UMJETNIČKA TOPOGRAFIJA BUZEŠTINE U SREDNJEM VIJEKU

27 svi 2013 ... 102 Crkva sv. Jurja bila je orijentirana u srednjem vijeku što mogu potvrditi noviji nalazi fresaka na sjevernom zidu otkriveni tijekom restauracije ...

UMJETNIČKA TOPOGRAFIJA BUZEŠTINE U SREDNJEM VIJEKU - Srodni dokumenti

UMJETNIČKA TOPOGRAFIJA BUZEŠTINE U SREDNJEM VIJEKU

27 svi 2013 ... 102 Crkva sv. Jurja bila je orijentirana u srednjem vijeku što mogu potvrditi noviji nalazi fresaka na sjevernom zidu otkriveni tijekom restauracije ...

Umjetnicka topografija Krizevaca: problem metodologije istrazivanja

Gornja Rijeka, dvorac Rubido-Erdödy. Gornja Rijeka, the manor-house Rubido-Erdödy. Kamešnica, kapela sv. Andrije (foto: K. Tadić). Kamešnica, the chapel of ...

GACKA U SREDNJEM VIJEKU

Gacka, knez Borna, ranosrednjovjekovni identiteti, 9. sto- ljeće. Nema nikakve sumnje da je najteže utemeljeno ra- spravljati o historiografskim problemima koji ...

Sesvete u srednjem vijeku (14-15. stoljeće)

zamišljena linija Sesvete- Brestje-Goranec-. Gornja Planina, dok bi istočna ... župe u Prigorju" koja se u vrijeme Bele IV izdvaja iz zagrebačke županije i u ...

Crkva i kultura u srednjem vijeku

crkve i samostani jedino utočište, gdje se gojila znanost, skupljale i prepisivale ... U Njemačkoj vodila je Crkva u srednjem vijeku razvitak kulture. Najstariji ...

HRVATSKA U RANOM SREDNJEM VIJEKU

Klisa. Kao zahvalu za pomoć prilikom izgradnje samostana, izdao je Trpimir darovnicu splitskom nadbiskupu, tzv. Trpimirova darovnica, 4. III 852.g., u Bijaćima ...

Stanovanje na Gradecu u kasnom srednjem vijeku

primjer tome je Zagreb, jer sve do formiranja komune u Gradecu 1242. godine utvrĊeno je ... Manduševac, a drugi na mjestu današnje uliĉice Krvavi most.

Pomorstvo pod zaštitom svetaca u srednjem vijeku

Nikola) dodan i sveti zaštitnik grada u kojemu je plovilo izrađeno. ... darovima hrvatskih pomoraca vidi: Kisić A.: Ex voto adriatico: Zavjetne slike hrvatskih.

Martina Borovčak Zabok u srednjem vijeku*

koji je darovanjem došao u ruke plemstva Zaboky – plemićke obitelji koje je obilježila cjelokupnu povijest Zaboka (danas i restoran u centru Zaboka nosi njihovo ...

Hrvatski jezik u srednjem vijeku - UniZd

2. 5. P: Hrvatski ćirilični korpus. Povaljski prag. S: Povaljska listina. d.r. 8: Studenti A – F: za odabrani odlomak Šibenske molitve (3 retka) izraditi popis fonema i.

adventna nada u srednjem vijeku - Srce

uglavnom dijele povijest srednjeg vijeka u tri velika razdoblja: rani srednji vijek (500.–100. godine), visoki srednji vijek (1000.–1300. godine) i kasni srednji vijek ...

Uprava grada Varaždina u srednjem vijeku

Politička je prošlost Varaždina ... Varaždin je prvi od sviju hrvatskih gradova s ovu stranu. Velebita postao ... Zanimívo je svakako, da se gradski bilježnik, odnosno uopće bilježnik ... Pod jednim se gradskim dekretom potpisao Ernest, javni i.

„STAMBENA KUĆA U DALMACIJI U SREDNJEM VIJEKU“

Iako se u kuhinjama bogatijih kuća Europe učestalo javljaju muški kuhari, u Dalmaciji ... prsten mogli dobiti 1.3 dukata dok je običan građanin za isti zalog mogao ... kućanske potrepštine, nekoliko srebrenih žlica, Mihovilov pečatnjak s grbom ...

IVANOVCI U HRVATSKIM ZEN''LJAMA U SREDNJEM VIJEKU

zi templari i hospitalci sv. Ivana u Hrvtskoj, objavljena u radu JAZU, kdigu. 81. i 82. u Zagrebu 1886. godine. To je bio uvod u niz daljnjih rstralivanja o.

Splitska katedrala u ranome srednjem vijeku

padanjem ničice (proskineza). Na vrhu ploče istaknuta je letva koju ispunjava tropruta traka isprepletena u obliku niza "osmica". U starijoj historiografiji iznesena ...

O ETNOGENEZI HRVATA U RANOM SREDNJEM VIJEKU

14 srp 1989 ... stoljeću n. e. potakla je istraživače da porijeklo Hrvata potraže na Kavkazu ... vatskog društva i etno.genetski procesi u ranom srednjem vijeku ...

Stanovanje na Gradecu u kasnom srednjem vijeku - darhiv

tlo budućeg grada Zagreba dobilo ime po socijalno-ekonomskoj kategoriji svoga ţiteljstva.2. Iako Brandtova teza ... 5 Buntak, Povijest Zagreba, 25-27. 6 Kampuš ...

Iz historije Bitunje u srednjem vijeku (Povodom 610 ... - ANUBIH

42 Vladislav Šimraković i njegova supruga Anuela imali su sina Pavla, Рудић 2008, 367-368. 43 Aličić 2008, 158. 44 Рудић 2006, 239-240; Fojnički grbovnik ...

Sjeverozapadna Hrvatska u ranome srednjem vijeku (Hrvoje ...

Sjeverozapadna Hrvatska u ranome srednjem vijeku. Hrvoje Gračanin. Silvija Pisk. Prostor današnje sjeverozapadne Hrvatske, omeđen Murom i Dravom na ...

DRUŠTVENI I VJERSKI ŽIVOT HRVATA U SREDNJEM VIJEKU

Hrvatska kraljica, ... Dokument kojim kralj Zvonimir svečano priseže na vjernost Apostolskoj ... Pronađi fragment koji nedostaje na sarkofagu kraljice Jelene.

Siromaštvo u srednjem vijeku - Revija za socijalnu politiku

ljeća odnos prema siromaštvu se bitno mijenja. Siromaštvo kao vrlina. U srednjem vijeku društvom je dominirala crkva. Ona je osiguravala koheziju medijeval-.

stambena kuća u dalmaciji u srednjem vijeku - darhiv

Dalmatinski gradovi s okolnim teritorijem predstavljaju izrazito zatvorene komunalne ... Splićana i Trogirana Toma piše kako su sve drvene i pletene kuće spaljene za ... Gradske su kuće, po uzoru na rimski stil gradnje, orijentirane prema ...

Engleska u razvijenom srednjem vijeku - FFOS-repozitorij

ime Anžuvinci pa se tako nakon smrti Ivana 1216. godine njegov sin Henrik III. smatra prvim. Plantagenetom te tako završava i razvijeni srednji vijek u Engleskoj.

PLEMIĆI S PODRUČJA ŽUPE ZMINA U SREDNJEM VIJEKU

kod spominjanja ljudi iz Zmine. Postoje opet samo neki pokazatelji da bi Svačići bili ti koji su nastanjivali (između ostalih) Zminu22. Pored njih tu su i Ramljani.

IZ HISTORIJE KREŠEVA U SREDNJEM VIJEKU (Radoje Kristić ...

kod dubrovačkih trgovaca. U prvom očuvanom spomenu maja 1428. godine u druš- tvu sa Ljubišom Stjepšićem iz Stona Kozoje Kristić, inače označen da je iz ...

o načelima udruživanja u hrvata u ranom srednjem vijeku

vata u ranom srednjem vijeku, tj. od doseljenja »čopora« do raspa ... jeno« zato što u srednjovjekovnoj Hrvatskoj — to znači na terito riju između Gvozda i ...

Jacques Le Goff, Intelektualci u srednjem vijeku. Zagreb: Jesenski i ...

... područja svakodnev- nog života. Le Goff u svojim djelima obrađuje histo-. Jacques Le Goff, Intelektualci u srednjem vijeku. Zagreb: Jesenski i Turk. 2009, 320 ...

Temeljne značajke bizantske vojske u ranom srednjem vijeku (Od ...

Foka je zatim smaknut, a Heraklije proglašen carem (610. godine).1 Novi vladar zatekao je ispražnjenu državnu blagajnu, vojska i upravni aparat bili su u rasulu ...

RAZVOJ GRADA OD KASNE ANTIKE PREMA SREDNJEM VIJEKU ...

Razvoj grada na prelasku iz antike u rani srednji vijek najlošije je osvijetljena faza u sveukupnom procesu poleo- geneze na području Hrvatske. Iako je hrvatska ...

Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (550–1150.) - jstor

The first study, by Hrvoje Gračanin, narrates the history of the lands of present-day Croatia in late Antiquity (pp.3–36). It is followed by Ante. Birin's chapter on the ...

Položaj žene u srednjem vijeku na hrvatskim prostorima - Srce

Položaj žene u srednjem vijeku na hrvatskim prostorima* i. uvod. „Priroda uvijek teži stvoriti savršeno biće, muškarca, ali se ponekad dogodi pogreška – žena.

Jacques Le Goff, Intelektualci u srednjem vijeku ... - Institut za historiju

postojao Crni papa. U završnim dijelovi- ma ovog poglavlja objašnjeno je porijeklo katarskog učenja, ukazano na sličnost sa ranom crkvom, prepoznati tragovi ...

Vojno ustrojstvo hrvatskih zemalja u razvijenom srednjem vijeku

Kmetovi su, u odnosu na svoje seniore, bili slabije opremljeni. Hrvatska vojska u razvijenom srednjem vijeku sastojala se od kopnene vojske i mornarice.

Unutarnja i vanjska povijest hrvatskoga jezika u srednjem vijeku ...

Namjera je opisati povijest hrvatskoga jezika u pet knjiga, tako je prva knjiga posvećena srednjem vijeku, druga bi trebala prikazati jezik XVI. i. XVII. st., treća ...

Ishodi učenja – HRVATSKA U RANOM SREDNJEM VIJEKU Sanja ...

Materijali iz udžbenika: Tanajske ploče, str. 42; Višeslavova krstionica, str.46. OSAMOSTALJENJE HRVATSKE U IX. STOLJEĆU. 1. Definiraj pojam: sklavinija. 2.

kaštelansko polje u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku

UMJETNIČKA AKADEMIJA. BRUNA CAREV. KAŠTELANSKO POLJE U KASNOJ ANTICI I RANOM. SREDNJEM VIJEKU. MAGISTARSKI STRUČNI RAD. SPLIT ...

muzeološka koncepcija prezentacije solina u ranom srednjem vijeku

Trpimirova darovnica svjedoči da je darovanje crkve na hrvatskom teritoriju splitskom nadbiskupu bilo sasvim moguće. 87 Rapanić i Jelovina, "Revizija," 114.

šibenski fortifikacijski sustav u kasnom srednjem i ranom novom vijeku

12 ruj 2018 ... Šibenika trebamo poznavati gradski fortifikacijski sustav istovremeno ... Slovom S u legendi karte prikazana je topovska bitnica pod nazivom batteria Gonzaga, a ... okolice pri ĉemu se morao posluţiti izvještajima, iskazima ili ...

život splitskog puka u srednjem vijeku: primjer obrtnika sredinom 15 ...

This work analyses everyday life of popolani in late medieval Split on the ... statusom i materijalnim prilikama, u svojoj suštini znatno pokretljiviji i otvoreniji. ... libara koji se imaju upotrijebiti za izradu dvije haljine i kupnju 40 lakata neke tkanine ...

Sjeverozapadna Hrvatska u ranome srednjem vijeku - Matica hrvatska

srednji vijek temeljito preobražen dolaskom novih političkih čimbenika – Avara ... Usamljen rani avarskodobni nalaz otkriven je na istom potezu i južno od Kupe i.

DARKO NEKIĆ SENJSKA BISKUPIJA U SREDNJEM VIJEKU Darko ...

D. Nekić: Senjska biskupija u srednjem vijeku. Senj, zb. 24,31-48 (1997) ... starijih autora, koji vjerodostojnim drži splitski prijepis, Ivan je Crnčić, kojemu su se u ...

osnovna umjetnička škola - Umjetnička škola Čakovec

29 ruj 2017 ... HDGPP (HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH I PLESNIH PEDAGOGA). U ŠK. GOD. 2017./18. ODRŽAT ĆE SE NATJECANJE U ...

Topografija - PMF

Grupa autora (2011): ''Zbirka kartografskih znakova mjerila 1:500 do 1:25.000'', Državna geodetska uprava,. Zagreb. • Pavišić, N. (1976): ''Osnovi kartografije''.

topografija in kartografija - IZS

kartografa in standardiziranosti uporabljenih izraznih sredstev (kartografski ključ). Karte lahko delimo po območju prikaza, vsebini, merilu, namenu, formatih, ...

Socijalna topografija Trogira u 14. st.

čitelj ostavlja paratineam cum camarda, koju u daljem tekstu oporuke naziva ... as Marini Andree.224 Marinov otac Andrija bio je brat Šimuna i Gavžinje. ... cordas crassas medio pede ad semissem dicti Petri in qualibet fatie et longas, quos.

Topografija Požeške županije do 1526. godine

3 lis 2013 ... U novije vrijeme hrvatska historiografija o srednjovjekovnoj Požeškoj županiji ... Mihovila Arkanđela na Rudini,“ Zlatna dolina: godišnjak.

SAKRALNA TOPOGRAFIJA U STAROJ GRADSKOJ JEZGRI

U vrijeme Kandijskog rata (1645—1669) Split se utvrđuje baro- knim zidinama ... spomenicima, a među ovima istaknuto mjesto zauzimaju crkve koje su kroz dugu ... 2 popis). Sv. Iliju 1521. g. spominje u oporuci i M. Marulić. Podatak iz 1543. g.

Topografija arheoloških lokaliteta s talioničkom djelatnošću na ...

PODRAVINA Volumen 16, broj 32, Str. 5 - 25 Koprivnica 2017. Podravina 5. I. VALENT, I. ZVIJERAC, T. SEKELJ IVANČAN -. TOPOGRAFIJA ARHEOLOŠKIH ...

Topografija rusticnih vila na otoku Bracu

korijen imaju u latinskom jeziku (Mirca i Mirje od murus; Sutivan i Supetar po ... D M . A V L I N I. G E L L I O N I S. A N N XXXX. P E T I L I A S E C ...

tipologija i topografija kasnoantičkih grobova u arheološkom ...

Nabrojeni tipovi nisu jedinstveni niti karakteristični isključivo za analizirani prostor, ali ... Sinj (Ruduša, Luka, Kula, Domazetov dolac, Kraljeva ograda) . ... salonitanske nekropole (J. Mardešić, „Zaštitna arheološka istraživanja na trasi ... mogla biti korištena više puta, a zanimljiv je jedan primjer grobnice koja ima tri stepenice.

Topografija Požeške županije do 1526. godine - darhiv

3 lis 2013 ... U novije vrijeme hrvatska historiografija o srednjovjekovnoj Požeškoj županiji ... Mihovila Arkanđela na Rudini,“ Zlatna dolina: godišnjak.

Żidovska topografija Zagreba kojeg viśe nema

blok zgrada na lokaciji Palmotićeva-Amruševa-Petrinjska; ... vrednim poduzećima čiji su vlasnici nepoznatog boravišta i koja su prešla u ... nja židovskog imetka od 5. lipnja 1941. godine; Zakonska odredba o obveznoj prijavi imetka židova.

Arheološka topografija grada Vukovara - Repozitorij UNIZD

60-ih godina 20. stoljeća, kustos i ravnatelj Gradskog muzeja Vukovar, Ante Eugen Brlić. On ... slika 13: vučedolska sjekira sa Dobre vode (Ž. DEMO, 1996., 67.).

tipologija i topografija kasnoantičkih grobova u arheološkom ... - darhiv

Stvaranjem poticajne radne sredine te prenošenjem znanja, ... nalaze amfora, kamene ploče grobova, ulomke tegula i imbreksa, spaljene kosti, ulomke ... količina fragmentirane antičke kuhinjske keramike, jedan primjerak kasnoantičkog novca, a među odbačenim ... nad izgradnjom pristupa trgovačkom centru Bauhaus.

Topografija glave i vrata konja - Poljoprivredni fakultet - Novi Sad

Mišići lica i ušne školjke: Grupu ovih mišića čine mišići koji se nalaze predelu lica i oko ušne školjke. Mogu se podeliti u četiri grupe: a). Mišići kože glave: - m.

www.umjetnicka-skola-osijek.hr

Krbavska b.b., 31 000 Osijek tel: 031/273 126 / fax: 031/273 111 www.umjetnicka-skola-osijek.hr [email protected]

UMJETNIČkA DJELA DIkTATORA

1935. u Buenos Airesu izlazi politički roman Liepa. Plavka s podnaslovom Roman iz borbe hrvatskog naroda za slobodu i nezavisnost. Djelo je Pavelić napisao ...

Umjetnička zbirka u vili

Viktor Kovačić je 1909. izradio regulacijsku osnovu Rokova perivoja koja nije izvedena. Vila Auer i vila Frangeš nastale su u prvoj fazi izgradnje, a druga faza ...

Jasna Jeličić-Radonić - Darko Pereža Topografija antičke Salone (II)

27 lip 2010 ... Glava o kojoj car govori najvjerojatnije je portret cari- ce Plautile, poznata kao glava Solinjanke. Na jednom mje- stu piše da je Solitrova zbirka ...

Umjetnička baština ranosrednjovjekovnog Solina

polovinu 10. stoljeća, kada kraljica Jelena daruje crkve sv. ... Jelena odabrala za svoje posljednje počivalište te da ga je kralj Zvonimir odabrao za mjesto svoga.