zbornik radova - fakultet zaštite na radu

Mađarskoj, i gradovima na prostorima bivše Jugoslavije (Varaždin, Maribor, Ljubljana, ... sredine je uloga dimničarskih usluga, koja je počela da se sprovodi u drugoj ... površine za rekreaciju i odmor (gradski parkovi opšteg i posebnog tipa, ...

zbornik radova - fakultet zaštite na radu - Srodni dokumenti

zbornik radova - fakultet zaštite na radu

Mađarskoj, i gradovima na prostorima bivše Jugoslavije (Varaždin, Maribor, Ljubljana, ... sredine je uloga dimničarskih usluga, koja je počela da se sprovodi u drugoj ... površine za rekreaciju i odmor (gradski parkovi opšteg i posebnog tipa, ...

zbornik 10.indd - fakultet zaštite na radu

radu, praćenje novih tehnologija i zaštita zaposlenih žena. Potrebna je i veća ... ¹Dispanzer za medicinu rada, Dom zdravlja Požega, Zdravstveni centar Užice.

Upustvo za pisanje radova - fakultet zaštite na radu

Assoc. prof. Zoran Petrović, Ph. D., ... Zoran Petrović, Branko Radičević, Milan Kolarević, Vladan Grković ... [2] D. Ostrić, M. Gašić, M. Simonović and M. Savković,.

o bezbednosti i zdravlju na radu - fakultet zaštite na radu

obavljanju poslova zaštite i spasavanja koje obavljaju drugi subjekti u skladu sa posebnim zakonom, u kojima su pitanja bezbednosti i zdravlja na radu pri ...

Zbornik radova - Građevinski fakultet

28 pro 2012 ... Acer ginnala. Amur Maple. Kineski javor. Acer palmatum. Japanese Maple. Dlanolisni japanski javor. Carpinus betulus. European Hornbeam.

Zbornik radova - Fakultet Futura

bi se uklonile nečistoće i kamenje. Takođe, ovo prosejavanje ... pokreta Bauhaus, projektovali su krovne vrtove na svojim građevinama. Le Korbizije u ... Ukrasno bilje na krovovima negovano je i kod naroda severne. Evrope – na Islandu i u ...

zbornik radova - Filozofski fakultet

nam je poznat koji je prodao dušu za Judine škude, tj. za obećano radno mjesto ili ... štava i koja je primorana raditi nekoliko različitih poslova u isto vrijeme, a često se ... oblike, npr. z elipso drugega dela pregovora Kar se Janezek nauči …

zbornik radova - Biotehnički fakultet

21 ruj 2018 ... Prodajna cijena na ino tržištu bila je 1,80 KM po kg ploda kestena, ako ... rum-šećer, kokosovo brašno, chia sjemenke. ... za olovo i 0,01 mg/dm.

Zbornik radova FIN-a 13 - Fakultet islamskih nauka

svakojakih kompromitacija i denuncijacija izreşenih od strane najodgovornijih ljudi Islamske zajednice (1985.) i njegove post- humne rehabilitacije (1990.) ...

zbornik radova 12 - Fakultet islamskih nauka

klanjanje. Muhaddisi su, ipak, izbjegavali držati predavanja na dvorovima i u rezidencijama ... stoljeća kao što su Transcendentalna meditacija, Hare Krišna,.

zbornik radova i apstrakata - Poljoprivredni fakultet

26 сеп 2012 ... Preiner Darko1, Andabaka Željko1, Stupić Domagoj1, Maletić Edi1, Žulj ... hladnjači u periodu od 15. oktobra do 15. marta na temeperaturi od ...

zbornik radova proceedings - Strojarski fakultet

Provjera rada istih vjerodostojnim analizatorima. • Mjerenje diferencijalne temperature protoka i povrata. Bojleri , peći, radijatori – poboljšanje učinkovitosti ...

zbornik radova - Filozofski fakultet u Rijeci

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice Rijeka pod brojem ... U međusobnoj komunikaciji mogu odrediti i značenje frazema ('postaviti / po- ... записки таврического национального университета имени В.И. ... su korpusa rječnički potvrđeni frazemi ručno upisivani u tražilicu, a pretraga je bila.

Zbornik radova FIN-a 10 - Fakultet islamskih nauka

483 Wenzelides Arsen, „O Oskaru Wildeu“ (sic), Savremenik, 6/911, str. 655. 484 Ibid., str. 656-657. ... Harčević (Rasim) Hadis. 16.3.2005. 41. Karšić (Huso) ...

Zbornik radova FIN-a - Fakultet islamskih nauka

naslovom Idžtihad u prva četiri stoljeća islama kojeg je odbranio ... v.d. dekana otišao je u prostorije Udruženja i ponudio im pomoć. Rado se odazvao ... 17 Hak, "Još dvoja skripta prof. ... Glasnika “Pitanja i odgovori”", Život i djelo Husein ef.

Zbornik referata i radova XXXI - Stomatološki fakultet

javnih manifestacija (17 uličnih performansa, 9 bazara zdravlja, 3 akcije u tržnim centrima, 1 kviz takmičenje ... voća, 70 paketa za školu, 50 četkica za zube, 300 pasti za zube. ... U dosadašnjim istraživanjima istaknuto je da električne i ručne.

Zbornik radova - Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija

Prof. dr Zoran Petrović, Univerzitet Singidunum, Beograd ... Knez Miloš Obrenović, sin oca Teodora i majke Višnje, je rođen u selu Dobrinji, po nekim podacima.

Zbornik referata i radova XXVIII - Stomatološki fakultet

frakturu krunica većeg broja zuba bočne regije. ... ukljanjanja kamenca, popravke zuba, i izrade krunica vojnicima i civilima. O ... korsete, minijaturne tetovaže…

Zbornik radova 2019. - Fakultet za menadžment Zaječar

5 дец 2017 ... Podizanje specijalizovanih kultura ex situ. 1. prirodni rezervati. 2. ... ili, sa druge strane, kroz akcije koje sprovodi Turistička organizacija Srbije sa područnim i ... protection (the most widely understood planet) and by guaranteeing them ... 3) garderoba i obuća, 4) namještaj, 5) električni uređaji, 6) prevoz i 7) ...

zbornik radova - Pravni fakultet - Univerzitet u Tuzli

zaposlenje (84,1 %) i upisi u škole ili fakultete (34,8 %). Slijede: ... Beyme, Klaus, Von, (2002), Transformacija političkih stranaka, FPZ, Zagreb. Bobio, Norberto ...

zbornik radova proceedings - Fakultet za menadžment Zaječar

15 мар 2018 ... u ovoj fazi njihovo znanje i iskustvo polako počelo u Kini da se koristi, ... adsorption on silica gel or Al2O3, as well as absorption in glycol or ... povrtarska ili vinogradarska proizvodnja, uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, ...

Zbornik radova - Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih ...

ZNAČENJE SUVREMENIH EMPIRIJSKIH ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA ZA ... svaki drugi i da čovjek koji je metafizički agnostik, mora nijekati da spoznaje ...

zbornik radova proceedings - Konferencija Plin - Strojarski fakultet

Ravlić, Anto; Vitez, Ivan; Aračić, Stjepan; Marušić, Vlatko ... bioenergija,. • energija ... Cijena, kn. Siječanj. 11 181. 21 279,68. 20 295. 38 625,44. 15 438. 35 596,94 ... Bolesnici se obično tretiraju sa 2-3 tretmana pri čemu se kontrolira razina.

Zbornik Radova - Zajednicki Temelji 2014 - Građevinski fakultet

24 ruj 2014 ... Drugi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti. “ZAJEDNIČKI TEMELJI”. ZBORNIK SAŽETAKA. Rijeka ...

proceedings/zbornik radova - Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek

Croatian Association of Hospital Doctors / Hrvatska udruga bolničkih liječnika ... razine, vodeći računa i o karenciji lijeka (vremensko razdoblje izlučivanja iz ... Typical colonies on Aloa agar are green-blue in colour and surrounded by.

Zbornik radova 2018 - Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek

općenito. 4. 6,5. Imunoglukan. 3. 4,9. „Noni“ sok. 2 ... hrane (voćne kaše za djecu na bazi povrća, pšenica u zrnu/brašno pšenično i kultivirane gljive). Na osnovu ...

ZIRP2012-zbornik radova naslovna.indd - Fakultet prometnih znanosti

Jobs 300 - 500 ... Dugave - Lang Square (6,4 km). 37. 44,72. 40,8. 54 ... Mrvelj, Š.: Analiza GPS tragova – Brzina i vrijeme putovanja, Fakultet prometnih znanosti – radno izvješće za CIVITAS projekt, 2010. [14.] Šoštarić. ... There is also a number of large shopping centers (Kaufland, Pevec, Lidl, Plodine and KTC) which are.

Zbornik radova - Odjeća kao simbol identiteta - Tehnički fakultet Bihać

značenje odjeće, jer su im druge potvrde statusa ... Također, ženska je odjeća imala veliko značenje za ugled ... Ego-trip, and in the work Wardrobe, the artist.

Zbornik radova: Dani porodičnog prava "Porodično ... - Pravni fakultet

Bračni ugovor i ugovor o nasljeđivanju u pravu Federacije Bosne i. Hercegovine kao ... Vijeća Evrope – kao na primjer preporuke VE 82/2 o formiranju from the ...

Statika 1 - fakultet zaštite na radu

Ritter-ova metoda (1/3). Rešetka se najpre oslobađa veza i određuju se otpori oslonaca. Rešetka se zatim preseca na dva dela, a preko tri štapa koja se ne.

Untitled - fakultet zaštite na radu

Obojeni metali i legure. 5.3.1. Aluminijum. 5.3.1.1 Aluminijum i njegove legure. 5.3.1.2 Označavanje Al legura. 5.3.2. Bakar. 5.3.2.1. Bakar i njegove legure.

elektrostatika - fakultet zaštite na radu

Predgovor. Uvod - Elektrostatika do Coulomba. 1 - Coulombov zakon. 2 - Električno polje. 3 - Prostorni ugao, fluks i divergencija. 4 - Teorema Ostrogradskyog.

1 - Maxwellove jedna~ine - fakultet zaštite na radu

Tako se dobija Ohmov zakon u integralnom obliku i jedinice ... opšta formula za izračunavanje otpornosti. ... presek stalne veličine, sledi već izvedena formula. )(.

безбедан и здрав рад - fakultet zaštite na radu

najznačajniji rizici na svakom radnom mestu kako bi se kroz definisanje preventivnih mera i mera zaštite moglo uticati na njihovo smanjenje. Svaki radnik je ...

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ - fakultet zaštite na radu

Dejan Krstić, PhD, Faculty of Occupational Safety, University of Niš, R. Serbia * Prof. ... Ivan Krstić *SIMULATION OF ENERGETIC-ENVIRONMENTAL.

nacrtna geometrija - fakultet zaštite na radu

Ravan presek i mreža piramide /1.87/. 1.10.1.1. Presek kose piramide i ravni α(αx;αy;αz) /1.87/. 1.10.1.2. Presek normalne piramide i ravni ε(εx;∞;εz) /1.90/.

tehnička mehanika - fakultet zaštite na radu

Sl.20 Smjer momenta sile: pravilo desne ruke. Predznak momenta je pozitivan ako sila teži da okrene tijelo u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

Elektrostatički filteri u praksi - fakultet zaštite na radu

2.9 Stokesov zakon. 22. 2.10 Koeficijent sile otpora fluida. 25. 2.11 Korekcija Stokesove sile otpora fluida. 25. 2.12 Elektrostatička sila i brzina kretanja čestice.

Tehnike mrežnog planiranja - fakultet zaštite na radu

ANALIZA STRUKTURE: uspostavlja se logička zavisnost pojedinih aktivnosti i sastavlja mrežni dijagram (ova faza izvodi se na isti način za CPM i PERT metod).

Alati u upravljanju projektima - fakultet zaštite na radu

Gantt-ov grafikon ili gantogram - metoda grafičkog prikazivanja informacija koja se često koristi za utvrđivanje rasporeda aktivnosti. Tipični Ganttov dijagram ...

i jedan spreg sila - fakultet zaštite na radu

Dr Darko Mihajlov, doc. STATIKA. 1. ČAS. 2. ČAS. Dejstvo sistema od dve paralelne sile na kruto telo;. Spreg sila;. Ravanski sistem proizvoljnih sila; ...

Postrojenja i instalacije pod pritiskom - fakultet zaštite na radu

Parni kotlovi. Pod pojmom kotao, podrazumeva se svaki sud u kome se na pritisku višem od atmosferskog odvija neki proces uz dovođenje ili oslobađanje ...

зборник радова - fakultet zaštite na radu - Универзитет у Нишу

опасности, висине осигуране суме и тарифа ... аргументованости осигуравајућих тарифа и код ... причај са пријатељима од поверења о својим.

fenomen zvuka i zvučnih talasa - fakultet zaštite na radu

brzina prostiranja zvučnih talasa – brzina zvuka, c [m/s]. Frekvencija i talasna dužina zvuka opisuju prirodu nastalih poremećaja u sredini kroz koju se prostiru ...

основи система заштите - fakultet zaštite na radu - Универзитет у ...

Свако поглавље садржи циљ, резиме, подпоглавља, питања за проверу знања и ... система, као парцијални одговори појавили су се системи стандарда ... Постављајући минимум захтева заштите Директива налаже државама- ... форум за животну средину и одрживи развој основан 1993. године, у складу.

Sredstva i oprema za gašenje požara - fakultet zaštite na radu

31 окт 2017 ... ZABRANJEN PRISTUP OTVORENIM PLAMENOM. ➢ NEZAPOSLENIMA ZABRANJEN PRISTUP. ➢ OPASNOST OD POŽARA. ➢ OBAVEZNA ...

sveučilište u rijeci građevinski fakultet u rijeci zbornik radova

geodezije, Sveučilište u Splitu, Split, Element, 2006. [3] Agroskin, I.I. ... boja – konačni usvojeni protoci po pojedinoj grani, žuta boja – linijski gubici po pojedinoj ... number and structure of the functions and users of the city center facilities. Being a ... Srijeda. ; 65; … Series1. ;. Četvrta k ; … Series1. ; Petak. ; 70;. 13%. Series1.

zbornik radova zbornik radova - HAZU

5. Robert. Baković. SK Samobor, Samobor, HBSD, Zagreb. HR. 6. Ana. Bakšić. SO PDS Velebit, Zagreb. HR. 7. Teo. Barišić. SO HPK Sv.Mihovil, Šibenik. HR. 8.

zbornik radova zbornik radova - HAZU-a

Jama Nevidna voda - najdublja u BiH. 4. Jama Amfora. 9 ... 1991), koja dubinom od 576 m postaje 1985. g. najdublja jama Hrvatske sve do otkrića Lukine jame ...

ključni indikatori bezbednosti i zaštite na radu i zaštite životne sredine

Rezime:Izbor indikatora (KPI) zaštite na radu i zaštite životne sredine u praksi je vrlo komplikovan ... značenje, ukoliko na početku promatranog razdoblja nije ...

Stručnjaci zaštite na radu u ovlaštenim osobama za poslove zaštite ...

Posao stručnjaka zaštite na radu u ovlaštenoj osobi: ○ Prednosti: tijekom radnog vremena niste zatvoreni unutar tvorničkog kruga, cca 50% vremena provodi se ...

pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i ... - Abeceda zaštite

Abeceda Zaštite d.o.o.. Križna cesta 18, 10000 Zagreb. Telefon: 01/5803-711. Za tehnička ispitivanja i analizu. Korzo 30, 51000 Rijeka e-mail: [email protected]

POSLOVI ZAŠTITE NA RADU PREMA ZAKONU O ZAŠTITI NA RADU

štite na radu zaposlen kod ovlaštene oso- be na nepuno radno vrijeme? 3. Kada poslodavac (ili njegov ovlaštenik) može sam obavljati poslove zaštite na radu?

zaštita na radu 1. uloga i značenje zaštite na radu i normativno ...

Mehaničke opasnosti su: 1. Oštri i šiljati predmeti u stanju mirovanja (posjekotine, rane). 2. Rotirajući dijelovi (posjekotine, zahvaćanje dijelova odjeće, ...

Program zaštite na radu pri radu na otvorenom - hzzzsr

ŠTO UTJEĈE NA OPTEREĆENJE TIJELA U NEPOVOLJNIM KLIMATSKIM. UVJETIMA ? ... Ako je temperatura zraka blizu vrijednosti temperaturi koţe (35-.

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i ... - Zaštita na radu

3) način i uvjeti polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i ... položila državni stručni ispit za inspektora rada u području zaštite na radu. Članak 12.

ZBORNIK RADOVA

usmerene na razvoj preduzetništva i podsticanje razvoja odreñenih ličnih ... 2. The duration distinguish permanent and temporary. Business functions ... of cars are dirt (partial or total)? x. 5. ... service based paradigm for industry, New York ,The Free Press ... htpp:/www.prsp.gov.rs/download/strategija%20za%20razvoj%20.

Zbornik radova 1

12 мар 2016 ... zasijano oko 527.000 ha, ugari i neobrađene oranice čine 478.000 ha, ... 1,89c. 100,00c. Аmbition. 23. 1,17c. 6,52b. 2,69ab. 62,50a. Dido. 29.

zbornik radova - menadžment bor

Ključne reči: poslovna ekonomija, troškovi, profit, upravljanje troškovima. Abstract: Profit is a major goal and mofit for the business subjects in market economy.

ZBORNIK RADOVA PROCEEDINGS

29 ruj 2012 ... COLOR FASTNESS OF BLACK PRINTS ON WHITE TEXTILE ... naznačena prednost u smislu sigurnosti originalnosti proizvoda, što kupci cijene. ... Opium intoxicates and excites", "the woman is excited because she feels ...