Addisonova choroba - Interní medicína pro praxi

Dominovala celková slabost, vertigo, opakované zvracení a bolest břicha. Problémy s vyprazdňováním či močením neměla, bez známek infekce. Za posledních.

Addisonova choroba - Interní medicína pro praxi - Srodni dokumenti

Addisonova choroba - Interní medicína pro praxi

Dominovala celková slabost, vertigo, opakované zvracení a bolest břicha. Problémy s vyprazdňováním či močením neměla, bez známek infekce. Za posledních.

Hypertenze a ischemická choroba srdeční - Interní medicína pro praxi

bu hypertenze z roku 2007 udávají pro pacienty s ischemickou chorobou srdeční vhodný tlak. < 130/80 mm Hg. V přehodnocení těchto dopo- ručení z roku 2009 ...

Addisonova nemoc - Medicína pro praxi

12. listopad 2012 ... Addisonova nemoc neboli primární adreno- kortikální insuficience je onemocnění spojené s in- suficiencí kůry nadledvin, tedy nedostatečnou.

hemoroidy - Interní medicína pro praxi

Hemoroidy (heamorrhoides, noduli haemorrhoidales) jsou fyziologickou součástí anu. Podle lokalizace v řitním kanálu se rozlišují vnitřní hemoroidy, ...

Co dělat při podezření na hemoroidy? - Interní medicína pro praxi

Anatomicky se hemoroidální pleteně dělí na interní, externí ... Pleteně jsou pojivovou tkání a svalovými vlákny spojeny ... Vyšetření stolice na okult- ní krvácení je ...

Periferní paréza nervus facialis - Interní medicína pro praxi

je širší, vzniká lagoftalmus (oční štěrbina se nedovírá), současně je patrný Bellův příznak. (v důsledku fyziologického souhybu při zavírání očí dochází současně ...

cílové hodnoty při léčbě hypertenze - Interní medicína pro praxi

Normální krevní tlak tedy nemůže být definován statistic- ky podle distribuce ... cílový krevní tlak nižší než 130/80, u pacientů s proteinurií vyšší než 1 g/24 hodin ...

Léčba hypertenze u starších osob - Interní medicína pro praxi

třetí dospělý v ČR má vysoký krevní tlak. Převažují muži nad ... Cílem léčby je nejen snížit krevní tlak, ale ... sající tendencí 140/80, laboratorně-kardio- selektivní ...

Proč a jak měřit krevní tlak doma - Interní medicína pro praxi

Pulzní krevní tlak (tlaková amplituda)je roz- díl mezi systolickým a diastolickým krevním tlakem. Jako normální hodnota rozdílu se udává 50 mm. Hg (rozdíl 140–90) ...

Lipertance - Medicína pro praxi

tinem 10 mg denně, po 3 měsících terapie byla hodnota celkového cholesterolu 5,2 mmol/l, krevní tlak stále nad limitem: 145/95 mmHg, gly- kemie nalačno 5,8 ...

arteriální hypertenze - Medicína pro praxi

mální a vyšší normální tlak) a tří stupňů hypertenze, samostatnou jednotkou je tzv. ... cílových orgánů < 130/80 mmHg (v případě protei- nurie nad 1 g/24 hodin ...

seboroická dermatitida - Medicína pro praxi

Tabulka 1. Diferenciální diagnostika atopické a seboroické dermatitidy u dětí. Diferenciální diagnóza Dermatitis seborrhoica infantum. Eczema infantile atopicum.

Kopřivka v ordinaci praktického lékaře - Medicína pro praxi

prchavý, plochý, svědící pupen – pomfus (urtika), v okolí pomfů bývá u některých kopřivek ery- tém. Podstatou vzniku pomfů je edém papilární a retikulární vrstvy ...

léčba hypertenze za speciálních okolností - Medicína pro praxi

Krevní tlak u diabetiků je třeba snižovat až na hodnoty pod 130/80 mm Hg. Dosažení tohoto cíle vyžaduje kombinaci antihypertenziv. Renopro- tekce je účinnější ...

příspěvek k problematice sudeckova syndromu - Interní medicína ...

nepřiměřené bolesti, často v noci (11). Svoji úlohu může sehrát i kompartment syndrom. Navazuje pak lokální metabolická acidóza, zvětšená propustnost kapilár, ...

Obličejové dermatózy – přehled a léčba (II. část) - Interní medicína ...

Klíčová slova: rosacea faciei, demodicosis, dermatitis perioralis, dermatitis seborrhoica, etiopatogenetické faktory, terapie. Facial dermatoses – review and ...

Leptospiroza – groźna choroba zwierząt i zoonoza

Keywords: Leptospira spp., leptospirosis, reservoir hosts, zoonosis. Leptospiroza – groźna choroba zwierząt i zoonoza. Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro z ...

Preeklampsja – choroba kobiet w ciąży - Postępy Biochemii

Preeklampsja, (inaczej EPH-gestoza), to złożony zespół chorobowy specyficzny dla okresu ciąży. Dotyczy on 3-5% ciężarnych kobiet i charakteryzuje się ...

Divertikulová choroba hrubého čreva - Slovenská chirurgia

Kľúčové slová: divertikulóza, divertikulová choroba, odporúčania liečby divertikulitídy a jej následkov. Diverticular disease of large bowel – surgical guidelines ...

Opća medicina Medicina rada

Doma zdravlja, Doma zdravlja željezničara, Ustanova za medicinu rada i u privatnim ordinacijama medicine rada. Ukupno su zaposlena 52 zaposlenika u 24 ...

PORODIÿNA MEDICINA • 10 - PORODICNA MEDICINA

izvore energije (sunca, vjetrova, izvora vruüe vode, smanjenjem ... Povlastice u utvrÿivanju cijena osnovnih usluga Telekoma ... gastroskopija. Ukoliko simptomi i.

medicina rada - PORODICNA MEDICINA

Direktna akcija - Izbegavanje štetnih uticaja, suprotstavljanje tim uticajima ili njihovo ... neke akcije u cilju sprečavaja nezgode (npr. Zaustavljanje mašine ...

Projektové dny – gastronomie v praxi

Vlastnosti a užití mascarpone. 2.3. ... Italský koláč s ořechy. 3.1.2. ... Mascarpone je čerstvý sýr, který je přiřazován k tvarohovým sýrům, ačkoli je vyrobený ...

Hemokultura - Urologie pro praxi

Cílem hemokultivace je určení etiologie ne- moci a zjištění citlivosti původce na antibiotika. K získání pozitivního výsledku stačí jediný živo- taschopný mikrob.

Pediatrie pro praxi ABSTRAKTA - Solen

19. říjen 2019 ... ACUTE! Imunoglukan P4H® je doplněk stravy dostupný v každé lékárně bez lékařského ... VŠCHT, Společnost pro výživu, Fórum zdravé výživy.

fyzikální kopřivky - Dermatologie pro praxi

Fyzikální kopřivky (FK) patří mezi dlouhodobé akutně nebo chronicky recidivující kopřivky s inci- dencí až 20 % všech kopřivek. Jsou charakterizová- ny řadou ...

PROBLEMATIKA NEUROPATIE V KLINICKEJ PRAXI

Akrálna hypohidróza až anhidróza kože, suchosť a lámavosť kože, strata ochlpenia (typicky v inervačnej oblasti n. fibularis). Tabuľka 4. Príznaky postihnutia ...

Kopřivky u dětí - Pediatrie pro praxi

Kopřivka patří mezi 20 nejčastějších kožních chorob, ve srovnání s dospělými je její výskyt u dětí do 16 let méně častý, výsev kopřivky může provázet angioedém ...

Dermatitis seborrhoica - Dermatologie pro praxi

Dermatitis seborrhoica se horší u nemocných s Parkinsonovou choro- bou a u AIDS. Řada léků může indukovat vznik či zhor- šit průběh a závažnost seboroické ...

TUBERKULÓZA v terénnej praxi - ppzzs.sk

Tuberkulóza. • Spôsobená Mycobacterium tuberculosis - nazývaný aj Kochov bacil. • Staré baktérie tuberkulózy sa môžu nájsť v prachu nevetraných miestností.

Rétorika v teórii a praxi - dominanta.sk

PhDr. Ján Gallo, CSc. © DOMINANTA. 1996 - 2004 ... Charakter (z gréckeho slova - črta, príznak) je nedeliteľná jednota vlastností, čŕt alebo kvalít osobnosti, ...

Revista de medicina scolara si universitara nr 1 ... - medicina şcolară

1 Ian 2018 ... de dimensiuni descrescătoare, iar fiecare optotip este cuprins într-o deschidere de 5' (minute arc de cerc), grosimea braţelor şi spațiul dintre ...

INTERNI PRAVILNIK

4. st. 7. Uredbe, Centar ie voditel'l obrade osobnih podataka koia odreduie svrhuisredstvaobradeo'o,ntnpodtt'tt'teihuskladuiespravomUniieinacionalnim.

Interni oglas

27 дец 2019 ... INTERNI OGLAS za potrebe. Zavoda za zaposljavanje Crne Gore. 1. Samostalni/a savjetnik/ica I - za pravne poslove, mjesto rada Berane ...

interni dopis - Jub

TOPLINSKO IZOLACIJSKI SUSTAV ZA PODNE POVRŠINE ... na hladnim mjestima kao što su balkoni i terase gdje dolazi do velikih toplinskih gubitaka. ... Prije ljepljenja izolacijske obloge upotrijebimo odgovarajući temeljni premaz, za ...

karnet ata v praxi - Okresní hospodářská komora

Vyplnit všechny listy karnetu ATA dle návodu (viz dále) v jazyce, který je uveden jako korespondenční v zemi dočasného dovozu. 3. Vyplněný karnet ATA a ...

Porodní kefalhematomy – punktovat, či ... - Pediatrie pro praxi

Kefalhematom je definován jako subperiostální kolekce krve vznikající u novorozenců v důsledku porodního traumatu hlavy. Na neuro- chirurgickém oddělení ...

CHRONICKÝ SUBDURÁLNÍ HEMATOM - Neurologie pro praxi

Klíčová slova: chronický subdurální hematom, tekutina subdurálního hematomu, komprese mozku, CT mozku, trepanace, evakua- ce tekutiny. HLAVNÍ TÉMA.

Matice, determinanty a jedjich využití v praxi

Řešení soustavy lineárních rovnic užitím inverzní matice . ... součin ∙ není definován, neboť matice D je typu 2 × 3, matice E je typu 2 × 3, tedy první má 3 sloupce ...

Miroslav Kuželka - Smart city v praxi

18. říjen 2016 ... AC charging. (11 kW). Produkce EV's v časové ose. DC fast charging. CCS high-power (≥150 kW). Audi Q4,6,8 e-tron. 300-500 km. Chevrolet ...

kinestetika v ošetřování novorozenců - Pediatrie pro praxi

Pohyb je první a základní projev lidského živo- ta. Po celou dobu vývoje se dítě pohybuje, proto- že jeho matka je také v neustálém pohybu (kromě.

interni revizor - Petrokemija dd

Pozivamo Vas da se pridružite našem timu i da se prijavite na oglas: INTERNI REVIZOR (M/Ž). Mjesto rada: KUTINA. Organizacijska jedinica: URED UPRAVE.

INTERNI DOPIS - Bauhaus

upornih zidova, dijelova betonskih ograda, betonskih pregrada i ostalih objekata,. - protuprašnu zaštitu svih vrsta sa cementom vezanih podnih površina ...

interni revizor - Petrokemija

Pozivamo Vas da se pridružite našem timu i da se prijavite na oglas: INTERNI REVIZOR (M/Ž). Mjesto rada: KUTINA. Organizacijska jedinica: URED UPRAVE.

Interni akt - Maribor ultimate

INTERNI AKT o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov in drugih listin. 1. člen.

Interni akti - Vasco

INTERNI AKT o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov. 1. člen. S tem internim ...

Fosfomycin trometamol – staronové antibiotikum ... - Urologie pro praxi

Úvod. U urologických pacientů, a to zdaleka ne již pouze u hospitalizovaných, se stále více setkává- me s nálezy patogenních bakterií, které vykazují.

kolagenové injekce využívají ve své praxi lékaři ... - Edukafarm.cz

MUDr. Jana Vlčková, Ph.D., léčila pro bolesti beder a parciální rupturu adduktorů kyčelního kloubu horského nosiče, vítěze jednoho z ročníků prestižní ...

Trendy v léčbě periorální dermatitidy - Dermatologie pro praxi

Klíčová slova: periorální dermatitida, etiologie, léčba. Trends in treating perioral dermatitis. In the treatment of perioral dermatitis, local treatment is preferred ( ...

pes equinovarus congenitus část i: klinický ... - Pediatrie pro praxi

Vrozené vady nohy jsou po- měrně časté. Jednou z nejznámějších a nejčastějších je pes equinovarus congenitus. Tato vada provází lidstvo od nepaměti, snad ...

Akutní orbitocelulitida – diagnostika a léčba - Pediatrie pro praxi

z oka při endoftalmitidě jsou méně obvyklé. Charakteristický obraz ... Acute orbital cellulitis is the most common disease in childhood. In 85 % of cases arising ...

Pozdní komplikace Parkinsonovy choroby - Neurologie pro praxi

Parkinsonova choroba je chronické neuro- ... senzitivní příznaky a bolesti ... Parkinsonova choroba je jedním z nejčastějších neurodegenerativních onemocnění.

Kožní choroby způsobené papilomaviry - Dermatologie pro praxi

jako bradavice, na sliznicích jako papilomy, na pře- ... obvykle po dobu 5 týdnů), Wartner Bradavičník ... mít za následek bolestivou jizvu, zejména na ploskách.

Interni oglas - Ministarstvo uprave

13 ožu 2019 ... položen državni stručni ispit. LUČKA KAPETANIJA RIJEKA. Ispostava Opatija. 2. kapetan ... položen vozački ispit B kategorije, poznavanje ...

interni akt doo - Čistilni servis Kapljica

sprejema INTERNI AKT o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov. 1. člen.

interni audit - Sveučilište Sjever

1 velj 2014 ... Interni auditor je odgovoran za konkretnu provedbu internog audita. ... Godišnjim planom se planira minimalno jedan interni audit za sve ...

odobreno_HRIDCA Interni pravilnik o postupcima ... - eid.hr

1 srp 2017 ... eOI Identifikacijski certifikat eOI NCP-n-qscd-eid 1.3.6.1.4.1.43999.5.2.2.1.2.20 ... Aktivacija privatnih ključeva na HSM uređaju odnosno na eOI ...

Interni akt o fiskalizaciji - Plavi ured

Te elje čla ka . stavka . Zako a o fiskaliza iji u pro etu gotovi o (Narod e ovi e, broj 133/12), ______ Zagreba, ______, OIB: ______ kojeg zastupa ...

Doporučení k využití nádorových markerů v klinické praxi - ČSKB

Klinická biochemie a metabolismus 1/2014. B2M (β2-mikroglobulin). Feritin. LD (laktátdehydrogenáza) ... ics of serum tumor marker concentrations and useful-.

odobreno_HRIDCA Interni pravilnik o postupcima certificiranja ... - eOI

1 srp 2017 ... Hrvatska elektronička osobna iskaznica (u daljnjem tekstu: eOI) je ... e) Aktivacija privatnog ključa osobe provodi se jednokratno unosom PIN-a.