Службени лист општине Кањижа

30 мај 2019 ... Висина накнаде за ванредни превоз за прекорачење највеће дозвољене ... Јелена Петровић Глишић, Геронтолошки центар Кањижа.

Службени лист општине Кањижа - Srodni dokumenti

Службени лист општине Кањижа

30 мај 2019 ... Висина накнаде за ванредни превоз за прекорачење највеће дозвољене ... Јелена Петровић Глишић, Геронтолошки центар Кањижа.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД

28 феб 2017 ... од 1989. године отворена за посетиоце у радно време Галерије. У њој је сачуван уметников ... система Радио Шид има свој информативни канал на којем емитује информације у писаном ... "Tim izolirka" DOO.

службени лист општине варварин

11 апр 2016 ... 2) Виолета Лутовац; 31.08.1986.; доктор медицине; Доњи Катун. 3) Дејан ... 8) Драган Брзић; 16.08.1961.; возач; Обреж. 9) Марија ...

службени лист општине врбас

5 дец 2018 ... „Службени лист општине Врбас“, број 24/2015 од 30. децембар, 2015., ... Ортопедија вилица. 12. 2460. 19. ... продуката ђубрива у производима (јабуке, салата, идр.). ... Ниједно лице се не налази на листи чекања.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

20 апр 2017 ... Корина Губик, Мирослав Јованчић, Акош Бала и Тибор Лазар; ... програмом народне кухиње, организовали смо у периоду од 02-09.

службени лист општине тител

23 мај 2016 ... ВЕСНА КНЕЖЕВИЋ из Титела, ИЗАБРАНА је за председника Скупштине општине Тител. II. Решење објавити у „Службеном листу ...

Службени лист општине Пожега

10 мар 2017 ... инвестиционог амбијента, позиција 61, економска класификација 511. Зграде и грађевински објекти, износ „10.000.000“ замењује се ...

службени лист општине жабаљ

28 дец 2015 ... Ново село. 7164. 10310. Њива. 5. 3,1410. 3,1410. Жабаљ. Ново село. 7164. 10311. Трстик-мочвара. 2. 1,2637. 1,2637. Жабаљ. Ново село.

Страна 1. Број 3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ...

Добрица Брзић. 4. Дејан Карић. 5. Живота Пештерац. 6. Славољуб Павловић ... СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК. 16.03.2017.год. С А Д Р Ж А Ј:.

„Службени лист општине Неготин “ 26. 11. 2012. - negotin.rs

26 нов. 2012 ... Око 1000 хектара пољопривредног земљишта покривено је ... Нето бр. нових предузећа на 1000 предузећа. 2009. ... 10 ДД "ТЕХНОРАД".

службени лист општине бечеј óbecse község hivatalos lapja

10 сеп 2018 ... Остале некретнине и опрема. 27,452,000. 5,952,000. 21.68. 515. Нематеријална имовина. 1,340,000. 887,704. 66.25. 52. Залихе робе за ...

службени лист општине бечеј óbecse község ... - Општина Бечеј

4 нов. 2014 ... рибњак и једна мешаона хране, Д.О.О. „Агропродукт – Шинковић“ са 2 ... просечне ширине 50-60м сачињавају га засади беле врбе (salix ...

службени лист општине нови бечеј - Општина Нови Бечеј

4 јун 2019 ... Тешић. Стеван. Остала говеда - број условних грла: 19.10 коефицијент: 0.7. Говеда у ... Кнежев. Саша. Остале овце - број условних грла: 0.20. 60,13. 58. 0. 0. 0. 24,8492. Нови ... ЛАНИШТЕ. 1482. 1712/. 4. 0,0109.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ

13 апр 2016 ... Дарко Глишић, рођен1973. године, инжењер геодезије, Стубленица. 2. ... Јелена Благојевић, рођена 1992. године, студент, Уб Браће ...

Број 5 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ страна 6 107

Број 5. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТЕСЛИЋ страна 6. V. Одјељење за просторно уређење Теслић, као носилац припреме измјене Плана, ...

На основу члана 34 Статута општине Теслић ( Службени ...

Израда измјене дијела Регулационог плана „Бања Врућица 1“. Скупштина општине Теслић је, 18.07.2012.године, донијела Одлуку о приступању ...

службени гласник општине бујановац gazeta zyrtare e komunës ...

31 дец 2015 ... pečenjare, pekare, pržionice kafe, hemijske ... kafe, pečenjare, pekare i slične objekte). ... Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2 јул 2015 ... Горког, Апатински пут - од Максима Горког до канала Мостонге, ... се традиционална јела од рибе (фиш-паприкаш, рибља чорба, риба.

Службени лист 8/2012

24 апр 2012 ... ДАТУМ РОЂЕЊА ЗАНИМАЊЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ. 1. Томислав ... Дамир Делић, 08.05.1990., студент, Рибарска 12, Бачко Нови Село. 20. ... Антун Матковић, 02.02.1962., водоинсталатер, Аугуста Цесарца 12, Бач. 11.

Службени лист бр. 08 29 Април 2008

Соња Бољанац, рођена 1964. организатор културних активности ... Јелена Зорић, рођена 1983, студент, Пан- ... Сава Глишић, рођен 1949. пензионер,.

службени лист - општина ковин

2 окт 2019 ... BEZUBICA. 2.77870. 1.48400. ДА. 4. NjIVA 3. KLASE. Zakup. 2. Bavanište I. 3379. 4457/4. NjIVA 4. KLASE. 0.43340. BEZUBICA. 0.43340.

службени војни лист - Министарство одбране

4 мај 2016 ... СТАНОЈЕВИЋ Стојанчета ДЕЈАН. Унапређује се ... МИЛАДИНОВИЋ Слободана ДЕЈАН. Унапређује се ... КОВАЧ Иштвана ДРАГАНУ,.

Lazarevac - Службени лист града Београда

u bloku15, parking za 17 putni~kih vozila i 10 kamiona na ... ska stanica i stambeno naseqe Toplice, ~iji konzum izno- ... ravak, kao {to su „krevet i doru~ak”,.

Службени лист града 2016 година бр. 40

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА. 5. Б - ПЛАНСКИ ДЕО. 8. Б0 ... за прикључење на интернет и видео надзор. ... Детекција и дојава пожара. Нова постројења ...

[email protected] LIST - Службени лист града Београда

Париске комуне и Гоце Делчева, као и делом дуж Булева- ра Николе Тесле. У свим ... Уређење Савског пристаништа, капије Београда са реке, један је од ... Београда”, број 1/88 – пречишћен текст), Решење о начину одржавања и ...

службени лист - Скупштина Града Новог Сада

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ. ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIX - Број 1. НОВИ САД, 17. јануар 2020. примерак 140,00 динара. ГРАД НОВИ САД. Градоначелник.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ" излази истовремено у српском ...

Марјановић Аксентија Матија, Марковић Лазе Илија,. Михаљевић Миле ... Стево, Милетић Станка Бранко, Милетић Ламела Тана- сије, Милиновић ...

службени лист - Скупштина Града Новог Сада - Novi Sad

смештање у прихватилиште „Сигурна кућа“ при Центру за социјални рад Града Новог Сада, ... ПЕРА ЋУРЧИЋ, Ченеј, Вука Караџића 77. II. Ово решење ...

Службени лист Града Ниша - Град Ниш - Градска Управа

Чам.пут сва правна лица од уласка у Чам. све до Ниш екс. 26. Ђорђа Јоцића. 11 ... Романијска бр.11 лок.9 b „Optotim-Tr“. Бул.Немањића 67А Зона 1 лок ...

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању ва ... - Службен весник

583. На основу члана 14. Закона о народном зајму за обнову и изградњу Скопља („Службени лист. СФРЈ", бр. 36/63), Савезни секретаријат за финан-.

Sluzbeni list grada Beograda, broj 4-2010.indd - Службени лист ...

пособљавање радника за безбедан рад, одржавање оруђа за ... ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА. 16. 2. 1 ... DRACAENA FRAGRANS ком. 30.

службени лист града новог сада – година xxxiii број 23 – нови ...

водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад, број: I-8/37 од 14. маја ... залеђена; прогноза времена - пораст температуре и нагло топљење ...

службени гласник општине шамац - Општина Шамац

Мрави су такође механички преносиоци низа патогених бактерија, посебно у болницама. (фараонски мрав ). Остале врсте нису епидемиолошки ...

став*лист ученика друге економске школе* став *лист ученика ...

Друга економска школа се у периоду од 3. до 8. октобра 2016. године отиснула на ... и превазилажења неспоразума у коме се неутрална, трећа страна,.

ОПШТИНЕ ШИД

21 апр 2017 ... Висина приноса је варијабилна и условљена висином воденог ... 1578 ПАЈИЋ НИКОЛА ДУШАНКА ... 2477 ЗАРИЋ САВА КСЕНИЈА.

Службени гласник бр. 1

система, а подаци из ове евиденције имају пуну доказну снагу о коришћењу радног времена запо- слених. Члан 10. Евиденција прековременог рада ...

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Члан 1. Овом одлуком одређује се радно вријеме и услови рада трговинским ... кантине и мензе у спортским организацијама, фабрикама и установама, ...

Службени гласник РС

Ако директор одлучи да прихвати донацију, закључује се уговор о донацији, у складу са прописима који уређују донације и рад јавне службе.

Службени гласник РС број 11/20

12 феб 2020 ... врсте механизације: 1) трактори и ... доказ о инвестираним средствима за врсте набавки из става. 1. овог члана. ... израда мини-вала,.

општине горњи милановац

23 нов. 2018 ... 114. На основу члана 37. Статута општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број. 23/2016) и члана 143.

просторног плана општине

Ukupan broj zaposlenih na ovom punktu bi trebao da bude oko 200 radnika. ... ovom potezu javljaju viadukt dužine L-243m i manji most l-25m. ... Uzrok ovakvoj strukturi treba tražiti pre svega u malom natalitetu, smanjenju reproduktivne.

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

27 феб 2018 ... објекте за роштиљ, палачинке, сладолед, кокице, америчке крофнице и сл. који се налазе у склопу башта угоститељских објеката, а ... току године месечно је вршено требовање средс тава за Борачко инвалидску.

(“Службени гласник Републике Српске” бр. 53/12)

која се тих права могу одрећи ако знају језик на коме се води поступак. У записнику ће се ... Члан 22. (1) Суд ће упутити захтјев за правну помоћ, односно службену сарадњу надлежном суду, ... Forum delicti commissi. Члан 25. ... навести категорије за које ће возачка дозвола бити суспендована. Рјешење ће ...

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК SLUŽBENI GLASNIK

26 сеп 2018 ... na sednici održanoj dana 26.09.2018 godine, donela je. ODLUKU O ... preko toplovoda Ǿ76,1x2,9/140 u svemu prema Glavnom mašinskom projektu ... а из реда родитеља- Савет родитеља, тајним изјашња- вањем.

Службени гласник Републике Српске

13 јул 2018 ... 17.7.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 66. 37. Члан 3. У члану 10. у ставу 1. у тачки а) ријечи: “и нису уписани.

Службени гласн 5 - Министарство финансија

професионалног звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору, вођење евиденције и друга питања у вези са полагањем испита за стицање овог ...

Службени гласник бр. 5 - Град Требиње

Члан 1. Господин Васо Гуровић, дипломирани економиста, именује се за вршиоца дужности ... Момчило Ђого, дипл. инж. арх, – предсједник. 2. Славица ...

МИКРОТОПОНИМИЈА ОПШТИНЕ ПИРОТ – ДОПУНА ...

Бошков преслап - превој, камењар, пашњак. ... Мечћин дол - долина, камењар. ... слезнеш до Падеш; е, Бело камење, диже се маглата, че пада ћиша).

службени гласник 2-2018 - Grad Zvornik

26 феб 2018 ... интерну ревизију у Граду Зворник за 2018 годину. Члан 2. Годишњи ... 5. петак – 5,. 6. субота – 6, ... ПРОДАВНИЦА-ЦРНИ ВРХ. Станице/ ...

Службени гласн - Удружење судских вештака

Ђокић (Живојин) Гроздана. Дипломирани економиста ... 740-05-03008/2010-03. Ристић (Душан) Гроздана ... Драшковић (Илија) Радосав. Дипломирани ...

Службени гласник РС - Регулаторна комисија за енергетику ...

блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 16/95 и 68/11) у члану 2. послије ријечи: “Народне скуп- штине Републике Српске” ријеч: “и” ...

службени гласник - Влада Републике Српске

27 феб 2017 ... О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ХРАНИ. Проглашавам Закон о храни, који је Народна скупшти- на Републике Српске усвојила на ...

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni ...

15 дец 2015 ... 10 kom. Gumene čizme ........................................................ 20 pari. Ribarske čizme . ... Број: 06-10/2015-16-1. Broj: 06-10/2015-16-1. У Сјеници ...

службени гласник - Opština Gornji Milanovac

13 апр 2016 ... Драган Марјановић, рођен 12.09.1952.године, сувласник приватног ... Драгана Никитовић, рођена 23.04.1972.године, професор ...

Туристичка валоризација антропогених мотива општине ...

Црква Преображења Господњег се налази на видиковцу преко пута хотела ... Слика бр. 13- Црква Св. Преображења Господњег у Пролом бањи. (Извор: ...

општине и региони у републици србији, 2016.

21 мар 2017 ... Избори за одборнике скупштина општина и градова, 2016. (бирачка места ... Град Београд највећи број података приказан је по свим ...

Градови и општине Републике Српске, 2017

31 дец 2017 ... Прво издање „Градова и општина Републике Српске” је доступно и у електронском и у ... Карта - Градови и општине Републике Српске.

Информатор Градске општине - Стари град

Најлепше ми је када изађем напоље на игралиште са дру8 ... ним словима за крштење. На срећу урадила сам ... рођенданске торте. - Наше воштане ...

Стратегија одрживог развоја општине Деспотовац

akta o izboru članova u Opštinski forum / Radnu grupu /, Partnerski forum za izradu strategije u ... Poslovi sa nekretninama, iznajmljivanje ... Pokrivenost teritorije opštine Despotovac što se tiče mobilne telefonije (GSM mreža MTS-a, ... u razvoj seoskog turizma potrebno je uključiti i vlasnike vikend kuća na ovim prostorima.

Мастер план развоја општине Кула

institucionalne i finansijske mehanizme za privlačenje investitora, pokretanje investicija, ... kao što su kvaliteta proizvoda, vrednost koju nudi za novac, ugleda, koji nudi ... vođena organizacija poseta i istraživanja ... sauna i meditacija nudi.