Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe

4 tra 2006 ... kulture donosi. PRAVILNIK O REVIZIJI I OTPISU KNJIŽNIČNE GRAĐE. Članak 1. Ovim se Pravilnikom utvruje postupak i odreuju rokovi revizije ...

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe - Srodni dokumenti

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe

4 tra 2006 ... kulture donosi. PRAVILNIK O REVIZIJI I OTPISU KNJIŽNIČNE GRAĐE. Članak 1. Ovim se Pravilnikom utvruje postupak i odreuju rokovi revizije ...

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga ...

i čl. 10. i 19. Statuta Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“, Upravno vijeće donosi dana 20.5.2015. godine. PRAVILNIK. O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA ...

NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE U VISOKOŠKOLSKIM KNJIŽNIcAMA ...

[email protected] UDK / UDC 025.2:027.7. Istraživanje / Research paper. Primljeno / Received: 4. 6. 2010. Sažetak. Nabava građe i izgradnja fonda spada u ...

SMJERNICE ZA POPIS IMOVINE (KNJIŽNIČNE GRAĐE ...

planu (Pravilnik) naložilo obaviti popis knjiga za tekuću i ranije godine u skladu s odredbama ... prema Pravilniku o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02).

Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe - Ministarstvo ...

31 pro 2015 ... Gradska knjižnica i čitaonica "Metel Ožegović". Digitalizacija ... Hrvatskoj uz mrežno dostupan knjižnični katalog Tehničkoga muzeja. Ukupno:.

Smjernice za postupanje s darovanjem knjižnične građe Gradskoj ...

vrijedne ili značajne darove izrađuju se formalni darovni ugovori. Darovanje legata, oporučno ostavljene vlastite knjižnice koju znameniti zavičajnik daruje ...

OBRAZAC ZA NARUDŽBU KNJIŽNIČNE GRAĐE Knjige - EFZG

OBRAZAC ZA NARUDŽBU KNJIŽNIČNE GRAĐE. Knjige (stari fond-depo), završni, diplomski, magistarski radovi i disertacije. Građa se naručuje najmanje ...

zaštita knjižnične građe u narodnim knjižnicama koprivničko ...

3 ruj 2017 ... Erdödy, Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica, Gradska knjižnica "Franjo. Marković" Križevci, Narodna knjižnica Virje, zaštita ...

Metode zaštite knjižnične građe od kukaca i štetočina

knjižnicama i arhivima u svijetu nanose žohari, srebrne ribice, knjižne uši i termiti. (IFLA-ina načela za skrb i rukovanje knjižničnom građom, 2003). 1.1.1. Žohari.

Revizija i otpis knjižnične građe u visokoškolskim, znanstvenim i ...

Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe Ministarstva kulture RH (NN 21/2002). ▻ Prestao važiti Naputak za provođenje revizije i otpisa građe u knjižnicama ...

Smjernice za nabavu knjižnične građe Gradske knjižnice - Gradska ...

Misija knjižnice (URL: http://www.gkka.hr/?page id=10 06.04.2017.) UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice. (http://dzs.ffzg.unizg.hr/text/UNESCOv manifest ...

Smjernice za nabavu knjižnične građe u Gradskoj knjižnici Umag

stjecanje novih vještina...). Kod odabira i nabave, Gradska knjižnica Umag uzima u obzir zajednicu kojoj služi, sa svim njezinim karakteristikama i posebnostima.

Zaštita knjižnične građe - Faculty of Humanities and Social Sciences ...

temperature nego na promjenu vlage, dok za većinu knjižnične građe vrijedi upravo ... razvijaju plijesni stalno su prisutne u zraku i na predmetima i obavezno će se ... poduzeti.26 Slučajeve lakših infekcija moguće je riješiti i bez posebne opreme. ... moć često prejaka, a kako se vrećica puni, snaga usisavanja slabi; ispušna ...

Zaštita knjižnične građe: primjer Knjižnice ... - darhiv - unizg

temperature nego na promjenu vlage, dok za većinu knjižnične građe vrijedi upravo ... razvijaju plijesni stalno su prisutne u zraku i na predmetima i obavezno će se ... poduzeti.26 Slučajeve lakših infekcija moguće je riješiti i bez posebne opreme. ... moć često prejaka, a kako se vrećica puni, snaga usisavanja slabi; ispušna ...

pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične ... - GKMM Split

28 tra 2017 ... Radno vrijeme Knjižnica mora biti javno istaknuto. Knjižnica može djelomično ili potpuno, uz suglasnost Upravnog vijeća, privremeno uskratiti.

Pravilnik o uredskom poslovanju i čuvanju arhivske građe Doma ...

primjer: žalbe, natječaji i slično) ili kad se iz samog pismena ne može utvrditi pošiljatelj, ... Upisnik predmeta upravnog postupka i urudžbeni zapisnik vode se po ...

Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama

21 ruj 2018 ... Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik ... dospjelog nenaplaćenog duga, kamata, drugih pripadajućih troškova dužnika.

Odluka o otpisu potraživanja - Grad Pazin

30 tra 2012 ... Odobrava se otpis potraživanja Grada Pazina u ukupnom iznosu od 1.286.328,89 kuna, koja se ... Prijedloga odluke o otpisu potraživanja.

Odluka o otpisu obveza i potraživanja - Zavod za hitnu medicinu ...

O OTPISU OBVEZA I POTRAŽIVANJA ZA 2018. GODINU. I. Ovom Odlukom utvrđuje se otpis dospjelih obveza i potraživanja Zavoda za hitnu medicinu ...

ODLUKA o otpisu dugova fizičkim osobama - Vukovarsko-srijemska ...

13 lis 2018 ... i fizička osoba koja je registriranu djelatnost obavljala najduže do 31. prosinca 2017., a nad kojom se provodi ovrha na novčanim sredstvima ...

Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama - Vukovarsko ...

13 ruj 2018 ... dan 31. ožujka 2018. godine je bio 14.053 s ukupnim dugom koji ... Od ovrhe su u cijelosti, neovisno o iznosu, izuzeta primanja kao što su ...

Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja i obveza Grada Trogira za ...

8 stu 2017 ... Od toga potraživanja za komunalnu naknadu iznose 2.705.008,98 kn, za naknadu za uređenje ... Istovremeno je nastupila zastara za Zaključak.

Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama - Zadarska županija

Zadar, 17. rujna 2018. godine. Na temelju članka 5., 6., 7., 10. i ... Dospjeli dug dužnika iz članka 2. ove Odluke čine glavnica duga i trošak pripadajuće kamate,.

Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja i obveza Grada ... - Grad Trogir

8 stu 2017 ... naknadu za uređenje voda iznose 1.066.995,70 kn, na slivnu vodnu naknadu iznose ... Istovremeno je nastupila zastara za Zaključak.

Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama i ... - Grad Sinj

13 ruj 2018 ... PREDMET: Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama i objavi poziva za podnošenje zahtjeva za otpis dugova fizičkim osobama ...

Prijedlog zaključka o otpisu dugova fizičkim osobama i ... - Grad Rijeka

11 ruj 2018 ... PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA ... provodi ovrha na novčanim sredstvima, dužnik fizička osoba odnosno porezni obveznik, sukladno.

P R A V I L N I K O EVIDENCIJI BIBLIOTEČKE GRAĐE

broj, vrsta dokumenta, broj dokumenta, propratna građa, tehnič- ki opis (boja ... nografskih i serijskih publikacija, stručni katalog i katalog po naslo- vima knjiga ...

pozajmica građe za čitaonicu - IZUM

čitaonicu građu pozajmljujemo obično samo za jedan dan, zato je datum isteka roka pozajmice isti kao i datum pozajmice. Ako je građa pre toga rezervisana za ...

br.05 knjižnične novine gradske knjižnice samobor

knjiški moljac dragi prijatelji, ljubitelji i ljubiteljice knjiga i knjižnica! moje je ime knjiški moljac i ovdje sam za vas! osluškujem i promatram, čekam da.

Knjižnične zbirke na Akademiji dramske umjetnosti

dramske umjetnosti. Tea Jerić-Zanini. Akademija dramske umjetnosti. Trg maršala Tita 5, Zagreb [email protected] 14. Dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica.

br.06 knjižnične novine gradske knjižnice samobor

mogućnosti, otputujte uz dobru knjigu: bijela masajka. Corinne Hofmann u potrazi za staklenim gradom. Željko Malnar. Đungla. Davor Rostuhar škorpion. 23.10.

ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU 1. SKUPLJANJE GRAĐE 1.1 ...

zajedno s Robert H. Tykotom prezentirala poster s naslovom Prehistoric Obsidian. Trade Between ... Zaninovića, Histria antiqua – Ob honorem Marino Zaninović, sv. 19, Pula 2010., str. ... Autor stručne koncepcije: Igor Uranić. Oblikovanje ...

DIGITALIZACIJA GRAĐE ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE OSOBE

5 Hrvatski savez slijepih. Računalna oprema za slijepe [citirano: 2009-01-18]. URL: http://www.savez-slijepih.hr/hr/pomagala/racunalna.htm. 6 Prema podatku iz ...

cjenovnik rezane građe (stovarište) - Abis

1 lip 2018 ... CIJENA SA PDV- om. KM/m3. 1. Daska. 24 mm ... Štafla. 50 x 80 mm. 3-6 m. Građ m3. 163. 320. 374. 15. Greda st.10x12-16x18. Do 5 m. Građ.

PREDMETNO OzNAČIVANJE GRAĐE PODRUČJA FILMSKE ...

Oblikovana je odrednica filmske vrste i rodovi, te su uz nju kao niži pojmovi vezani različiti filmski rodovi, vrste i kategorije koje su se pojavile kao sadržaji, teme ...

objedinjavanje građe u fondovima nacionalne i univerzitetske ...

Key words: Silvije Strahimir Kranjčević, Bosnian literature, cultural history, archival ... Silvija Strahimira Kranjčevića pjesme. Novo, dopunjeno izd. Zagreb:.

MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT 1. SKUPLJANJE GRAĐE ...

Filjak, suradnja MUO / HRT, projekt obnove palače Gvozdanović, angažman ... Gvozdanović 2011., palača Gvozdanović kao autentičan stoljeće star urbani ...

Vrednovanje zbirke knjižnične i informacijske ... - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: visokoškolske knjižnice, vrednovanje zbirki, zbirka knjižnične i ... http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Standardi_za_visoko%C5% ... http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/slhe.pdf ... 97 Primjerice, građa iz područja povijesti je označena plavom naljepnicom, žuta naljepnica ...

pokretne knjižnice kao dio knjižnične mreže narodnih knjižnica u ...

Zagreb, with a total of 14 bibliobus vehicles. ... sveučilišne knjižnice u Zagrebu za 2013. godinu, u 127 gradova i 429 općina ... Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko.

knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom

teškoćama čitanja i disleksijom, suradnju knjižnica i različitih institucija i ... vještine čitanja i pisanja.9 Podaci kojima raspolaže ERF govore o tome da oko 30.

NOVE KNJIŽNIČNE USLUGE ZA DJECU I MLADE: STEM ...

je oprema za 3D-modeliranje i printanje (3D-printer, 3D-skener i 3D-olovka) te inicijalna oprema ... pogodna za kreiranje e-bojanke pomoću digitalne fotografije.

Vrednovanje zbirke knjižnične i informacijske znanosti u Knjižnici ...

organization / Garten, Edward D.; Williams, Delmus E. ; Nyce, James M. Emerald Group ... Godišnjak Gradske knjižnice i čitaonice "Metel Ožegović" Varaždin. 6.

Adaptirane knjižnične zgrade u Osječko ... - FFOS-repozitorij

Pregled narodnih knjižnica Osječko-baranjske županije . ... djelovati kao općinska narodna knjižnica u sastavu Centra za kulturu Čepin. Knjižnica djeluje u.

Zaštita bibliotečke građe *** Preservation of library ... - bosniaca

biblioteci su: kućni i poljski miš, crni i smeđi štakor. Znakovi kao što su vidljive štete ... stupno na: http://issuu.com/skafetin/docs/za_tita_i_ prevencija. (03/02/15).

pregled dokumentacijske građe instituta za etnologiju i ... - Srce

program za obradu teksta. U ovom pregledu ... teksta. Magistarski rad, Filozofski fakultet u Zagrebu 1994. 135 str. IEF rkp. 1481. ... "Serbus, dragi Zagreb moj".

Procedura za reviziju bibliotečke građe - Univerzitet u Zenici

Procedura za reviziju bibliotečke građe. 2. 10. Uradio: Pregledao: Odobrio: Aras Borić, dip. ... Knjiga se skida sa police i provjerava u katalozima biblioteke.

Softver za optimizaciju rezanja drvene građe - Koris doo

5 pro 2017 ... Tako na primjer, grupe hrastove građe mogu biti: za građevinsku ... Zakrivljenost se upisuje ako se planiraju i okrajčene rubne daske. Ona kod.

Usporedba anatomske građe grkljana psa - Intranet - Veterinarski ...

Lukovi prstenaste hrskavice u dobrog dupina nisu spojeni ventralno, ploče štitaste hrskavice su ojačane tetivastim tračcima i dosta prostranije te služe za prihvat.

pogled na knjižnične usluge iz perspektive korisnika library services ...

koja djeluje u sklopu sustava Knjižnica grada Zagreba, o percepciji usluga ove ... snika, a među njima je i Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića u Zagrebu, ... vjetravanje prostora, produženje posudbe preko interneta, više tišine, pojačati.

Kvaliteta fonda knjižnične zbirke: knjižnica ... - FFOS-repozitorij

Sadako hoće živjeti. 5. Dickens ... važno lektiru po slobodnom izboru čitati s užitkom. Također ... čitati za zabavu nego i multimedijsku zbirku i zbirku časopisa.

Kvaliteta knjižnične zbirke: knjižnica Isusovačke ... - Repozitorij UNIOS

Istraživanje kvalitete zbirke knjižnice Isusovačke klasične gimnazije u Osijeku...........................22 ... Lovac u žitu ... 664 Vuletić,Anđelko Ja, buntovnik s razlogom.

Sanja Birkić Knjižnične zbirke u manjim dalmatinskim narodnim ...

4 Tadić, Katica. Rad u knjižnici. Opatija : Naklada Benja, 1994. Str. 13. 5 IFLA-ine smjernice za narodne knjižnice. / Christie Koontz i Barbara Gubbin. Zagreb ...

O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

Obveznici revizije iz člana 37. ovog zakona dužni su da uz redovne godišnje finansijske izveštaje, odnosno konsolidovane finansijske izveštaje iz člana 30. st.

Korištenje građe u Knjižnici Filozofskoga fakulteta u Zagrebu - Crosbi

Koha : kronologija implementacije. Dostupno na: https://saturn.ffzg.hr/koha/index.cgi?kronologija_implementacije (6.5.2016.). 38 Glavica, M. Usmeno priopćenje ...

Usporedba građe probavnog sustava u vrsta arbuna - Repozitorij ...

Vodozemci, gmazovi i jednootvori imaju samo glatke mišiće. Mišićni sloj u arbuna je dobro razvijen. Izgrađen je od poprečno – prugastih mišića koji formiraju tri ...

Katalogizacija legata stare i rijetke građe - Repozitorij UNIZD

11 svi 2017 ... sustavu CROLIST, pomoću formata UNIMARC. ... Dostupno na: https://www.unirepository.svkri.uniri.hr/islandora/object/ffri%3A190/datastream/ ...

Industrijsko sušenje rezane građe: eksperiment i ... - SMEITS Izdanja

Određivane su krive sušenja i brzine sušenja za daske različitih dimenzija, i praćen ... modelovanje kinetike sušenja rezane hrastove građe. Procena brzine ...

ULAZNI UREĐAJI Funkcionalna shema građe računala MIŠ (engl ...

Žično spajanje miša može se ostvariti pomoću dvije vrste konektora: ULAZNI UREĐAJI. CENTRALNI PROCESOR. (CPU). IZLAZNI UREĐAJI. SPREMNICI.

Morfološke osobitosti građe koštanog i pokrovnog sustava kornjača

Fiziovet. Preko studentske razmjene Erasmus u akademskoj godini 2015./2016. boravio sam od ožujka do svibnja 2016. u klinici Clare Veterinary Group u ...

Zaštita glazbala i glazbene građe u muzejima – Muzej grada ...

2018./ 2019. Zaštita glazbala i glazbene građe u muzejima – Muzej grada Zagreba i Etnografski muzej Zagreb. Diplomski rad. Mentor: dr. sc. Helena Stublić, doc ...