pevec ... SAPE IZ DIMNIKA KUHINJSKE NAPE,.

Prenos pdf različice dokumenta - Občina Kočevje

1 okt 2016 ... ga avtomobila, kuhinje in obutve. ... akcije po Kočevju in v njegovi okolici, saj bi tako zares pokazali, da ... pove pevec in doda, da ves proces.

Prenos pdf različice dokumenta - Občina Domžale

29 dec 2017 ... staršem za igračke, ki jih vsako leto ne- sebično ... igračke pridejo do otrok in s tem jim vsi ... vnukinjo Pepco leta 1931, ko je bil star 79 let.

Prenos pdf različice dokumenta - Občina Radovljica

drugi strani stal Salonit An- hovo. Težje, kot je bilo priča ... smo kot novost uvedli zbiranje aluminijstih ploče- vink. ... rabljene predmete znova recikliramo in s tem ...

Prenos pdf različice dokumenta - Občina Postojna

17 maj 2017 ... Gorenje. 10. Postojnski prepih je mesečno glasilo Občine Po- stojna in je namenjeno obveščanju občanov. • Po- stojna, april 2017, leto izdaje ...

Prenos pdf različice dokumenta - Občina Solčava

Aktivnosti Centra Rinka. Telefonski imenik ... novinarji, ameriški novinar, slovenski novinarji ... Telefonski imenik Solčave 2011. SOLČAVA 3335. ARHIGRA ...