Revizija i otpis knjižnične građe u visokoškolskim, znanstvenim i ...

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe Ministarstva kulture RH (NN 21/2002). ▻ Prestao važiti Naputak za provođenje revizije i otpisa građe u knjižnicama ...

Revizija i otpis knjižnične građe u visokoškolskim, znanstvenim i ... - Srodni dokumenti

Revizija i otpis knjižnične građe u visokoškolskim, znanstvenim i ...

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe Ministarstva kulture RH (NN 21/2002). ▻ Prestao važiti Naputak za provođenje revizije i otpisa građe u knjižnicama ...

NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE U VISOKOŠKOLSKIM KNJIŽNIcAMA ...

[email protected] UDK / UDC 025.2:027.7. Istraživanje / Research paper. Primljeno / Received: 4. 6. 2010. Sažetak. Nabava građe i izgradnja fonda spada u ...

Revizija i otpis knjižničnog fonda u školskim knjižnicama - Husk.hr

Pravilnika o reviziji i otpisu knjižnične građe, i na temelju Pravilnika ... 105/1997 i 104/2000), Pravilnikom o reviziji i otpisu knjžnične građe (Narodne novine, br.

Revizija i otpis - Portal matične djelatnosti knjižnica u Republici ...

9 svi 2019 ... Revizija i otpis - procedura i potrebna dokumentacija ... Izrada dokumentacije o provedenoj reviziji i otpisu knjižnične građe: ... knjigovodstvenog evidentiranja vrijednosti knjižnične građe u školi (Pravilnik o proračunskom.

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe

4 tra 2006 ... kulture donosi. PRAVILNIK O REVIZIJI I OTPISU KNJIŽNIČNE GRAĐE. Članak 1. Ovim se Pravilnikom utvruje postupak i odreuju rokovi revizije ...

SMJERNICE ZA POPIS IMOVINE (KNJIŽNIČNE GRAĐE ...

planu (Pravilnik) naložilo obaviti popis knjiga za tekuću i ranije godine u skladu s odredbama ... prema Pravilniku o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02).

Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe - Ministarstvo ...

31 pro 2015 ... Gradska knjižnica i čitaonica "Metel Ožegović". Digitalizacija ... Hrvatskoj uz mrežno dostupan knjižnični katalog Tehničkoga muzeja. Ukupno:.

Smjernice za postupanje s darovanjem knjižnične građe Gradskoj ...

vrijedne ili značajne darove izrađuju se formalni darovni ugovori. Darovanje legata, oporučno ostavljene vlastite knjižnice koju znameniti zavičajnik daruje ...

zaštita knjižnične građe u narodnim knjižnicama koprivničko ...

3 ruj 2017 ... Erdödy, Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica, Gradska knjižnica "Franjo. Marković" Križevci, Narodna knjižnica Virje, zaštita ...

Metode zaštite knjižnične građe od kukaca i štetočina

knjižnicama i arhivima u svijetu nanose žohari, srebrne ribice, knjižne uši i termiti. (IFLA-ina načela za skrb i rukovanje knjižničnom građom, 2003). 1.1.1. Žohari.

OBRAZAC ZA NARUDŽBU KNJIŽNIČNE GRAĐE Knjige - EFZG

OBRAZAC ZA NARUDŽBU KNJIŽNIČNE GRAĐE. Knjige (stari fond-depo), završni, diplomski, magistarski radovi i disertacije. Građa se naručuje najmanje ...

Smjernice za nabavu knjižnične građe u Gradskoj knjižnici Umag

stjecanje novih vještina...). Kod odabira i nabave, Gradska knjižnica Umag uzima u obzir zajednicu kojoj služi, sa svim njezinim karakteristikama i posebnostima.

Zaštita knjižnične građe - Faculty of Humanities and Social Sciences ...

temperature nego na promjenu vlage, dok za većinu knjižnične građe vrijedi upravo ... razvijaju plijesni stalno su prisutne u zraku i na predmetima i obavezno će se ... poduzeti.26 Slučajeve lakših infekcija moguće je riješiti i bez posebne opreme. ... moć često prejaka, a kako se vrećica puni, snaga usisavanja slabi; ispušna ...

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga ...

i čl. 10. i 19. Statuta Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“, Upravno vijeće donosi dana 20.5.2015. godine. PRAVILNIK. O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA ...

Zaštita knjižnične građe: primjer Knjižnice ... - darhiv - unizg

temperature nego na promjenu vlage, dok za većinu knjižnične građe vrijedi upravo ... razvijaju plijesni stalno su prisutne u zraku i na predmetima i obavezno će se ... poduzeti.26 Slučajeve lakših infekcija moguće je riješiti i bez posebne opreme. ... moć često prejaka, a kako se vrećica puni, snaga usisavanja slabi; ispušna ...

Smjernice za nabavu knjižnične građe Gradske knjižnice - Gradska ...

Misija knjižnice (URL: http://www.gkka.hr/?page id=10 06.04.2017.) UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice. (http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/UNESCOv manifest ...

ZASTUPLJenOST eLeKTROnIČKe KnJIGe U VISOKOŠKOLSKIM I ...

ničke knjige još uvijek rijetkost u fondu hrvatskih visokoškolskih i srodnih knjižnica. ... issuu.com/carenmilloy/docs/academicfocusgroupsheadlines/2?viewMode= ...

Domovinski rat u hrvatskim znanstvenim časopisima - Srce

24 srp 2019 ... Domovinski rat u znanstvenim časopisima 1991. – 1999. Domovinski rat, odnosno rat u Hrvatskoj, već je na samom početku pri-.

KAKO USPJEŠNO IZLAGATI NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA - IZ ...

PREVODITELJA. 1. UVOD. U našoj se zemlji održava sve veći broj među narodnih konferencija, a ujedno sve veći broj hrvat skih stručnjaka sudjeluje na takvim ...

Pravilnik o znanstvenim časopisima na ... - Sveučilište u Dubrovniku

21 ožu 2018 ... HRČAK (u daljnjem tekstu: portal HRČAK). Znanstvena područja časopisa u bazama podataka obvezno se usklađuju sa znanstvenim ...

Hermanov doprinos filozofskim i znanstvenim pitanjima

Herman Dalmatin (u daljnjem tekstu HD), 1990, br. 6,1. U ovom po- glavlju bilješke u zagradama odnose se na Hermanovo djelo Rasprava o bitima koje je ...

Kriteriji za financijsku potporu znanstvenim ... - Ministarstvo znanosti

Znanstveni časopisi mogu imati i stručni dio u kome sadržaj čine stručni članci, ... članaka u kojima je barem jedan autor s adresom u Republici Hrvatskoj u.

studenti i otvoreni pristup znanstvenim informacijama - Crosbi

6 lip 2015 ... studija prosječna ocjena. FER. PMF. MEF. FFZG soc FFZG jez da ne. Jeste li se do ove ankete susreli s pojmom „otvoreni pristup“? FFZG info.

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima ... - Rektorski zbor

1.01. Matematika. 1.02. Fizika. 1.03. Geologija. 1.04. Kemija. 1.05. Biologija ... Prehrambena tehnologija, Grane: 4.05.01 inženjerstvo, 4.05.02 kemija hrane ...

Analiza ključnih riječi u znanstvenim i stručnim ... - Repozitorij UNIZD

18 ruj 2019 ... Slika 1. 67. Broj rezultata za termin pobačaj na portalu Hrčak. Slika 2. 68. Broj rezultata za termin abortus na portalu Hrčak. U prvoj fazi ...

Hrčak: Portal otvorenog pristupa hrvatskim znanstvenim i stručnim ...

Portal Hrčak izrađen je uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, realiziran je u. Sveučilišnom računskom centru Sveučilišta u Zagrebu (Srce), ...

OTPIS I/ILI ISPRAVKA VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA, pOPIS ...

❖Primjer: Isporučena roba, neplaćanje, opomena pred utuženje, odgovor kupca da je u blokadi, potvrda putem ovjere IOS-a 31.10. Komisija za popis daje ...

Otpis potraživanja kazni prometnih redara

Put Brodograditelja 3 B, Trogir. 87722388918. 500,00. 3. ... MIŠE DINO. Hrvatskih mučenika 26, Trogir ... 58. MITAR KRISTINA. Don Vinka Bilote 31, Seget Donji.

zahtjev za otpis duga - Hrvatski Telekom

ZAHTJEV ZA OTPIS DUGA. OTPIS DUGA. OTPIS DUGA. Upute za popunjavanje: Upute za popunjavanje: • Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti elektronički ili ...

Otpis potraživanja kazni komunalnih redara

Porečka 32, Zagreb. 1.530,00. 11. BOROVIĆ MARIJA ... 13. ZAHIROVIĆ RASIM. Goričanska 12, Zagreb. 1.100,00 ... M/B Hokus-Pokus. Put Dragulina 6, Trogir.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA OTPUST/OTPIS DUGA ODNOSNO ...

ZAHTJEV ZA OTPUST/OTPIS DUGA ODNOSNO ODGODU OVRHE. Upute za popunjavanje: Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti elektronički ili vlastoručno ...

ZAHTJEV DUŽNIKA ZA OTPIS DUGA ZBOG ZASTARE

Ja. osporavam plaćanje duga po Opomeni za. (Ime i prezime dužnika) komunalnu naknadu (Zakon o komunalnom gospodarstvu, „Narodne Novine“ 36/95.

Obrazac ZAHTJEV ZA OTPUST/OTPIS DUGA ODNOSNO ODGODU ...

Obrazac ZOD. ZAHTJEV ZA OTPUST/OTPIS DUGA ODNOSNO ODGODU OVRHE. Upute za popunjavanje: •. Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti elektronički ...

Prijedlog za otpis potraživanja Grada Rijeke s osnove ... - Grad Rijeka

23 pro 2019 ... Grada Rijeke s osnove zakupa imovine i obračunatih zateznih kamata, sa utvrđenim stanjem na dan 30.11.2019. godine, u ukupnom iznosu od ...

Zahtjev za otpis duga s osnove kamata ukoliko se ... - Grad Osijek

Svi traženi podaci u ovom zahtjevu moraju biti upisani za podnositelja zahtjeva. Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti čitko, velikim tiskanim slovima. - Zahtjev ...

P R A V I L N I K O EVIDENCIJI BIBLIOTEČKE GRAĐE

broj, vrsta dokumenta, broj dokumenta, propratna građa, tehnič- ki opis (boja ... nografskih i serijskih publikacija, stručni katalog i katalog po naslo- vima knjiga ...

pozajmica građe za čitaonicu - IZUM

čitaonicu građu pozajmljujemo obično samo za jedan dan, zato je datum isteka roka pozajmice isti kao i datum pozajmice. Ako je građa pre toga rezervisana za ...

br.06 knjižnične novine gradske knjižnice samobor

mogućnosti, otputujte uz dobru knjigu: bijela masajka. Corinne Hofmann u potrazi za staklenim gradom. Željko Malnar. Đungla. Davor Rostuhar škorpion. 23.10.

Knjižnične zbirke na Akademiji dramske umjetnosti

dramske umjetnosti. Tea Jerić-Zanini. Akademija dramske umjetnosti. Trg maršala Tita 5, Zagreb [email protected] 14. Dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica.

br.05 knjižnične novine gradske knjižnice samobor

knjiški moljac dragi prijatelji, ljubitelji i ljubiteljice knjiga i knjižnica! moje je ime knjiški moljac i ovdje sam za vas! osluškujem i promatram, čekam da.

Revizija

reviziju slušajući usmeni izveštaj obveznika revizije. ... Revizija je ispitivanje finansijskih izveštaja određenog pravnog lica od strane nezavisnog revizora i njen ...

cjenovnik rezane građe (stovarište) - Abis

1 lip 2018 ... CIJENA SA PDV- om. KM/m3. 1. Daska. 24 mm ... Štafla. 50 x 80 mm. 3-6 m. Građ m3. 163. 320. 374. 15. Greda st.10x12-16x18. Do 5 m. Građ.

MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT 1. SKUPLJANJE GRAĐE ...

Filjak, suradnja MUO / HRT, projekt obnove palače Gvozdanović, angažman ... Gvozdanović 2011., palača Gvozdanović kao autentičan stoljeće star urbani ...

objedinjavanje građe u fondovima nacionalne i univerzitetske ...

Key words: Silvije Strahimir Kranjčević, Bosnian literature, cultural history, archival ... Silvija Strahimira Kranjčevića pjesme. Novo, dopunjeno izd. Zagreb:.

DIGITALIZACIJA GRAĐE ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE OSOBE

5 Hrvatski savez slijepih. Računalna oprema za slijepe [citirano: 2009-01-18]. URL: http://www.savez-slijepih.hr/hr/pomagala/racunalna.htm. 6 Prema podatku iz ...

ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU 1. SKUPLJANJE GRAĐE 1.1 ...

zajedno s Robert H. Tykotom prezentirala poster s naslovom Prehistoric Obsidian. Trade Between ... Zaninovića, Histria antiqua – Ob honorem Marino Zaninović, sv. 19, Pula 2010., str. ... Autor stručne koncepcije: Igor Uranić. Oblikovanje ...

PREDMETNO OzNAČIVANJE GRAĐE PODRUČJA FILMSKE ...

Oblikovana je odrednica filmske vrste i rodovi, te su uz nju kao niži pojmovi vezani različiti filmski rodovi, vrste i kategorije koje su se pojavile kao sadržaji, teme ...

pokretne knjižnice kao dio knjižnične mreže narodnih knjižnica u ...

Zagreb, with a total of 14 bibliobus vehicles. ... sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2013. godinu, u 127 gradova i 429 općina ... Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko.

NOVE KNJIŽNIČNE USLUGE ZA DJECU I MLADE: STEM ...

je oprema za 3D-modeliranje i printanje (3D-printer, 3D-skener i 3D-olovka) te inicijalna oprema ... pogodna za kreiranje e-bojanke pomoću digitalne fotografije.

Vrednovanje zbirke knjižnične i informacijske znanosti u Knjižnici ...

organization / Garten, Edward D.; Williams, Delmus E. ; Nyce, James M. Emerald Group ... Godišnjak Gradske knjižnice i čitaonice "Metel Ožegović" Varaždin. 6.

Vrednovanje zbirke knjižnične i informacijske ... - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: visokoškolske knjižnice, vrednovanje zbirki, zbirka knjižnične i ... http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Standardi_za_visoko%C5% ... http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/slhe.pdf ... 97 Primjerice, građa iz područja povijesti je označena plavom naljepnicom, žuta naljepnica ...

Adaptirane knjižnične zgrade u Osječko ... - FFOS-repozitorij

Pregled narodnih knjižnica Osječko-baranjske županije . ... djelovati kao općinska narodna knjižnica u sastavu Centra za kulturu Čepin. Knjižnica djeluje u.

knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom

teškoćama čitanja i disleksijom, suradnju knjižnica i različitih institucija i ... vještine čitanja i pisanja.9 Podaci kojima raspolaže ERF govore o tome da oko 30.

Druga revizija

Na predmetu Ortoepija njemačkog jezika, FIL GER 120, 6 ECTS, briše se fusnota 2 koja glasi: Uslov za polaganje: Uvod u sintaksu njemačkog jezika FIL GER ...

Interna revizija

3 дец 2015 ... KONCIZNOST. Ovo ne znači, automatski, da izveštaj revizije mora da bude kratak. Ovo jednostavno znači da izveštaj ne bi trebao da sadrži ...

pregled dokumentacijske građe instituta za etnologiju i ... - Srce

program za obradu teksta. U ovom pregledu ... teksta. Magistarski rad, Filozofski fakultet u Zagrebu 1994. 135 str. IEF rkp. 1481. ... "Serbus, dragi Zagreb moj".

Procedura za reviziju bibliotečke građe - Univerzitet u Zenici

Procedura za reviziju bibliotečke građe. 2. 10. Uradio: Pregledao: Odobrio: Aras Borić, dip. ... Knjiga se skida sa police i provjerava u katalozima biblioteke.

Softver za optimizaciju rezanja drvene građe - Koris doo

5 pro 2017 ... Tako na primjer, grupe hrastove građe mogu biti: za građevinsku ... Zakrivljenost se upisuje ako se planiraju i okrajčene rubne daske. Ona kod.

Usporedba anatomske građe grkljana psa - Intranet - Veterinarski ...

Lukovi prstenaste hrskavice u dobrog dupina nisu spojeni ventralno, ploče štitaste hrskavice su ojačane tetivastim tračcima i dosta prostranije te služe za prihvat.

Zaštita bibliotečke građe *** Preservation of library ... - bosniaca

biblioteci su: kućni i poljski miš, crni i smeđi štakor. Znakovi kao što su vidljive štete ... stupno na: http://issuu.com/skafetin/docs/za_tita_i_ prevencija. (03/02/15).