Elementi logike i teorije skupova

Za ilustraciju dokaz imo De Morganov zakon pod brojem 5. Dokaz provodimo tako da dokazujemo da je svaki element skupa c A B ujedno i element skupa c A ...

Elementi logike i teorije skupova - Srodni dokumenti

Elementi logike i teorije skupova

Za ilustraciju dokaz imo De Morganov zakon pod brojem 5. Dokaz provodimo tako da dokazujemo da je svaki element skupa c A B ujedno i element skupa c A ...

1 Osnovi matematicke logike i teorije skupova

sa p∨q (p⊕q), i koja je tacna ako je samo jedan od iskaza koji je sacinjavaju tacan, u protivnom je netacna. Ekskluzivna disjunkcija je definisana tabli-.

Dijagrami u nastavi logike i teorije skupova

izra ajnim mo ima slede, redom, Venov (Symbolic Logic, 1881) i Persov (1896) ... gli dobiti koriste i odgovaraju i Ojlerov dijagram na kojem je sasvim jasno.

Predavanje 5 - Elementi teorije skupova; Relacije - [email protected]

Jednaki skupovi. Graficko predstavljanje skupa. Podskup. Multiskup. Kardinalnost. Partitivni skup. 2 Aksiomi naivne teorije skupova. 3 Operacije nad skupovima.

Zbirka zadataka iz teorije skupova - PMF-MO

Skup koji nema elemenata nazivamo prazan skup, te ga oznacavamo s ∅. Skup svih podskupova skupa A nazivamo partitivni skup skupa A, te ga oznacavamo.

Osnovni pojmovi iz teorije skupova - Poincare

6 дец 2012 ... Skupovi mogu biti konacni, kao na primer skup neparnih brojeva ... Partitivni skup skupa A, piše se P(A), je skup svih podskupova od A. Primer.

Zbirka zadataka iz teorije skupova - PMF - Matematički odsjek

Skup koji nema elemenata nazivamo prazan skup, te ga oznacavamo s ∅. Skup svih podskupova skupa A nazivamo partitivni skup skupa A, te ga oznacavamo.

Elementi simbolicˇke logike

Konkluzija logicki slijedi iz premisa ako uvijek kada su istinite premise, mora biti ... situaciji kada su obje premise istinite mora biti istinita i konkluzija, odnosno, ...

elementi matematiˇcke logike - PMF Tuzla

1.2 Iskazna algebra . ... 5.2 Iskazna logika kao formalna teorija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 ... Matematicka logika je fundamentalna disciplina u racunarskoj nauci.

elementi i kriteriji ocjenjivanja u nastavi logike - Gimnazija Velika ...

Učenik samostalno, bez pomoći nastavnika navodi istovrijedne rečenice, protuslovne i one koje slijede, prepoznaje logičke pogreške i obrazlaže ih. Vrlo dobar.

Elementi specijalne teorije relativnosti (STR) - PMF

y' x' z' peron vlak. Opažač O. - prometnik stoji (miruje) na peronu. Opažač O' ... Neka se crtani sistem udaljava brzinom v od mirnog sistema. Ishodište crtanog ...

Elementi specijalne teorije relativnosti (STR)

Lorentzove transformacije. ⇒. Konstante a,b, A i B su nepoznate i treba ih odrediti. Neka se crtani sistem udaljava brzinom v od mirnog sistema. Ishodište ...

ELEMENTI TEORIJE VEROVATNO´CE I MATEMATIˇCKE STATISTIKE

Matematicka statistika je, kao što i naziv sugeriše, matematicka disciplina. ... D.: Zbirka zadataka iz poslovne statistike, Megatrend univerzitet primenjenih nauka ...

Kako čitamo tuđe umove: odnos teorije teorije i simulacijske teorije

... stanje, kontekst, simulacijska teorija (ST), teorija teorije (TT), zrcalni neuroni ... citne simulacije i teoriju radikalne simulacije Dakle, zrcalni neuroni su empi-.

i.bunke kovane i.barve patina i.c-elementi gladki i.c-elementi kovani

17 okt 2007 ... i.elementi kovani art. 64/G/6 ... i.ograjni elementi pocinkani z špicami in petimi vzorci art.909/1 ... katalog vrtnih in balkonskih ograj katalog ...

StoDeco fasadni elementi i elementi za unutarnje ... - Sto Ges.mbH

Prekrivanje prozorskih klupica. 19. Elementi prozorske klupice. 21. Limeni pokrov. 23. StoDeco elementi za unutarnje prostore. StoDeco elementi za unutarnje ...

logike - Srce

opće) premise iz premisa HA jest B" i "B jest C" izvodi konkluzija HA jest C", koja ne slijedi po četvrtoj, nego po prvoj figuri po modu. "Barbara", ako premise ...

IZVJEŠTAJI SA SKUPOVA

Simpozij je organiziran uz potporu Ministarstvu znanosti i obra- zovanja te sponzorstvo tvrtke Fornix d. o. o., Dugi Rat. Izravan povod održavanju simpozija bila ...

MEĐUISPIT IZ DIGITALNE LOGIKE

1 pro 2016 ... Hammingov kod s parnim paritetom te uz pretpostavku da pogrešaka ili nije bilo, ili se dogodila jednostruka pogreška, odredite podatkovne ...

Unija i presek skupova

Наставна јединица: Унија и пресек скупова. 7. Васпитно-образовни задаци: Упознавање ученика са појмом скупа, његовим значењем и потре-.

Algebra skupova - Element

Pojam skupa. Operacije sa skupovima. ... 1. ALGEBRA SKUPOVA. 7. Zadaci. 1.1. U kakvom su odnosu skupovi ∅, {∅}, {{∅}}? 1.2. Zadani su ... koja su rješenja.

Ispitni katalog iz Logike - ncvvo

8 svi 2008 ... Ovaj tekst je Ispitni katalog iz Logike za nacionalni ispit koji će se ... ili teme prema Nastavnom programu logike za gimnazije, 3. odre enje ... Nacionalni ispit provodi se u svibnju 2008. godine me u učenicima trećega razreda.

1. zbirka nalog iz logike - zotks

Naslovnica: Ana Hafner. Po mnenju Ministrstva za ... Po 2. svetovni vojni so aksiomatizirali modalno logiko in njene razlicice: deonticno logiko, casovno logiko ... Zaba in katrca bosta prevozili krizišce skupaj kot prvi vozili. Nato sledi ficko.

UVOD U TEORIJU SKUPOVA SADRŽAJ

riješenja. NEJEDNADŽBE S APSOLUTNIM VRIJEDNOSTIMA. Geometrijsko značenje apsolutne vrijednosti realnog broja je udaljenost tog broja od ishodišta.

presjek skupova A i BA B - skup A bez skupa BA × B

[a, b〉. = {x ∈ R : a ≤ x<b}. 〈a, b]. = {x ∈ R : a<x ≤ b}. 〈a, b〉. = {x ∈ R : a<x<b}. {a, b, c} − skup elemenata a, b, c. Grcki alfabet. Ime slova Malo slovo Veliko slovo.

Teorija skupova - PMF - Matematički odsjek

nom" skupova, tj. razmatramo pojmove kao što su ekvipotentni skupovi, konačni i beskonačni skupovi, prebrojivi i neprebrojivi skupovi, te kardinalnost.

Orwell - Životinjska Farma - Svet logike

Životinjska Farma: Bajka. I Poglavlje. Gospodin Jones, posjednik Vlastelinske farme, zaključao je preko noći kokošinjce, ali je bio suviše pijan da bi se sjetio ...

14. DRŽAVNO NATJECANJE IZ LOGIKE Siniša Matić

DRŽAVNO NATJECANJE IZ LOGIKE. Siniša Matić. Velebitska 2, Zadar [email protected] Natjecanja iz logike za učenike trećih i četvrtih razreda gimnazija i.

UVOD U MATEMATIKU Sadrzaj 1. Osnove logike ... - PMF-MO

Operacije konjunkcije, disjunkcije, implikacije i ekvivalencije su binarne (dje- luju na dva suda), a negacija je unarna operacija (djeluje na samo jedan sud).

zadaci za vje banje koncentracije, percepcije i logike

TOČKALICE. Prekopiraj sliku s lijeve strane na desnu. MOZGALICE ZA NAJMLAĐE • copyright 2011 • www.artrea.com.hr. Page 38. TOČKALICE. Prekopiraj crte ...

1. nastava logike u srednjoj školi - Element

nadalje o tome koja je uloga nastave logike s obzirom na njenu izrazitu oblikotvornu ... Nastavni program logike za gimnazije to formulira ovako: "Svrha i cilj: ... Učenici ne vole profesora koji obavlja svoj posao činovnički kao uhlje- bljenje, uz ...

Skupovni simboli A ∪ B - unija skupova A i B A ∩ B - presjek ...

Skupovni simboli. A ∪ B - unija skupova A i B. A ∩ B - presjek skupova A i B. A B - skup A bez skupa B. A × B - Kartezijev produkt skupova A i B.

UVOD U TEORIJU SKUPOVA I MATEMATIČKU LOGIKU ...

25 svi 2016 ... Ako su skupovi A i B ekvipotentni i skup A je konačan, onda je i skup B konačan. Jednostavna posljedica teorema 8.1 je: Korolar 8.4.

MJERENJE DODIRNIH TLAKOVA KAMIONSKIH SKUPOVA

17 pro 2013 ... prikolicom i kamion s poluprikolicom tijekom prijevoza različitih vrsta tereta, način određivanja dodirnih ... tegljač – E8. ➢ kamion – B2, (tzv. solo ...

Osovinsko optere}enje traktorskih skupova

vezane i razmjerno niske nabavne cijene, cijene rada ... ~esto u upotrebi poljoprivredni traktori Belarus 920 i. Belarus 952 umjesto traktora Steyr 8090.

1.2. 1.2. Podskup skupa. Presjek skupova - Element

Promotrimo Vennov dijagram koji prikazu- je kontinente okruzene Atlantskim i Tihim oceanom. Koje kontinente okruzuju oba oceana? 7 www.element.hr.

Usluga organizacije edukativnih i stručnih skupova

13 lip 2019 ... SPERANZA d.o.o., Trakošćanska 30, 10 000 Zagreb, ODB:56831241098. 4. NOVE BOJE MEDIA d.o.o. Benkov put 11, 10 000 Zagreb, ODB: ...

Teorija skupova Druga školska zadaca

Druga školska zadaca. 15. studenog 2019. (1) [1.5] Dokazite da je skup svih podskupova od R cija je sime- tricna razlika s Q konacan skup ekvipotentan skupu ...

problematika ekvipotentnosti skupova u školskoj ... - Repozitorij PMF-a

oznaku , dokazao da su prebrojivi skupovi najmanji beskonacni skupovi. Mnogi ... Skupovi A i B su jednakobrojni ili ekvipotentni ako postoji bi- jekcija sa skupa ...

Sastavljanje zadataka iz logike - Luka Mikec/research

Vennovi dijagrami;. ○ * prirodna dedukcija - nije algoritam, zahtijeva više od memoizacije pravila, ali jest metoda kojom se mogu utvrditi neki od tih odnosa.

UMJETNA INTELIGENCIJA Zaključivanje uporabom predikatne logike

Funkcije preslikavaju jedan ili više elemenata domene u taj isti skup. ▫ Primjer: ... slobodne varijable pa ćemo od sada podrazumijevati da formule ne sadrže ...

osnove matematičke logike - FFST - Sveučilište u Splitu

dvaju sudova su konjunkcija, disjunkcija, implikacija i ekvivalencija te se nazivaju binarnim operacijama. Za ispitivanje vrijednosti istinitosti složenih sudova, radi ...

strojno učenje na temelju logike i vjerojatnosti - Fakultet ...

Pravi cilj ovog rada je pokazati što je potrebno kako bi se znanje iz područja ... poker je igra skrivenih informacija i iz tog razloga umjetna inteligencija zasad nije ...

UPOTREBA FAZI LOGIKE U RELACIONIM BAZAMA PODATAKA

skupa alata za rad sa fazi logikom u relacionim bazama podataka. ... Upotreba fazi logike u relacionim bazama podataka. 36 student godina zdravlje test. 1 ... moguća i bez ovog alata, uz upotrebu akcija, JJTree drastično olakšava taj posao.

ekofeminizam, bioetika i sociologija kao kritika logike ... - CEEOL

he isključivo vezuje i čak smatra poželjnim za ženski rod. Poznato je. EKOFEMINIZAM, BIOETIKA I SOCIOLOGIJA. KAO KRITIKA LOGIKE DOMINACIJE.

osnove matematičke logike - Filozofski fakultet Split

Negacija suda p je iskaz koji negira ono što se tvrdi sudom p . ... Tablica istinitosti implikacije sudova ... Dakle, negacija implikacije može se vršiti po formuli: (. ).

Sponzorisanje strucnih skupova Abbvie 2017.xlsx

17 феб 2018 ... EUSTAR Scleroderma Course, Split. 23.02.-26.02.2017. Avio karte, transferi, i kotizacija za dr Draganu Petrović, dr Anu Zeković, dr Nemanju ...

Ettaedu – aplikacija za online prijavu stručnih skupova

Ettaedu – aplikacija za online prijavu stručnih skupova. Agencija za odgoj i obrazovanje uvela je novu e-aplikaciju za prijavljivanje stručnih skupova na.

Uloga fazi skupova u rangiranju objekata - Departman za ...

Biće predstavljeni fazi skupovi, fazi relacije, trougaone norme, operacije na fazi ... Sledi pregled definicija osnovnih operacija nad fazi skupovima u skladu sa [2].

Do vjerojatnosti preko skupova - MiŠ — Matematika i Škola - Element

nikada ne sretnu s osnovama teorije vjerojatnosti ... cjeline Kombinatorika i Vjerojatnost stavljene su ... zadaci jer nema puno racuna, formula i matema-.

1. Odnos logike, filozofije i nauke 2. Kriterijumi, izvori i mogućnosti ...

3. Vrste saznanja: svedočanstvo, očiglednost, mnjenje, verovanje. 4. ... Logika za III razred gimnazije i pravno-birotehničke skole; Mihailo. Marković; Zavod za ...

1. zbirka nalog iz logike - Zveza za tehnično kulturo Slovenije

Naslovnica: Ana Hafner. Po mnenju Ministrstva za ... Po 2. svetovni vojni so aksiomatizirali modalno logiko in njene razlicice: deonticno logiko, casovno logiko ... Zaba in katrca bosta prevozili krizišce skupaj kot prvi vozili. Nato sledi ficko.

Odnos sintakse i semantike pri prevođenju na jezik logike - Azoo

https://www.khanacademy.org/test-prep/lsat/lsat-lessons/logic-toolbox-new/a/logic- ... Biti u Maksimiru nije nužan uvjet za biti u Zagrebu. ... Natječaj za posao.

Crtice sa skupova zaposlenika Jadrolinije, lipanj 2018. - Sindikat ...

14 lip 2018 ... Predstavnici društva Jadrolinija, ... Pomorci i radnici društva Jadrolinija ... određenog na neodređeno vrijeme za radnike na kopnu, uz opasku kako će se ... sistematizaciji radnih mjesta, samo radno mjesto „šalterski radnik“.

Program za izradu skupova opće pripremnih vježba - Verzija 1.2

Opće pripremne vježbe imaju široku primjenu u nastavi kineziološke kulture, ali i u sportu, rekreaciji i kineziterapiji. One su sastavni dio sata kineziološke kulture ...

Srecko Kovac SVOJSTVA KLASI ˇCNE LOGIKE - Hrvatski studiji

jest klasicna iskazna logika i klasicna logika prvoga reda, s kojima se upozna- jemo i koje uvjezbavamo u uvodnome kolegiju iz discipline Logike. Tomu cemo,.

koliko sunaca, koliko svjetova - Svet logike

bilijuna valja brojati koliko ima skupina po tri ništice. Bilo bi mnogo lakše ... kod uvođenja tog običaja, prije bejzbolskih utakmica tijekom. Drugog svjetskog ... Točnost perioda vrt- nje takve ... Isto vrijedi i za boks, nogomet, hokej, košarku, tenis ...

LOGIKA I TEORIJA SKUPOVA [2pt] Iskazna logika [2pt]

Slicne transformacije se mogu vršiti i sa logickim izrazima, ali se ovde umesto algebarskih zakona koriste logicke ekvivalencije. 20. Primer. Dokazacemo da je ...

TEORIJE ORGANIZACIJE

Opća definicija teorije primjenjiva je i u svijetu organizacija. Prema mišljenju R. L. Dafta, teorija organizacije ili organizacijska teorija nije skup činjenica već ...

Teorije zavjere

i izopačenih teorija. Glavni subjekti propagirane teorije jedne monolitne svjetske zavjere su, u brojnim varijacijama i različitim kombinacijama: tajne službe, ...