Uredba o visini troškova za tehnički pregled vozila - Ministarstvo ...

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Pravilnik o visini troškova ... JADRANKA Andrije GLIŠIĆ, iz Igala, rođena 24.08.1961. godine u Herceg ... godine nakon brisanja: Osnivači: JELENA ŠĆEPANOVIĆ - PODGORICA, KRA-.

Uredba o visini troškova za tehnički pregled vozila - Ministarstvo ... - Srodni dokumenti

Uredba o visini troškova za tehnički pregled vozila - Ministarstvo ...

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Pravilnik o visini troškova ... JADRANKA Andrije GLIŠIĆ, iz Igala, rođena 24.08.1961. godine u Herceg ... godine nakon brisanja: Osnivači: JELENA ŠĆEPANOVIĆ - PODGORICA, KRA-.

Pravilnik o visini troškova za izvršeni stručni pregled nad ...

500. 11. Salata, endivija. 500. 12. Špinat, matovilac, rotkvica*. 500. II. DVOGODIŠNJE POVRTNE KULTURE. 1. Mrkva, peršun, paštrnjak, celer*. 2. Postrna repa,.

TEHNIČKI PREGLED NATJECATELJSKIH VOZILA Radna ... - CVH

Odlazak u STP na tehnički pregled natMecatelMskog vozila ... Za označavanMe vozila služe Moš i razni katadiopteri, bočna svMetla, svMetla registarske oznake ...

Stanica za tehnički pregled vozila (STPV)

Tako npr. postoje redovni tehnički pregled vozila za registraciju, izvanredni te preventivni ili periodični pregledi i najvažniji: tehnički pregled za utvrđivanje tehnič ...

TEHNIČKI PREGLED NATJECATELJSKIH VOZILA Radna uputa

REGISTR$CIJU“. 3. Odlazak u STP na tehnički pregled natMecatelMskog vozila ... $ko se na tehničkom pregledu poMavi nova marka vozila koMa ne postoMi u katalogu, potrebno Me ... Skokovit pad ili porast otpora zakretanMu. poslMedica ...

model procjene kvalitete rada stanica za tehnički pregled vozila - FSB

Tehnički podaci koji se ne upisuju i ne vode za vozila M1 kategorije .............. 28. 3.3.9. Podaci ... i neki monovolumeni (FORD KUGA, VW. TIGUAN,…), te veliki ...

Odluka o visini troškova - higijenski

15 ožu 2019 ... Cijena u kunama (s uključenim PDV-om). 275,00. 550,00. 330,00. 165,00. Osnovni program stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj.

Pravilnik o visini nagrade i naknade troškova notara kao povjerenika ...

Ako notar rješenjem odluči da se ne provodi ostavinska rasprava, jer umrli nije ... povjerenom mu poslu prije pokretanja ostavinskog postupka, dužan je ...

Pravilnik o programu, nacinu i visini troskova polaganja strucnog ...

прописима у области рада, здравствене заштите и социјалног осигурања (радни односи, здравствена заштита, здравствено осигурање и пензијско и ...

Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za ...

1 јан 2017 ... travertin, bigar - siga, mermerni oniks, krečnjak;. 4) gline i sirovine za opekarsku i keramičku industriju: keramička glina, opekarska glina, les, ...

uredba o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i ...

držalac nepokretnosti, investitor objekata ili vodova, odnosno lice u čiju korist se vrši upis. ... 2) podnosilac zahteva za upise u katastar po osnovu rešenja o nasleđivanju;. 3) podnosilac zahteva za upis opravdanja predbeležbe u katastru ...

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih ... - Paragraf Lex

Ostali troškovi koji su u vezi sa službenim poslom na službenom putovanju (rezervacija mesta u prevoznom sredstvu, prevoz prtljaga ... Obračun putnih troškova službenog putovanja u zemlji. Član 13 ... Troškovi poštanskih i drugih usluga.

Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list. Crne Gore", br. 028/18 od 27.04.2018), u kojima je ...

Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom ... - Katalog propisa

Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", ... sredstvom, opsluživanje putnika tokom prevoza i obavljanje drugih poslova ... putovanja u zemlji zaposlenom pripada dnevnica, naknada putnih troškova, ...

Uredba o naknadi troskova zaposlenih u javnom ... - Poreska uprava

9 јун 2016 ... Troškovi nastali u vezi sa radom, u smislu ove uredbe, su: 1) dnevnice za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu;. 2) korišćenje sopstvenog ...

Pouzdana zaštita od troškova popravka za Vaše ... - TM Vozila

gumama; Upravljački uređaj sustava nadzora tlaka u gumama;. Senzor zauzetosti sjedala; Upravljački uređaj sustava upozorenja pri sudaru; Upravlj. uređaj ...

Uredba o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila ...

13) "ostalo radno vreme" je vreme tokom koga se obavljaju ostale radne aktivnosti osim upravljanja ... poslova profesionalnog vozača u drumskom prevozu.

tehnički pravilnik za vozila - Bihamk

Vozila se raspoređuju u tri grupe na osnovu zapremine motora: Grupa S1 – automobili radne zapremine motora do 1400 ccm. Grupa S2 – automobili radne ...

Tehnički servisi željezničkih vozila doo

Podaci o naručitelju. 2. Osoba zadužena za komunikaciju sa ponuditeljima. 3. Opis predmeta nabave. 4. Količina nabave i isporuka. 5. Trajanje ugovora. 6.

Tehnicki pravilnik za takmicarska vozila Grupe N - BIHAMK-a

Ako je katalizator postavljen na ispušnoj grani, smije biti zamijenjen ... zamjena čitave Mac Phersonove noge (prečke), zamjenski dijelovi moraju biti mehanički.

Република Србија - Tehnicki pregled

прегледа возила при утврђивању боје возила могу користити каталог који је одређен новим Правилником (поступак утврђивања боје је усаглашен са ...

POPIS STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED na kojima je moguće ...

POPIS STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED na kojima je moguće koristiti IZJAVU O ... EURO DAUS I,. Hercegovačka 59, Split,. 14. EURO DAUS II,. Put Mostina 1 ...

popis stanica za tehnički pregled jadransko osiguranje

Naziv STP-a. EUROZAGREB I. EUROZAGREB II. Zagreb. Zagreb. EUROZAGREB III. EUROZAGREB IV. Zagreb. Zagreb. Telefon. 01/661 0516. 01/333 5553.

На основу члана 263. став 4. Закона о ... - Tehnicki pregled

На основу члана 263. став 4. Закона о безбедности ... Простор за практичну обуку је технолошка линија дужине најмање 18 m и полигон за вршење ...

Obavezan tehnički pregled za prskalice i raspršivače Stupanjem na ...

Fito promet d.o.o.. Prskalica. Raspršivača. Mošćenička 15, Zagreb, 10000. Telefon: 01/4835-733. Faks: 01/4835-734. E-pošta: [email protected] 8. 008.

Javni poziv - sufinanciranje troškova obrazovanja - Ministarstvo ...

4 velj 2019 ... i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te su: ... b) obrazovanje upisale i započele nakon 28. lipnja 2018. godine, a prije ... Zahtjev za sufinanciranje troškova obrazovanja ne može biti odobren ukoliko je ...

Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled ...

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti pod kojima se obavlja stručni nadzor nad radom stanica za tehnički pregled vozila (u daljnjem tekstu: stanice), ...

3. tehnički pregled građevine - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever

koju valja priložiti na tehničkom pregledu građevine i pri zahtjevu za izdavanje uporabne ... Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i ... inženjera gradilišta 02/2017 od 21.06.2017. i rješenjem o položenom ...

Bez vozačke dvije godine, veće ovlasti stanicama za tehnički pregled

stanici za tehnički pregled vo- zila. U te poslove uz tehnički pregled vozila spadaju: regis- tracija vozila, promjena vlas- ništva, produljenje prometne dozvole ...

Uputa o prihvatljivosti troškova, plaća i povezanih troškova (veljača ...

4 velj 2020 ... Terenski dodatak . ... tome potpisuje se Dodatak Ugovoru o bespovratnim sredstvima. ... Terenski dodatak i dnevnica međusobno se isključuju.

uputa o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u ...

sati za taj mjesec, formula za izračun postotka rada na projektu za nepuno radno ... Ugovor o autorskom djelu može se sklopiti isključivo ukoliko se ostvare uvjeti ...

obrazac za pdv vozila - Ministarstvo vanjskih poslova

ima diplomatski status u BiH i može, u skladu sa propisima BiH, podnijeti zahtjev Upravi za indirektno oporezivanje BiH za povrat poreza na dodanu vrijednost ...

ne tehnički rezime studije uticaja na okoliš - Ministarstvo ...

STJEPAN KRALJ, dipl.ing.građ. REZIDENT MENADŽER: mr.sc. VJEKOSLAV DORIĆ, dipl.ing.građ. VODITELJ PROJEKTA: NEVEN KOVAČEVIĆ, dipl.ing.građ.

Nacrt Pravilnika tehnicki pregledi RG 2018 03 21 - Ministarstvo ...

21 ožu 2018 ... vozila ne podliježu obavezi tehničkog pregleda. Iza tačke b) dodaje se nova tačka b1) koja glasi: „b1) Preventivni tehnički pregled vozila je ...

Pravilnik o kočnicama željezničkih vozila - Ministarstvo saobraćaja i ...

kočnih uređaja i rekonstrukcije željezničkih vozila. Kočnice i kočna ... uređajima (AS - uređaj), opremljene su uređajima za automatsko zaustavljanje voza pred.

Ugovor o kupoprodaji motornih vozila - Ministarstvo unutrašnjih ...

7 kol 2019 ... Predmet ovog ugovora je prodaja 52 (pedeset dva) motorna vozlla u vlasni5tvu Ministarstva unutra5njih poslova Kantona Sarajevo (tri upisana ...

ne - tehnički sažetak studije o utjecaju na okoliš - Ministarstvo zaštite ...

Niti jedna od evidentiranih navedenih kulturno povijesnih znamenitosti ne nalazi se na području Rafinerije nafte Sisak, niti će planirani zahvat izgradnje ...

pregled - Ministarstvo unutarnjih poslova

Neovlašteno snimanje i prisluškivanje. 19. 3. 19. 100,0. 3 ... Korištenje mobitela za vrijeme vožnje. 19.545 20.462. 4,7 ... provjereno osoba. Policijska uprava.

godišnji energetski pregled - Ministarstvo gospodarstva

pada iznosile 10,1 posto, 9,7 posto i 5,2 posto. Potrošnja energije u ostalim ... 0,8470 0,8400 0,8779 0,9723 0,9528 0,9485 0,9518 0,9293. Poduzetništvo - Ib ... istovremeno povećava nabava energetski učinkovitijih vozila, kroz sve veći udio ...

RS Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Pregled ... - CIN

Prezime. Ukupna naknada. Radojka. Malbašić. 15,800.00 KM. Tatjana. Ćorović ... 4,150.00 KM. Željko. Rodić. 3,700.00 KM. Jelica. Kojović. 3,690.00 KM. Janja.

statistički pregled - Ministarstvo unutarnjih poslova

U 2018. godini prijavljeno je 51.287 kaznenih djela za koja se postupak pokreće ... ZAGREB. Država: HRVATSKA. Ukupan broj stanovnika: 4 124 531 - zadnja ... a ru š. JR. M-a u u g o st. o b j. i sl.o d o d g . o s.- čl. 2. 8. D rža n je živo tin ja b e.

Pregled javnih nabavki - Federalno ministarstvo pravde

Porsche BH d.o.o.. Sarajevo. 2. Sukcesivna nabavka materijala i radova za servisiranje i ... u BiH (3 kom) za potrebe Federalnog ... JYSK d.o.o. Sarajevo. VI.

Univerzalni periodički pregled - Ministarstvo vanjskih i europskih ...

zapljena i zamrzavanje privremeno i trajno oduzimanje imovinske koristi steĉene kaznenim ... sukoba interesa uvodi provjeru imovinskih kartica duţnosnika, snaţi prevenciju i ... Do kraja 2016. se oĉekuje: transformacija domova u pruţatelje usluga u ... Sukladno primjedbama saborskih zastupnika unaprijedit će se Zakon o.

Pregled ispitnog roka na dan 31.8.2019. - Ministarstvo uprave

31 kol 2019 ... 5 Novosel Maja. 6 Pirija Renata. 7 Radočaj Nikolina. 8 Rapan Katarina ... 2 Rukavina Hrvoje. 3 Slavnić Goran opća uprava - u dijelu koji se ...

Kvartalni pregled javnog duga BiH - Ministarstvo Finansija i Trezora ...

Vanjski državni dug: državni dug nastao u skladu s međunarodnim sporazumom. Dug nastao u periodu od 2. aprila 1992. do 14. decembra 1995. godine ne ...

FBiH Ministarstvo pravde Pregled najplaćenijih članova komisija - CIN

Bahtijarević. 277.50 KM. Šida. Jašarspahić. 275.00 KM. Meddžida. Kreso. 275.00 KM. Suzana. Miljko. 275.00 KM. Duško. Milidragović. 270.00 KM. Zoran. Pajić.

Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2018. - Ministarstvo ...

medijalne cijene nekretnina po m2 te broj transakcija nekretnina za cijelo ... poljoprivrednih zemljišta, njih 38.461, što čini 36,7 posto ukupnog broja transakcija.

VRSTA VOZILA KATEGORIJA VOZILA PRVI TEHNIČNI ... - Avto Celje

KATEGORIJA VOZILA. PRVI TEHNIČNI PREGLED. NASLEDNJI TEHNIČNI. PREGLEDI. Kolo z motorjem. L1, L2. 4 leto sistem 2-2-1. Motorno kolo. L3, L4, L5.

Objasnjenje UIO u vezi homologacije vozila i dijelova vozila-novo

2 ruj 2019 ... Uputstva o provotleni uskladenosti korisniku ka. homologacije tipa vozila, homologacija tipa. KoJa se protzvode u inosffansfvu i uvoze u Bosnu.

Obračun marginalnih troškova i apsorpcioni obračun troškova.pdf ...

8 апр 2019 ... Marginalni (granični) trošak-prosječni (varijabilni) trošak dodatne ... 1.000 i 1.001 komada, onda slijedi zaključak da marginalni trošak 1.001.

Pravilnik o registraciji i ozna350avanju vozila - Centar za vozila ...

27 pro 2017 ... daju stanici za tehnički pregled vozila, a u prometnu dozvolu u prostor za napomenu ... (2) Nakon registracije vozila izdaju se registarske pločice. ... (3) Ako vlasnik vozila u roku 15 dana od isteka prava korištenja iz stavka 1. i 2. ovog članka ne uplati propisanu ... Vrijedi samo uz prometnu dozvolu broj:.

PRILOG 1 DIO I KATEGORIJA VOZILA Kategorije vozila su: 1 ...

3 velj 2015 ... vozilo za poluprikolicu) (odnosi se samo na potpuna vozila);. - stepen izrade (npr. ... Katadiopteri za motorna vozila i njihove prikolice.

Tehnički lanci Tehnički lanci Technical Chains - M.M. Veriga

LANCI ZA TRANSPORTERE kalibrisani, ispitani, deljiv sa 5d. ROUND STEEL LINK CHAINS for CONVEYORS calibrated, tested, pitch 5d. Oznaka lanca n.pr.

Davek na motorna vozila - Sekcija za osebna motorna vozila

10.0 PROGRAM ZA IZRAČUN DMV PO 1. 7. 2012 . ... uvoza, morajo plačati davek v višini davka, za katerega se je zahtevalo vračilo in pripadajoče obresti od ...

NORME - RAD NA VISINI

NORME - RAD NA VISINI. HRN EN 361:2008. Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Pojasevi za cijelo tijelo. Normom se utvrđuje da je pojas prošao ...

Oprema za rad na visini

konstrukcijama. Rad na skelama ili sličnoj konstrukciji u industrijskom održavanju. Područje upotrebe. [162]. KOLEKCIJA ZA ZAŠTITU PRI RADU NA VISINI ...

oprema za rad na visini - Vertiko

OPREMA ZA RAD NA VISINI www.vertiko.hr priredio: Stjepko Vrsalović, dipl.ing.građ. POJASEVI I OPASAČI. • EN 361 (OOZP - pojasevi za cijelo tijelo).

Rad na visini na siguran naĊin - Vatrogasci

zamijeniti onim da rad na visini treba izvoditi na siguran način. • Siguran način podrazumijeva primjenu odgovarajućih sustava osobne zaštitne opreme i tehnika ...

Slava Bogu na visini - Laudato hr

Slava Bogu na visini (Gloria). Apostoli mira. Stihovi: liturgijski. Glazba: Toni Eterovic. GLORI - A. GLO-RI- A. Em. Em na. 88 Sla-va Bo-gu na vi-si- ni. C D.

Potvrda o zaposlenju i visini primanja

ili. • određeno vreme, počev od: /. / do. /. / . Prosečna neto zarada zaposlenog u prethodna 3 meseca (bez jednokratno isplaćenih bonusa, stimulacija, nagrada, ...