SMJERNICE ZA POPIS IMOVINE (KNJIŽNIČNE GRAĐE ...

planu (Pravilnik) naložilo obaviti popis knjiga za tekuću i ranije godine u skladu s odredbama ... prema Pravilniku o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02).

SMJERNICE ZA POPIS IMOVINE (KNJIŽNIČNE GRAĐE ... - Srodni dokumenti

SMJERNICE ZA POPIS IMOVINE (KNJIŽNIČNE GRAĐE ...

planu (Pravilnik) naložilo obaviti popis knjiga za tekuću i ranije godine u skladu s odredbama ... prema Pravilniku o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02).

Smjernice za postupanje s darovanjem knjižnične građe Gradskoj ...

vrijedne ili značajne darove izrađuju se formalni darovni ugovori. Darovanje legata, oporučno ostavljene vlastite knjižnice koju znameniti zavičajnik daruje ...

Smjernice za nabavu knjižnične građe u Gradskoj knjižnici Umag

stjecanje novih vještina...). Kod odabira i nabave, Gradska knjižnica Umag uzima u obzir zajednicu kojoj služi, sa svim njezinim karakteristikama i posebnostima.

Smjernice za nabavu knjižnične građe Gradske knjižnice - Gradska ...

Misija knjižnice (URL: http://www.gkka.hr/?page id=10 06.04.2017.) UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice. (http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/UNESCOv manifest ...

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe

4 tra 2006 ... kulture donosi. PRAVILNIK O REVIZIJI I OTPISU KNJIŽNIČNE GRAĐE. Članak 1. Ovim se Pravilnikom utvruje postupak i odreuju rokovi revizije ...

NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE U VISOKOŠKOLSKIM KNJIŽNIcAMA ...

[email protected]. UDK / UDC 025.2:027.7. Istraživanje / Research paper. Primljeno / Received: 4. 6. 2010. Sažetak. Nabava građe i izgradnja fonda spada u ...

OBRAZAC ZA NARUDŽBU KNJIŽNIČNE GRAĐE Knjige - EFZG

OBRAZAC ZA NARUDŽBU KNJIŽNIČNE GRAĐE. Knjige (stari fond-depo), završni, diplomski, magistarski radovi i disertacije. Građa se naručuje najmanje ...

Metode zaštite knjižnične građe od kukaca i štetočina

knjižnicama i arhivima u svijetu nanose žohari, srebrne ribice, knjižne uši i termiti. (IFLA-ina načela za skrb i rukovanje knjižničnom građom, 2003). 1.1.1. Žohari.

Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe - Ministarstvo ...

31 pro 2015 ... Gradska knjižnica i čitaonica "Metel Ožegović". Digitalizacija ... Hrvatskoj uz mrežno dostupan knjižnični katalog Tehničkoga muzeja. Ukupno:.

Revizija i otpis knjižnične građe u visokoškolskim, znanstvenim i ...

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe Ministarstva kulture RH (NN 21/2002). ▻ Prestao važiti Naputak za provođenje revizije i otpisa građe u knjižnicama ...

zaštita knjižnične građe u narodnim knjižnicama koprivničko ...

3 ruj 2017 ... Erdödy, Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica, Gradska knjižnica "Franjo. Marković" Križevci, Narodna knjižnica Virje, zaštita ...

Zaštita knjižnične građe - Faculty of Humanities and Social Sciences ...

temperature nego na promjenu vlage, dok za većinu knjižnične građe vrijedi upravo ... razvijaju plijesni stalno su prisutne u zraku i na predmetima i obavezno će se ... poduzeti.26 Slučajeve lakših infekcija moguće je riješiti i bez posebne opreme. ... moć često prejaka, a kako se vrećica puni, snaga usisavanja slabi; ispušna ...

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga ...

i čl. 10. i 19. Statuta Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“, Upravno vijeće donosi dana 20.5.2015. godine. PRAVILNIK. O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA ...

Zaštita knjižnične građe: primjer Knjižnice ... - darhiv - unizg

temperature nego na promjenu vlage, dok za većinu knjižnične građe vrijedi upravo ... razvijaju plijesni stalno su prisutne u zraku i na predmetima i obavezno će se ... poduzeti.26 Slučajeve lakših infekcija moguće je riješiti i bez posebne opreme. ... moć često prejaka, a kako se vrećica puni, snaga usisavanja slabi; ispušna ...

Obrazac DI POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN 31.12.____ ...

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN 31.12.____. GODINE. I. OPĆI PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU. 1. NAZIV DJELATNOSTI. 2. IME I PREZIME ...

Analiza strukture obrtne imovine i analiza obrta obrtne imovine

Zaliha nedovršene proizvodnje;. 4. Zaliha gotovih proizvoda;. 5. Zaliha robe i. 6. Potraživanja od kupaca. 1. Koeficijent obrta i brzina obrta ukupnih obrtnih ...

P R A V I L N I K O EVIDENCIJI BIBLIOTEČKE GRAĐE

broj, vrsta dokumenta, broj dokumenta, propratna građa, tehnič- ki opis (boja ... nografskih i serijskih publikacija, stručni katalog i katalog po naslo- vima knjiga ...

pozajmica građe za čitaonicu - IZUM

čitaonicu građu pozajmljujemo obično samo za jedan dan, zato je datum isteka roka pozajmice isti kao i datum pozajmice. Ako je građa pre toga rezervisana za ...

Knjižnične zbirke na Akademiji dramske umjetnosti

dramske umjetnosti. Tea Jerić-Zanini. Akademija dramske umjetnosti. Trg maršala Tita 5, Zagreb [email protected]. 14. Dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica.

br.05 knjižnične novine gradske knjižnice samobor

knjiški moljac dragi prijatelji, ljubitelji i ljubiteljice knjiga i knjižnica! moje je ime knjiški moljac i ovdje sam za vas! osluškujem i promatram, čekam da.

br.06 knjižnične novine gradske knjižnice samobor

mogućnosti, otputujte uz dobru knjigu: bijela masajka. Corinne Hofmann u potrazi za staklenim gradom. Željko Malnar. Đungla. Davor Rostuhar škorpion. 23.10.

objedinjavanje građe u fondovima nacionalne i univerzitetske ...

Key words: Silvije Strahimir Kranjčević, Bosnian literature, cultural history, archival ... Silvija Strahimira Kranjčevića pjesme. Novo, dopunjeno izd. Zagreb:.

cjenovnik rezane građe (stovarište) - Abis

1 lip 2018 ... CIJENA SA PDV- om. KM/m3. 1. Daska. 24 mm ... Štafla. 50 x 80 mm. 3-6 m. Građ m3. 163. 320. 374. 15. Greda st.10x12-16x18. Do 5 m. Građ.

DIGITALIZACIJA GRAĐE ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE OSOBE

5 Hrvatski savez slijepih. Računalna oprema za slijepe [citirano: 2009-01-18]. URL: http://www.savez-slijepih.hr/hr/pomagala/racunalna.htm. 6 Prema podatku iz ...

ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU 1. SKUPLJANJE GRAĐE 1.1 ...

zajedno s Robert H. Tykotom prezentirala poster s naslovom Prehistoric Obsidian. Trade Between ... Zaninovića, Histria antiqua – Ob honorem Marino Zaninović, sv. 19, Pula 2010., str. ... Autor stručne koncepcije: Igor Uranić. Oblikovanje ...

PREDMETNO OzNAČIVANJE GRAĐE PODRUČJA FILMSKE ...

Oblikovana je odrednica filmske vrste i rodovi, te su uz nju kao niži pojmovi vezani različiti filmski rodovi, vrste i kategorije koje su se pojavile kao sadržaji, teme ...

MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT 1. SKUPLJANJE GRAĐE ...

Filjak, suradnja MUO / HRT, projekt obnove palače Gvozdanović, angažman ... Gvozdanović 2011., palača Gvozdanović kao autentičan stoljeće star urbani ...

pokretne knjižnice kao dio knjižnične mreže narodnih knjižnica u ...

Zagreb, with a total of 14 bibliobus vehicles. ... sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2013. godinu, u 127 gradova i 429 općina ... Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko.

Vrednovanje zbirke knjižnične i informacijske ... - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: visokoškolske knjižnice, vrednovanje zbirki, zbirka knjižnične i ... http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Standardi_za_visoko%C5% ... http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/slhe.pdf ... 97 Primjerice, građa iz područja povijesti je označena plavom naljepnicom, žuta naljepnica ...

Vrednovanje zbirke knjižnične i informacijske znanosti u Knjižnici ...

organization / Garten, Edward D.; Williams, Delmus E. ; Nyce, James M. Emerald Group ... Godišnjak Gradske knjižnice i čitaonice "Metel Ožegović" Varaždin. 6.

Adaptirane knjižnične zgrade u Osječko ... - FFOS-repozitorij

Pregled narodnih knjižnica Osječko-baranjske županije . ... djelovati kao općinska narodna knjižnica u sastavu Centra za kulturu Čepin. Knjižnica djeluje u.

knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom

teškoćama čitanja i disleksijom, suradnju knjižnica i različitih institucija i ... vještine čitanja i pisanja.9 Podaci kojima raspolaže ERF govore o tome da oko 30.

NOVE KNJIŽNIČNE USLUGE ZA DJECU I MLADE: STEM ...

je oprema za 3D-modeliranje i printanje (3D-printer, 3D-skener i 3D-olovka) te inicijalna oprema ... pogodna za kreiranje e-bojanke pomoću digitalne fotografije.

pregled dokumentacijske građe instituta za etnologiju i ... - Srce

program za obradu teksta. U ovom pregledu ... teksta. Magistarski rad, Filozofski fakultet u Zagrebu 1994. 135 str. IEF rkp. 1481. ... "Serbus, dragi Zagreb moj".

Procedura za reviziju bibliotečke građe - Univerzitet u Zenici

Procedura za reviziju bibliotečke građe. 2. 10. Uradio: Pregledao: Odobrio: Aras Borić, dip. ... Knjiga se skida sa police i provjerava u katalozima biblioteke.

Usporedba anatomske građe grkljana psa - Intranet - Veterinarski ...

Lukovi prstenaste hrskavice u dobrog dupina nisu spojeni ventralno, ploče štitaste hrskavice su ojačane tetivastim tračcima i dosta prostranije te služe za prihvat.

Softver za optimizaciju rezanja drvene građe - Koris doo

5 pro 2017 ... Tako na primjer, grupe hrastove građe mogu biti: za građevinsku ... Zakrivljenost se upisuje ako se planiraju i okrajčene rubne daske. Ona kod.

Zaštita bibliotečke građe *** Preservation of library ... - bosniaca

biblioteci su: kućni i poljski miš, crni i smeđi štakor. Znakovi kao što su vidljive štete ... stupno na: http://issuu.com/skafetin/docs/za_tita_i_ prevencija. (03/02/15).

Kvaliteta knjižnične zbirke: knjižnica Isusovačke ... - Repozitorij UNIOS

Istraživanje kvalitete zbirke knjižnice Isusovačke klasične gimnazije u Osijeku...........................22 ... Lovac u žitu ... 664 Vuletić,Anđelko Ja, buntovnik s razlogom.

pogled na knjižnične usluge iz perspektive korisnika library services ...

koja djeluje u sklopu sustava Knjižnica grada Zagreba, o percepciji usluga ove ... snika, a među njima je i Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića u Zagrebu, ... vjetravanje prostora, produženje posudbe preko interneta, više tišine, pojačati.

pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične ... - GKMM Split

28 tra 2017 ... Radno vrijeme Knjižnica mora biti javno istaknuto. Knjižnica može djelomično ili potpuno, uz suglasnost Upravnog vijeća, privremeno uskratiti.

Kvaliteta fonda knjižnične zbirke: knjižnica ... - FFOS-repozitorij

Sadako hoće živjeti. 5. Dickens ... važno lektiru po slobodnom izboru čitati s užitkom. Također ... čitati za zabavu nego i multimedijsku zbirku i zbirku časopisa.

Sanja Birkić Knjižnične zbirke u manjim dalmatinskim narodnim ...

4 Tadić, Katica. Rad u knjižnici. Opatija : Naklada Benja, 1994. Str. 13. 5 IFLA-ine smjernice za narodne knjižnice. / Christie Koontz i Barbara Gubbin. Zagreb ...

Morfološke osobitosti građe koštanog i pokrovnog sustava kornjača

Fiziovet. Preko studentske razmjene Erasmus u akademskoj godini 2015./2016. boravio sam od ožujka do svibnja 2016. u klinici Clare Veterinary Group u ...

Pravilnik o uredskom poslovanju i čuvanju arhivske građe Doma ...

primjer: žalbe, natječaji i slično) ili kad se iz samog pismena ne može utvrditi pošiljatelj, ... Upisnik predmeta upravnog postupka i urudžbeni zapisnik vode se po ...

ULAZNI UREĐAJI Funkcionalna shema građe računala MIŠ (engl ...

Žično spajanje miša može se ostvariti pomoću dvije vrste konektora: ULAZNI UREĐAJI. CENTRALNI PROCESOR. (CPU). IZLAZNI UREĐAJI. SPREMNICI.

Korištenje građe u Knjižnici Filozofskoga fakulteta u Zagrebu - Crosbi

Koha : kronologija implementacije. Dostupno na: https://saturn.ffzg.hr/koha/index.cgi?kronologija_implementacije (6.5.2016.). 38 Glavica, M. Usmeno priopćenje ...

Zaštita glazbala i glazbene građe u muzejima – Muzej grada ...

2018./ 2019. Zaštita glazbala i glazbene građe u muzejima – Muzej grada Zagreba i Etnografski muzej Zagreb. Diplomski rad. Mentor: dr. sc. Helena Stublić, doc ...

Usporedba građe probavnog sustava u vrsta arbuna - Repozitorij ...

Vodozemci, gmazovi i jednootvori imaju samo glatke mišiće. Mišićni sloj u arbuna je dobro razvijen. Izgrađen je od poprečno – prugastih mišića koji formiraju tri ...

Industrijsko sušenje rezane građe: eksperiment i ... - SMEITS Izdanja

Određivane su krive sušenja i brzine sušenja za daske različitih dimenzija, i praćen ... modelovanje kinetike sušenja rezane hrastove građe. Procena brzine ...

tiskani i rukopisni zapisi usmene književnosti i etnografske građe ...

2 lis 2018 ... U knjizi Istarske narodne pjesme tiskanoj u Opatiji 1924. ... i prosvjetnim razvojem sela, pored redovitog učiteljskog posla intenzivno je radio na ... integrirani popis kazivača i informatora uključen na početku bilježnice zapisa ...

Katalogizacija legata stare i rijetke građe - Repozitorij UNIZD

11 svi 2017 ... sustavu CROLIST, pomoću formata UNIMARC. ... Dostupno na: https://www.unirepository.svkri.uniri.hr/islandora/object/ffri%3A190/datastream/ ...

Dodatak Smjernicama - Popis Popis ustanova i organizacija koje ...

11 stu 2015 ... Radno vrijeme za testiranje: čet 13.00-15.00. E-mail: ... Radno vrijeme za testiranje: uto 11.00-15.00 i čet 15.00- ... Andrija Štampar”. Odjel za ...

ODUZIMANJE IMOVINE

Direktni dokazi: bankovne evidencije ukazuju na kupovinu imovine novcem sa računa na koji je polagan ukradeni novac. • Posredni dokazi: ne može se pronaći ...

Popis BS na području RH POPIS Ovim popisom dokazujemo da ...

8 srp 2016 ... Ovim popisom dokazujemo da Crodux derivati dva d.o.o. posjeduju vlastite benzinske postaje na području. RH na sljedećim lokacijama i ...

OSIGURANJE IMOVINE U KUĆANSTVU

Bogatstvo kućanstva uključuje njegove opipljive stavke (kuće, automobile i druga ... CROATIA zdravstveno osiguranje d.d., ERGO osiguranje d.d., ERGO životno ...

Osiguranje imovine - HZUTS-a

Osiguratelj - Allianz Zagreb d.d. s kojim je sklopljen ugovor o osiguranju;. Ugovaratelj ... jedan za drugim (uzastopne štete), osigurnina za svaki od njih određuje se i isplaćuje u ... Prijava okolnosti značajnih za ocjenu osigurane opasnosti.

iv. dohotci od kapitala i imovine - RRiF

24 sij 2019 ... Stopa prireza. Dividende udjeli u dobiti i kamate (stopa 12 %). Primici po osnovi udjela ... 13,08. 1,150483203. 26,16. 1,354279523. 39,24. 1,645819618. 10,00. 13,20. 1,152073733 ... sustav PDV-a). • porezni obveznik ne ...

Izmjena vrijednosti dugotrajne imovine

Napomene → Help- Detaljne upute - Katalozi - Napomene. 1.3. Akcije prije zaključenja dokumenta. ➢ Izmjeni (F3): izmjena dokumenta. ➢ Tekst (F4)*. ➢ Pošalji ...

9. k.o. Punat.pdf - Ministarstvo državne imovine

18 srp 2018 ... smjera Krka. Južno od hotela KANAJT, ... ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL KRK. Stanje na dan: ... IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE. Broj zemljišta.