примјери обрачуна плате по новим ... - Влада Републике Српске

1 сеп 2018 ... Стари обрачун: Редован број радних часова. 176 Основна плата (130 x 5). 650,00. ПЛАТА ЗА ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ. РЧ. Цијена РЧ ...

примјери обрачуна плате по новим ... - Влада Републике Српске - Srodni dokumenti

примјери обрачуна плате по новим ... - Влада Републике Српске

1 сеп 2018 ... Стари обрачун: Редован број радних часова. 176 Основна плата (130 x 5). 650,00. ПЛАТА ЗА ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ. РЧ. Цијена РЧ ...

Службени гласник Републике Српске - Влада Републике Српске

ЦЕСИЈИ И ПРЕУЗИМАЊУ ДУГА У ПОСЛОВИМА ... Министарство може резиденту дати одобрење да изврши цесију или преузимање дуга у пословима ...

П РА В И Л Н И К - Влада Републике Српске

12 мај 2016 ... Евиденција о присуству радника на раду и одсуствима води се у ... 4. вријеме породиљског одсуства, мировања радног односа или ...

П Р О Г РА М - Влада Републике Српске

20 јул 2018 ... и квалитета влакна, количине и квалитета коже. За разлику ... државама у којима су заступљене патуљасте и друге расе коза примарно ...

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А - Влада Републике Српске

2 мар 2020 ... за грађење, односно извођење радова на објектима за које грађевинску ... "КОСМОС" А.Д. Бања Лука. Грађење објеката за грађење ...

broj 004.qxd - Влада Републике Српске

Glogovac, Gojsovac, Golo Brdo, Dazdarevo, Dvorovi, ... Agi}i, Begluci, Bijelo Brdo, Bosanski Dubo~ac, Brezi- ... kolac, Sokolovi}i, To~ionik, Turkovi}i, Hrasti{ta,.

Untitled - Влада Републике Српске

БРАНКО. ДРАГАН. ЛУКА. МИЛАН. 40 50 3. 40 50 1 2. 40 70 13. 40 70. 110. 8. А. 110. ТОДОР. ИЛИЈА. 110 ... ЗЕЉКОВИЋ. | 64. ҺУРГУЗ. 65. ЦВЈЕТИЋАНИН.

zakon - Влада Републике Српске

ЗАКОН. О ПОЉОПРИВРЕДИ. I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет закона. Члан 1. Овим законом се уређују циљеви и мјере пољопривредне политике, ...

infiniti 10 - Влада Републике Српске

„помрачење сунца“ и „магнетна сила“, те добили научно ... иновацију панцирна плоча, у области терминалне ... International Bauhaus Science Press. 403.

Службе - Влада Републике Српске

4 нов. 2013 ... даљем тексту: Закон), приликом грађења објеката, обрачуна површина ... бруто грађевинске површине етаже и односи се на површину ...

правилник - Влада Републике Српске

Подносилац захтјева уз захтјев за поставqеwе судског тумача подноси: а) захтјев за постављење, б) доказе о испуњавању услова из члана 3. овог ...

Број: 20 - Влада Републике Српске

Челинац. ЈУ Гимназија. Калиновик. ЈУ Центар за културу, физичку културу, образовање и информисање. Челинац. ЈУ Дјечији вртић. “Мајка Храброст“.

infiniti 09 - Влада Републике Српске

Назив предаторски часопис у широ- ку употребу увео је амерички професор Џефри Бил. (Jeffrey Beall) како би означио неетичку праксу обја- вљивања ...

хиперлипопротеинемије - Влада Републике Српске

САДРЖАЈ. ДЕФИНИЦИЈА ............................................................................................................................ 5. МЕТАБОЛИЧКИ АСПЕКТИ .

ЕЛАБОРАТ - Влада Републике Српске

Прегледна карта ловишта Републике Српске. 2. Подјела ловишта у Републици Српској по намјени. 3. Подјела ловишта у Републици Српској према ...

екскурзије - Влада Републике Српске

обилaзак града: музеј Семберије, споменик Краљу. Петру I Карађорђевиħу ... (1 ноħење Бијељина-2 ноħења Јахорина-1 ноħење Тјентиште). 1. ДАН.

закон о волонтирању - Влада Републике Српске

IV УГОВОР О ВОЛОНТИРАЊУ. Члан 17. (1) Односи између волонтера и организатора волонтирања могу се уредити уговором о волонтирању који се ...

broj 059.indd - Влада Републике Српске

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 59. 19.7.2016. ... брoj: 21.01/052-174/16, од 15.4.2016. године, д о н о с и. Р Ј Е Ш Е Њ Е.

указ закон - Влада Републике Српске

Проглашавам Закон о играма на срећу, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на. Двадесет другој сједници, одржаној 7. новембра ...

broj 046.indd - Влада Републике Српске

12 јун 2015 ... морају бити испуњени за уситњено месо, полупроизводе и производе ... 40) саламура је водени раствор соли за саламурење, у који могу бити ... 4) царско месо је дио грудног коша са трбушним дијелом свиња и.

Ђачка путовања - Влада Републике Српске

обилaзак града: музеј Семберије, споменик Краљу. Петру I Карађорђевиħу ... (1 ноħење Бијељина-2 ноħења Јахорина-1 ноħење Тјентиште). 1. ДАН.

broj 106.indd - Влада Републике Српске

извршених књижења. (2) Закључена трговачка књига за промет на велико са- мосталних предузетника ов ерава се потписом одговорног лица и печатом ...

Бања Врућица - Влада Републике Српске

ЗТЦ “Бања Врућица” налази се у средишњем дијелу Републике Српске и водеће је бањско- климатско љечилиште у региону, намијењено за превенцију ...

волонтерска књижица - Влада Републике Српске

Звање/занимање: ВОЛОНТЕРСКА КЊИЖИЦА БРОЈ. Ф О Т О Г Р А Ф И Ј А. Име и презиме: Датум рођења: ЈМБГ: Page 3. ВОЛОНТЕРСКИ АНГАЖМАН.

broj 112.indd - Влада Републике Српске

16 дец 2014 ... ДОО “Kemoplastika-trade” стечај. Бања Лука. 7.10.2014. Нинковић Радован одјављен. 8. 4508722620001. “Булдог” - Бајовић Милош с.п.

broj 086.indd - Влада Републике Српске

ne bez talka za radiologiju. 28. HYGIENIC SHEETS HITEX, ... DINA-HITEX spol. s.r.o. Ždanska 987 ... antidekubitalni jastuk za kolica. COVERS, MATTRESS.

службени гласник - Влада Републике Српске

27 феб 2017 ... О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ХРАНИ. Проглашавам Закон о храни, који је Народна скупшти- на Републике Српске усвојила на ...

republika srpska - Влада Републике Српске

Мјерено индексом потрошачких цијена, годишња стопа инфлације у Републици ... УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ЗВРК"/за одржавање континитета рада ...

broj 079.indd - Влада Републике Српске

2) Maja Мркић Босанчић, Министарство индустрије, ... 5) Јелена Гламочика, Републички завод за статистику ... Развод брака (узроци, поступак).

Преглед приређивача - Влада Републике Српске

24 феб 2020 ... 42540395902 ROX d.o.o. Orašje - podružnica. 20.12.2019. 10.07.202. 0. 0. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ. СРПСКЕ.

broj 072.indd - Влада Републике Српске

25 авг 2016 ... Житна ракија је јако алкохолно пиће произведено искљу- чиво дестилацијом ферментисане ... ракија од мирабеле,. - ракија од брескве, ...

Закон о насљеђивању - Влада Републике Српске

15 дец 2008 ... (2) Нужни дио насљедника из члана 30. став 1. износи једну ... тестаментарних располагања и поклона само онолико за колико они.

broj 040.indd - Влада Републике Српске

(са четири звјездице) у мјесту стручног усавршавања. (4) Стручно усавршавање полицијског службеника и новчане накнаде из става 2. овог члана, ...

broj 093.indd - Влада Републике Српске

18.8.2014. Бабић Божидар одјављен. 69 ... 30.9.2014. Смиљанић Зоран одјављен ... брачни супружници, њихова дјеца (брачна, ванбрачна и усвојена) ...

Правилник о условима за рад и ... - Влада Републике Српске

23 јан 2018 ... Члан 1. Овим правилником утврђују се категорије аутобуских станица, услови које морају испуњавати аутобуске станице у зависности ...

Студија МХЕ Сутјеска - Влада Републике Српске

лепезе потока који имају бујични карактер. Дебљина ових ... ridibunda (велика зелена жаба), док арктичко-алпско сјеверном зоогеографском елементу.

Докази ХЕ Бук Бијела - Влада Републике Српске

тераса или пространих плавинских лепеза. Око 5 км ... Интервенције у побољшању природних карактеристика стијенских маса, потребне су у ... крекетуше, шумска жаба, жаба травњача) обављају у стајаћим слатким водама. ... У случају појаве ерозивних процеса подузети хитне мјере стабилизације тла;.

broj 054.indd - Влада Републике Српске

polu-automatski uređaj za mjerenje krvnog pritiska. - TENSOVAL DUO CONTROL automatski digitalni tlakomjer sa dvo- strukom tehnologijom mjerenja. IIa. 06-.

макроекономски показатељи републике српске - Влада ...

Бања Лука, јануар 2020. године. МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ. РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. РЕПУБЛИКА СРПСКА. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ...

2013. година - Влада Републике Српске

31 дец 2012 ... Инвеститор: „Аргентум. 09“ д. о. о. ... Српске тако да садашње експозитуре и пословнице у општинама с малим бројем становника, буду ...

република српска - Влада Републике Српске

З А К О Н. О ПОМИЛОВАЊУ. Члан 1. Овим законом прописују се кривична дјела за ... осудом, примјењују се одговарајуће одредбе Кривичног закона о.

дијабаз Каменолом - Влада Републике Српске

27 мај 2019 ... Brezovac, Bijela voda, Bukovački točak itd. Vode ovih izvora dobrog su kvaliteta pa se mogu koristiti za snabdijevanje pitkom vodom. 2.1.5.5 ...

broj 088.indd - Влада Републике Српске

17 окт 2016 ... воће и поврће, као и житарице и њихови производи,. 5. да оброци ... сности родитеља уколико лијек треба дати хитно, о чему одлучује ... не хране, јер сирова храна, нарочито месо, перад и плодови мора. (риба ...

Закон о пољопривреди Сл.гл.РС 70/06 - Влада Републике Српске

ЗАКОН. О ПОЉОПРИВРЕДИ. I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Предмет закона. Члан 1. Овим законом се уређују циљеви и мјере пољопривредне политике, ...

Брачни уговор - Влада Републике Српске

Такође сам упозорила да сваки брачни супружник може захтјевати да му ... току трајана брачне заједнице (на примјер: уговор о кредиту, уговор о ...

водич за одвикавање од пушења - Влада Републике Српске

Болести повезане с пушењем у односу на систем који нападају ............7. 3.3. Здравствени ... само 9% пушача који су покушавали престати пушити рекло да су симпто- ми одвикавања ... “Није лако престати одједном“. (недостатак ...

8.1. Основна геолoшка карта - Влада Републике Српске

Републички завод за геолошка истраживаьа. ИЗВОД ИЗ ГЕОЛОШКЕ КАРТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Р 1:300000. Карта ура|ена на основу ОГК 1: 100000 и ...

Brosura Otrovi.indd - Влада Републике Српске

3 јан 2015 ... ровност и штетност појединих отрова. (2) Ако су отрови експлозивни ... в) Знаком за штетност за здравље људи ... NEOPITROID. PRAH ...

Правилник о додацима исхрани - Влада Републике Српске

25 јан 2018 ... прах, ампуле течности, бочице на капаљку и у другим сличним ... је највећа допуштена дневна доза никотинске киселине 10 mg.

фарма пилића Каоци - Влада Републике Српске

3 дец 2013 ... Lug i Dugo polje jedan i dva. Kompleks ... će biti od sendviĉ limova debljine 10 cm i isti će se vezati za ĉeliĉne roţnjaĉe vijcima. ROŢNJAĈE ... Ujedno će ona sluţiti i kao nosaĉ fasade – fasadnih panela u horizontalnom ...

Преднацрт закона о факторингу - Влада Републике Српске

Преднацрт закона о факторингу, 10.12.2019. године. ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА. ПРЕДНАЦРТ. ЗАКОН О ...

извод из инвентара хемикалија - Влада Републике Српске

2 мар 2020 ... ARF KUPAONICA ACTIVE NATURE. 1. лимунска киселина ... 22.03.2017. 606. ARF KUPAONICA PROFESSIONAL ... Boja IKEA braon br. 29.

Pravilnik o HTZ na radu-staklare.pdf - Влада Републике Српске

др Иван Рибар, c. р. прогла шу је ... Мишковић Ивана Иван. Мрежа Ивана Јаков, Нанић. Хусеина ... Иван; потпоручници: Брак Милана Стака и Коларо13.

закон о девизном пословању - Влада Републике Српске

банкарски и финансијски документи наплативи у страној валути. 8. Девизно тржиште. Девизно тржиште обухвата послове куповине и продаје девиза и ...

INFINITI broj 08.indd - Влада Републике Српске

су се микроскопом чија цијена не прелази десет марака, а који функционише посредством. „паметног“ телефона. Осим поменутих, на Фестивалу науке ...

регистар минералних ђубрива - Влада Републике Српске

5 феб 2020 ... FOLIFERTIL T. "Микрппек" д.п.п.,. Јпвана Бијелића 7и. Баоа Лука. „Genera“ d.d., Светпнедељска 2,. Калинпвица 10 436, Раткпв Пптпк,.

просторни план републике српске до 2015. године - Влада ...

http://www.vladars.net,. • Регионалне стратегије ... од којих ћемо поменути само оне које сматрамо да су битни из аспекта просторног развоја Републике ...

Часопис - Агенција за државну управу - Влада Републике Српске

Zdravko Zlokapa, PhD: "PUBLIC SECTOR REFORMS: COULD IT HAVE BEEN ... Tomo Maric: "A CENTURY OF PRINTING AND PRINTING HOUSES IN BA- ... тим средствима и да имају одређена имовинска, финансијска и друга овлаш- ... У случају физичког оштећења картице, таквог да се картица више не може.

Листа стечајних управника 2018 - Влада Републике Српске

24 јул 2018 ... Ђерић Момчило, из Зворника,. 3. Зекић Славко ... Гуровић Слободан, из Требиња,. 2. ... Милошевић Момчило, из Љубиња,. 6. Којовић ...

Правилник о сталним судским тумачима - Влада Републике Српске

ПРАВИЛНИК. О СТАЛНИМ СУДСКИМ ТУМАЧИМА. I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. Овим правилником се утвђују услови и поступак именовања сталних ...