preporuke - Komunalne usluge doo Podgorica

komunalne poslove i saobraćaj rješenjem formirati radnu grupu u čijem sastavu ... javna rasvjeta iprimjenjuju se na području Glavnog grada Podgorice. ... Vezu stuba i temelja treba ostvarivati preko ležišne ploče i ankera kako bi se omogućila.

preporuke - Komunalne usluge doo Podgorica - Srodni dokumenti

preporuke - Komunalne usluge doo Podgorica

komunalne poslove i saobraćaj rješenjem formirati radnu grupu u čijem sastavu ... javna rasvjeta iprimjenjuju se na području Glavnog grada Podgorice. ... Vezu stuba i temelja treba ostvarivati preko ležišne ploče i ankera kako bi se omogućila.

REGIONALIZACIJA - KOMUNALNE USLUGE

Republika Srpska je donijela set jako dobro pripremljenih pravilnika vezanih za upravljanje otpadom: -. Pravilnik o vrstama otpada i djelatnostima u oblastima ...

KOMUNALNE USLUGE CRES LOŠINJ d.o.o.

Izradu nasipa i potpornih zidova ... zidova ili dijelova konstrukcije; ... određenogmjesta za otpad bez obzira na dužinu prijevoza i bez utjecaja na plaćanje. ... vrstu tla,i odgovarajuća sredastva za zbijanje (ježevi, statički valjci i sl.). ... Cijelo bojanje i drugi dekorativni rad mora se vršiti u skladu s najboljom praksom i bit će pod ...

Način pružanja komunalne usluge - Autotrolej

25 velj 2019 ... 700 kn, bez naknade, koiStenjem Erste NetBanking usluge, ... vidjeti na web stranici: www.erstecardclub.hr) i na prodajnom mjestu Pijevoznika, ...

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Ukop pokojnika se ne vrši nedjeljom i blagdanima. Za sve prijave za organizaciju sahrane, termin pogreba određuje se u dogovoru sa osobom koja organizira ...

NACRT – Odluka o načinu pružanja komunalne usluge zbrinjavanja ...

Članak 2. Na području Općine Mala Subotica javnu uslugu pruža GKP ČAKOM d.o.o. iz ... Odvoz krupnog (glomaznog) otpada osiguran je dva puta godišnje na ...

Opci uvjeti isporuke komunalne usluge - javne trznice na malo.PDF

ma|o,zastupanopodirektoruTomis|avuLetinicu,dana-2019.godinedonosi. OPCE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE. JAVNE TRZNICE NA MALO.

Opci uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa ... - Grad Zadar

30 srp 2019 ... Nasadi d.o.o. Zadar, OIB: 76576861981, Perivoj Vladimira Nazora 1 (u ... usluge podrazumijevaju ispraćaj i ukop pokojnika unutar groblja ...

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja - Grad Senj

čemu se kupnja parkirne karte obavlja gotovinom i to isključivo kovanicama. Korisnik ... Naplata parkirne karte putem interneta ili mobilnog telefona obavlja se ...

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika - Zelenilo

novine“ broj 68/18 i 110/18), Zelenilo d.o.o. Karlovac, Primorska ulica 39, OIB 58836601538 zastupano po direktoru Tomislavu Vukelić, dana ____2019. godine ...

Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika ... - Flora Vtc

28 sij 2019 ... Ukopi se obavljaju svakim radnim danom i subotom u radnom vremenu ... terminu izvršene usluge od strane Gradskog groblja Zagreb i ...

zahtjev za odvoz glomaznog otpada - Komunalne usluge Cres Lošinj

NAMJEŠTAJ. KOM. /m3 ... VRTNI NAMJEŠTAJ. LJESTVE ... Pozivamo građane da svoj metalni, električni i elektronički otpad sami donesu na otkupnu stanicu u.

Uvjeti korištenja usluge E-račun 1. Aktivacijom usluge E ... - Tele2

28 ruj 2016 ... Korisnici koji aktiviraju Uslugu neće primati račun u papirnatom obliku na adresu za primanje računa. 2. Uslugu je moguće koristiti putem Moj ...

OBVEZE KONCESIONARA-DAVATELJA USLUGE Davatelj usluge ...

Zakona, cjenikom određuje visinu jedinične cijene za masu predanog otpada ili ... boje koje je osigurala Općina Andrijaševci (plastične posude od 120 l i ...

NAZIV USLUGE CIJENA USLUGE U KN PRIJEVOZ I ... - Spomengaj

60,00. Prijevoz, dalje od 20 km (dodatno po km). 3,00. KREMIRANJE. POJEDINAČNO KREMIRANJE. Životinja do 2 kg. 250,00. Životinja 2-5 kg. 500,00.

USLUGE SMEŠTAJA USLUGE ISHRANE

Spisak tema za studentski projekat/prezentaciju: ▫ 1. Recepcija/rezervacije. ▫ 2. Konsijerž i Bel služba. ▫ 3. Housekeeping. ▫ 4. Obezbeđenje i fitness centar. ▫ 5.

Komunalne djelatnosti

privatnim klubovima, bazeni za opuštanje (jacuzziji i spa) u hotelima i salonima za ... Izvor: Ustanova Upravljanje sportskim objektima; Aquapark Adamovec ...

Untitled - DOO Komunalne djelatnosti Bar

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA. Clan 3. Ukupna vrijednost robe prema prihvaćenoj Ponudi broj 3121 od 29.05.2018. godine Dobavljača iznosi 3.478,84 € sa ...

Komunalne djelatnosti - Opština Bar

-RJ Rasadnik. 2. 1 ... RJ Rasadnik – obavlja poslove proizvodnje ukrasnog sadnog materijala(uglavnom bilja koje ne zahtijeva ... HADROVIĆ HUSO. 188,08.

Program obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture ...

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Vukovar. Ukupna ... u obnovu i očuvanje jednog nepokretnog i četiri pokretna kulturna dobra, nastoji unaprijediti razvoj ...

nekretnine i komunalne dielatnosti NARUDZBENICA/RADNI ...

2) Prodaja nekretnine uz potpis Ugovora o posredovanju (2,5Yo PDV). (Podaci o nekretnini mogu se dobiti isldjuiivo u prostorijama RehnSiber nelwetnine.

Program rada DOO “Komunalne djelatnosti” Bar za ... - Opština Bar

Program rada obuhvata odrţavanje svih elemenata zelenila: drveća, palma, ţivih ograda, ruţa, perena, sukulenti, cvjetnih ... Citroen CX 25 - D - Pogrebno vozilo.

PROBLEMATIKA VLASnIšTVA OBJEKATA I uREĐAJA KOMUnALnE ...

komunalne naknade, koja je inače prihod proračuna jedinice lokalne samouprave, ... sud utvrdio kako se zastara potraživanja komunalne naknade određuje.

komunalne gradnje - Kasaška zveza Slovenije

6 okt 2019 ... Urejanje steze: Kmetija Golob. Dežurni kovač: Igor Novak. Varovanje: GVS d.d., PE Novo Mesto. Dežurni veterinar: Veterina Novo mesto.

ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ... - Promet Split

6 srp 2018 ... SPLITU; MBS: 060024134; MB: 03129012; OIB: 13421314997; VAT ID: HR13421314997; NKD: 4931. SPLIT, Hercegovačka 20.

komunalne zone u sisku - Grad Sisak

5 sij 2018 ... GRAD SISAK | IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZA ... Vodoprivreda Sisak d.d. (e-mailom od 30. listopada 2017.) 3.

CJENIK usluga Urbanizam d.o.o. za komunalne djelatnosti i ...

Rad traktora Deutz-Fahr Agroplus 80. 9. ... Cjenik Gradsko groblje Valpovo. JM. Cijena. PDV. Ukupno. 1. 2. 3. ... Usluga korištenja sale za obdukcije. 29. Usluga ...

EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ... - Grad Čakovec

229/1/258/1,. 229/1/258/2. Čakovec. GRAD ČAKOVEC, ČAKOVEC, KRALJA TOMISLAVA 15,. OIB: 44427688822. GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljan, Mihovljanska.

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

1. položajni nacrt katastarske čestice ili objekta u mjerilu 1:1000, ne stariji od 6 mjeseci,. 2. izvadak iz zemljišne knjige, a ukoliko podnosilac zahtjeva nije i ...

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020 ...

9 pro 2019 ... radova trgovačko društvo Vilstroj d.o.o. Buzet u skladu sa zaključenim četverogodišnjim Ugovorom. PLANIRANA SREDSTVA. 500.000,00 kuna.

TOČKA 4. INFORMACIJA o ulaganjima u komunalne ... - Grad Rijeka

području pružanja vodne usluge u Rijeci i okolici, procjenjuju se na iznos od ... Izvođač radova: VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o. iz Rijeke i AQUATERM d.o.o. iz ...

Odluka o priključenju na komunalne vodne ... - Općina Netretić

2. Isporučitelji vodnih usluga na području Općine Netretić su : Komunalno Duga Resa d. d., Duga Resa, Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, te Komunalno ...

Sjednica Odbora za komunalne djelatnosti - Krapinsko-zagorska ...

12 ruj 2018 ... Marija Bistrica, Nova cesta 13,. 2. potpredsjednik ... Josip Kovačić, Marija Bistrica, Stubička cesta 4, ... APP: Pomoći za obranu od tuče (DHMZ).

Odluka o priključenju na komunalne vodne gradjevine_Grad Sveti ...

SLUŽBENO GLASILO GRADA SVETOG IVANA ZELINE. Broj: 14/13 ... Ljiljana Jurinčić, djelatnica Gradskog društva Crvenog križa Sv. Ivan Zelina – član. 7.

Donošenje Programa održavanja komunalne ... - Grad Vukovar

19 ruj 2019 ... Za izvjestitelja na sjednici Gradskog vijeća po ovom prijedlogu ovlašćuje se ... REDOVITA KOŠNJA TRAVE LAMBROZIJI: NA ... Cijena po satu.

proizvodnja i montaža komunalne opreme - ALTO Krvavica

Posuda za cvijeće C (dimenzije: 60 x 60 x 60 cm) … ... Posuda za cvijeće D (dimenzije: 100 x 35 x 45 cm)...…………………………………… ... Stalak za bicikle A..

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Županja

31 ožu 2018 ... KORISNIK: Komunalac d.o.o. Županja. PARTNERI: Grad Županja. Općina Štitar. UPRAVLJAČKO TIJELO: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

Odluka o priključenju na komunalne vodne gradjevine_Grad Vrbovec

kog društva KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. ..... 91 ... kapitalni projekt A04 1004 k100002 spojna cesta Vrbovec – martinska Ves ... Tekuće donacije – Cenacolo.

Prijedlog programa održavanja komunalne ... - Grad Rijeka

Uređenje okoliša stubišta od Trsatske čitaonice do Ulice Petra Zrinskog. - Postava ... Postava letvi na zid uz stepenice na prilazu Osnovnoj školi "Podmurvice".

sporna pitanja naplate komunalne naknade i komunalnog ...

plaćanja, rokovi, zastara. 1. UVOD. Komunalna ... pravna osnova za naplatu komunalne naknade u Republici Hrvatskoj propisana odredbama ... Slijedom svega navedenog, u odnosu na komunalnu naknadu i komunalni doprinos može se ...

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture ...

112/2018), (u daljnjem tekstu: ZDIKN) te Pravilniku o katastru infrastrukture (NN br. ... elaboratima (NN 59/2018)(u daljnjem tekstu: Pravilnik) i pripadajućim ...

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Čeminac za ...

Veterinarske usluge-higijeničarska služba (Vetam, Osijek ). Ostale rashodi i usluge vezane za održavanje čistoće. 3.2.Održavanje Javne rasvjete. Radovi na ...

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u ...

19 srp 2019 ... MIRKO RANOGAJEC iz Brdo Jesenjsko 1, iza- bire se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Jesenje. II. Ova odluka stupa na snagu danom ...

Komunalno društvo Ivankovo doo za komunalne djelatnosti Bošnjaci ...

1001 Iskop grobne jame,. 480,00 120,00 600,00. 2. 1002 Ukop i uređenje poslije ukopa. 320,00 80,00 400,00. 3. 1003 Naknada za korištenje mrtvačnice na dan.

Godišnji program održavanja komunalne ... - Grad Opatija

19 pro 2018 ... Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta ... stabala (svaki sa po 10 kugli), 33 svjetleća previjesa (od toga 26 sa dodatnim ...

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne ... - Grad Pula

22 svi 2019 ... VII. male komunalne akcije. Ovo izvješće ... Nabava, postava i održavanje nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom gradskom ... igralištu Kapeleri, izvršena je montaža dodatnih vrata na igalištima za odbojku na pijesku na.

uklanjanje otpada iz mora iz ribarskih mreža - koćarica - Komunalne ...

njihovim mrežama kao dio uobičajene ribolovne aktivnosti. Otpad se ... kabanice, majice, čizme, rukavice i slično) kao potporu za sudjelovanje. Očekivani ...

odluka o visini komunalne pristojbe za ... - Općina PROZOR - RAMA

(3) Vodomjerni šaht mora biti dostupan za očitavanje vodomjera i vlasnici su dužni održavati ga u ispravnom stanju. U slučaju oštećenja vodomjera zbog.

hvarske komunalne mjere za dužinu i površinu kroz stoljeća

100 x 100 kvadratnih koraka od 6 stopa = hvarska motika = 435,322 m2, pa bi ... ecclesiam Sancte Marie Anuntiate super ripam maris videlicet brachiorum ...

Nacrt Programa zajednicke komunalne potrosnje 2020-2021

11. Parking izmedju trga i taxi stajališta. 10. Ulica 6. april do mosta. 5. Parking ispred Doma zdravlja i Obdaništa. 15. Pristupna ulica za O.Š. "Enver Čolaković". 1 ...

Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne ... - Grad Pula

16 ožu 2018 ... ugovora sa slijedećim poduzećima: Metallum d.o.o. Most Pićan, Stribor oprema d.o.o.. Kopačevo, Euromodul d.o.o. Rijeka, Boris & Co d.o.o. ...

Program gradnje objekata i uređaja komunalne ... - Grad Velika Gorica

Velika Gorica, 20. prosinac 2018. Na temelju ... na području Grada Velika Gorica za 2019. godinu ... Groblje Kušanec, oproštajna građevina II. faza. Groblje ...

Vip Usluge Prepaid i Vip Usluge Prepaid Internet - Vip mobile

Minimalni iznos dopune. Osnovni SMS za VAS usluge. Troškovi pripreme paketa - Online prodaja. Prepaid Vip Internet sa USB modemom. Prepaid Vip Internet.

TO Podgorica

and relatively small distance from airports: Aiport Podgorica. (12 km), Airport ... Blok VI. Blok V. Nova varoš. Zabjelo. Čepurci. Zelenika. Malo brdo. Momišići. City kvart ... 1 deluxe apartman i 1 soba za osobe ... domaće i inostrane kuhinje. mne.

podgorica - Montenegrina

CIGANSKI ODREZAK režija i dramaturgija Nada Kokotović. POLJSKA. KOMUNA WARSZAWA. CEZAR ODLAZI U RAT režija Cezary Tomaszewski. SUBOT. A.

preporuke - EUR-Lex - Europa

11 stu 2019 ... lepinje, meksičke tortilje. — kroasani. — krafne. — posebni kruh (npr. crni raženi kruh, ciabatta s maslinama, kruh s lukom, ...) — palačinke.

preporuke - EUR-Lex - Europa EU

11 stu 2019 ... rižini krekeri. — kukuruzni krekeri. — snack proizvodi od žitarica (npr. ekstrudirani kukuruz i/ili pšenični proizvodi). — hrskavi müsli s medom.

PISMO PREPORUKE

PISMO PREPORUKE. Tarkett DOO je Joint Venture između Kompanije AD Sintelon i svetski renomirane kompanije Tarkett nastao 2002 godine. Tarkett ...

Podgorica - Ministarstvo poljoprivrede

15 мар 2017 ... Lipljen,. Primorski klen. 300,00€. Opština Žabljak. Jezera: Vražije, Riblje i Zminjičko. Lipljen. Mladica. Potočna pastrmka. Kalifornijska pastrmka.

Univerzitet „Mediteran” Podgorica

15 феб 2015 ... Univerzitet „Mediteran” Podgorica. Bilten br. 49. Podgorica, februar 2015 ... završio je u Podgorici. Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore upisao je školske ... Prave se kompromisi koji logiku ljubavi prema struci podređuju ...