Revizija i otpis - Portal matične djelatnosti knjižnica u Republici ...

9 svi 2019 ... Revizija i otpis - procedura i potrebna dokumentacija ... Izrada dokumentacije o provedenoj reviziji i otpisu knjižnične građe: ... knjigovodstvenog evidentiranja vrijednosti knjižnične građe u školi (Pravilnik o proračunskom.

Revizija i otpis - Portal matične djelatnosti knjižnica u Republici ... - Srodni dokumenti

Revizija i otpis - Portal matične djelatnosti knjižnica u Republici ...

9 svi 2019 ... Revizija i otpis - procedura i potrebna dokumentacija ... Izrada dokumentacije o provedenoj reviziji i otpisu knjižnične građe: ... knjigovodstvenog evidentiranja vrijednosti knjižnične građe u školi (Pravilnik o proračunskom.

Revizija i otpis knjižnične građe u visokoškolskim, znanstvenim i ...

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe Ministarstva kulture RH (NN 21/2002). ▻ Prestao važiti Naputak za provođenje revizije i otpisa građe u knjižnicama ...

Revizija i otpis knjižničnog fonda u školskim knjižnicama - Husk.hr

Pravilnika o reviziji i otpisu knjižnične građe, i na temelju Pravilnika ... 105/1997 i 104/2000), Pravilnikom o reviziji i otpisu knjžnične građe (Narodne novine, br.

Računovodstvo, revizija i kontrola javnog sektora u Republici ...

Dakle, Zakon o proračunu jednako primjenjuju središnji proraćun ... 90/10). Proraćunski korisnici ćija se glavna knjiga nalazi u potpunosti u okviru glavne knjige.

SMJERNICE ZA OTPIS - interne - za 2010 - Knjižnica "Nikola Zrinski"

27 ruj 2017 ... Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe, NN. 21/02. 1.3. ROKOVI PROVOĐENJA REVIZIJE. Prema Članku 2. Pravilnika o reviziji i otpisu ...

Promotivne aktivnosti narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj

Gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu je vrlo uspješna u tom nastojanju i na najbolji način koristi novi prostor, sredstva i stručni kadar za ispunjavanje svojih ...

organizacija, stanje i budućnost bolničkih knjižnica u republici ...

Knjižnica Klinike za plućne bolesti “Jordanovac” Zagreb [email protected] UDK / UDC 026:61. Stručni rad / Professional paper. Primljeno / Received: ...

E-Knjižnica PortaL za škole - CARNet

iPernica (Webmail za HUSO). Na web stranici https://webmail.skole.hr nalazi se jednostavno web sučelje preko kojega možete slati i primati elektroničku poštu.

Otpis potraživanja kazni prometnih redara

Put Brodograditelja 3 B, Trogir. 87722388918. 500,00. 3. ... MIŠE DINO. Hrvatskih mučenika 26, Trogir ... 58. MITAR KRISTINA. Don Vinka Bilote 31, Seget Donji.

zahtjev za otpis duga - Hrvatski Telekom

ZAHTJEV ZA OTPIS DUGA. OTPIS DUGA. OTPIS DUGA. Upute za popunjavanje: Upute za popunjavanje: • Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti elektronički ili ...

OTPIS I/ILI ISPRAVKA VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA, pOPIS ...

❖Primjer: Isporučena roba, neplaćanje, opomena pred utuženje, odgovor kupca da je u blokadi, potvrda putem ovjere IOS-a 31.10. Komisija za popis daje ...

Otpis potraživanja kazni komunalnih redara

Porečka 32, Zagreb. 1.530,00. 11. BOROVIĆ MARIJA ... 13. ZAHIROVIĆ RASIM. Goričanska 12, Zagreb. 1.100,00 ... M/B Hokus-Pokus. Put Dragulina 6, Trogir.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA OTPUST/OTPIS DUGA ODNOSNO ...

ZAHTJEV ZA OTPUST/OTPIS DUGA ODNOSNO ODGODU OVRHE. Upute za popunjavanje: Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti elektronički ili vlastoručno ...

ZAHTJEV DUŽNIKA ZA OTPIS DUGA ZBOG ZASTARE

Ja. osporavam plaćanje duga po Opomeni za. (Ime i prezime dužnika) komunalnu naknadu (Zakon o komunalnom gospodarstvu, „Narodne Novine“ 36/95.

Obrazac ZAHTJEV ZA OTPUST/OTPIS DUGA ODNOSNO ODGODU ...

Obrazac ZOD. ZAHTJEV ZA OTPUST/OTPIS DUGA ODNOSNO ODGODU OVRHE. Upute za popunjavanje: •. Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti elektronički ...

upitnik za analizu stanja školskih knjižnica 2014. - Knjižnica Fran ...

DA. 28. SŠ. Gimnazija "Fran Galović". Koprivnica. 692. 61. 28. 29. SŠ. Obrtnička škola. Koprivnica. 713. 81. 30. B. 6. DA. 30. SŠ. Srednja škola. Koprivnica. 1104.

Prijedlog za otpis potraživanja Grada Rijeke s osnove ... - Grad Rijeka

23 pro 2019 ... Grada Rijeke s osnove zakupa imovine i obračunatih zateznih kamata, sa utvrđenim stanjem na dan 30.11.2019. godine, u ukupnom iznosu od ...

Zahtjev za otpis duga s osnove kamata ukoliko se ... - Grad Osijek

Svi traženi podaci u ovom zahtjevu moraju biti upisani za podnositelja zahtjeva. Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti čitko, velikim tiskanim slovima. - Zahtjev ...

Matične knjige - Pančevac

5. novembra: Davida – Danijela Žunac i Siniša Jovanov;. Vukašina – Isidora i Željko Jaćimović;. 7. novembra: Uroša – Danijela i Bojan Stojilković, Ognjena –.

1 biskupijska knjižnica gospić – zavičajna knjižnica --- popis knjiga ...

9. gardijska brigada Hrvatske vojske Vukovi, Ministarstvo obrane Republike ... Šešelj, Vojislav, Rimokatolički zločinački projekat veštačke hrvatske nacije, ...

od samostanskih knjižnica srednjeg vijeka do narodnih knjižnica

2017. Iva Adžaga. Uništavanje knjižnica u Hrvatskoj tijekom ratnih razaranja: od ... 110 Makarska : Samostan Blažene Djevice Marije na nebo uznesene. ... Tijekom Domovinskog rata, Gradska knjižnica Slavonski Brod pretrpjela je velike štete.

Presađivanje matične ćelije krvi - CML

LIMFOM. MIJELOM. Uvod. Presađivanje (transplantacija) matičnih ćelija krvi je procedura pri kojoj se vrši zamena bolesnih ... ne – Hodgkin limfoma. ... tacija“, može biti potreban kod nekih bolesnika kako bi se obezbedila adekvatna ishrana.

STARIJE MATIČNE KNJIGE - Srce

U desetak župa Gorskog kotara nalaze se matice u župnim uredima. A. Burić, Povijesna ... kraja XVIII. stoljeća. Sličan je slučaj u župi Resnik, te u još nekim žu.

Matične stanice - veza sa srebrom

ionsko srebro«. Medicinska znanost čvrsto ustraje u tvrdnji da se crvena krvna zrnca ne mogu dediferencirati zato što nema ju jezgre. To izgleda kao očigledan.

Hrvatski povijesni portal - Croatian Historical Portal ISSN 1846-4432 ...

2 sij 2014 ... Kada su ustaše i sinovi Martina Nemeca noću završavali sa mučenjima ... poslije 1930. preuzeo ju je Židov Jakov Bienenfeld. Ljekarna se.

Konsultant za proizvodnju matične mliječi - FARMA II

Ne postoje podaci o obimu proizvodnje, tržišnim vrijednostima, uvozu ostalih primarnih pčelinjih proizvoda. Nije zabilježen izvoz matične mliječi, pčelinjeg ...

MATIČNE KNJIGE U POVIJESNOM ARHIVU U PAZINU

sebno govori o matičnim knjigama na području Istre i fonniranju Zbirke matičnih knjiga u ... ti knjige rođenih, vjenčanih i umrlih u dva istovjetna primjerka. ... ji su obavili akt kršten!a, vjenčanja ili pokopa vojnih osoba moraju o tome obavijestiti.

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA - knjiznica-virovitica

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA. VIROVITICA. Trg bana Josipa Jelačića 5. Klasa: 307-03/17-02/1. Ur. broj: 2189-51-01-17-1. U Virovitici, 09. ožujka 2017.

Nikola Cik Crkvene matične knjige kao izvor za povijesna ...

knjigom rođenih), vjenčanih, umrlih, potvrđenih (krizmanih), prvopričesnika te ... Najstarija je matična knjiga umrlih iz 1728. ... 4 Dr. Stjepan Krivošić (Sisak, 17.

uticaj interleukina-17 na mezenhimske matične ćelije ... - Index of

24 мар 2014 ... ... i adultnih matičnih ćelija. Humana placenta se sastoji od četiri regiona: amnionski epitel, amnionski mezenhim, horionski mezenhim i ...

Jedinstvena metodološka načela za vođenje matične evidencije o ...

20 ožu 2014 ... evidenciju upisuje se stupanj stručne spreme prema ovoj klasifikaciji: visoka stručna sprema sa završenim magisterijem i doktoratom.

MATIČNE KNJIGE RIMOKATOLIKA R. br. Matica Godina Mjesto ...

Mjesto čuvanja. Mikrofilmiranje. ŽUPA BJELOVAR ... Od 1908. god. bila kapelanija župe Daruvar. 1. MKR. 1908-1911. ... ŽUPA KALINOVAC. Matice se vode od ...

Stjepan Sršan MATIČNE KNJIGE ZA PODRUČJE ... - Srce

CERIĆ, rkt, (župa Nuštar). 108R 1822—1856 (202, l a t . ) ^ . ... (župa Dalj). ERDUT, prav, sv. Mihajlo. 1725. ... Jarmina, Vođinci. JAGODNJAK (Kacsfalu), prav,.

ULOGA MATIČNE SLUŽBE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE RIJEKA U ...

library system building 2002-2014. Senka Tomljanović. Sveučilišna knjižnica Rijeka [email protected] UDK / UDC 027.52(497.5 Rijeka)"2002/2014".

matične knjige za područje historijskog arhiva u osijeku

Vjerske matične knjige datiraju iz ranokršćanskih vremena, a prve vijesti potječu iz 3. st. nove ere. Popisi krštenih i umrlih vjernika, te nešto kasnije i vjenčanih, ...

DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU POPIS MATIČNE KNJIGE U ...

1862.-1867. 13. ŠTIKOVO. 1862.-1877. 14. ŠIBENIK. 1862.-1889. 15. ĐEVRSKE. 1876.-1891. 16. ĐEVRSKE. 1892.-1902. 17. KNIN. 1871.-1902. 18. STRMICA.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične ...

22 velj 2019 ... stavak 1. točka 1.,2.,4. i 5. - prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P) ... zahtjev/zamolnicu dostaviti Zavodu podatke na tiskanici MPP-1 te je, ...

kvalitetan knjižnični sustav – pretpostavka uspješnog rada matične ...

Matična služba KGZ-a uspješnije može provoditi stručni nadzor, unapređivati ... kao i o programima koji su financirani kroz natječaj javnih potreba u kulturi Gra-.

Matične knjige kao izvor za povijesnu demografiju ... - FFOS-repozitorij

reformirane matične knjige vjenčanih dob zaručnika prilikom sklapanja braka).24 „Bogatstvo“ ... Kako bi se što bolje iskoristila fertilna dob žene, u brak se.

učinkovitost biološki aktivnih sastavnica matične mliječi - Srce

široko je prihvaćeno. Brojni literaturni podatci upućuju na to da pčelinji proizvodi, uključujući matičnu mliječ, mogu imati blagotvoran učinak na ljudsko zdravlje.

matične knjige umrlih važan izvor za povijest zdravstva

Marazam – grčki: marasmos – nestajanje, gubljenje, medicinski: gu- bljenje tjelesne snage i svježine zbog bolesti; latinski: marasmus senilis. – senilni marazam ...

Izvješće o radu Županijske matične službe Virovitičko-podravske ...

Mrežu knjižnica Virovitičko-podravske županije čine slijedeće knjižnice: ... Stručni skup Dječja knjižnica dostupna svima (Zagreb – Knjižnica Medveščak, ...

Marketing IKS portal Ljubuški - Iks-portal.info

Iks-portal.info svakodnevno donosi najnovije informativno, kulturne i športske vijesti popraćene fotografijama i video prilozima iz Ljubuškog, regije i svijeta.

Matične knjige krštenih katoličke župe Miholjac ... - FFOS-repozitorij

Slijedi opis matičnih knjiga krštenih župe Miholjac koje se čuvaju u Državnom ... Podravska Moslavina, Rakitovica, Poreč, Podravski Podgajci i Sveti Đurađ.

tema: stare mape i matične knjige kanfanarštine - Općina Kanfanar

27 svi 2017 ... Zatim će učenici SŠ „Zvane Črnja“ napraviti informativne brošure i tabele, jer sada se ... 16.3. održana je prezentacija tog natječaja u Domu mladih, a poseban je naglasak ... predstavljanje agencije I.D. Riva Tours, sustava ...

Revizija

reviziju slušajući usmeni izveštaj obveznika revizije. ... Revizija je ispitivanje finansijskih izveštaja određenog pravnog lica od strane nezavisnog revizora i njen ...

Matične knjige župe Dubrave 1708.-1946.: izgubljeni svjeDoci naše ...

31 ožu 2015 ... Ključne riječi: župa Dubrave, matične knjige, matični ured Cr- ... Popova i Graca područje Dubrava ... doseljavanja na područje Dubrava po-.

„Knjižnica dostupna svima – knjižnica za sve“

10 tra 2013 ... Knjižnici i čitaonici „Fran Galovid“ Koprivnica. Stručni skup "Dječja knjižnica dostupna svima", Zagreb,. Knjižnica Medveščak, 22.3.2013.

Druga revizija

Na predmetu Ortoepija njemačkog jezika, FIL GER 120, 6 ECTS, briše se fusnota 2 koja glasi: Uslov za polaganje: Uvod u sintaksu njemačkog jezika FIL GER ...

Interna revizija

3 дец 2015 ... KONCIZNOST. Ovo ne znači, automatski, da izveštaj revizije mora da bude kratak. Ovo jednostavno znači da izveštaj ne bi trebao da sadrži ...

revizija za 2015 godinu

Gundulićeva 28, 31000 Osijek - MBS 030044142 • OIB 18830752007 ... 9. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Interna revizija - izveštaj

3 дец 2015 ... KONCIZNOST. Ovo ne znači, automatski, da izveštaj revizije mora da bude kratak. Ovo jednostavno znači da izveštaj ne bi trebao da sadrži ...

Revizija i etika - EFOS

Originalno značenje riječi auditor (revizor) u engleskom jeziku je „onaj tko sluša“ i iz toga je izveden pojam audit (revizije) koji je, iako nastao u davna vremena, ...

revizija i kontrola - Apeiron

Standardi model procesa revizije . ... Pojmovi kontrola i revizija (sličnosti i razlike) . ... Originalno značenje riječi auditor u engleskom jeziku znači „slušalac, ...

Portal br.31-32 - Portal grada Kaštela

16 stu 2007 ... nih fotografija. Posao je honoraran. ... Caffe bar Castelli (Ribola),. Caffe bar Posejdon ... POSAO: Poslovi će vam i dalje biti uhodani i uglavnom ...

Portal br. 8 - Portal grada Kaštela

30 svi 2008 ... vranjičkoj tvornici Salonit. U drugom ... kupovina garažnog mjesta, prodajem za 95.325. EURA. Tel. ... ploče 170 kn/m2, prodajem. Tel.

Portal br.15-16 - Portal grada Kaštela

27 srp 2007 ... Split-Pribudić/Borčić, a kao naj- sretniji se pokazao posjetitelj iz. Imotskog, koji se kući odvezao na novom motoru. Kaštelanski «Shadow.

Portal br.41-42 - Portal grada Kaštela

25 sij 2008 ... knjige «Žedni krvi gladni izdaje». Di za vikend? Sport: Mali nogomet. Počela graDnJa. šPorTsKe Dvorane u. KašTel sućurcu. Počela graDnJa.

revizija dispozicija.docx - EFOS

Revizija je postupak provjere i ocjene financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije te podataka i metoda koje se primjenjuju pri ...

Revizija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

premu ispita iz predmeta Kontrola i revizija hotelijerskog poslovanja. Očekujem ... Izraz interni revizor i interna revizija je imao štetno sporedno značenje za neke.