Stehiometrija za študente veterine - Knjižnica VF - Univerza v Ljubljani

Izračunaj množinsko koncentracijo (molarnost) NaCl v raztopini, ki nastane, če k 100 ml 0,25. M raztopine NaCl dodamo vodo do 1,5 l! Strategija izračuna: 1.

Stehiometrija za študente veterine - Knjižnica VF - Univerza v Ljubljani - Srodni dokumenti

Stehiometrija za študente veterine - Knjižnica VF - Univerza v Ljubljani

Izračunaj množinsko koncentracijo (molarnost) NaCl v raztopini, ki nastane, če k 100 ml 0,25. M raztopine NaCl dodamo vodo do 1,5 l! Strategija izračuna: 1.

UNIVERZA V LJUBLJANI - Digitalna knjižnica BF

Slika 4: Sile na traktorju pri vožnji po izohipsah (Schilling, 1960). 10. Slika 5: Traktor Tomo Vinkovič TV 518 (Tomo Vinković 518, 2012). 18. Slika 6: Traktor Fendt ...

cornus mas l. - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

drena Cornus mas L. V koščicah plodov smo določili vsebnost vode in ... 2.5.4.1 Morfološke lastnosti plodov rumenega drena. ... liker in kot omaka k mesu.

VILJAMOVKA - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

... cepljena na kutino, nujno rabi posredovalko, saj sama ni dobro skladna. Cveti srednje pozno. Nagnjena pa je k razvoju plodov brez semena (partenokarpija).

URL - Centralna ekonomska knjižnica - Univerza v Ljubljani

3 dec 2005 ... HARVY NORMAN). Območje je na južni strani omejeno z Letališko cesto, na vzhodu z industrijskim železniškim tirom (ki lahko služi kot ...

1 UVOD - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

24 sep 2012 ... Priloga A3: Aleli HLA-DQB1, zaznani pri kontrolni skupini, bolnikih s T1D in bolnikih s. T1D HT, njihova pogostnost pojavljanja ter vrednosti p ...

Rickettsia - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

Farhang-Azad AF., Traub S. in Bagar S. 1985. Transovarial transmission of murine typhus ... trebuh, ušesa. Biograd, Kakma. 144-C1 19.4.07 Goran Prtenjač.

1 fiziologija krvi - Knjižnica VF - Univerza v Ljubljani

01 FIZIOLOGIJA KRVI. 20. 1.6 SEDIMENTACIJA KRVI. V krvi, ki smo ji dodali antikoagulant, je suspenzija eritrocitov nekaj časa stabilna, nato pa pride do.

Phalaenopsis sp. - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

DK UDK 635.9:582.594:57.018.6:57.086.16(043.2). KG okrasne rastline/Phalaenopsis/orhideje/barva cvetov/barvanje/sorte/sistemsko barvilo/modro črnilo.

naprava ribnika - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

V diplomskem delu je podrobno opisan pomen ribnika v parkovni rabi in na domačem vrtu. Opredeljen je pojem ribnika ter predstavljene njegove različne vrste,.

3 tajkuni - Centralna ekonomska knjižnica - Univerza v Ljubljani

Predstavil bom pojem tajkun in pojavnost le-teh v obeh državah. Posebno pozornost bom namenil tudi propadu bogatašev, čemur je botrovala svetovna.

GOJENJE PELARGONIJ - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

´Adonis` (1961): ta sorta oblikuje gost grm, velik cvet, ki je enojen in škrlatno rdeč;. ´Sarah Nova`: ... Gnojili smo jih drugi teden s specialnim gnojilom Plantella.

rana latastei - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

Brstilo, T. Ocena velikosti populacije in razmerje med spoloma laške žabe (Rana latastei) v Volčji Dragi. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška ...

Diplomska naloga - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

njegova vdova Ana Marija, rojena grofica Brandis, zgradila na smledniškem ... Pogost pojav je megla, ki tu zlasti jeseni in pozimi obleţi preko celega dneva.

diplomsko delo - Centralna ekonomska knjižnica - Univerza v Ljubljani

23 dec 2004 ... Ansoffova matrika rasti je prikazana v spodnji sliki 3. Slika 3: Ansoffova matrika rasti. Vir: Pučko, 1999, str. 181. Zaradi kritike Ansoffove matrike ...

Katarina Kralj - Centralna ekonomska knjižnica - Univerza v Ljubljani

Študentka Katarina Kralj izjavljam, da sem avtorica tega magistrskega dela, ki sem ga ... Na željo lahko administrator kreira nov pregled iz kocke CRM in ga.

PRIDELEK ZRNJA SOJE - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

KG soja / Glycine max / poljski poskus / sorte / dolžina rastne dobe / pridelek / ... fakultete v Ljubljani izvedeni poljski poskusi s sortami soje: Tisa, Ika, Olna,.

biogeni amini v vinu - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

KG vino/modra frankinja/biogeni amini/jabolčno mlečnokislinska fermentacija/mlečnokislinske bakterije/histamin /biološki razkis. AV ŠTALCAR, Jure, dipl. inž.

vsebnost nitratnega iona - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

10 nov 2004 ... nitratni ion/amonijski ion/Temenica/površinske vode/rečni ekosistem ... Zaradi nevarnosti, ki jo predstavljata nitratni in amonijski ion za življenje ...

diploma luka dular2 pdf - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

Metlico oblikujejo na vrhu rastline centralna os in 6 do 12 stranskih stranskih vej metlic. Metlica cveti 1 do 3 dni prej kot žensko socvetje. V sušnem vremenu se ...

Masa odkošene trave - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

Konkolič Ž. Uporabnost kosilnic in strojev za hortikulturno rabo. ... Slika 1: Prva strižna kosilnica (Bernik, 2008). 5 ... Slika 13: Motorna kosa (Husqvarna, 2012) ... samovozne kosilnice, ki jih upravljamo s sedeža ali kosilnice, ki jih vleče traktor.

kače kot hišne živali - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

6 nov 2006 ... Najdaljša kača na svetu je mrežasti piton (Python reticulatus), pol vodna kača iz jugovzhodne Azije. Primerki te vrste so dolgi 10 m. Tako.

zorenje vina na drožeh - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

vinske droži / zorenje vina na drožeh / sur lie / jabolčno-mlečnokislinska ... Prvi pretok vina izkoristimo za dodatek žveplovega dioksida, da zavarujemo vino pred.

secesijska arhitektura v ljubljani - PeFprints - Univerza v Ljubljani

18 jun 2015 ... V zgodovini umetnosti je secesija ena najbolj izvirnih in svežih slogov, ... enakovredno zastopani in povezani arhitektura, kiparstvo, slikarstvo in ...

UNIVERZA V LJUBLJANI

13 jul 2016 ... Slednje določa karakteristike sladoleda, kot so: ali je sladoled kremast ali leden ... V trgovinah, kot so Mercator, Spar, Tuš, Jager, Lidl in. Hofer ...

UNIVERZA V LJUBLJANI - FDV

velesilo, katere vojska bi bila kos katerikoli možni kombinaciji sovražnikov. Ključne besede: Hitler, arijska rasa, življenjski prostor, Nemčija, totalitarna država.

arijski mit - FDV - Univerza v Ljubljani

kot imanentno kulturnem narodu (Kulturnation), arijska rasa pa je bila po Hitlerjevi teoriji edina kulturo ustvarjajoča, kreativna človeška rasa (Matić, 1984: 110, ...

študentski - UL FGG - Univerza v Ljubljani

5 mar 2018 ... 2757m. Stroški vožnje so odvisni od dinamike vožnje in izbire poti. Sam vozim motorno vozilo Kawasaki ER-6n, ki je okreten in lahko vodljiv.

Košmerl - Univerza v Ljubljani

15 jun 2006 ... na področju vsake temeljne dimenzije osebnosti. Številčni prikaz je v Prilogi 4. Slika 1: Temeljne dimenzije osebnosti po H. J. Eysencku.

dm tek za ženske - Univerza v Ljubljani

Dogodek je namenjen porabnicam iz vse Slovenije, zato je prijava možna v vseh ... Prodajalne dm ponujajo kartico zvestobe, imenovano dm active beauty, ki jo ... dm teka za ženske pred udeležbo na dogodku in po dogodku, kar kartica.

Maus - FDV - Univerza v Ljubljani

book Maus, written by Art Spiegelman, which not only ended a few decades long ... Iz tega obdobja še danes poznamo Tarzana, Miki Miško in Dicka Traceya. ... (predvsem pa romani v stripu) povezujejo besede in slike v prožno, mogočno ...

lov na glave - Univerza v Ljubljani

vodilnih kadrov pomembno, na kaj morajo biti lovci na glave pozorni pri iskanju primernih kandidatov, kaj vpliva na njihove odločitve. Cilj diplomskega dela je ...

Untitled - Univerza v Ljubljani

University of Osijek - UNIOS. HR OSIJEK01 www.unios.hr/incoming-mobility. Martina Šuto, Institutional. Erasmus coordinator. International Relations Office, Trg.

PDF995, Job 22 - Univerza v Ljubljani

Viša razina zaštite primjenjuje se u tzv. osjetljivim sektorima (naftni derivati, odjeća, obuća, staklo, ... 8 4 1 M U Š K I K AP U T I, J AK N E I S L . 5 ,7 7 4 ,6 3 7 ,05 ...

3D programi - SAM - Univerza v Ljubljani

Slika 6: 3D načrt futuristične zgradbe izdelan v programu AutoCAD 2007. Paket AUTOCAD stane 4475 evrov oz. 1.074.000 SIT, študentska verzija, ki je ...

radiokomunikacije - Univerza v Ljubljani

Predgovor. 1. Osnovne lastnosti radijske zveze (17 strani). 1.1. Radijska zveza v praznem prostoru (stran 1.1). 1.2. Slabljenje ovir in ozračja (stran 1.4). 1.3.

kazalo - Univerza v Ljubljani

Za boljšo dostopnost in fleksibilnost izvaja DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor tudi študij na daljavo/e-študij. Študij na ...

Predavanje 3 - Univerza v Ljubljani

B1. B2. C. Č. D. E. F. G. H. I. J1. J2. EvGT Evaporativa Gas turbine ... (plinska turbina). SOFC. MCFC. Joule ali. Rankine. Rankine. (parni krožni proces). Rankine.

Matematika - Univerza v Ljubljani

Funkcija f : Df → R je injektivna, ce razlicni tocki x = y ∈ Df preslika v razlicni vrednosti f (x) = f (y) ∈ Zf . ▷ Graf injektivne funkcije seka poljubno vodoravno ...

2 trg nepremičnin - Univerza v Ljubljani

18 jun 2010 ... Slika 4: Gibanje povprečne plače na Hrvaškem in v Zagrebu od leta 2005 do leta 2009.... 12. Slika 5: Število brezposelnih oseb na Hrvaškem ...

Japonizem - FDV - Univerza v Ljubljani

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE. Neva Vrba. Japonizem — vpliv japonske umetnosti na moderno zahodno umetnost. Diplomsko delo. Ljubljana, 2016 ...

Tetoviranje - FDV - Univerza v Ljubljani

Pred tem se o tetoviranju in tetovažah ni veliko govorilo, saj je tetoviranje veljalo za tabu temo ... Ženske se ponavadi odločijo za bolj mile, mistične tetovaže,.

1 UVOD - Univerza v Ljubljani

Na izdelke Electrolux velja dveletna garancija (evropska garancija), kupci Electroluxovih izdelkov (izdelki bele tehnike) pa imajo možnost ob doplačilu podaljšati ...

magistrskodelo - Univerza v Ljubljani

Pokazati smiselnost uvajanja projektnega pristopa tudi v filmski produkciji. ... Plan projekta pomeni vnaprej zamišljanje cilja, nato pa iskanje poti do njegove.

1 komuniciranje - Univerza v Ljubljani

in z njim povezano komuniciranje. Notranje trženje je povezano s komunikacijo. Dejstvo je, da je za obstoj malega podjetja komunikacija ključnega pomena.

invalidi - FDV - Univerza v Ljubljani

vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, invalidske organizacije, invalidska ... invalidska komisija zavoda. ... Ljubljana: Združenje invalidov – Forum Slovenije.

diplomskodelo - Univerza v Ljubljani

posamezno vrsto blaga le od skupnega razpoložljivega dohodka, imenujemo Engelova krivulja, ki jo zapišemo v naslednji obliki: Qi = fi (Y). (2.2), kjer Qi pomeni ...

spar - Univerza v Ljubljani

naslovom Trženjsko komuniciranje v trgovini na drobno: Spar Slovenija d.o.o. in kampanja »Štartaj,. Slovenija!«, pripravljenega v sodelovanju s svetovalko ...

biblija - FDV - Univerza v Ljubljani

Kot je sama dejala, »zakaj pa ne, Biblija je ena najbolj razširjenih knjig na svetu ... le na vprašanja zaslug sholastične teologije in prodaje odpustkov, se je začel.

Funkcije - Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani. Fakulteta za elektrotehniko. Fakulteta za racunalništvo in informatiko. MATEMATIKA I. Gabrijel Tomšic. Bojan Orel. Neza Mramor Kosta.

vreme - FDV - Univerza v Ljubljani

Vremenske prognoze imajo omejeno vrednost za pripravo in izvedbo aktivnosti na ... 8 Vremenska karta je kartografska ponazoritev vremenskih razmer, ki jo dnevno ... Južni fen je posledica južnih vetrov na severni strani gorske pregrade.

eft - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Na podlagi rezultatov raziskave, lahko torej sklepamo, da tehnika EFT pripomore k uspešnemu razreševanju konfliktov. KLJUČNE BESEDE. Konflikti, čustva ...

sebek - FDV - Univerza v Ljubljani

Selfie is Oxford Dictionaries' word of the year. Dostopno prek: http://www.theguardian.com/books/2013/nov/19/selfie-word-of-the-year-oed- olinguito-twerk (27.

Bolezen - Univerza v Ljubljani

»črna smrt« predstavlja začetek razvoja evropskega gospodarstva v poznem ... »črne smrti« narekuje, da le-te uvrstimo med kratkoročne in dolgoročne, seveda ...

antigona - FDV - Univerza v Ljubljani

Antigona je nastala leta 442 pr. n. št., Kralj Ojdip leta 429 pr. n. št., tragedija Ojdip v Kolonu pa je njegova zadnja stvaritev, uprizorjena šele po njegovi smrti.

Napetost - Univerza v Ljubljani

(V nekaterih standardih je navedena vrednost E = 210000 N/mm2.) Hookov zakon. Gornja definicija pravzaprav določa tudi Hookov zakon, ki ga zapišemo v ...

Sile - Univerza v Ljubljani

Momentno pravilo/Varignonov teorem*:. Statični moment rezultante na poljubno momentno točko je enak vsoti momentov komponent te rezultanta glede na isto ...

bioznanosti - FRI - Univerza v Ljubljani

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOZNANOSTI. Interdisciplinarni ... tehnik pridobili ogromno podatkov s področja molekularne biologije . Tehnike ...

Pira - Univerza v Ljubljani

pira. Setev od 15. okt. do 15. nov.; 160 do 250 kg semena/ha, med- vrstna razdalja ... ci, imeli na kmetiji njivo pire, na mizi pirin kruh, na krožniku pa jedi iz pirinih ...

VRŠIČKANJE PARADIŽNIKA - Digitalna knjižnica BF - Univerza v ...

Pinciranje-odstranjevanje zalistnikov (Biggs, 1986). Priloga D1: ... zemeljski obli. Med njimi so kot kulturne rastline razširjene v našem okolju še paprika,.